Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kurumsal Performansın Değerlendirilmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kurumsal Performansın Değerlendirilmesi"— Sunum transkripti:

1 Kurumsal Performansın Değerlendirilmesi
BAŞBAKANLIK PROJE EKİBİ Ankara 10 Şubat 2011

2 Stratejik Yönetim Süreci

3 Yöntemler (Methods) Politik değerlendirme:
Politik tercihlere göre belirlenen hedeflerden türetilen değerlendirme Bürokratik (Program) değerlendirme: Kurumsal etkinliği belirlemeye yönelik değerlendirme Proje değerlendirmesi: Birimlerin proje bazlı etkinliğini belirlemeye yönelik değerlendirme

4 Performans Değerlendirme Süreci
Performans göstergelerinin belirlenmesi 3’er aylık periyotlarla gerçekleşmenin izlenmesi ve birimler tarafından SGB’ye raporlanması 6 ayda bir SGB tarafından Müsteşar’a raporlanması Sonuçların trafik lambalarına benzer üçlü bir skala çerçevesinde izlenmesi Yıl sonunda sonuçların faaliyet raporu aracılığıyla kamuoyu, parlamento, Sayıştay ve Maliye Bakanlığına raporlanması

5 Performansın Analizi ve Değerlendirmesi
Sonuçların analiz edilmesi: Performans göstergelerine ne derece ulaşıldı? (sapmaların nedenleri)  Operasyonel Etkinlik Performans göstergeleri amaç, hedef ve stratejilere hizmet etmiş midir? Ne derece ilgili?  Gösterge Kalitesi Belirlenen amaç, hedef ile stratejiler, misyon ve vizyona ne kadar hizmet etmiştir? Toplumsal ve politik sonuçlar nedir?  Politik Etkinlik Analiz sonuçları doğrultusunda gerekli iyileştirmelerin yapılması

6 Değerlendirme İlkeleri
Doğru veriye dayanma Tarafsızlık Şeffaflık Neden-sonuç ilişkisi Yararlılık Fayda-maliyet dengesi Sonuç odaklılık İlgili birim yöneticisi ile müsteşarın değerlendirme sürecine dahil edilmesi

7 Değerlendirme Araçları (Tools)
Temel araç: Performans Göstergeleri/Kriterleri Hizmet memnuniyet anketleri, Kurum çalışanı memnuniyet anketleri, Endeks, Birim personel başına eğitim harcaması ve eğitim süresi, Çıktılar (rapor/araştırma/proje v.b. sayısı), Oransal bilgiler (örn. elektronik ortamda sonuçlandırılan başvuruların toplam başvurulara oranı, Yönetim Bilgi Sistemi Projesi ilerleme durumu, Yolsuzluğun Önlenmesi Stratejisi takviminin gerçekleşme oranı), Etik, şeffaflık, insan hakları, mevzuat hazırlama konularında verilen eğitim miktarı (kişi x gün)

8 Sorunlar/Zorluklar Politik değerlendirmede tarafsızlık ilkesi göz ardı edilebilmektedir. Bürokratik değerlendirmede şeffaflık ilkesinden bazen uzaklaşılmaktadır. Proje değerlendirmesinde fayda-maliyet dengesi ve maliyet etkinliği yeterince ön planda tutulmamaktadır. Politik değerlendirmede ele alınan yararlılık ilkesi bazı durumlarda bürokratik değerlendirme yönteminde örtüşmemektedir.

9 İyi Örnek Uygulaması Bürokrasinin sadeleştirilmesi ve kırtasiyeciliğin azaltılması amacıyla Başbakanlık tarafından yürütülen projeler kapsamında gereksiz idari yükler hesaplanmıştır yılında kağıt ve zaman maliyeti hesaplanarak yaklaşık 17,5 milyon TL tasarruf edilmiştir. Azaltılan idari yük miktarı gerek politik gerekse sosyo-ekonomik açıdan etkin olmuştur. Bu nedenle bu uygulama politik değerlendirme ile bürokratik değerlendirmenin bir uygulama içerisinde örtüşmesini sağlamaktadır.

10 TEŞEKKÜRLER 


"Kurumsal Performansın Değerlendirilmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları