Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONTROL FAALİYETLERİ Defterdarlık İç Kontrol Eğitimi 10 Mart-27 Nisan 2013 Strateji Geliştirme Başkanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONTROL FAALİYETLERİ Defterdarlık İç Kontrol Eğitimi 10 Mart-27 Nisan 2013 Strateji Geliştirme Başkanlığı."— Sunum transkripti:

1 KONTROL FAALİYETLERİ Defterdarlık İç Kontrol Eğitimi 10 Mart-27 Nisan 2013 Strateji Geliştirme Başkanlığı

2 İÇERİK Kontrol Faaliyetleri Kontrol Faaliyetlerinin Planlanması Kontrol Faaliyetlerinin Sınıflandırılması Uygulama Yöntemleri Dikkat Edilecek Unsurlar Strateji Geliştirme Başkanlığı

3 Kontrol Faaliyetleri Planlama Sınıflandırma Yöntem Unsurlar Nedir? Tanımı Belirlenmesi Kapsamı

4 Tanım Strateji Geliştirme Başkanlığı Öngörülen bir riskin etki ve/veya olasılığını azaltmayı ve böylece idarenin amaç ve hedeflerine ulaşma olasılığını artırmayı amaçlayan eylemlerdir.

5 Belirlenmesi Strateji Geliştirme Başkanlığı İdareler, risk değerlendirmesinin ardından kontrol faaliyetlerini, planlamalı organize etmeli yönlendirmelidir

6 Hangi kontrolleri kapsar? Strateji Geliştirme Başkanlığı Kontrol faaliyetleri, mali ve mali olmayan tüm kontrolleri kapsamaktadır.

7 Kontrol Faaliyetleri Planlama Süreci Nedir Sınıflandırma Yöntem Dikkat Edilecekler Planlama Kontrol Stratejileri Nelere Dikkat Etmek Gerekir? Uygulama A ş amaları

8 Strateji Geliştirme Başkanlığı Kontrol Stratejileri-1 İdarenin hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemiş olması önemlidir. Kontrol stratejisinde kontrollerin belirlenmesi kadar bunların nasıl uygulanacağı dikkate alınmalı ve kurumsal kapasite de göz önünde bulundurulmalıdır.

9 Strateji Geliştirme Başkanlığı Kontrol Stratejileri-2 İdeal olan durum, sistem ve süreçler oluşturulurken var olan kontrol strateji ve yöntemleri ışığında kontrol faaliyetlerinin de belirlenmesidir.

10 Strateji Geliştirme Başkanlığı Nelere Dikkat Etmek Gerekir?-1 Bir kontrol faaliyetinin etkin olabilmesi için, Doğru kontrolün doğru yerde, doğru seviyede olması Uygulama maliyetinin beklenen faydayı aşmaması İdarenin tüm faaliyetleri için bir bütün olarak tasarlanıp uygulanması ve faaliyetlerle iç içe olması

11 Strateji Geliştirme Başkanlığı Nelere Dikkat Etmek Gerekir?-2 Kapsamlı, anlaşılabilir ve doğrudan riskle ilgili olması Belgelendirilmiş olması Tutarlılığının sağlanması Etkililiğinin değerlendirilene kadar sürdürülmesi gerekir.

12 Strateji Geliştirme Başkanlığı Uygulama Aşamaları 1.AŞAMA2.AŞAMA3.AŞAMA4.AŞAMA5.AŞAMA Hedeflerin Belirlenmesi Hedeflere Ulaşmadaki Risklerin Tespit Edilmesi ve Değerlendirilmesi Risklere Cevap Verme Yönteminin Belirlenmesi: -Kabul etme -Kontrol etme -Devretme -Kaçınma Kontrol Faaliyetlerinin Sınıflandırılması: -Önleyici -Yönlendirici -Tespit Edici -Düzeltici Kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi: - Karar Alma ve onaylama - Görevler ayrılığı - Çift imza yöntemi - Ön mali kontroller - Yolsuzluk ile mücadele prosedürleri - Varlık ve bilgiye erişim - Bilginin Belgelendirmesi Arşivlenmesi ve depolanması - Bilgi teknolojilerine ilişkin kontrol faaliyetleri

13 Kontrol Faaliyetlerinin Sınıflandırılması Nedir Planlama Sınıflandırma Yöntem Dikkat Edilecekler Önleyici Yönlendirici Tespit Edici Düzeltici

14 Önleyici Kontroller Risklerin gerçekleşme olasılığını azaltıp, kabul edilebilir seviyede tutmaya yarar. (Ön mali kontrol, görevler ayrılığı) Strateji Geliştirme Başkanlığı

15 Yönlendirici Kontroller Bilgilendirme, koruma, davranış şekli belirleme gibi faaliyetlerle riskleri kontrol etmeye yarar. (Eğitim, koruyucu malzeme kullanımı) Strateji Geliştirme Başkanlığı

16 Tespit Edici Kontroller Risk gerçekleşip gerçekleşmediğini Risk gerçekleştikten sonra oluşan hasarın ne olduğunu tespit etmeye ve Risklerin gerçekleşme olasılığını azaltmaya yarar. (Muayene kabul işlemleri, kasa sayımları) Strateji Geliştirme Başkanlığı

17 Düzeltici Kontroller Risklerin gerçekleştiği durumlarda istenmeyen sonuçların etkisinin giderilmesine yarar. (Garanti süresi, sözleşmelerdeki cezai hükümler) Strateji Geliştirme Başkanlığı

18 Nedir Planlama Sınıflandırma Yöntem Dikkat Edilecekler I ş lem Öncesi Kontroller Süreç Kontrolü I ş lem Sonrası Kontroller Kontrol Faaliyetleri için Ipuçları Kontrol Faaliyetleri Yöntemleri

19 İşlem Öncesi Kontroller Faaliyet gerçekleştirilmeden önce uygun prosedürler izlenerek uygulamaya konulan kontrollerdir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

20 Süreç Kontrolü Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında faaliyetin/iş adımlarının kontrole tabi tutulması işlemidir. Strateji Geliştirme Başkanlığı

21 İşlem Sonrası Kontroller İdare faaliyetlerinin, gerçekleştirilmesinden sonra yönetim tarafından önceden belirlenmiş yöntemlerle kontrole tabi tutulmasıdır. Strateji Geliştirme Başkanlığı

22 Kontrol Faaliyetleri İçin İpuçları-1 Risk puanına göre yapılan önceliklendirme Yüksek olasılık-düşük etkiye sahip riskler Acil durum eylem planları İç riskler Dış riskler Kontrol eksikliği/aşırı kontroller Strateji Geliştirme Başkanlığı

23 Kontrol Faaliyetleri İçin İpuçları-2 Birden fazla kontrol yönteminin uygulanması Fayda/maliyet analizleri Pilot uygulamalar Sürekli izleme ve analiz Sonuçların değerlendirilmesi Strateji Geliştirme Başkanlığı

24 Kontrol Faaliyetleri Belirlenirken Dikkat Edilecek Unsurlar Tanım Planlama Yöntem Unsurlar Dikkat Edilecek Unsurlar Sınıflandırma

25 Kontrol faaliyetlerinin; Sorumlularının (kimler ve hangi birimler tarafından gerçekleştirileceği) Hedeflenen bitiş tarihlerinin Uygulanması için gerekli kaynakların Dikkat Edilecek Unsurlar-1 Strateji Geliştirme Başkanlığı

26 Kritik başarı faktörlerinin, Nasıl dokümante edileceğinin ve İzlenmesine yönelik süreçlerin önceden belirlenmesi faydalı olacaktır. Dikkat Edilecek Unsurlar-2 Strateji Geliştirme Başkanlığı

27 SORULARINIZ Strateji Geliştirme Başkanlığı

28 tasraickontrol@sgb.gov.tr


"KONTROL FAALİYETLERİ Defterdarlık İç Kontrol Eğitimi 10 Mart-27 Nisan 2013 Strateji Geliştirme Başkanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları