Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Standart Puanlar Z puanı: T puanı: T=10*Z+50 = Bireyin puanı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Standart Puanlar Z puanı: T puanı: T=10*Z+50 = Bireyin puanı"— Sunum transkripti:

1 Standart Puanlar Z puanı: T puanı: T=10*Z+50 = Bireyin puanı
= Grup ortalaması = Grup standart sapması Madde Analizi

2 Z Puanı Hesaplama Veli’nin notları X Ss Z Başarı Sırası T Matematik 65
70 12 (65-70) /12= -0.41 3 45.9 Türkçe 60 50 8 (60-50)/8= 1.25 1 62.5 Fizik (65-70)/8= -0.62 4 43.8 Kimya 15 (60-50)/15= 0.66 2 56.6 Madde Analizi

3 Madde Analizi Madde güçlük indeksi Madde ayırıcılık gücü indeksi
Madde Analizi

4 Alt-Üst Grup Yöntemiyle Madde Analizi
Doğru cevaplar 1, yanlış ve boş cevaplar 0 olarak puanlanır Öğrencilerin toplam test puanları bulunur Test puanları göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Test puanlarının en yüksek % 27’lik grubu ile en düşük % 27’lik grubu seçilir ve bunlar üst-grup ve alt grup olarak isimlendirilir. Öğrenci sayısının az olması (önerilen; en az 100 kişi) durumunda kağıtlar ikiye bölünür. İlk % 50 si üst, son % 50’si alt grup olur. Kağıtların tamamı analize dahil edilir. Her bir soru için; sorunun seçeneklerine verilen cevapları gösteren bir tablo hazırlanır. Madde Analizi

5 Madde Güçlük İndeksi Madde güçlük indeksi (Pj) (0,1): Bir soruyu doğru cevaplayan öğrenci sayısının, tüm öğrenci sayısına oranıdır. Madde güçlüğü, sorunun zorluk düzeyi olarak değerlendirilir. 0 ile 1 arasında değer alır 1’e yaklaştıkça soru kolaylaşır. 0’a yaklaştıkça zorlaşır. Başarı testlerinde bunun, 50 civarında olması arzu edilir. ………zor soru ………normal soru ………kolay soru Madde Analizi

6 Madde Ayırıcılık gücü indeksi
Madde ayırıcılık gücü indeksi (rjx) (-1, +1): Söz konusu sorunun başarılı öğrencilerle başarısız öğrencileri ayırt edebilme gücünü gösterir. Bulunan değer; 0’dan küçükse: madde atılır arasında: madde zayıftır, atılır arasında: madde düzeltilerek alınır arasında: madde iyidir. Düzeltilerek alınır 0.40 ve üstü: madde çok iyidir. Kullanılır. Madde Analizi

7 Madde Analizi Tablosu A B C D Toplam Üst Grup 20 14 8 50 Alt Grup 10
12 28 24 100 Seçenekler Gruplar Doğru cevap: A Madde Analizi

8 Formüller Madde Güçlük İndeksi: Ayırıcılık Gücü indeksi:
Dü: Maddeyi üst grupta doğru cevaplayanların sayısı Da: Maddeyi alt grupta doğru cevaplayanların sayısı N: Alt ve üst gruptaki toplam öğrenci sayısı n: Alt ya da üst grubun öğrenci sayısı Madde Analizi

9 Hesaplama Madde güçlük indeksi: Madde ayırıcılık gücü indeksi:
Yorum: 0’a yakın olduğu için zor bir madde Yorum: Ayırıcılık gücü düşük olduğundan madde düzeltilmelidir Madde Analizi

10 Testin Ortalama Güçlüğü
P= Aritmetik ortalama / Testten alınabilecek en yüksek puan P= Soruların güçlük indeksleri toplamı / Soru sayısı Madde Analizi


"Standart Puanlar Z puanı: T puanı: T=10*Z+50 = Bireyin puanı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları