Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kartopu. Familya : Caprifoliaceae (Hanımeligiller) Türkçe adı : Kartopu, gilaburu Türkiye de yeti ş ti ğ i yerler : Batı, İ ç, Kuzey ve Do ğ u Anadolu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kartopu. Familya : Caprifoliaceae (Hanımeligiller) Türkçe adı : Kartopu, gilaburu Türkiye de yeti ş ti ğ i yerler : Batı, İ ç, Kuzey ve Do ğ u Anadolu."— Sunum transkripti:

1 Kartopu

2

3 Familya : Caprifoliaceae (Hanımeligiller) Türkçe adı : Kartopu, gilaburu Türkiye de yeti ş ti ğ i yerler : Batı, İ ç, Kuzey ve Do ğ u Anadolu Tanım : Do ğ ada 5 metre kadar geli ş ebilen kartopunun anavatanı Avrupa’dır. Ülkemizde 2-4 m ye kadar boylanabilen, kalın dallı, kı ş ın yapra ğ ını döken bitkidir.

4

5

6  Yaprakları akçaa ğ aç yapra ğ ına benzer. Yapraklar geni ş ayalı 3-5 loplu, kenarları düzensiz di ş lidir. Üst yüzü tüysüz, alt yüzü yumu ş ak tüylüdür.

7

8  Çiçekler beyaz olup, ilkbaharda açar, top ş eklindedir.  Çiçekleri 2 cm’lik küçük küçük grup halinde 10 - 15 cm’lik buketler gibidir.  Meyveleri sonbaharda kırmızıla ş ır.

9

10  Minimum sıcaklık iste ğ i -15 ‘C dir.  Rutubetli hatta ıslak topraklarda iyi yeti ş ir.  Bol güne ş li ya da az gölgeli yerleri sever.  İ lkbaharda diplerinden çıkan yeni filizlerle ve yazın bitkiden alınan çeliklerle yeni fideler yeti ş tirilebilir.  Bakımı kolaydır. Sonbaharda veya çiçeklerinden sonra budama yapılabilir.

11

12

13 Familya : Caprifoliaceae (Hanımeligiller) Türkçe adı : Herdemye ş il kartopu,filburnu Türkiye de do ğ al olarak yeti ş ir. Anavatanı Akdeniz sahilleridir. Tanım : 2.5-3.5m boylanabilen, sık dokulu, dallanması iyi, herdemye ş il bir çalıdır.

14

15

16

17  10 cm kadar geli ş en yaprakları kar ş ılıklı oval-eliptik, üst yüzü parlak, alt yüzü solgun ve tüylüdür.  Çiçekler ilk ba ş ta kırmızı-pembe, tam açınca beyaz renktedir. İ lkbahar ve arasıra sonbaharda açar.  Kı ş sonlarına do ğ ru parlak ye ş il yapraklı dalların uçlarındaki pempe tomurcuklar yava ş yava ş beyaz çiçeklere dönü ş ür. Bu küçük çiçekler buket halinde bulunur.  Parlak koyu mavi meyveleri çok dekoratifdir. Kesme çiçekçilikte ve çit tesisinde kullanılır.

18

19

20  Minimum sıcaklık iste ğ i -15 c dir.  Gölgede, a ş ırı güne ş te, deniz suyunun getirdi ğ i tuzda, kireçli zayıf topraklarda, çok killi topraklarda hatta saksıda yeti ş ebilen bu bitkii pek fazla ortam seçmez.  Humusça zengin ve rutubetli her toprakta yeti ş ebilir.  So ğ u ğ a ve kuraklı ğ a iyi dayanır. Sadece kuru havalarda sulama yapılır. Ölü ve çiçeklenen kısımları uzakla ş tırılmalı ve bitki e ğ er çok büyümü ş se budanıp, seyreltilmelidir.

21

22

23  Korunaklı yerlerde dı ş arıya sonbahar veya ilkbahar ekimi ile; ayırma ile; ilkbaharda çelik ile üretilebilir. Yeti ş tirilmesi kolaydır.

24

25 Familya : Caprifoliaceae (Hanımeligiller) Türkçe adı : Tüylü kartopu Do ğ al olarak 1000-2000m de yayılı ş yapar. Tanım : 5m boylanabilen, kı ş ın yapra ğ ını döken bir çalıdır.

26

27  Sürgünleri yıldız tüylüdür.  6-12 cm boyundaki yaprakları yumurta biçimindedir.sivri uçlu veya küt,kenarları muntazam sık di ş li,pürüzlü üst yüzlü ve koyu ye ş il,alt yüzü sık gri yıldız tüylüdür.

28

29

30

31

32

33

34


"Kartopu. Familya : Caprifoliaceae (Hanımeligiller) Türkçe adı : Kartopu, gilaburu Türkiye de yeti ş ti ğ i yerler : Batı, İ ç, Kuzey ve Do ğ u Anadolu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları