Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Stratejik Planlama Nedir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Stratejik Planlama Nedir?"— Sunum transkripti:

1 Stratejik Planlama Nedir?
Bir örgütün; ne olduğu, ne yaptığı, niçin yaptığı bilinciyle & Temel Kararlar Üretmeye yönelik disiplinli Çabasıdır.

2 Stratejik Planlama Nedir?
Bulunduğumuz nokta ile ulaşmayı arzu ettiğimiz durum arasındaki yoldur.

3 Temel Unsurlar Uzun dönemli Bütünleştirilmiş bir anlayış Dış dünyanın ve değişen eğilimlerin farkında olma Okulun var olan/ olabilecek kaynaklarının farkında olma

4 Temel Unsurlar

5 Yanıt Aranacak Sorular
Nerdeyiz? Nereye Ulaşmak İstiyoruz? Nasıl Ulaşırız? Ulaşılanı Nasıl Takip Ederiz? Ulaşılanı Nasıl Değerlendiririz?

6 Hazırlık Dönemi Çalışmaları ve Hazırlık Programı

7 Hazırlık Dönemi Çalışmaları ve Hazırlık Programı
Stratejik plan hazırlama çalışmalarının başlatıldığının duyurulması Stratejik Planlama Üst Kurulu ve Ekiplerinin Oluşturulması Stratejik Planlama Ekiplerinin eğitilmesi Stratejik Plan Hazırlama Takviminin oluşturulması

8 Duyuru İlçe MEM’ler, Stratejik Planların Hazırlanma sürecine girildiğini Okul/kurumlarına resmi yazıyla duyurur.

9 İlçe MEM Düzeyinde Kurul ve Ekipler
Stratejik Plan Üst Kurulu: İlçe MEM Müdürü Şube Müdürleri Okul Müdürü (En az 2) Stratejik Plan Ekipleri: İlçe MEM’in büyüklüğüne göre Müdürün belirleyeceği İlçe MEM Personeli Okul Müdürü/Müdür Yard. vd. Personel.

10 Okul Kurum Düzeyinde Kurul ve Ekipler
Stratejik Plan Üst Kurulu: Okul Müdürü 1 Müdür Yardımcısı 1 Öğretmen (5 KİŞİ) OAB Başk. 1 OAB Yön. Kur. Üyesi Stratejik Plan Ekipleri: Okul Müdürü tarafından görevlendirilen ve üst kurul üyesi olmayan; Müdür Yard. (Başkan) Belirlenen öğretmenler (?) Gönüllü veliler

11 Stratejik Plan Hazırlama Takviminin Oluşturulması

12 Stratejik Planlama Süreci

13 Stratejik Planlama Süreci

14 A. Mevcut Durum

15 A. Mevcut Durum

16 A.1. Tarihi Gelişim KURUMUN; Kuruluş tarihi, Hizmet amaçları, Geçirdiği kritik aşamalar, Önemli yapısal dönüşümler Analitik Bakış Açısıyla değerlendirilir.

17 A.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi
Yanıtlanması Gereken Sorular Üretilen mal ve hizmetlerin kapsamı nedir? Sunulan hizmetlerin nitelik/niceliğine ilişkin ne tür hükümler var? Kurumun organizasyonuna, çalışma usullerine ve iş süreçlerine ilişkin hangi düzenlemeler var? Kurumun diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla ilişkilerini düzenleyen hükümler nelerdir? (Varsa) mevcut misyon, yasal yükümlülükleri içermekte midir?

18 A.3. Faaliyet Alanları, Ürün/Hizmetler
Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat analizi çıktılarından yararlanılarak üretilen Temel ürün ve Hizmetler belirlenir.

19 A.4. Paydaş Analizi Hizmetin şekillendirilmesi için Paydaş Taleplerinin bilinmesi gerekir. İç Paydaş Dış Paydaş Yararlanıcılar (müşteri)

20 A.5. Kurum İçi Analiz ve Çevre Analizi
Güçlü ve Zayıf yönlerin Fırsatlar ve Tehditlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. GZFT (SWOT): Kurumun etkilediği/etkilendiği koşulların sistematik incelemesidir. Diğer aşamalara temel teşkil eder. GZ(İÇ)FT(DIŞ)

21 A.5. Çevre Analizinde Bir Diğer Yöntem
PEST Analizi: Politik Ekonomik Sosyal Teknolojik gözlem. Söz konusu faktörlerden, önemli olanları tespit etmek Bu faktörlerin, kimleri (olumlu/olumsuz) etkilediğini ortaya çıkarma analizi.

22 B. Geleceğe Yönelim

23 B. Geleceğe Yönelim

24 Dikkat edilecek Hususlar:
B.1. Misyon Bildirimi Dikkat edilecek Hususlar: Özlü, Açık ve Çarpıcı şekilde ifade edilir. Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacını tanımlar. Yasal görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir. Hizmet sunulan kişi ve kuruluşlar belirtilir. Sunulan hizmet/ürünler tanımlanır.

25 Yanıtlanması Gereken Sorular
B.1. Misyon Bildirimi NE yapmamız gerekiyor/bekleniyor? Bunları KİM için yapıyoruz? Hangi yöntem, yaklaşım ve değerler ile NASIL üretiyoruz? Nasıl çalışıyoruz? Bunları NEDEN yapıyoruz? Neden varız? Yanıtlanması Gereken Sorular

26 B.1. Misyon Bildirimi Örnek Misyon;

27 B.2. Vizyon Bildirimi Güçlü bir vizyon: İdealisttir. Özgündür. Çekicidir. Kısa ve akılda kalıcıdır. İlham verici ve iddialıdır. Gerçekleşmek zorunda değildir. Heyecan vericidir.

28 Yanıtlanması Gereken Sorular
B.2. Vizyon Bildirimi Kuruluşun İdeal geleceği nedir? Kuruluş, çalışanları ve yaralanıcıları tarafından nasıl algılanmak istiyor? Hesap verme sorumluluğunu taşıyan otorite nasıl bir gelecek öngörüyor? Yanıtlanması Gereken Sorular

29 B.2. Vizyon Bildirimi Vizyon Örnekleri;
“Eğitimde öncü konuma gelerek dünyanın en kaliteli okulları arasında yer almaktır” “Özgün çalışmalarıyla model gösterilen kurum olmaktır” “Bilim ve teknolojinin ışığında geleceğe yön vermek” Çevrenin bilim, kültür ve sanat merkezi bir okul olmak

30 B.3. Temel Değerler Kurumsal ilkeler, davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Kurumun misyon, vizyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde Temel Değerler ve İnançlar vardır. Temel Değerler Planlamaya ve diğer süreçlere rehberlik eder.

31 B.3. Temel Değerler

32 B.4. Amaçlar Ulaşılması gereken hedeflerin kavramsal ifadesidir. Hizmetlere ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilebilecek sonuçları ifade eder.

33 B.4. Amaçlar Özellikleri: Misyonu gerçekleştirmeye katkı sağlamalı.
Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerle uyumlu olmalı. Gerçekçi ve ulaşılabilir olmalı. Ulaşılacak sonuçlar açıkça ifade edilmeli ancak nasıl ulaşılacağı ayrıntısına girilmemeli. Hedefler için bir çerçeve çizmelidir. Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemeli.

34 B.4. Amaçlar

35 B.5. Hedefler Amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir Alt Amaçlardır. Ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde, nitelik ve nicelik ifadesidir. Bir amaca birden fazla hedef belirlenir.

36 B.5. Hedefler Özellikleri: Açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalı. Ölçülebilir olmalı. İmkansız olmamalı. Sonuca odaklanmış olmalı. Zaman çerçevesi belli olmalı.

37 B.5. Hedefler

38 TEŞEKKÜRLER


"Stratejik Planlama Nedir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları