Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Miyeloid öncülü Lenfoid öncülü HEMAPOETİK KÖK HÜCRE PLURİPOTENT KÖK HÜCRE İL-7 İL-2, İL-4, İL-7 B lenfosit T lenfosit İL-15 NK TİMUS.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Miyeloid öncülü Lenfoid öncülü HEMAPOETİK KÖK HÜCRE PLURİPOTENT KÖK HÜCRE İL-7 İL-2, İL-4, İL-7 B lenfosit T lenfosit İL-15 NK TİMUS."— Sunum transkripti:

1 Miyeloid öncülü Lenfoid öncülü HEMAPOETİK KÖK HÜCRE PLURİPOTENT KÖK HÜCRE İL-7 İL-2, İL-4, İL-7 B lenfosit T lenfosit İL-15 NK TİMUS

2 LENFOSİT ALTGRUPLARI SINIFİŞLEV YÜZEYKANDA İŞARETİORANI T HÜCRESEL YANIT Yardımcı B hücre gelişimi, CD3+CD4+ %50-60 farklılaşması, Makrofaj aktivasyonu Sitolitik Virus, Tümör, CD3+CD8+ %20-25 allograft lizisi, Makrofaj aktivasyonu

3 T LENFOSİTLERİ Periferik kandaki lenfositlerin %70 i kadardır Gelişimlerini timusda tamamlarlar Gelişimini etkileyen büyüme faktörleri: İL-2, İL-4, İL-7 Her olgun T hücresi yüzeyinde bir tip özgün antijen reseptörü taşır: T Hücre Reseptörü: THR Kan ve dokular arasında sürekli dolaşırlar Uyarılması için antijen sunumuna gerek duyar (ASH) Uyarı sonrası: *Periferik dokuda KLONAL çoğalabilir *Farklılaşır *Bellek hücreleri yıllarca dolaşımda kalır Morfolojik olarak B lenfositlerinden ayrılamazlar: Cluster of differentiation: CD Yüzey işaretlerine göre ayrılabilirler

4 T HÜCRE GRUPLARI (CD3+, CD2+) T HÜCRE RESEPTÖRÜ   %95 <%5 CD8+ CD4+ Th1Th2 CD4-CD8- İnterferon-  İL-4 İL-5 İL-13 THR tipine göre Yardımcı reseptörüne göre SİTOTOKSİK YARDIMCI Sitokin salgısına göre

5  VV CC CC VV HÜCRE MEMBRANI  IgM CL VL VH CC CC CC CC THR  YAPISAL BENZERLİK Fab benzeri yapı Fab ABB THR 

6 YARDIMCI T LENFOSİTİ CD4+ İmmün yanıt düzenleyici Sitokin salgıları ile rol oynar Th1 ve Th2 altgrupları Antijeni HLA sınıf II ile tanır Genelde eksojen kökenli proteinleri tanır: Fagositoz ya da endositoz içeriği Salgıları ile : T lenfositleri B lenfositleri Makrofajlar uyarılır, farklılaşır, çoğalır SİTOTOKSİK T LENFOSİTİ CD8+ İmmün yanıtın efektör hücreleridir Öldürme mekanizmaları ile rol oynar Perforin ve granzim enzimleri Antijeni HLA sınıf I ile tanır Genelde endojen kökenli proteinleri tanır: Vücut proteinleri Viral proteinler gibi

7 CD4 THR T yardımcı MHC Sınıf I MHC Sınıf II Eksojen protein Endojen protein HLA sınıf II CD8 T THR HLA sınıf I T sitotoksik ANTİJEN İŞLEME VE SUNMA ASH HLA I HLA II ER 

8 YARDIMCI MOLEKÜL ETKİLEŞİMİ CD4 THR Th0Th0 HLA SINIF II ASH PRİMER T HÜCRE UYARISI için uygun T HÜCRE RESEPTÖRÜ HLA SINIF I ya da II HLA ya bağlı ANTİJENİK PEPTİT YARDIMCI MOLEKÜL ETKİLEŞİMİ GEREKLİ! ÖZGÜN ETKİLEŞİMİ T HÜCRE AKTİVASYONU

9 AKTİFLEŞEN T HÜCRESİ 1. Çoğalır 2. Yüzey R değişir: İL-2R CD4+ CD8+ 3. Farklılaşır ve sitokin salgılar3. Sitotoksik etki gösterir Th0 Th1 Th2 İL-2İL-4 İFN-  İL-13 TNF  İL-5 4. Bellek hücreleri oluşturur İL-12 İL-4 İNH

10 NK İnflamatuar sitokin salgısı CD4+ YARDIMCI T HÜCRESİ OLGUNLAŞMASI T İL-4 İL-6 İL-10 Th2 İL-12, İFN-  MM İL-2 İFN  TNF  Th1 Th0 İL-3 TNF  ASH İL-4

11 Th1 ve Th2 YANITI B Th2 Bellek hücresi İL-4 İL-5 İL-10 İL-12 Deri yüzeyi DH ThTh ThTh Th1 Bakteri  Th1 Barsak LENFOİD ORGAN

12 CD4+ PROLİFERASYON ve FARKLILAŞMA İŞLEVLERİ Eozinofili  Helmint öldürme B hücre uyarısı HÜMORAL YANIT T Th0 Th1 Th2 Çeşitli sitokinler Th1 T THR Th0 Th1 Hücreiçi mikroplar İFN-  Makrofaj aktivasyonu İL-2 T hücre artışı Sitotoksik T, NK aktivasyonu Th0 Th2 T İL-4 İL-5 İgE üretimi  Allerji, helmint öl. Helmint, allerjen Her tür protein antijen YARDIMCI T HÜCRE YANITLARI

13 SİTOTOKSİK T HÜCRE YANITI HLA SINIF I T sitotok ASH CD8 THR T sitotok CD8 THR Perforin Granzim SİTOTOKSİK MEKANİZMALAR Perforin ile hücre membran lizisi Apoptozis: Granzim Fas/Fas ligand etkileşimi Membran porları HEDEF HÜCRE

14 Perforin Granzim İnfekte hücre HLA I + CD8 İnfekte hücre lizisi Yeni hücreye HLA II+ MAKROFAJ CD4 NK İL-2 İFN-  İL-1 CD8 VİRUSA İMMÜN YANIT


"Miyeloid öncülü Lenfoid öncülü HEMAPOETİK KÖK HÜCRE PLURİPOTENT KÖK HÜCRE İL-7 İL-2, İL-4, İL-7 B lenfosit T lenfosit İL-15 NK TİMUS." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları