Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Henryson Yöntemi ile Madde Analizi. Madde analizinde sıklıkla kullanılan yöntemler basit yöntem ve Henryson yöntemleridir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Henryson Yöntemi ile Madde Analizi. Madde analizinde sıklıkla kullanılan yöntemler basit yöntem ve Henryson yöntemleridir."— Sunum transkripti:

1 Henryson Yöntemi ile Madde Analizi

2 Madde analizinde sıklıkla kullanılan yöntemler basit yöntem ve Henryson yöntemleridir.

3 Basit yöntem alt ve üst gruplardaki puanların farkına dayalıdır. Basit yöntem gruptaki ölçme sayısının 300’den büyük olduğu durumlarda güvenilir sonuçlar vermektedir.

4 Henryson yöntemi ile ise ölçmelerin sayısı 60 kişi olsa bile güvenilir sonuçlar alınabilmektedir.

5 Gruplardaki birey sayısı arttıkça her iki yöntemle elde edilen sonuçlar birbirlerine yaklaşmaktadır.

6 Henryson yöntemi ile madde analizi için ilk olarak her bir yanıtlayıcının toplam puanı hesaplanır.

7 Ardından testin aritmetik ortalaması aşağıdaki formül ile hesaplanır.

8 Testin standart sapması ise aşağıdaki formülle hesaplanır.

9 Henryson yöntemi ile madde güçlük indeksi, maddeyi doğru yapanların sayısının testi alan tüm öğrencilerin sayısına bölünmesiyle hesaplanır. pj = n(D) / N pj: Madde güçlük indeksi n(D): Maddeyi doğru yapanların sayısı N: Testi alan kişi sayısı

10 30 kişiye uygulanan bir testte onuncu soruyu 25 kişi, on beşinci soruyu ise 10 kişi doğru olarak çözmüştür. Bu iki sorunun madde güçlük indeksleri nedir?

11 Bu yöntemde madde ayırıcılık gücü indeksi aşağıdaki formülle hesaplanır:

12 Bu formülde en çok dikkat edilmesi gereken nokta X jD değerinin hesaplanmasıdır. X jD, j maddesini doğru yapan kişilerin test puanları ortalamasıdır.

13 Formüldeki qj ise maddesinin madde güçlük indeksi ile ilgilidir. q j = 1 - p j

14 Ortalaması 60 ve standart sapması 10 olan 100 soruluk bir test için aşağıdaki maddelerin ayırıcılık güçlerini hesaplayınız: pjpj X jD Madde 50,470 Madde 100,360

15 Uygulama Sonraki iki slaytta sunulan verileri kullanarak Henryson yöntemi ile madde güçlük indekslerini ve madde ayırıcılık gücü indekslerini hesaplayınız.

16 S1S2S3S4S5 Ö101101 Ö200110 Ö311100 Ö410011 Ö500101

17 S1S2S3S4S5 Ö111111 Ö210111 Ö310010 Ö410010 Ö500100 Ö601000 Ö700110 Ö810001 Ö900110 Ö1000111


"Henryson Yöntemi ile Madde Analizi. Madde analizinde sıklıkla kullanılan yöntemler basit yöntem ve Henryson yöntemleridir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları