Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜMÖR İMMÜNOLOJİSİ Prof. Dr. Vedat Köseoğlu Vedat-01/01.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜMÖR İMMÜNOLOJİSİ Prof. Dr. Vedat Köseoğlu Vedat-01/01."— Sunum transkripti:

1 TÜMÖR İMMÜNOLOJİSİ Prof. Dr. Vedat Köseoğlu Vedat-01/01

2 İmmünolojik Sistem 1.Hücreler 1.Lenfositler 2.Fagositler 3.“Auxillary” hücreler 1.Bazofil 2.Mast hücreleri 3.Trombositler 2.“Soluble mediator”ler 1.Antikorlar 2.Sitokinler 3.Kompleman sistemi 4.İnflamatuar mediatörler

3 Malign Tümör Malign tümörler veya kanserler, kontrolsüz bir biçimde çoğalan, normal dokuları invaze eden ve sıklıkla köken aldıkları dokulardan uzaktaki organ ve dokulara metastaz yapan ve buralarda çoğalmaya ve büyümeye devam eden tümörlerdir. Vedat-01/01

4 Kanserler vücuttaki herhangi bir organdan köken alabilirler. Epitelyal hücrelerden köken alanlar KARSİNOM, mezenkimal dokudan köken alanlar ise SARKOM olarak adlandırılırlar. Lenfoid dokunun solid tümörlerine LENFOMA, lenfositler ve diğer hematopoietik hücrelerden köken alan malign tümörlere ise LÖSEMİ adı verilmektedir. Vedat-01/01

5 Tümörlere karşı immün cevap en eski fikirlerden birisidir. Bu yüzyılın başlarında Paul Erlich, “insan organizmasında yüksek sayıda aberran hücreler olduğunu ve bu hücrelerin immün sistem tarafından kontrol altında tutulamamaları durumunda çoğalıp hastalık oluşturabileceklerini” ifade etmiştir. Böylece tümör dokusu graft olarak görülmeye başlanmış ve organizmanın bu dokuyu reddetmeyi amaçladığı ileri sürülmüştür. Bazı tümörlerin bakteriyel toksinlerle veya spontan olarak regresyona uğradıklarının görülmesi immün sistemin tümörler üzerine etkilerinin ilk kanıtları olarak kabul edilmişlerdir. Vedat-01/01

6 İmmün sistem ve tümör gelişimi arasındaki ilişkiyi kuvvetlendiren kanıtlar Postmortem çalışmalarda elde edilen veriler klinik olarak görülenden daha çok tümörün varlığını göstermiştir. Pek çok tümörde belirgin lenfosit infiltrasyonu vardır. Hatta bu özellik bazı tümörler için bir “iyi prognostik” kriter olarak belirtilmiştir. İmmün sistem fonksiyonlarının daha az etkili olduğu yenidoğan ve yaşlılık dönemlerinde tümörlerin görülme sıklığında artışın söz konusudur. İmmün yetmezliği olan bireylerde tümör gelişimi toplumun diğer bireylerine göre daha sıktır. Vedat-01/01

7 Burnett ve Thomas Paul Erlich’in temel fikrini geliştirerek “Immun surveillance” teorisini açıklamışlardır. Vedat-01/01

8 “Immun surveillance” Burnett ve Thomas immün sistemin organizmayı sürekli olarak anormal hücrelerin varlığı bakımından taradığını ve bu tür hücreleri saptadığı zaman onları yok ettiğini ifade etmişlerdir. Vedat-01/01

9 B Tc THTH B B Yardım EBV antijeni İnfeksiyon Enfekte B hücreler yok edilir Ekstrasellüler ortamdaki virüsler ortadan kaldırılır Normal sağlıklı bireylerde EBV infeksiyonuna karşı bağışıklık gelişimi Antijen Sunan hücre Vedat-01/01

10 İmmün supresyonu olan bireylerde EBV infeksiyonu B B B B B Antijene karşı cevapsızlık Virüs replikasyonu ve enfeksiyon Virüsün mitojenik etkisi ve normal B hücrelerinin proliferasyonu Kromozomal translokasyonlar B hücreli tümörler oluşturur. Vedat-01/01

11 Tümör İmmünitesinin Özgüllüğü Parent tümör hücreleriEnjeksiyonTümör gelişimi Mutant tümör hücreleriEnjeksiyonTümör gelişmez Tümör hücre tipiDalak hücrelerinin tümör üzerine etkisi Parent tümörEtkisiz Tümör varyantı Sitotoksik etki Vedat-01/01

12 Tümör Antijen Peptidi İçin Sitotoksik T Hücresinin Özgüllüğü Parent tümör hücresiTümör-varyant tümör hücresi Tümöre özgül sitotoksik hücre Tc Sentetik parent peptid Sentetik mutant peptid Parent peptid ile kaplı hücreler yaşamaya devam ederler Mutant peptid ile kaplı hücreler ölürler Vedat-01/01

13 Tümör Antijenlerinin İmmün Sisteme Sunumu-1 Tümör Hücresi CD8 + Tc ANERJİ Class I Vedat-01/01

14 Tümör Antijenlerinin İmmün Sisteme Sunumu-2 Tümör Hücresi CD8 + Tc B7 CD28 Birlikte uyarım Tc Aktivasyonu Vedat-01/01

15 Tümör Antijenlerinin İmmün Sisteme Sunumu-3 CD8 + Tc Sitokinler CD8 + Tc CD4 + T H Tümör Hücresi Antijen Sunan hücre Birlikte uyarım Class II B7 CD28 Tümör antijenleri Tc ve T H aktivasyonu Vedat-01/01

16 İmmün Yetmezlikler ve Tümör Virüsleri İmmün yetmezlik nedeni Tümör tipiVirüsler Genetik geçişli LenfomaEBV Organ transplantasyonu ve AIDS’e bağlı immünosupresyon LenfomaEBV Servikal kanserPapilloma virüs Deri kanseri Papilloma virüs (muhtemelen) Karaciğer kanseriHepatit B Kaposi’s sarkomuBilinmiyor MalariaBurkitt lenfomaEBV Vedat-01/01

17 İnsan Tümörleri ve Virüsler TümörVirüsler Karaciğer kanseriHepatit B Servikal kanserHPV 16, 18 ve diğerleri İmmünsuprese bireylerde Burkitt lenfoma ve diğer lenfomalar EBV Nazofaringeal kanserEBV Adult T-cell lösemiHTLV-1 Vedat-01/01

18 Sınırlı role sahiptir. Uzun bir zamandır bilinmesine karşılık nadiren tedavide ilk seçenek olarak kullanılmıştır. Uygulamalar aktif, pasif veya spesifik, nonspesifik veya kombine olabilir. İmmünoterapi

19 Tümörlerde İmmünoterapi Aktif Non-Spesifik BCG, Corynebacterum Parvum, Levamizol Spesifik Tümör hücresi ekstrelerinin, pürifiye veya rekombinant antijenlerinin, veya idiotiplerinin preventif aşıları Pasif Non-Spesifik LAK hücreleri, sitokinler Spesifik İlaçlarla çiftleştirilmiş veya yalnız başına antikorlar, prodruglar, toksin veya radyoizotoplar Kombine LAK hücreleri, “bi-spesific” antikorlar Vedat-01/01

20 Non-Spesifik Aktif İmmünoterapi “biological response modifiers, BRM” TipÖrnekMajor Etki Bakteriyel Ürünler BCG, C. Parvum, muramyl dipeptide, trehalose dimycolate Makrofaj ve NK aktivasyonu Sentetik Moleküller Pyran copolymer, MVE, poly I:C, pirimidinler IFN üretimini uyarır Sitokinler IFN , IFN , IFN , IL- 2, TNF Makrofaj ve NK aktivasyonu Hormonlar Thymosin, Thymulin, Thymopoietin T hücre fonksiyonlarını yönlendirir Vedat-01/01

21 Tümörlerin Sitokinlerle Tedavisi SitokinTümör Tipi ve SonuçSitokin Etkisi ve Muhtemel Anti-tümör Mekanizma IFN  IFN  Hairy-cell lösemide uzamış remisyon Bazı karsinomlarda zayıf etki Tümör üzerinde muhtemel sitositatik etki Sistemik olarak etkisiz, Over kanseri peritoneal karsinomada remisyon sağlayıcı MHC Class I ve II makrofaj aktivasyonunda artış, sitostaz, T hücre aktivasyonu IL-2 Renal kanser ve melanomada remisyon T hücre aktivasyonu ve proliferasyonu, NK aktivasyonu TNF-  Malign asit oluşumunu azaltabilir Tümör hücre adezyonunda ? Artış, makrofaj ve lenfosit aktivasyonu Vedat-01/01

22 Tümör Hücreleri ile İnfiltre Kemik İliğinin “İn Vitro Purging”i Kemik İliği Harvest Yüksek Doz Kemoterapi veya Radyoterapi “Purge” edilen kemik iliğinin Reinfüzyonu Tümör Hücrelerinin Monoklonal Antikorlarla İşlenmesi Vedat-01/01

23 Mikst Lenfosit Kültürü Bir hafta süreyle birlikte kültür Hasta Hasta Lenfositleri Hastadan elde edilen İnaktive tümör hücreleri İzotop salınımı ile toksisite ölçümü3H-thymidine yöntemi ile proliferasyon ölçümü

24 Monoklonal antikorlarla pasif immünoterapi bazı iyi sonuçlar vermekteyse de henüz uygulama alanları sınırlıdır. Büyük çaplı tümörler içine antikorların penetrasyonu zayıftır Antikorlar diğer hücreler tarafından bağlanabilir Antikorlar immünojeniktir

25 İMMÜN SİSTEM HÜCRELERİ TARAFINDAN TANINAN TÜMÖR ANTİJENLERİ Viral orijinli tümör antijenleri Tümör genlerindeki veya gen ekspresyonundaki değişikliklere bağlı gelişen spesifik tümör antijenleri

26 Bazı tümörler normal hücrelerde dağılım gösteren normal farklılaşma antijenlerini eksprese edebilirler. Bazı normal antijenler glikolizasyon değişiklikleri sonucu tümör hücrelerinden exprese edilebilirler.

27 Sorular-Sorunlar Pek çok hastada tümör antijenlerine karşı konakçının immünolojik cevabının ilişkisine dair önemli kanıtlar vardır. Ancak tümörler tedavi edilmediklerinde ilerlemekteler ve konakçı oldukları organizmanın ölümüne neden olmaktadırlar. Bu paradoks nasıl açıklanmalıdır?

28 Sorular-Sorunlar Tümör immünolojisi genelde ayrı bir konu olarak tartışılmaktadır. Tümörlere karşı immün cevabı genel immünolojiden ayrı kılacak özellikleri var mıdır?

29 Kanserlere karşı immünoterapi yaklaşık 100 yıldır tartışılan ve araştırılan bir konu olmasına karşılık başarı neden bu kadar düşük düzeyde kalmıştır. Gelecekteki başarı şansı nasıl görülmektedir? Sorular-Sorunlar

30 Enfeksiyon hastalıklarına karşı profilaktik aşılama oldukça etkindir. Tümörlere karşı da aşılama tedavi ve korunmada aynı başarıyı sağlayabilecek midir?


"TÜMÖR İMMÜNOLOJİSİ Prof. Dr. Vedat Köseoğlu Vedat-01/01." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları