Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Hasalettin DELİGÖZ e-posta:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Hasalettin DELİGÖZ e-posta:"— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Hasalettin DELİGÖZ e-posta: hdeligoz@pau.edu.tr
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Çalışma Grubu AR-GE, YENİLİK VE DESTEKLER-TEŞVİKLER Doç. Dr. Hasalettin DELİGÖZ KÜSİ TR32 Koordinatörü Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Pamukkale Teknokent e-posta: 5 MAYIS 2015

2 Sunumda Anlatılacak Destekler
Ar-Ge ve Yenilikçilik Teknokent, TTO, Ar-Ge Merkezleri TUBİTAK ve Bakanlık Destekleri

3 YENİLİK; yeni fikirleri, (ürün, metot veya hizmet gibi)
değer katan çıktılara dönüştürme sürecidir. $2.7/kg Kahve işlenir Patent, Tasarım ve Marka (Nestlé) Paketlenmiş ürün Servis $60/kg $3/fincan

4 MÜHENDİSLİK + YENİLİK “Dün, dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım.” (Mevlana)

5 AKILLI TEKSTİL ÜRÜNLERİ
Normal tekstil ürünlerinin doğal atmosfer şartlarından koruma ve süsleme özelliklerine ilaveten, akıllı tekstiller, herhangi bir etkiyi veya etki değişikliğini algılama ve buna bir tepki verme özelliğine sahip tekstil ürünleridir. Pamukkale Teknokent ’te yapılan AR-GE çalışmasıyla, soğuk geçirmeyen akıllı yelek

6 BİR MÜHENDİSLİK HARİKASI
UYDU = Madde {bakır, demir, plastik, ...} + Madde-dışı {hayal gücü (yaratıcılık), bilgi (teknoloji), beceri….} 1000 kg, 100 milyon$ UYDU: $100 bin/kg Uçak: $1000/kg Otomobil: $100/kg Hammadde değeri: $1/kg GÖKTÜRK-II

7 YENİ FİKİRLERE İHTİYACIMIZ VAR
İnsanların birçok fikri var…. Bunların toplanıp değerlendirilmesi ve iyi fikirlerin seçilmesi çok önemli

8 İyi fikirleri nasıl seçebilirsiniz?

9 FİKİR PROJE ÜRÜN Pamukkale TEKNOKENT

10 TOFAŞ ve BOSCH Bunu Yapıyor

11 İyi Yapılandırılmış Bölgesel Yenilik Sistemi
11

12 Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Konseptleri
-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (44/59), -Teknoloji Transfer Ofisleri (34), -Ar-Ge Merkezleri (183), -Organize Sanayi Bölgeleri (387), -Kümelenme (39) 12

13 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
4691 sayılı Kanun Kapsamında; Teknopark Yönetici Şirketine, Teknoparkta yer alan firmalara (girişimcilere), Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerine, vergisel destekler ve muafiyetler sağlanmaktadır. 5746 Sayılı Kanun; Ar-Ge merkezlerine, Rekabet Öncesi İşbirliği Projelerine, Teknogirişim Sermayesi Desteğine, Ar-Ge ve Yenilik Projelerine, KOSGEB tarafından yönetilen TEKMER’lere yönelik, indirim, istisna ve teşvikleri kapsamaktadır. 6170 Sayılı Kanunla değiştirilen; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge faaliyeti yürüten firmalara ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde araştırmacı veya idari personel olarak görev alan üniversite öğretim elemanlarına tanınan muafiyet ve destekler şöyle:

14 Teknokent’lerde Ar-Ge faaliyeti yürüten kuruluşlara Tanınan Muafiyet ve Destekler
· Özellikle Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen gelirlere %100 gelir/ kurumlar vergisi muafiyeti, · Teknokent sınırları içinde çalışan Ar-Ge personeli ve destek personeli (AR-GE personeli sayısının yüzde onu kadar) ile akademisyen danışmanların ücretlerine %100 stopaj vergisi muafiyeti, · Teknokent sınırları içinde geliştirilen yazılım ürünlerinin satışında %100 KDV muafiyeti · 5746 sayılı yasa uyarınca Teknokent ‘deki Ar-Ge personelinin SGK primi işveren hissesinin %50’si 5 yıl süreyle Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır. · Teknokent içindeki firmalar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalıştırabilir. · Girişimciler, yatırıma konu olan teknolojik ürünün üretim izin belgeleri, Bakanlığının görüşü alınarak, öncelikle verilir.

15 Teknoloji Transfer Ofisleri

16 Ar-Ge Merkezleri

17 Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)

18 KÜMELENME * İş kümeleri birbiriyle ilişkili işletmelerin ve kurumların belirli bir alanda, oluşturdukları iktisadi değerler ile katkıda bulunan sektör, kurum ve kuruluşların tamamını kapsar. * İş kümeleri dağıtım kanallarına, müşterilere, birbirini tamamlayan ürünlerin üreticilerine kadar uzanır. Üniversiteler, standardizasyon kurumları, düşünce kuruluşları, mesleki eğitim kurumlar teknik destek sağlayan kamu ve özel kuruluşlar da aktörler arasında yer alır. * Örneğin; bir otomotiv iş kümesi, otomobil üreticilerine ek olarak yedek parça, aksam tedarikçilerini, makine üreticilerini kapsayabileceği gibi ihtiyaç duyulan altyapı hizmetlerini sunan kurumları da içine alır. 

19 Bilim ve Teknoloji politikalarının belirlenmesine katkıda bulunmak
Temel Görevi Bilim ve Teknoloji politikalarının belirlenmesine katkıda bulunmak Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Sekretaryası Araştırma Yapmak Enstitüler (MAM, BİLGEM, SAGE, UME,....) Destek Sağlamak Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

20 TÜBİTAK-TEYDEB Programlarının Genel Hedefi
Üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmalar uluslararası endekslere giren itibarlı dergilerde yer almakta, kütüphane raflarını doldurmakta ancak sanayi ve hizmet sektörüne çok az bir miktarda katma değer girişi sağlamaktadır. Bu durum önemli bir kaynak israfına neden olmaktadır. Teknokentler, üniversite ve sanayinin AR-GE çalışması yapması, üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların teknolojiye dönüştürülmesi, bu çalışmaların üretim ve sanayi sektörleri tarafından ürün ve teknolojiye dönüştürülerek ticarileştirilmesi, milli ekonomiye önemli katma değer sağlaması konusunda hayati önem taşımaktadır.

21 Birçok gelişmiş ülke katma değeri düşük olan tekstil, makine imalat, otomotiv yedek parça, döküm vb. sanayileri gelişmekte olan ülkelere bırakarak katma değeri yüksek olan ürünleri üretmeyi tercih etmişlerdir. Ülkemizde Teknokentler, katma değeri yüksek olan ileri teknoloji ürünlerinin geliştirilmesi ve üretimi açısından önemli bir yönlendirme ve destek aracı olarak görev yapmaktır.

22 Dr. Barış GÖKÇE

23 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
FİKİR Aşama 1 İş fikrinin projeye dönüştürülmesi Girişimcilik eğitimi ve iş rehberi desteği ŞİRKETLEŞME PAZARA GİRİŞ ÜRÜN GELİŞTİRME PROTOTİP GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ Aşama 2 Şirketleşme ve teknolojik doğrulama Teknogirişim Sermayesi Desteği ( TL; hibe) İş rehberi desteği Aşama 3 TÜBİTAK 1507 Destek Programı ( TL; % 75 hibe) BSTB Teknogirişim programını başarıyla tamamlayan firmalar Aşama 4 Ticarileştirme Proje pazarları, girişim sermayesi şirketleri

24 KOSGEB Destek Sistemi ve Destek Modelleri
Destek Programları ÖZET Proje Süresi Program Süresi Program Üst Limit (TL) Destek Oranı (%) 1. ve 2. Bölge 3. ve 4. Bölge 1. KOBİ Proje Destek Programı 6 – 24 ay (+ 12 ay) 3 yıl 50 60 2. Tematik Proje Destek Programı Çağrı Esaslı Tematik Program Proje Teklif Çağrısında Belirlenir - Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı 24 ay (+12 ay) 3. İşbirliği – Güçbirliği Destek Programı G. Ödemesiz : G. Ödemeli : 4. Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Ar-Ge ve Yenilik Programı 12-24 ay G. Ödemesiz : G. Ödemeli : 75 Endüstriyel Uygulama 18 ay G. Ödemesiz : 5.Genel Destek Programı Program Üst Limit 6. Girişimcilik Destek Programı Uyg. Girişimcilik Eğitimi Yeni Girişimci Desteği  - G. Ödemesiz : G. Ödemeli :70.000 (Kadın veya özürlü % 70) 70 (Kadın veya özürlü % 80) İŞGEM Desteği  18-36 ay İŞGEM Kuruluş: İŞGEM İşletme : 7. Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı %75 %100

25 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Destekleri
San-Tez Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Patent, Yatırım, Pazarlama Ar-Ge Merkezleri Teknogirişim Sermayesi Desteği

26 San-Tez Projeleri Destek Oranları
Bakanlık %75 Üniversite, Ayni katkı Firma %25 San-Tez Programına Kimler Müracaat Edebilir Üniversite-Sanayi İşbirliği İle Yürütülecek Ar-Ge ve Yenilik Projeleri İçin, Sektör ve Büyüklüğüne Bakılmaksınız Ülkemizde Yerleşik Tüm İşletmeler San-Tez Programından İstifade Edebilirler. 26

27 San-Tez Proje Aşamaları
Tamamlama İzleme Ödemeler Sözleşme Değerlendirme Desteklenen Projelerin süresi max 36 aydır Gerekli olması halinde 6 ay ek süre verilebilir. Ön değerlendirme En geç 6 ay içinde sözleşme yapılır. Başvuru 27

28 Kobiler -Üniversiteler-Girişimciler İçin Fırsatlar
Girişimci iseniz İş Fikrinize TL Hibe Ar-Ge Desteği Alabilirsiniz., KOBİ iseniz Üniversite ile beraber San-Tez Projesi Yapabilirsiniz. En az 30 tam zamanlı Ar-Ge Personeliniz varsa Ar-Ge Merkezi kurabilirsiniz, Birden Fazla işletme bir araya gelip “Rekabet Öncesi İşbirliği Projesi” yapabilirsiniz. Ya da Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki firmalarla işbirliği yaparak Ar-Ge desteklerinden istifade edebilirsiniz. 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK 28

29 HASALETTİN DELİGÖZ hdeligoz@pau.edu.tr
Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederim HASALETTİN DELİGÖZ


"Doç. Dr. Hasalettin DELİGÖZ e-posta:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları