Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINDA SINIFLANDIRMA-TANI Doç.Dr.Sakıp ERTURHAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINDA SINIFLANDIRMA-TANI Doç.Dr.Sakıp ERTURHAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D."— Sunum transkripti:

1 ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINDA SINIFLANDIRMA-TANI Doç.Dr.Sakıp ERTURHAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

2 DR.MEHMET İYİGÜN 1952 GAZİANTEP DOĞUMLU.1980 ÇUKUROVA TIP FAKÜLTESİ MEZUNUYUM. 2 ERKEK 1 KIZIM VAR 2 DÖNEM GAZİANTEP-KİLİS TABİP ODASI YÖNETİM KURULUNDA,2 DÖNEM ONUR KURULUNDA,2 DÖNEM DELEGE OLARAK GÖREV ALDIM. HALEN HALİDE ALEVLİ ASM’DE ÇALIŞIYORUM.

3 DR.MEHMET BAŞTEMİR 31.03.1967 Gaziantep doğumlu. 31.07.1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Tıp fakültesinde İç Hastalıkları uzmanı oldu. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları uzmanı oldu. 2005-2007 Üniversitesi’nde tarihleri arasında Pamukkale Üniversitesinde Endokrinoloji Bilim Dalı başkanlığında bulundu. 2009 yılında doçent oldu. Halen Gaziantep Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde çalışmaktadır.

4 Amerika Birleşik Devletleri`de – her yıl 7 milyon hasta İYE nedeniyle hekime başvuru yor – Toplum bazlı enfeksiyonlar da reçete edilen antibiyotiklerin %15i İYE için

5 Türkiye Dünya genelinde hastane kaynaklı üriner enfeksiyonlarda rezistans oranı en yüksek ülkelerden biri

6 Türkiye Sefalosporin Direnci %25-50

7 Türkiye Kinolon Direnci >%50

8 Türkiye Aminoglikozid Direnci %25-50

9 GAZİANTEP KALESİ

10 Tanımlar Normal koşullarda üriner sistem içerisinde bakteri yoktur. Bakteriyel kolonizasyon – Assendan (en sık) – Hematojen – Lenfatik Yollardan birinden gelişebilir.

11 Tanımlar Bakteriüri: İdrarda bakteri bulunması – Semptomatik – Asemptomatik Piyüri: Normalde idrarda bulunmayan lökositlerin görülmesi – Steril piyüri: Tüberküloz, Tümör, intravezikal tedavi

12 Tanımlar Sistit: – Mesanenin enfeksiyonu. – dizüri, sık idrara çıkma, aniden idrara çıkma ihtiyacı ve nadiren suprapubik ağrı ile karakterize Akut pyelonefrit: – böbrek parankiminin akut bakteriyel enfeksiyonu – böğür ağrısı, ateş ve titremeye eşlik eden bakteriüri – piyüri, lökositoz Kronik pyelonefrit – morfolojik, radyolojik veya fonksiyonel olarak tanısı konu r. – küçülmüş, nedbe alanları olan böbreğin tarifi için kullanılır – Renal interstisyum ve tübullerin ilerleyici inflamasyonu olup mikroskopik olarak interstisyel ve periglomerüler fibrozis mevcuttur.

13 Tanımlar Komplike olmayan üriner enfeksiyon: – Üriner sistemde yapısal ve fonksiyonel anomali bulunmayan hastalarda görülen idrar yolu enfeksiyonu Komplike üriner enfeksiyon – bakteri bulaşma ihtimalini arttıran ve tedavinin etkinliğini azaltan faktörlerin varlığında gelişen enfeksiyonlar

14 Tanımlar Rekürren: – Üriner enfeksiyonun başarılı tedavisinden sonra yeniden aynı patojen ile gelişen enfeksiyon – Genellikle iki enfeksiyon arası süre iki haftadan kısadır Re-enfeksiyon (Relaps): – Geçirilmiş enfeksiyon sonrasında dışardan gelen yeni bakteriyel patojen Bakteriyel persistans (devamlılık): – Oluşan rekürrenslere neden olan üriner sisteme yerleşmiş patojenlerin neden olduğu enfeksiyonlar

15 ZEUGMA

16 Patojenler E. Coli (%85) Proteus Klebsiella Enterococcus faecalis Stafilokoks saprophyticus

17 RUMKALE

18 Tanı İdrar analizi İdrar kültürü

19 Tanı -Görüntüleme Klinik ve laboratuar çoğu hastada tanı koydurucu Yüksekli riskli hastalarda, ateşli İYEsi olan kadınlar ve İYEsi olan erkeklerin çoğunda görüntüleme yöntemleri gerekli

20 Ultrason non-invaziv Kolay Hızlı Radyasyon riskleri yok Özellikle, – Renal kalkül – Hidronefroz – Pyonefroz – Perirenal abse tanısında yararlı.

21 Görüntüleme Yöntemleri DÜSG IVP Ultrason BT MR

22 MOZAİK MÜZESİ

23 N e zaman ürologa gönderelim Çocuk İYE Akut pyelonefrit düşünülen hasta Taş öyküsü Geçirilmiş üriner sistem cerrahisi öyküsü Yakın zamanda kateterizasyon öyküsü Ek sistemik hastalık varlığı

24 Teşekkürler...


"ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINDA SINIFLANDIRMA-TANI Doç.Dr.Sakıp ERTURHAN Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları