Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME Esra ERARSLAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME Esra ERARSLAN."— Sunum transkripti:

1 KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME Esra ERARSLAN

2 İZLEME ve DEĞERLENDİRME ◦Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin belirli bir sıklıkla raporlanması ve ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dışı mercilerin değerlendirmesine sunulması, izleme faaliyetlerini oluşturur. ◦İzleme, yönetime yardımcı olan sistemli bir faaliyettir. Raporlama izleme faaliyetinin temel aracıdır. İzleme raporları objektif olmalıdır. İlerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konular da rapor edilmelidir.

3 İzleme: İzleme: Stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme: Değerlendirme: Uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir. 3

4 PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşmak için; ◦izlenen yolun, ◦performans hedeflerine ulaşmak üzere kullanılan yöntemler ile yürütülen faaliyetlerin ve sonucunda ◦elde edilen çıktıların değerlendirilmesidir.

5 Stratejik amaç, hedef ve faaliyetler bazında; -Sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, -Ne zaman -Ne zaman gerçekleştirileceği, -Hangi kaynak -Hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususların yer aldığı bir eylem planı (performans programı) hazırlanması gerekmektedir. 5

6

7 ◦İzleme, Yönetime yardımcı olan sistemli bir faaliyettir. ◦Raporlama izleme faaliyetinin temel aracıdır. Raporlama için 1, 3, 6 aylık periyotlarla bilgi alınabilir. ◦İzleme raporları objektif olmalıdır. İlerleme sağlanan alanlar yanında, ilerleme sağlanamayan konular da rapor edilmelidir. 7

8 İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili olarak gerçekleştirilebilmesi stratejik planda ortaya konulan hedeflerin nesnel ve ölçülebilir göstergeler ile ilişkilendirilmesini gerektirir. 8

9 İzleme ve değerlendirmenin etkin yapılabilmesi, ancak uygun veri ve istatistiklerin temin edilmesi ile mümkündür. Amaca uygun, doğru ve tutarlı verilerin varlığı, stratejik planın başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi için olmazsa olmaz bir ön koşuldur. 9

10 İzleme ve değerlendirme süreci kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. Ayrıca, hesap verme sorumluluğunun oluşturulmasına katkıda bulunur. Stratejik planın izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması şarttır. 10

11 11

12 TEŞEKKÜRLER.


"KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME Esra ERARSLAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları