Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEST SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Veli ÇAĞLAR Tıp Fak. Anatomi A.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEST SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Veli ÇAĞLAR Tıp Fak. Anatomi A.D."— Sunum transkripti:

1 TEST SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Veli ÇAĞLAR Tıp Fak. Anatomi A.D.

2 Bir öğretmen, uyguladığı testin sonuçlarını şu
bakımlardan inceleyebilir: 1- Puanların dağılımı: a- Puanların dizi genişliği (R) nedir? b- Puanların standart kayması (S) nedir ve dizi genişilğinin standart kaymaya oranı (R/S) nasıldır? c- Dağılımın çarpıklık ölçüsü nedir? 2- Grup için testin ortalama puanı ya da testin ortalama güçlüğü nedir? 3- Testte boş bırakılan ve erişilemeyen madde sayısı.

3 1 (a)- En büyük ve en küçük puanlar arasındaki fark,
Uygulandığı grup ve yöneldiği maksat için testin uygunluğunu belirlemeye yardımcıdır. Eğer maksat, öğrencilerin başarı düzeylerini ayırt etmekse, dağılımın dizi genişliği büyük olmalıdır. Elde edilen dizi genişliği, testten alınabilecek en yüksek puanın yarısına yakın olmalıdır. Dağılımın uç puanları arasındaki fark küçükse (puanların tümü yukarıda, ortada ya da altta toplanmışsa) yapılacak ilk yorum, testin güvenilirliğinin ve ayırt etme gücünün düşük olduğudur.

4 Puanlar, dağılımın üst kısmında toplanmışsa;
- test çok kolaydır, - öğrenciler testin ölçtüğü içeriği tam olarak öğrenmişdir, - öğretmen, sınıftaki öğretim sırasında ,soruların cevaplarını önceden hazır olarak vermiş olabilir. Puanlar, dağılımın alt kısmında toplanmışsa; - öğretimin yetersizliğine, - öğretim sırasında testteki soruların çıkarıldığı konular üzerinde yeterince durulmamış olmasına, - testin öğrencilere çok güç gelmiş olmasına yorulabilir.

5 b) – Bir testten elde edilen puanların standart kayması
büyüdükçe o testin güvenilirliği artar. Farklı başarı düzeyindeki öğrencileri ayırmaya yönelen bir testin standart kayması da büyük olmalıdır. Dizi genişliğinin standart kaymaya oranı, bu konuda bir fikir verebilir. R/S oranının 4-6 arasında bir değer olması istenir.

6 c)- Bir testte, istenen puan dağılımı testin
kullanılış maksadına bağlıdır. Bu nedenle, normal dağılım her zaman istenen bir durum değildir. 3(Ortalama – Ortanca) Çarpıklık değeri = Standart kayma Çarpıklık Testin güçlüğü Negatif Kolay Pozitif Zor , . . .

7 Çok sayıda aday içinden belli sayıda olanını seçmek için
2- Bir testin güçlük derecesi, o testin kullanılış maksadına bağlıdır. Çok sayıda aday içinden belli sayıda olanını seçmek için kullanılan seçme testlerinde, istenen güçlük, duruma göre değişir. 100 kişiden 10 unu seçmek için kullanılacak bir testin ortalama güçlüğü 0,10 olmalıdır. Biçimlendirme –yetiştirmeye yönelik testlerde, bu durum önemli değildir. Farklı başarı düzeylerini ayırt etmek ve öğrenme derecelerine göre öğrencileri sıralamak amacıyla yapılan testin ortalama güçlüğü 0,50 civarında olması istenir.

8 3- Testte çok sayıda soru boş bırakılmışsa, bunun
çeşitli nedenleri olabilir. a) Yönerge, öğrencinin cevaplama işlemini nasıl yapacağını açık ve seçik olarak ifade etmekten uzaktır. b) Madde kökü ne sorulduğunu açıkça anlatmamaktadır. c) Cevap şıkları arasında kesin ve tek bir doğru cevap yoktur.

9 Öğrencilerin bir kısmınca erişilememiş soru sayısı
çoksa, bu durum testi cevaplandırmak için verilen sürenin yetmediğine yormak gerekir. Bir testin dörtte üçü öğrencilerin tümü tarafından, tamamı ise öğrencilerin beşte dördünce bitirilmiş olmalıdır.

10 Belirtilen kurallara uyan bir teste hemen iyidir de denemez.
Bu nedenle,bir testi kullanış maksadına daha uygun yapma girişiminde yararlı olacak daha güvenilir bilgiler edinmek için testteki bütün maddeleri ayrı ayrı gözden geçirmek gerekir. Testteki her bir maddenin yeterlik yönünden analiz edilmesi, bütün olarak test puanlarının incelenmesinden daha önemlidir.


"TEST SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Veli ÇAĞLAR Tıp Fak. Anatomi A.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları