Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AR-GE, YENİLİK VE DESTEKLER-TEŞVİKLER Doç. Dr. Hasalettin DELİGÖZ KÜSİ TR32 Koordinatörü Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Pamukkale.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AR-GE, YENİLİK VE DESTEKLER-TEŞVİKLER Doç. Dr. Hasalettin DELİGÖZ KÜSİ TR32 Koordinatörü Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Pamukkale."— Sunum transkripti:

1 AR-GE, YENİLİK VE DESTEKLER-TEŞVİKLER Doç. Dr. Hasalettin DELİGÖZ KÜSİ TR32 Koordinatörü Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Pamukkale Teknokent e-posta: hdeligoz@pau.edu.t r 5 MAYIS 2015

2 Sunumda Anlatılacak Destekler Ar-Ge ve Yenilikçilik Teknokent, TTO, Ar-Ge Merkezleri TUBİTAK ve Bakanlık Destekleri

3 Kahve işlenir Paketlenmiş ürün Servis $3/fincan Patent, Tasarım ve Marka (Nestlé) $2.7/kg $60/kg YENİLİK; yeni fikirleri, (ürün, metot veya hizmet gibi) değer katan çıktılara dönüştürme sürecidir.

4 MÜHENDİSLİK + YENİLİK “ Dün, dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım. ” (Mevlana)

5 AKILLI TEKSTİL ÜRÜNLERİ Normal tekstil ürünlerinin doğal atmosfer şartlarından koruma ve süsleme özelliklerine ilaveten, akıllı tekstiller, herhangi bir etkiyi veya etki değişikliğini algılama ve buna bir tepki verme özelliğine sahip tekstil ürünleridir. Pamukkale Teknokent ’te yapılan AR-GE çalışmasıyla, soğuk geçirmeyen akıllı yelek

6 UYDU = Madde {bakır, demir, plastik,... } + Madde-dışı {hayal gücü (yaratıcılık), bilgi (teknoloji), beceri …. } BİR MÜHENDİSLİK HARİKASI UYDU: $100 bin/kg 1000 kg, 100 milyon$ Hammadde değeri: $1/kg Otomobil: $100/kg Uçak: $1000/kg GÖKTÜRK-II

7 YENİ FİKİRLERE İHTİYACIMIZ VAR İnsanların birçok fikri var…. Bunların toplanıp değerlendirilmesi ve iyi fikirlerin seçilmesi çok önemli

8 İyi fikirleri nasıl seçebilirsiniz?

9 FİKİR PROJE ÜRÜN P amukkale TEKNOKENT

10 TOFAŞ ve BOSCH Bunu Yapıyor

11 İyi Yapılandırılmış Bölgesel Yenilik Sistemi 11

12 Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Konseptleri - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (44/59), -Teknoloji Transfer Ofisleri (34), -Ar-Ge Merkezleri (183), -Organize Sanayi Bölgeleri (387), -Kümelenme (39) 12

13 6170 Sayılı Kanunla değiştirilen; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar- Ge faaliyeti yürüten firmalara ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde araştırmacı veya idari personel olarak görev alan üniversite öğretim elemanlarına tanınan muafiyet ve destekler şöyle: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 4691 sayılı Kanun Kapsamında;  Teknopark Yönetici Şirketine,  Teknoparkta yer alan firmalara (girişimcilere),  Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerine, vergisel destekler ve muafiyetler sağlanmaktadır. 5746 Sayılı Kanun;  Ar-Ge merkezlerine,  Rekabet Öncesi İşbirliği Projelerine,  Teknogirişim Sermayesi Desteğine,  Ar-Ge ve Yenilik Projelerine,  KOSGEB tarafından yönetilen TEKMER’lere yönelik, indirim, istisna ve teşvikleri kapsamaktadır.

14 Teknokent’lerde Ar-Ge faaliyeti yürüten kuruluşlara Tanınan Muafiyet ve Destekler · Özellikle Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen gelirlere %100 gelir/ kurumlar vergisi muafiyeti, · Teknokent sınırları içinde çalışan Ar-Ge personeli ve destek personeli (AR-GE personeli sayısının yüzde onu kadar) ile akademisyen danışmanların ücretlerine %100 stopaj vergisi muafiyeti, · Teknokent sınırları içinde geliştirilen yazılım ürünlerinin satışında %100 KDV muafiyeti · 5746 sayılı yasa uyarınca Teknokent ‘deki Ar-Ge personelinin SGK primi işveren hissesinin %50’si 5 yıl süreyle Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır. · Teknokent içindeki firmalar, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalıştırabilir. · Girişimciler, yatırıma konu olan teknolojik ürünün üretim izin belgeleri, Bakanlığının görüşü alınarak, öncelikle verilir.

15 Teknoloji Transfer Ofisleri

16 Ar-Ge Merkezleri

17 Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)

18 KÜMELENME * İş kümeleri birbiriyle ilişkili işletmelerin ve kurumların belirli bir alanda, oluşturdukları iktisadi değerler ile katkıda bulunan sektör, kurum ve kuruluşların tamamını kapsar. * İş kümeleri dağıtım kanallarına, müşterilere, birbirini tamamlayan ürünlerin üreticilerine kadar uzanır. Üniversiteler, standardizasyon kurumları, düşünce kuruluşları, mesleki eğitim kurumlar teknik destek sağlayan kamu ve özel kuruluşlar da aktörler arasında yer alır. * Örneğin; bir otomotiv iş kümesi, otomobil üreticilerine ek olarak yedek parça, aksam tedarikçilerini, makine üreticilerini kapsayabileceği gibi ihtiyaç duyulan altyapı hizmetlerini sunan kurumları da içine alır.

19 Bilim ve Teknoloji politikalarının belirlenmesine katkıda bulunmak Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Sekretaryası Araştırma Yapmak Enstitüler (MAM, BİLGEM, SAGE, UME,....) Destek Sağlamak Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Temel Görevi

20 Üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmalar uluslararası endekslere giren itibarlı dergilerde yer almakta, kütüphane raflarını doldurmakta ancak sanayi ve hizmet sektörüne çok az bir miktarda katma değer girişi sağlamaktadır. Bu durum önemli bir kaynak israfına neden olmaktadır. Teknokentler, üniversite ve sanayinin AR-GE çalışması yapması, üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların teknolojiye dönüştürülmesi, bu çalışmaların üretim ve sanayi sektörleri tarafından ürün ve teknolojiye dönüştürülerek ticarileştirilmesi, milli ekonomiye önemli katma değer sağlaması konusunda hayati önem taşımaktadır. TÜBİTAK-TEYDEB Programlarının Genel Hedefi

21 Birçok gelişmiş ülke katma değeri düşük olan tekstil, makine imalat, otomotiv yedek parça, döküm vb. sanayileri gelişmekte olan ülkelere bırakarak katma değeri yüksek olan ürünleri üretmeyi tercih etmişlerdir. Ülkemizde Teknokentler, katma değeri yüksek olan ileri teknoloji ürünlerinin geliştirilmesi ve üretimi açısından önemli bir yönlendirme ve destek aracı olarak görev yapmaktır.

22 Dr. Barış GÖKÇE22

23 1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı Aşama 1 İş fikrinin projeye dönüştürülmesi Aşama 2 Şirketleşme ve teknolojik doğrulama Teknogirişim Sermayesi Desteği (100.000 TL; hibe) Aşama 3 TÜBİTAK 1507 Destek Programı (550.000 TL; % 75 hibe) Aşama 4 Ticarileştirme Proje pazarları, girişim sermayesi şirketleri Girişimcilik eğitimi ve iş rehberi desteği İş rehberi desteği BSTB Teknogirişim programını başarıyla tamamlayan firmalar PAZARA GİRİŞ

24 KOSGEB Destek Sistemi ve Destek Modelleri Destek Programl arı ÖZET

25 25 San-Tez Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Patent, Yatırım, Pazarlama Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknogirişim Sermayesi Desteği Ar-Ge Merkezleri B ilim, S anayi ve T eknoloji B akanlığı Ar-Ge Destekleri

26 26 San-Tez Projeleri Destek Oranları Bakanlık %75 Üniversite, Ayni katkı Firma %25 Üniversite-Sanayi İşbirliği İle Yürütülecek Ar-Ge ve Yenilik Projeleri İçin, Sektör ve Büyüklüğüne Bakılmaksınız Ülkemizde Yerleşik Tüm İşletmeler San-Tez Programından İstifade Edebilirler. San-Tez Programına Kimler Müracaat Edebilir

27 San-Tez Proje Aşamaları Başvuru Ön değerlendirme Değerlendirme Sözleşme Ödemeler İzleme Tamamlama En geç 6 ay içinde sözleşme yapılır. Desteklenen Projelerin süresi max 36 aydır Gerekli olması halinde 6 ay ek süre verilebilir.

28 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK Kobiler -Üniversiteler-Girişimciler İçin Fırsatlar  Girişimci iseniz İş Fikrinize 100.000TL Hibe Ar-Ge Desteği Alabilirsiniz.,  KOBİ iseniz Üniversite ile beraber San-Tez Projesi Yapabilirsiniz.  En az 30 tam zamanlı Ar-Ge Personeliniz varsa Ar-Ge Merkezi kurabilirsiniz,  Birden Fazla işletme bir araya gelip “Rekabet Öncesi İşbirliği Projesi” yapabilirsiniz.  Ya da Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki firmalarla işbirliği yaparak Ar-Ge desteklerinden istifade edebilirsiniz.

29 HASALETTİN DELİGÖZ hdeligoz@pau.edu.tr Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederim


"AR-GE, YENİLİK VE DESTEKLER-TEŞVİKLER Doç. Dr. Hasalettin DELİGÖZ KÜSİ TR32 Koordinatörü Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Pamukkale." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları