Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Sağlanan Ar-Ge Destekleri Recep UZUNGİL Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Politika ve Strateji Daire Başkanı v.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Sağlanan Ar-Ge Destekleri Recep UZUNGİL Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Politika ve Strateji Daire Başkanı v."— Sunum transkripti:

1 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Sağlanan Ar-Ge Destekleri Recep UZUNGİL Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Politika ve Strateji Daire Başkanı v. 1

2 Sunum Planı 1-Ar-Ge ve İnovasyon, 2-Bakanlığımız Ar-Ge Destekleri, 3-Desteklediğimiz Başarılı Örnek Projeler 2

3 Ar-Ge ve Yenilikçilik(İnovasyon) 21. yüzyılda sosyolojik ve ekonomik değişimlerin temelinde, teknolojik değişimler önemli bir yer tutmaktadır. Gelişmiş ülkeler teknolojiyi üretmekte, diğer ülkeler ise, teknolojiyi satın almakta yada tüketmektedir. Gelişmiş ülkeler sanayilerini yenilikçi ve rekabetçi bir yapıya kavuşturmuş ve bu gün dünyada ekonomik anlamda söz sahibi olmuşlardır. 3

4 Teknoloji Temin Seçeneklerinin Kârlılığı 806040200806040200 Türk Lirası 01510152025 YılYıl Teknoloji Üretimi Teknoloji Transferi Mevcut Teknoloji

5 60 1 10 20 30 40 50 00,511,522,533,5 Ulusal Rekabet Gücü Almanya Japonya G. Kore İspanya Rusya Macaristan Yunanistan ABD AR-GE Harcamalarının GSYİH (%) ye Oranı Türkiye

6 Türkiye’nin Hedefi  Türkiye’nin gelişmiş ilk 10 ekonomi arasında girerek 2023 yılına kadar yıllık ihracatın 500 Milyar Dolara ulaşması,  İşletmelerin daha rekabetçi bir yapıya kavuşması, ileri teknoloji ürünleri geliştirerek yurtiçi ve yurt dışındaki pazarlarda söz sahibi olması,  GSYİH içinde Ar-Ge'ye ayrılan payın %2'ye çıkarılması ve bu payın en az %1'inin özel sektör tarafından karşılanması, hedeflenmektedir. 6

7 Bakanlığımızın Ar-Ge’ye yönelik Hedefleri 7

8 506070801990199520012006200820092012 Temel Bilimler İşbirlikleri Ticari Ar-Ge İç/Dış Ticaret TÜBİTAK Akademik Ar- Ge Destekleri TÜBİTAK Akademik Ar- Ge Destekleri Hazine Müsteşarlığı Yatırım Teşvik Hazine Müsteşarlığı Yatırım Teşvik DPT Araştırma Altyapıları DPT Araştırma Altyapıları DTM TÜBİTAK TEYDEB DTM TÜBİTAK TEYDEB TTGV KOSGEB 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Sanayi Tezleri Programı (San-Tez) Sanayi Tezleri Programı (San-Tez) Teknogirişim 5746 Ar-Ge Sayılı Kanunu Patent, Tanıtım ve Pazarlama, Yatırım Bilim, Sanayi & Teknoloji Bakanlığı Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri

9 Yasal Mevzuat Destek Sağlanmaktadır. 9

10 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde 4691 sayılı Kanun Kapsamında;  Teknopark Yönetici Şirketine,  Teknoparkta yer alan firmalara(girişimcilere),  Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerine, vergisel destekler ve muafiyetler sağlanmaktadır.

11 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde altyapılar ile ilgili destek sağlanmaktadır,  Bölgede faaliyet gösteren firmaların ürettikleri sitem yönetimi, veri yönetimi, sektörel internet, mobil ve askeri uygulama yazılımları için KDV muafiyeti vardır.  Bölgelerde yer alan firmalarda çalışan araştırmacı, yazılımcı ve ar-ge personelinin ücretleri 2023’e kadar vergiden muaftır.  Destek personelinin için %10’u için vergi muafiyeti vardır.

12 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sayısı: 45 Adet Faaliyette Olan Bölge Sayısı: 32 adet Faaliyet Gösteren Firma Sayısı:1800 Adet Bölgelerde İstihdam: 14.896 Kişi Proje Sayısı : 4897 Kişi İhracat : 540 Milyon TL Patent Sayısı: 301 Adet

13 Mevcut Hizmet Alanları:  ARI BUÇUK  ARI 1 Binası  ARI 2 Binası  ARI 4 Binası  İTÜ KOSGEB TEKMER  Motorlu Taşıtlar Binası (OTAM) TOPLAM: 39,675 m 2 İTÜ Teknokent Örneği 85 Ar-Ge Firması 1950 AR-GE Çalışanı 2700 Personel (Toplam) 1500 Ar-Ge Projesi

14 Ar-Ge Kanunu; Maliye Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Kanun Kapsamında;  Ar-Ge merkezlerine,  Rekabet Öncesi İşbirliği Projelerine,  Teknogirişim Sermayesi Desteğine,  Ar-Ge ve Yenilik Projelerine,  KOSGEB tarafından yönetilen TEKMER’lere yönelik, İndirim, istisna ve teşvikleri kapsamaktadır. Ar-Ge İndirimi Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Damga Vergisi Muafiyeti Sigorta Primi Desteği 5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu

15 Ar-Ge Merkezleri Bakanlığımızca; Ülkemizde faaliyet gösteren, Ar-Ge alt yapısını oluşturmuş, en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli çalıştıran ve 5746 Sayılı Kanunda istenen şartları sağlayan işletmelere Bakanlığımızca Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmektedir. Ar-Ge Belgesi verilen işletmelere; Vergi İndirimi (Ar-Ge harcamalarının tamamı) Sigorta Primi Desteği ( Doktoralı olanlar için %90, diğerleri için %80) Gelir vergisi stopajı desteği Damga vergisi istisnası Sağlanmaktadır. 15

16 Ar-Ge Merkezleri 131 Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmiştir, 126 Adet Ar-Ge Merkezi faal durumdadır, Ar-Ge Merkezi Belgesi verilen işletmeler 16 Ayrı sektörde faaliyet göstermektedir, Ar-Ge Merkezlerinde 15.000 Ar-Ge Personeli İstihdam edilmektedir. 16

17 Ar-Ge Merkezi Belgesi Verilen İşletmelerden Bazıları

18 Sektör Bazında Ar-Ge Merkezi Dağılımı

19 Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri 5746 Sayılı Kanun kapsamında; Birden fazla işletmenin ortak bir parça veya platform geliştirmek amacıyla bir araya gelerek yürütecekleri Ar-Ge ve Yenilik projeleri için Kanunla sağlanan tüm teşviklerden yararlanma imkanı bulunmaktadır. Programla 50 Ar-Ge personel istihdam edemeyen işletmeler için 5746 Sayılı Kanunla sağlanan teşviklerden istifade etme imkanı bulunmaktadır. 19

20 Sanayi Tezlerini Destekleme Programı Program kapsamında Üniversite- Sanayi işbirliği ile yürütülecek Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenmektedir. Program ile üniversitelerdeki akademik bilginin sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak ticari bir ürüne dönüşmesi hedeflenmektedir. 20

21 Firma Büyüklüğüne Bakılmaksızın Tüm İşletmeler, Üniversitelerle Beraberce Yürütecekleri Ar-Ge ve Yenilik Projeleri İçin Müracaat Edebilirler. San-Tez Programına Kimler Müracaat Edebilir 21

22 San-Tez Programı

23 San-Tez Proje Katkıları 23

24 San-Tez Programında Mevcut Durum Program 2006 yılında başlatılmış olup;  Bu güne kadar 1453 adet proje başvurusu yapılmış ve 509 adet Projenin desteklemesi uygun görülmüştür.  Desteklenen Projeler farklı 64 üniversitede, 35 farklı şehirde yürütülmektedir.  Yürütülen Projelerden 110 tanesi ticari bir ürün yada üretim yöntemi ile sonuçlanmıştır. 24

25 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Program ile; Yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için destek sağlanmaktadır, Desteklenen girişimcilere bir defaya mahsus 100.000 TL hibe desteği sağlanmaktadır, Programa her yıl ayrılan bütçe 50 milyon TL, Program kapsamında her yıl 500 girişimciyi destekleme imkan bulunmaktadır. 25

26 Teknogirişim Sermayesi Desteği Verileri

27 27

28 Tamamlanan Başarılı Projeler 28

29 29 San-Tez Projesi Proje Adı: Çok Katlı İplik Büküm Makinesi Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Sedat BAYSEÇ Proje Ortakları: Gaziantep Üniversitesi-Hemaks Halı ve Tekstil Makinaları Sanayi Ticaret A.Ş. Proje Bütçesi: 416.750 TL Proje Kapsamında; Triko, el örgü, dokuma ve halı ipliklerini işlemek üzere 16 kata kadar tek seferde katlama ve büküm işlemini gerçekleştiren bir makine yapılmıştır. 2.000.249 $ satış gerçekleştirilmiştir. Yurt içi 6 makine ve yurt dışı 4 ülkeye 17 makine olmak üzere toplam 2.000.249 $ satış gerçekleştirilmiştir.

30 30 Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Proje Adı: Trafik sinyalizasyonu sistemleri için lens üretimi Firma Adı: Kuantumek Teknoloji Biyomedikal Cız. Dijital Ve Optik Sis. Nanoteknoloji Araş. Gel. İml. İhr. Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Proje Bütçesi:100.000 TL Proje kapsamında tümüyle yurtdışından ithal edilen trafik sinyalizasyon sistemlerinde yerli olarak odaklayıcı tipi lens ile dizi mercek imalatı gerçekleşecektir. Türkiye’nin ilk yerli lens üretimi olacak proje Tekno-girişimciler Yenilikçi Ankara Proje Pazarında “En Yüksek Ticari Potansiyel Vaat Eden Proje Ödülünü” almıştır.

31 Türkçe konuşan yazılım, Görme engellilerinin web surf yapabilmelerini sağlayan dünyanın ilk Türkçe konuşan yazılım, Dünyadaki çoğu LCD televizyon ekranın ‘pixellence’larını artırarak daha kaliteli görüntü sağlayan çipler, Dünyada simülasyon sistemlerinin altyapısında özellikle kritik haberleşmede verilerin gerçek zamanlı/yakın gerçek zamanlı aktarılmasını sağlayan telsiz sistemleri, Metro ve hafif raylı tren sistemlerinde kullanılmak üzere geliştirilen merkez operatör tren durum kontrol ve haberleşme on board sistemi İTÜ Teknokent’te Yürütülen Bir Örnek Projeler

32 32 Teknogirişim Sermayesi Desteği İş Fikri Adıİş Makinaları Operatör Eğitim Simülatörü İşletme Unvanı SANLAB Yazılım Ar-Ge Enj. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Gebze/Kocaeli Bütçesi (TL)124.400 Verilen Destek Miktarı100.000 TL Proje İle; iş makinaları operatörlerinin temel güvenlik ve maliyet karlılık esasında simülatörler ile eğitimi ve simülasyon uygulamaları, gerçek zamanlı hareketli platformlar, anahtar teslim robotik uygulamalar yapılmaktadır. Firma bu güne kadar, 815.000 TL satış gerçekleştirilmiştir.

33 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK Destek KonusuDestek türü Proje Süresi Destek miktarı Destek Sağlanan KesimMevzuat San-Tez Proje Bütçesinin % 75 hibe 36 ay+6 ay Bütçe İmkanları ölçüsünde Üniversite-Firma 5593 Sayılı Kanun Teknogirişim Sermaye Desteği %100 hibe desteği 12 ay 100.000 TL Girişimci 5746 Sayılı Kanun Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Vergisel teşvik indirim ve istisnalar 36 ay+6 ay - Birden Fazla İşletmenin Ortaklığı 5746 Sayılı Kanun Ar-Ge ve yenilik Projeleri Vergisel teşvik indirim ve istisnalar -- Kamu Tarafından desteklenen tüm Ar-Ge ve Yenilik Projeleri 5746 Sayılı Kanun Ar-Ge Merkezleri Vergisel teşvik indirim ve istisnalar -- En az 50 tam zamanlı Ar- Ge Personeli çalıştıran ve şartları sağlayan işletmeler 5746 Sayılı Kanun Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Vergisel teşvik, Alt yapı desteği v.b. -- Bölge içindeki şirketler, öğretim görevlileri, yönetici şirket, Ar-Ge personeli 4691 ve 5746 Sayılı Kanunlar

34 34 İletişim: Recep UZUNGİL Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Tel : 0 (312) 201 52 55 e-posta: recep.uzungil@sanayi.gov.tr


"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Sağlanan Ar-Ge Destekleri Recep UZUNGİL Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Politika ve Strateji Daire Başkanı v." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları