Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tümör İmmünolojisi Ref: Abbas 2013, uptodate Mobeen Syed Dr. Yıldıran1 b.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tümör İmmünolojisi Ref: Abbas 2013, uptodate Mobeen Syed Dr. Yıldıran1 b."— Sunum transkripti:

1 Tümör İmmünolojisi Ref: Abbas 2013, uptodate Mobeen Syed Dr. Yıldıran1 b

2 Sunum Planı İmmün cevap Apopitoz Onkojen ve tümör süpresör gen Tümör tanımı ve etiyolojisi İmmün sürveyans-MHC1 Genel özellikler Tümör antijenleri Tümöre verilen immün cevap Tümörün immün cevapdan kaçışı Tümör immünoterapisi Dr. Yıldıran2

3 Öğrenim Hedefleri Konağın neoplasm gelişiminden korunma mekanizmalarını sayabilmeli ve açıklayabilmelisiniz Dr. Yıldıran3

4 İmmün Cevap Abbas, 2003 Spesifik Non-spesifik Antigen sunucu hücre Dr. Yıldıran4

5 Antijen işleme CD4  IL-2, IFNG CD8  Perforin, granzym ER: Endoplasmic Reticulum Antigen Presenting Cell Dr. Yıldıran5 Tm immünitesinin ana aktörü

6 Apopitoz Nekroz: Travmatik hücre ölümü Apopitoz: Programlı hücre ölümü Aşırı apopitoz  atrofi yetersiz apopitoz  kontrolsüz hücre proliferasyonu = kanser Normal hücreler ekseriya apopitoza gider. Dr. Yıldıran6

7 Onkogen ve Tümör Süpresör Gen Normal bir gen olan Proto-onkogen mutasyon veya aşırı ekspresyon ile onkojen haline gelir. Onkogene etki eden bazı faktörler kansere yol açar (Bcr/Abl). Tümör süpresör gen, veya antionkogen, hücrenin kansere dönüşmesini engeller. Mutasyona uğrarsa bu özelliğini kaybeder (p53). Dr. Yıldıran7

8 Tanım Latincede şişlik Tümör veya neoplazma: hücrelerin anormal büyüme veya bölünmesi ile gelişen kitle Tümör hücresi: normal uyaranlara cevap vermeyen, apopitoza gitmeyen, aşırı çoğalan hücredir Klonalite: Tek bir progenitör hücreden kaynaklanır. Kanser: habis neoplazmdır, lenf veya kan yolu ile yayılır. Dr. Yıldıran8

9 Tümör Etiyolojisi Irsi : Onkojen ekspresyonu Viral: - Human papilloma, herpes tip 2, HBV, EBV (DNA) - Human T-cell leukemia virus (RNA) Kimyevi: - Polisiklik hidrokarbonlar  sarcom - Aromatik aminler  karsinom - Alkilnitrozaminler  hepatoma Radyolojik: Ultraviyole & iyonize ışınlar Spontan: kontrolsüz hücre büyümesi Kronik inflamasyon risk faktörüdür (Barret özofagus, Crohn hastalığı, H. pylori vs) Dr. Yıldıran9

10 Knudson çift vuruş hipotezi Dr. Yıldıran10

11 İmmün Sürveyans Sürveyans gözlemek anlamına gelir. İmmün sistemin fizyolojik görevi tümörleri tanımak ve yok etmekdir. CD8 T hücreleri tümör hücresi yüzeyindeki MHC Klas I moleküllerini ve anormal antijenleri tesbit eder ve öldürür. NK (innate) hücreler ise tümör hücrelerinin yüzeyindeki azalmış MHC Klas I molekülleri tesbit ederek öldürür. Dr. Yıldıran11

12 Tümör immünitesinin özellikleri Tümörler umumiyetle zayıf immünojenikdir. Tümörler immün sistemin kapasitesinin üstünde büyürler Kaçış için özel mekanizmaları vardır. Dr. Yıldıran12

13 Tümör Antijenleri Evvelki sınıflama –Tümör spesifik antijen: tümör hücrelerinde eksprese edilir, normal hücrelerde edilmez –Tümör assosiye antijen: hem tümör hem de normal hücrelerde eksprese edilir. Dr. Yıldıran13

14 ANTİJENİN TÜRÜÖRNEK Mutasyona uğramış onkogen veya tümör süpresör gen Ras mutasyonu (karsinomların %10’u) P53 mutasyonu (Bütün tümörlerin yarısı) Aşırı eksprese edilen onkogenlerHER2/Neu (karsinomlar, öz. meme) Normal hücrelerde sessiz genlerKanser/testis antijen (karsinomlar) Aşırı eksprese normal proteinlerTirozinaz, gp100, MART (melanoma) Onkogenik virüslerHPV, EBV Onkofetal antijenlerCEA (CD66) Alfa Fötoprotein Glikolipidler ve glikoproteinlerGM2, GD2 (melanoma) Diferansiyasyon antijenleriCD10 (CALLA) CD20 (Lenfoma) Prostat spesifik antijen Dr. Yıldıran14

15 Tümör Antijenleri Dr. Yıldıran15

16 Tümöre İmmün Cevap Innate –NK hücreler –Makrofajlar Adaptive –T lenfositler Dr. Yıldıran16

17 Tümörlere CD8 T hücre cevabı Dr. Yıldıran17

18 Dr. Yıldıran18

19 NK hücreler MHC Klas I antijen konsantrasyonunun azalmış olduğu hücreleri öldürür Bazı tümörler NK hücreleri için stimülatör ligandlar eksprese ederler. IL2, NK hücreleri aktive eder (lymphokine activated killer – LAK cells) Dr. Yıldıran19

20 NK hücreler- ADCC Tümör hücre membranında ifade edilen antijenlere karşı üretilen antikorların bağlanması ile NK hücreler ve eozinofiller aktive olur  Tm apopitoz Dr. Yıldıran20

21 Makrofajlar Makrofajlar kanserin yayılmasını hem inhibe edebilir hem de arttırabilirler. M1 Makrofajlar antitümör fonksiyonları vardır. Tümör kan damarlarında tromboza yol açan TNF üretirler. M2 Makrofajlar tümörü büyüten, damarlanmasını arttıran VEGF ve TGFb salgılarlar. Dr. Yıldıran21

22 Makrofajlar CD8 ve NK hücreler tümör hücresini tesbit ettiklerinde aynı zamanda IFNg salgılar, bu da makrofajların aktive olarak tümör hücresini fagosite etmesine sebep olur. Dr. Yıldıran22

23 T Lenfositler Adaptif tümör immünitesinin esası CD8 sitotoksik lenfositlerin (CTL) öldürmesidir. Bunun için CTL’ler antijen sunucu hücrelerin tümör antijenlerini çapraz sunmasına ihtiyaç duyar. Fakat, çoğu tümör hücresi T hücresi cevabı başlatmak için gereken kostimülatörü eksprese etmez. Dr. Yıldıran23

24 Tümörün immün cevapdan kaçışı Tümör işleme: immün mekanizmalar tümör hücrelerinin yaşaması ve büyümesi ile sonuçlanan azalmış immüniteye yol açabilirler. Tümörler, normal immün sistem varlığında, immün sürveyansdan kaçabilmek için zayıf immünojenikdirler. Dr. Yıldıran24

25 Tümörün üç kaçış mekanizması Dr. Yıldıran25

26 Tümörün immün cevapdan kaçışı Bir başka açıklama; Tümör selektivitesi, yüzeyinde MHC1 veya Tm antijeni taşımayan klon ortadan kaldırılamadığı için ekspanse olur. Tm hücresinde TGFbR mutasyonu vardır, kendisi TGFb salgılar fakat reseptörü olmadığı için apopitoza gidemez. Dr. Yıldıran26

27 Tümör immünoterapisi İmmün sistemin stimülasyonu –Tümör antijeni –kostimülatör (B7) ve sitokinlerle (IFNg, IL2) –Tümör immünitesini arttırmak için inhibitör yolakları blokajı (CTLA-4) Pasif immünoterapi –Adaptif hücre tedavisi –Graft versus leukemia etkisi –Tümör antikorları Dr. Yıldıran27

28 Tümör antijenleri ile aşılama Dendritik hücre aşıları kanser hastalarını kendi tümörlerine karşı immünize etmek için kullanılmakdadır. Virüslere bağlı gelişen tümörler viral antijen veya atenüe viral aşılarla önlenebilir: Hepatit B, HPV profilaksi Dr. Yıldıran28

29 İnhibitör yolakların kesilmesi İnhibitör lenfosit reseptörü (CTLA-4) bloke edilebilir, böylece CD8 T lenfositler tümörü yok edebilir. Fakat bu metod otoimmüniteye yol açar. İmmün sistemin nonspesifik stimülasyonu: BCG mikobakteri makrofajları tümör hücrelerini öldürmek üzere aktive eder. Mesane içine BCG uygulaması güncel kullanımdadır. Dr. Yıldıran29

30 Pasif tedaviler Adaptif hücre tedavisi antitümör etkisi olan hücrelerin kültürde üretilerek naklidir (tecrübe aşamasında) Graft versus leukemia etkisi: lösemili hastaya kök hücre nakli esnasında alloreaktif T hücrelerin verilmesi tümör hücrelerinin öldürülmesine yol açar. Dr. Yıldıran30

31 Antitümör antikorlar Antitümör antikorlar tümörleri mikropların ortadan kaldırılmasına benzer efektör mekanizmalarla yok ederler. –Opsonizasyon –Komplement aktivasyonu –Antikor bağımlı sitotoksisite Dr. Yıldıran31

32 Antitümör antikorlara örnekler ÖzgüllükKlinikde kullanım HER2/Neu (Herceptin)Meme kanseri (güncel) CD20B hücreli lenfoma (güncel) CD25T hücreli lenfoma (deneme) CEAGIS ve akciğer kanseri (deneme) GD3 gangliozidMelanoma (Deneme) Dr. Yıldıran32

33 Reseptör Blokajı Dr. Yıldıran33

34 Nöroblastoma Nöroblastoma, primitif sempatik ganglionlardan köken alan nöroblastik tümör spektrumu En önemli özelliği klinik spektrumunun değişken olmasıdır (spontan regression, agresif hastalık). Dr. Yıldıran34

35 1p delesyonu en sık görülen kromozomal değişiklikdir, burada muhtemelen tümör süpresör genler bulunmakdadır. 1p delesyonları MYCN onkogenin artması veya aşırı ekspresyonu ile bağlantılıdır. N-myc de denir. Kötü prognoza işaret eder. Dr. Yıldıran35


"Tümör İmmünolojisi Ref: Abbas 2013, uptodate Mobeen Syed Dr. Yıldıran1 b." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları