Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6 May 2015DAÜ Hemşirelik1 Patoloji- 7 Böbrek ve Toplayıcı Sistem ve Solunum Sistemi Hastalıkları Doç. Dr. Kudret Çağlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6 May 2015DAÜ Hemşirelik1 Patoloji- 7 Böbrek ve Toplayıcı Sistem ve Solunum Sistemi Hastalıkları Doç. Dr. Kudret Çağlar."— Sunum transkripti:

1 6 May 2015DAÜ Hemşirelik1 Patoloji- 7 Böbrek ve Toplayıcı Sistem ve Solunum Sistemi Hastalıkları Doç. Dr. Kudret Çağlar

2 6 May 2015DAÜ Hemşirelik2 Üriner Sistem

3 6 May 2015DAÜ Hemşirelik3

4 6 May 2015DAÜ Hemşirelik4 Böbrek ve Toplayıcı Sistem Tanımlar Akut Nefritik Sendrom: Hematüri ( İdrarda kan), Hafif derecede proteinüri ve hipertansiyonun hakim olduğu bir glomerüler hastalıktır. Post streptokoksik glomerülonefrit bu gruptandır. Nefrotik Sendrom: Ağır proteinüri ile karakterize (günde 3.5 gr dan fazla) şiddetli ödem ve hiperlipidemi ile karakterizedir. Akut böbrek yetmezliği: Henüz başlamış azotemi ( üre yüksekliği) ile birlikte oligüri ve anüri ( İdrar azlığım ve yokluğu) ile karakterizedir Kronik Böbrek Yetmezliği: Uzamış ve düzelme şansı olmayan dialize bağlanmak zorunluğunda olan hasta grubu

5 6 May 2015DAÜ Hemşirelik5 Tanımlar İYE: Bakteriüri ve piyüri ( İdrarda bakteri ve iltihap görülmesi) ile görülür. Pyelonefrit böbregi tutan enfeksiyon sistit ise mesaneyi tutan bir enfeksiyonu gösterir Nefrolitiyasis: Böbrekteki taşları gösterir Böbrek tümörleri: Böbrekteki neoplazm

6 6 May 2015DAÜ Hemşirelik6 Glomerüler Hastalıklar

7 6 May 2015DAÜ Hemşirelik7 Glomerüler Hastalıklar-2

8 6 May 2015DAÜ Hemşirelik8 Glomerüler Hastalıklar-3 Minimal Değişiklik Hastalığı Nefrotik Sendromun en sık sebebidir Işık mikroskopisinde glomerüller normal görülür. Tanı Elektron mikroskopu ile konur Geçici proteinüri olur Hipertansiyon yoktur Steroid ile tedavi edilirler %5 den azında KBY gelişir

9 6 May 2015DAÜ Hemşirelik9 Akut Poststreptokokal Glomerülonefrit Glomerüler hastalıkların en sık görülenidir İmmun koplex hastalığıdır Grup A stroptokoksik enfeksiyonlar sonrası gelişir Hematüri ile kendini belli eder Proteinüri ön planda değildir ASO yüksek bulunur %1 den azında kronikleşir ve kalıcı böbrek hastalığına sebebiyet verir

10 6 May 2015DAÜ Hemşirelik10 AKUT PYELONEFRİT Böbrek ve böbrek pelvisinin bakterial enfeksiyon ile oluşan irinli bir enfeksiyonudur Mikroorganizmalar ile gelişir. En sık E Coli etkendir Kan yolu ile böbreğe mikroplar ulaşabileceği gibi aşağıdan yukarıya olmak üzere bulaş gerçekleşebilir Saptanmaması halinde böbrekte skar gelişir ve tansiyon yüksekliği görülür Uygun antibiyotik ile uygun sürede tedavi verilmesi gereklidir

11 6 May 2015DAÜ Hemşirelik11

12 6 May 2015DAÜ Hemşirelik12

13 6 May 2015DAÜ Hemşirelik13 SOLUNUM SİSTEMİ: Tanım : AKCİĞERLER Kandan karbondioksiti atmak Kanın oksijenlenmesini sağlamak Plevra ile sarılı olan bir organdır. Sürfantan maddesi iç yüzeyi kaplar SOLUNUM SİSTEMİ: Akciğerler Diafragma Göğüs duvarı adaleleri Sinir ağı Plevral Boşluklar Üst Solumum yolları ( Nazofarinks, Larinks, Trakea)

14 6 May 2015DAÜ Hemşirelik14

15 6 May 2015DAÜ Hemşirelik15

16 6 May 2015DAÜ Hemşirelik16

17 6 May 2015DAÜ Hemşirelik17 Akciğer hastalıkları Hava yolları Akciğer parankim dokusu Pulmoner vasküler sistem

18 6 May 2015DAÜ Hemşirelik18 Atelektazi Tanım: Ayni zamanda kollaps olarak ta bilinen atelektazi hava yollarının yetersiz genişlemesine bağlı ortaya çıkan akciğer volüm kaybıdır. 4 sınıfa isimlendirilir: Rezorbsiyon atelektazisi: Distal hava yollarına tıkanıklık sebebi ile hava ulaşmaz. Kompresyon atelektazisi: Plevral boşlukta kan mayi veya hava kalmışsa Mikroatelektazi: Respiratuar distress sendromu, yenidoğanlarda veya sepsiste..Sürfaktan kaybı ile gelişir Kontraksiyon atelektazisi: Ekpansiyonu engelleyen fibrotik değişiklikler ile gelişir.

19 6 May 2015DAÜ Hemşirelik19

20 6 May 2015DAÜ Hemşirelik20 Akciğer Hastalıkları Obstrüktif Akciğer hastalıkları: Kısmi veya tam tıkanma nedeni gelişir Restiriktif hastalıklar: Vital kapasite azalmıştır

21 6 May 2015DAÜ Hemşirelik21 Obstrüktif Hastalıklar Astma Amfizem Kronik Bronşit Bronşektazi Kistik fibrozis Bronşiolit

22 6 May 2015DAÜ Hemşirelik22 Restriktif Hastalıklar Aşırı şişmanlık Kifoskolyoz Guillain-Barre Pulmoner fibrosis

23 6 May 2015DAÜ Hemşirelik23 Astma Tanım: Nöbetler halinde gelen çeşitli uyaranlara karşı aşırı bronkokonstriksiyon ile cevap veren geri dönüşümlü bronş kasılmasıdır

24 6 May 2015DAÜ Hemşirelik24 Amfizem Terminal bronşiollerin distalindeki hava boşluklarının devamlı genişlemesi ve duvarlarında harabiyetle giden bir hastalıktır Obtrüktif bir patoloji yaratır. 3 tipi vardır 1.Sentrasiner Amfizem 2.Panasiner Amfizem 3.Distal Asiner Amfizem

25 6 May 2015DAÜ Hemşirelik25

26 6 May 2015DAÜ Hemşirelik26 Kronik Bronşit Hava kirliliği olan şehirlerde yaşayanlarda Sigara içen kişilerde sık görülür Birbirini izleyen en az iki yıl içinde en az üç araka arkaya devam eden balgam çıkarma ile giden öksürüktür 40 – 65 yaş erkeklerin % 25 de bu hastalığın bulunduğu gösterilmiştir 4 alt tipi vardır

27 6 May 2015DAÜ Hemşirelik27 Bronşektazi Bronş ve bronşiollerin adale ve elastik destek dokusunun harabiyeti nedeni ile devamlı dilatasyonu olup kronik nekrotizan enfeksiyon ile sonlanır. Tümör, yabancı cisim ve özelikle kistik fibrosiz hastalığında görülen bir durumdur

28 6 May 2015DAÜ Hemşirelik28

29 6 May 2015DAÜ Hemşirelik29 Restiriktif Akciğer Hastalıkları Akciğerin esneklik kaybı ile karakterize bir hastalık grubudur. Erişkin respiratuvar distres sendromu. En sık akut görülen forumdur Kronik olan formları vardır. Sarkoidoz

30 6 May 2015DAÜ Hemşirelik30 Sarkoidoz Granülomatoz bir hastalıktır Akciğer esnekliğini kaybeder. Restriktif bir hastalık bulgusu verir. Mültisistem hastalığıdır Akciğer yanında lenf nodlarını tutar. Deriyi göz ve tükürük bezlerini tutabilir Halen bilinmeyen bir ajana karşı gelişen bir immün yanıt olarak düşünülür

31 6 May 2015DAÜ Hemşirelik31 Pulmoner Tromboembolizim Vasküler bir akciğer hastalığıdır Kalp trombüslerinin akciğere emboli atması ile gelişebilir Alt ekstremitedeki büyük derin venlerden köken alan embolilerin oranı yüksektir Uzun süren yatak istirahatı ( hareketsizlik ) Bacaktaki cerrahiler veya kırıklar Kalp yetmezlikleri ile gelişebilir

32 6 May 2015DAÜ Hemşirelik32

33 6 May 2015DAÜ Hemşirelik33

34 6 May 2015DAÜ Hemşirelik34 Tüberküloz Mycobacterium tuberkulosis bakterisi tarafından oluşturulur Bulaşıcı Kronik Granülomatöz bir hastalıktır Genellikle kazeoz nekroz ile gider Genellikle Akciğeri tutar fakat tüm vücuda da yayılabilir.

35 6 May 2015DAÜ Hemşirelik35 Akciğer Tümörleri Akciğer sıklıkla toraks dışı organların kanserlerinin metastaz yaptıkları yerdir Akciğerden kaynaklanan en sık tümörler bronşial epitelden kaynaklanırlar. (Bronkojenik karsinomlar)

36 6 May 2015DAÜ Hemşirelik36

37 6 May 2015DAÜ Hemşirelik37 Plevra Lezyonları Plevra lezyonları inflamatuvar veya neoplastik olabilirler. Ek sık neoplastik hadise Maling Mezetelyoma dır. Asbest ile direkt ilişkilidir. Mezotelyomada uzak metastas nadir olmasına rağmen invazyonlar ile kötü seyredebilir.

38 6 May 2015DAÜ Hemşirelik38 Plevral Efüzyon ve Plöritis Plevral efüzyon: Plevral boşlukta ya transuda veya eksuda tipinde mai toplanmasıdır. Transuda tarzında mai varsa hidrotoraks adını alır. Kalp yetmezliğinde en sık bu taplo görülür. Plöritis: Dansitesi yüksek ve inflamatuar hücreler bulanan eksuda mai ile karakterize bir inflamasyon durumudur.

39 6 May 2015DAÜ Hemşirelik39 Tanımlar: Pünomotoraks: Plevral kese içinde hava veya başka gaz bulunması halidir. Hemotoraks: Plevral kavite içinde tamamen kan bulunması olayıdır. Silotoraks: Plevral kavitede lenf sıvısının bulunması ile ilgili bir durumdur.

40 6 May 2015DAÜ Hemşirelik40 Larenks patolojileri: Larenks: Nefes borusu girişi olarak tanımlanan bölgedir. Maling olmayan lezyonlar arasında en sık Vokal kord nodülleridir. (Şarkıcı nodülleri) Larengeal papilloma: Vokal kort üzerinde yerleşen iyi huylu tümörlerdir. Kötü huylu tümörler arasında ise en sık görülen Larenks Karsinomudur

41 6 May 2015DAÜ Hemşirelik41 Teşekkürler


"6 May 2015DAÜ Hemşirelik1 Patoloji- 7 Böbrek ve Toplayıcı Sistem ve Solunum Sistemi Hastalıkları Doç. Dr. Kudret Çağlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları