Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hastane Otomasyonu Modülleri ECZANE MODÜLÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hastane Otomasyonu Modülleri ECZANE MODÜLÜ"— Sunum transkripti:

1 Hastane Otomasyonu Modülleri 16.6. ECZANE MODÜLÜ
Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Hastane Otomasyonu Modülleri ECZANE MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Bilgisayar Yazılımı Anabilim Dalı Kars, Türkiye Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2 Hastane Otomasyonu I + II
Bilgi: Üniversitelerimizde Sağlık Meslek Yüksek Okullarında verilen Hastane Otomasyonu I + II Derslerinde yardımcı öğrenim materyali olarak hazırlanan bu sunum Sağlık Bakanlığı Hastane Otomasyon Çerçeve ilkeleri dokümenından yararlanılarak Ve 6 slayt bir sayfada olmak üzere print edilerek aynı zamanda ders notu olarak da kullanılabileceği göz önüne alınarak toplamda 18 sunum olarak hazırlanmıştır. Diğer sunumlarla ilgili bilgiler bu sunumun sonunda verilmiştir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

3 Hastane Otomasyonu Modülleri
16.6. ECZANE MODÜLÜ İlaç Çıkışı, Eczane Depo Kontrol, İlaç Sipariş Verme, Eczane Raporlama işlemlerini kapsamalıdır. Bu modülün amacı hastalara ait ilaç taleplerinin, ayrıca tüm eczane kayıtlarının, ilaç stok ile minimum-maksimum stok seviyelerinin tutulmasıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

4 ECZANE MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

5 ECZANE MODÜLÜ Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

6 İlaç Çıkış İşlemleri Eczaneye gelen hasta ilaç istemlerinin yer aldığı fonksiyondur. Yazılım modülü, barkod uygulamasını desteklemelidir. Doktorların hazırladığı ilaç isteklerinin görüntülenmesi ve bu istekler üzerinde tarama yapabilme imkanı sağlamalıdır. Sistem; onaylanmış standart hekim istemlerini, iptal edilen istemleri, değiştirilen istemleri, taburcu istemlerini ve güncellenmiş ilaç listesinde olmayıp reçete edilen ilaçları izlemeyi gerçekleştirmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

7 İlaç Çıkış İşlemleri Hekim istem süresi boyunca; ilaçlar ve dozları, hasta bazında kullanımı durdurulan ve ertelenen ilaçları, değiştirilen ilaçları, mevcut hekim istemlerinin başlangıç ve bitiş zamanlarını, hastanın allerjilerini izleyebilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

8 İlaç Çıkış İşlemleri Bölümlere özel ilaçların takibini gerçekleştirmelidir. Sistem ilaç doz hesaplamaları alt yapısına sahip olmalıdır. Tanımlanan seviyelerde herhangi bir etkileşimi olduğu zaman sistem otomatik olarak uyarı yapmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

9 Prof.Dr. Halit Hami ÖZ İlaç Çıkış İşlemleri Kullanıcının güvenlik ve yetki seviyesine bağlı olarak bazı etkileşimleri önemsememe esnekliği olmalıdır. Sistem, ilaç etkileşimlerini rapor halinde üretmelidir. Sistem, istendiğinde her bir hastanın ilaç tedavi profilini görüntülemelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

10 İlaç Çıkış İşlemleri Formüler, jenerik ve geleneksel isim bazında güncelleştirilmiş ilaç listesi oluşturulmalı ve görüntülenmelidir. İlaç listesi var olan ilaç kullanım rehberleri ile desteklenmelidir. Sistem, otomatik olarak fiyat güncellemesi yapmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

11 İlaç Çıkış İşlemleri Sistem, hastalara uygulanan ilaç kayıtlarını istenilen zaman dilimi ve sınıflamada üretmelidir. Hastaya tekrarlayan ilaç verilişlerini işlem başına faturaya aktarabilmelidir. Sistem günlük olarak; tüm doğrulanan ve doğrulanmayan hekim istemlerini, tüm ilaç tedavi listesini, durdurulan istemleri ve atlanan ya da uygulanmayan dozlar ile nedenlerini kayıt ve raporlama olanağı sunmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

12 İlaç Çıkış İşlemleri Sistem yatan hasta katları için taburcu sürecinde ilaç kullanım bilgisi dokümanını üretmelidir. Kullanılan ilaçlar, teşhisler, ilaç sınıflamaları, doktor isimleri ve branşları bazında istenilen raporlar gerçekleşmelidir. Sistem, yatan hastaların poliklinik sürecinde kullandığı ilaçları görüntülemelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

13 İlaç Çıkış İşlemleri Taburcu edilme işlemleri sırasında verilen ilaç reçetesinin sistemde görüntülenmesi sağlanmalıdır. İlaçlar için istenilen kapsamda etiket üretilmelidir; hasta adı soyadı, bölüm- odayatak, hasta protokol no, ilaç adı, doz miktarı, ilaç formu, ilacı talep eden kişi ve tarih saat belirtilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

14 İlaç Çıkış İşlemleri Sistem, ilaç istemini yapan kişiyi ve bölümü görüntülemelidir. Sistem, kesilen ya da iptal edilen ilaçları görüntülemelidir. Hasta başka bir bölüme aktarıldığı zaman önceki planlanan ilaçları ve uygulama zamanlarını transfer etmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

15 İlaç Çıkış İşlemleri Sistem, intravenöz(IV) karışımlar, pediatrik ilaç uygulamaları, Total Parenteral Nutrisyon(TPN) için ilaç uygulamaları kapsamında çözüm üretmelidir. Kontrollü İlaçlar; kontrollü ilaçların tümünün takibi ve izlenmesi, kontrollü ilaçların imha edilen dozları için kanıt kopyaları, yasal kopya formları, kontrollü ilaçları verme yetkisine sahip tüm doktorların listesini gerçekleştirmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

16 İlaç Çıkış İşlemleri Hastaya verilmesi durdurulan ve değişen ilaçların eczaneye dönmesini ve hasta faturasının buna göre düzenlenmesini gerçekleştirmelidir. Çıkışı yapılan ilaç ve malzemelerin otomatik stoktan düşümünü gerçekleştirmelidir. Dağıtılan ilaçlar için malzeme dağıtım belgesi düzenlemelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

17 İlaç Çıkış İşlemleri İlaç dağıtımını; ünite doz, kat stok ilaçları, zayi/fire ilaç ve acil ilaç kapsamında gerçekleştirmelidir. Kemoterapi istemleri için; tanımlanmış standart istem paketleri, doz hesaplama ve hastaya faturalama işlemlerini yapmalıdır. Birden fazla hastaya kullanılacak ilaç formlarında her faturalama için bir birim ücretlendirmesi yapmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

18 İlaç Çıkış İşlemleri Eczanede bulunmayan ve dışardan temin edilen ilaçları sınıflamalı ve listelemelidir. Etkili olmayan tedavi ya da yanlış ilaç tedavileri için tanımlanan formatlarda rapor üretmelidir. Allerjik reaksiyonlar ve ilaç yan etkileri için oluşturulan formatta rapor üretmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

19 İlaç Çıkış İşlemleri Doktor istemlerini ve reçetelerini tarayarak en sık kullanılan ilaçları raporlamalıdır. Eczane kayıtlarından günlük haftalık, aylık ve istenilen tarih dilimleri arasında dökümler alınmalıdır. Yatan hastaların kullandıkları ilaçlar; doz ya da miktarları hangi tür olursa olsun (örneğin; tek tablet, ampul, kutu, vb.) otomatik olarak ilgili hastanın bilgisayar ortamındaki mali kayıtlarına işlenmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

20 16.6.2. Eczane Depo Kontrol İşlemleri
Eczane stoklarındaki ilaç ve malzemenin miktarı, fiyatları ve miyadlarının gösterimini yapacak fonksiyondur. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

21 16.6.2. Eczane Depo Kontrol İşlemleri
Stokta kayıtlı ilaçlar hakkında sorgu kriterlerine göre arama yapmalıdır. İlaç minimum stok seviye göstergelerini tanımlamalı ve minimum stok seviye kontrolleri yapmalıdır. İlaçların son kullanma tarihleri-miyad ile ilgili kontrolleri ve istenen uyarıları gerçekleştirmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

22 16.6.2. Eczane Depo Kontrol İşlemleri
Önceden belirlenen parametreleri temel alarak dağıtılan ve dönen ilaç kalemleri için depo stokları otomatik olarak güncellenmelidir. Depo stok ilaçlarını tanımlandığı şekilde listelemelidir (tablet, doz, kutu, ampul,vs). Miyadı geçmiş, kırılmış ya da bozulmuş ilaçları izlemeli ve listelemelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

23 16.6.2. Eczane Depo Kontrol İşlemleri
İlaçların depo raf ömrünü izlemelidir. Stok kontrolüne ilişkin işlemler barkodla yapılabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

24 İlaç Sipariş Verme İlgili birimden ilaç isteğinde bulunulmasını gerçekleştiren fonksiyondur. Sipariş verilen ilaç isteklerini gösterme ve istekler üzerinde arama özelliklerine sahip olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

25 İlaç Sipariş Verme İlaç alınan firmalar izlenebilmelidir. Satın alma için onaylanmış firma listesi oluşturmalı ve periyodik olarak değerlendirmelidir. Belirlenen minimum stok seviyeleri bazında otomatik olarak satın alma talebi sağlamalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

26 16.6.4. Majistral İlaç Üretimi
Majistral ilaç üretimlerinin yapılabilmesini sağlayan fonksiyondur. Majistral ilaç katalogu oluşturulmalıdır. Her bir majistral ilaç için formül tanımlaması yapılmalıdır. Oluşturulan majistral ilaçların stok ve fiyat takipleri yapılmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

27 16.6.5. Reçete İşlemleri (Ayaktan / Yatan) Alt Sistemi
Reçete yazma işlemi doktorun yetkisinde olmalıdır. Eşdeğer ilaç uygulamalarını desteklemelidir. Reçete görüntüleme ve reçete arama işlemleri yapılabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

28 16.6.5. Reçete İşlemleri (Ayaktan / Yatan) Alt Sistemi
Ayaktan tedavi gören hastaların reçetelerini bilgisayar ortamında üretmeli ve hastaya çıktı verilmesini sağlamalıdır. Yatan hasta reçetelendirmesinde doktora eczane stokundan muadil ilaç önerisi getirmelidir. Standart ilaç isimlerinin kodlu listeden seçilerek reçete sayfasına aktarılması mümkün olmalıdır. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

29 16.6.5. Reçete İşlemleri (Ayaktan / Yatan) Alt Sistemi
İlaçların kullanımı ile ilgili bilgi girişi de standart kod ve listelerden seçilerek gerçekleştirilmelidir. Eski reçeteleri, istenen arama kriterlerine göre arayıp göstermelidir. Bu modül, eczanenin birden fazla konumda (hastanenin farklı binaları, vb.) hizmet vermesini desteklemelidir. Eczanede yapılan işlemlere ve tutulan kayıtlara ilişkin çeşitli istatistikler elde edilebilmeli, sorgular yanıtlanabilmeli ve raporların çıktısı alınabilmelidir. Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi

30 Hastane Otomasyonu ile İlgili sunumlar
1. Prof.Dr. Halit Hami OZ-01-Hastane Otomasyonu-AMAÇ KAPSAM ve STANDARTLAR 2. Prof.Dr. Halit Hami OZ-02-Hastane Otomasyonu-GENEL KOŞULLAR 3. Prof.Dr. Halit Hami OZ-03-Hastane Otomasyonu-YAZILIM ALTYAPISI 4. Prof.Dr. Halit Hami OZ-04-Hastane Otomasyonu-GÜVENLİK VE ERİŞİM ve MALİ KAYITLAR 5. Prof.Dr. Halit Hami OZ-05-Hastane Otomasyonu-VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ 6. Prof.Dr. Halit Hami OZ-06-Hastane Otomasyonu-KONTROL VE MUAYENE METODLARI-BAKIM ONARIM 7. Prof.Dr. Halit Hami OZ-07-Hastane Otomasyonu-HBS UYGULAMA YAZILIM GEREKLERİ 8. Prof.Dr. Halit Hami OZ-08-Hastane Otomasyonu-POLİKLİNİK MODÜLÜ 9. Prof.Dr. Halit Hami OZ-09-Hastane Otomasyonu-YATAN HASTA ve VEZNE MODÜLÜ 10. Prof.Dr. Halit Hami OZ-10-Hastane Otomasyonu-ECZANE MODÜLÜ 11. Prof.Dr. Halit Hami OZ-11-Hastane Otomasyonu-LABORATUVAR MODÜLÜ 12. Prof.Dr. Halit Hami OZ-12-Hastane Otomasyonu-RADYOLOJİ MODÜLÜ 13. Prof.Dr. Halit Hami OZ-13-Hastane Otomasyonu-STOK TAKİP, SATINALMA VE DEMİRBAŞ İŞLEMLERİ MODÜLÜ 14. Prof.Dr. Halit Hami OZ-14-Hastane Otomasyonu-DÖNER SERMAYE, FATURA ve FİNANSMAN İŞLEMLERİ MODÜLÜ 15. Prof.Dr. Halit Hami OZ-15-Hastane Otomasyonu-PERSONEL İŞLEMLERİ MODÜLÜ 16. Prof.Dr. Halit Hami OZ-16-Hastane Otomasyonu-BİLGİ YÖNETİM, İSTATİSTİK VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ MODÜLÜ 17. Prof.Dr. Halit Hami OZ-17-Hastane Otomasyonu-HEMŞİRE AMELİYATHANE AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MODÜLÜ 18. Prof.Dr. Halit Hami OZ-18-Hastane Otomasyonu-HEMODİYALİZ,SAĞLIK KURULU,ARŞİV,KAN MERKEZİ,DİYET,CİHAZ TAKİP MODÜL Prof.Dr. Halit Hami ÖZ Kafkas Üniversitesi


"Hastane Otomasyonu Modülleri ECZANE MODÜLÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları