Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Patoloji- 7 Böbrek ve Toplayıcı Sistem ve Solunum Sistemi Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Patoloji- 7 Böbrek ve Toplayıcı Sistem ve Solunum Sistemi Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Patoloji- 7 Böbrek ve Toplayıcı Sistem ve Solunum Sistemi Hastalıkları
Doç. Dr. Kudret Çağlar 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

2 Üriner Sistem 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

3 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

4 Böbrek ve Toplayıcı Sistem
Tanımlar Akut Nefritik Sendrom: Hematüri ( İdrarda kan), Hafif derecede proteinüri ve hipertansiyonun hakim olduğu bir glomerüler hastalıktır. Post streptokoksik glomerülonefrit bu gruptandır. Nefrotik Sendrom: Ağır proteinüri ile karakterize (günde 3.5 gr dan fazla) şiddetli ödem ve hiperlipidemi ile karakterizedir. Akut böbrek yetmezliği: Henüz başlamış azotemi ( üre yüksekliği) ile birlikte oligüri ve anüri ( İdrar azlığım ve yokluğu) ile karakterizedir Kronik Böbrek Yetmezliği: Uzamış ve düzelme şansı olmayan dialize bağlanmak zorunluğunda olan hasta grubu 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

5 Tanımlar İYE: Bakteriüri ve piyüri ( İdrarda bakteri ve iltihap görülmesi) ile görülür. Pyelonefrit böbregi tutan enfeksiyon sistit ise mesaneyi tutan bir enfeksiyonu gösterir Nefrolitiyasis: Böbrekteki taşları gösterir Böbrek tümörleri: Böbrekteki neoplazm 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

6 Glomerüler Hastalıklar
15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

7 Glomerüler Hastalıklar-2
15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

8 Glomerüler Hastalıklar-3
Minimal Değişiklik Hastalığı Nefrotik Sendromun en sık sebebidir Işık mikroskopisinde glomerüller normal görülür. Tanı Elektron mikroskopu ile konur Geçici proteinüri olur Hipertansiyon yoktur Steroid ile tedavi edilirler %5 den azında KBY gelişir 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

9 Akut Poststreptokokal Glomerülonefrit
Glomerüler hastalıkların en sık görülenidir İmmun koplex hastalığıdır Grup A stroptokoksik enfeksiyonlar sonrası gelişir Hematüri ile kendini belli eder Proteinüri ön planda değildir ASO yüksek bulunur %1 den azında kronikleşir ve kalıcı böbrek hastalığına sebebiyet verir 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

10 AKUT PYELONEFRİT Böbrek ve böbrek pelvisinin bakterial enfeksiyon ile oluşan irinli bir enfeksiyonudur Mikroorganizmalar ile gelişir. En sık E Coli etkendir Kan yolu ile böbreğe mikroplar ulaşabileceği gibi aşağıdan yukarıya olmak üzere bulaş gerçekleşebilir Saptanmaması halinde böbrekte skar gelişir ve tansiyon yüksekliği görülür Uygun antibiyotik ile uygun sürede tedavi verilmesi gereklidir 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

11 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

12 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

13 SOLUNUM SİSTEMİ: Tanım :
AKCİĞERLER Kandan karbondioksiti atmak Kanın oksijenlenmesini sağlamak Plevra ile sarılı olan bir organdır. Sürfantan maddesi iç yüzeyi kaplar SOLUNUM SİSTEMİ: Akciğerler Diafragma Göğüs duvarı adaleleri Sinir ağı Plevral Boşluklar Üst Solumum yolları ( Nazofarinks, Larinks, Trakea) 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

14 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

15 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

16 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

17 Akciğer hastalıkları Hava yolları Akciğer parankim dokusu
Pulmoner vasküler sistem 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

18 Atelektazi Tanım: Ayni zamanda kollaps olarak ta bilinen atelektazi hava yollarının yetersiz genişlemesine bağlı ortaya çıkan akciğer volüm kaybıdır. 4 sınıfa isimlendirilir: Rezorbsiyon atelektazisi: Distal hava yollarına tıkanıklık sebebi ile hava ulaşmaz. Kompresyon atelektazisi: Plevral boşlukta kan mayi veya hava kalmışsa Mikroatelektazi: Respiratuar distress sendromu, yenidoğanlarda veya sepsiste..Sürfaktan kaybı ile gelişir Kontraksiyon atelektazisi: Ekpansiyonu engelleyen fibrotik değişiklikler ile gelişir. 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

19 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

20 Akciğer Hastalıkları Obstrüktif Akciğer hastalıkları: Kısmi veya tam tıkanma nedeni gelişir Restiriktif hastalıklar: Vital kapasite azalmıştır 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

21 Obstrüktif Hastalıklar
Astma Amfizem Kronik Bronşit Bronşektazi Kistik fibrozis Bronşiolit 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

22 Restriktif Hastalıklar
Aşırı şişmanlık Kifoskolyoz Guillain-Barre Pulmoner fibrosis 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

23 Astma Tanım: Nöbetler halinde gelen çeşitli uyaranlara karşı aşırı bronkokonstriksiyon ile cevap veren geri dönüşümlü bronş kasılmasıdır 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

24 Amfizem Terminal bronşiollerin distalindeki hava boşluklarının devamlı genişlemesi ve duvarlarında harabiyetle giden bir hastalıktır Obtrüktif bir patoloji yaratır. 3 tipi vardır Sentrasiner Amfizem Panasiner Amfizem Distal Asiner Amfizem 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

25 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

26 Kronik Bronşit Hava kirliliği olan şehirlerde yaşayanlarda
Sigara içen kişilerde sık görülür Birbirini izleyen en az iki yıl içinde en az üç araka arkaya devam eden balgam çıkarma ile giden öksürüktür 40 – 65 yaş erkeklerin % 25 de bu hastalığın bulunduğu gösterilmiştir 4 alt tipi vardır 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

27 Bronşektazi Bronş ve bronşiollerin adale ve elastik destek dokusunun harabiyeti nedeni ile devamlı dilatasyonu olup kronik nekrotizan enfeksiyon ile sonlanır. Tümör, yabancı cisim ve özelikle kistik fibrosiz hastalığında görülen bir durumdur 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

28 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

29 Restiriktif Akciğer Hastalıkları
Akciğerin esneklik kaybı ile karakterize bir hastalık grubudur. Erişkin respiratuvar distres sendromu. En sık akut görülen forumdur Kronik olan formları vardır. Sarkoidoz 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

30 Sarkoidoz Granülomatoz bir hastalıktır
Akciğer esnekliğini kaybeder. Restriktif bir hastalık bulgusu verir. Mültisistem hastalığıdır Akciğer yanında lenf nodlarını tutar. Deriyi göz ve tükürük bezlerini tutabilir Halen bilinmeyen bir ajana karşı gelişen bir immün yanıt olarak düşünülür 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

31 Pulmoner Tromboembolizim
Vasküler bir akciğer hastalığıdır Kalp trombüslerinin akciğere emboli atması ile gelişebilir Alt ekstremitedeki büyük derin venlerden köken alan embolilerin oranı yüksektir Uzun süren yatak istirahatı ( hareketsizlik ) Bacaktaki cerrahiler veya kırıklar Kalp yetmezlikleri ile gelişebilir 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

32 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

33 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

34 Tüberküloz Mycobacterium tuberkulosis bakterisi tarafından oluşturulur
Bulaşıcı Kronik Granülomatöz bir hastalıktır Genellikle kazeoz nekroz ile gider Genellikle Akciğeri tutar fakat tüm vücuda da yayılabilir. 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

35 Akciğer Tümörleri Akciğer sıklıkla toraks dışı organların kanserlerinin metastaz yaptıkları yerdir Akciğerden kaynaklanan en sık tümörler bronşial epitelden kaynaklanırlar. (Bronkojenik karsinomlar) 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

36 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

37 Plevra Lezyonları Plevra lezyonları inflamatuvar veya neoplastik olabilirler. Ek sık neoplastik hadise Maling Mezetelyoma dır. Asbest ile direkt ilişkilidir. Mezotelyomada uzak metastas nadir olmasına rağmen invazyonlar ile kötü seyredebilir. 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

38 Plevral Efüzyon ve Plöritis
Plevral efüzyon: Plevral boşlukta ya transuda veya eksuda tipinde mai toplanmasıdır. Transuda tarzında mai varsa hidrotoraks adını alır. Kalp yetmezliğinde en sık bu taplo görülür. Plöritis: Dansitesi yüksek ve inflamatuar hücreler bulanan eksuda mai ile karakterize bir inflamasyon durumudur. 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

39 Tanımlar: Pünomotoraks: Plevral kese içinde hava veya başka gaz bulunması halidir. Hemotoraks: Plevral kavite içinde tamamen kan bulunması olayıdır. Silotoraks: Plevral kavitede lenf sıvısının bulunması ile ilgili bir durumdur. 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

40 Larenks patolojileri:
Larenks: Nefes borusu girişi olarak tanımlanan bölgedir. Maling olmayan lezyonlar arasında en sık Vokal kord nodülleridir. (Şarkıcı nodülleri) Larengeal papilloma: Vokal kort üzerinde yerleşen iyi huylu tümörlerdir. Kötü huylu tümörler arasında ise en sık görülen Larenks Karsinomudur 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik

41 Teşekkürler 15 April 2017 DAÜ Hemşirelik


"Patoloji- 7 Böbrek ve Toplayıcı Sistem ve Solunum Sistemi Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları