Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT318-Hafta4 : Yenilik Planlaması Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3181.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT318-Hafta4 : Yenilik Planlaması Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3181."— Sunum transkripti:

1 ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT318-Hafta4 : Yenilik Planlaması Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3181

2 Konular Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3182 Hafta Detaylı İ çerik Önerilen Kaynak Hafta 1 Derse giriş. Yenilik, Teknolojik Yenilik 1:s9-44, 2:1 Hafta 2 Yenilik Süreci1:s91-111, 2:2 Hafta 3 Yenilik Kuramları1:s44-64, 2:5 Hafta 4 Yenilik Planlaması1:s111-117, 2:3, 2:8 Hafta 5 Strateji ve Yenilik1:s176-181, 2:4 Hafta 6 Ar-Ge Yönetimi1:s157-173, 2:6 Hafta 7 Yenili ğ in İ ktisadi Boyutu 1:s117-157, 1:s264-265, 2:11 Hafta 8 Ara Sınav Hafta 9 Yeni Ürünler1:s233-251, 1:s31-43, 2:9 Hafta 10 Faaliyet Stratejileri ve Yenilik1:s181-206, 2:7 Hafta 11 Ürün ve Süreç Yenilikçili ğ i 1:s40-41, 2:2, 4:4.5 Hafta 12 Teknoloji Yönetimi5:3 Hafta 13 Bilişim- İ letişim Teknolojilerindeki Gelişmeler 5:4 Hafta 14 Küresel De ğ işim 1:s255-271, 3 Hafta 15 Etik De ğ erler Açısından Yenilik ve Teknoloji 3:XI Hafta 16 Dönem Sonu Sınavı

3 Özet İçerik: Yenilik Planlaması Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3183  Başarılı yenilik için örgüt nasıl davranmalı?

4 Yenilik sürecinde başarılı olmak- 1 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3184  Yenilik sürecinin başarılı yönetilebilmesi için işletme şu yetenekleri sa ğ lamalı:  Proje yönetimi  İ ç/dış çeşitli işlevsel kaynaklar arasında ba ğ lantı kurma  Bilgi paylaşımı  Teknoloji ve pazardaki gelişmeleri izleme ve de ğ işim yönetimi  Deneyimlerden yararlanma  Ö ğ renme  Toplumsal çevre ve yenilik a ğ ı içinde bulunma ve bunları yönetebilme.

5 Yenilik sürecinde başarılı olmak- 2 Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3185  Başarıda, bilgi, uygulamalar, insan kaynakları ve mali kaynaklara ba ğ lantı önemlidir.  Ba ğ lantılar işletmeyi, yenilikle ilgili olan laboratuvarlara, üniversitelere, rakiplere, tedarikçilere, aracılara, müşterilere, kamu/özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilendirir.  İ şletmenin bu ba ğ lantılardaki etkinli ğ i ve gücü dış alımda büyük avantajdır.  Ba ğ lantı türleri:  Açık bilgi ve kaynaklar  Bilgi ve teknoloji edinimi  Yenilik işbirlikleri.

6 Süreçte başarı için gerekli davranışlar Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3186  Başarılı bir yenilik strateji temellidir; ancak standart olacak bir strateji yoktur. Üç etken yüksek önemdedir: 1. İ şletmenin yenilik sistemi içindeki konumu 2. İ şletmenin teknolojik deneyimi / kültürü 3. Açılımlar ve işlevler arasında ö ğ renmeye dayalı sürecin işletmede varlı ğ ı.  Başarılı bir yenilik etkili iç ve dış ba ğ lantılar üzerine kurulur. Özetle, yenilik sistemi: 1. Dışarıya açık 2. Üyeler arasında etkileşim yüksek 3. A ğ niteli ğ inde olmalıdır.  De ğ işimlere olanak tanıyan bir mekanizme gerektir. Fikirleri ürün- / hizmet-lere dönüştürecek etkili uygulama gerekir: 1. Sistematik problem çözme ve karar süreçleri 2. Proje yönetimi 3. Belirsizlikleri denetim altında tutma 4. De ğ işimin yönetimi.  Yenilik kültürü gerekir. Başarılı bir yenilik ancak onu destekleyen örgütsel bir ortamda yapılabilecektir.

7 Başarılı örgütsel yenilik için çevresel etkenler: Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3187  Yenili ğ i teşvik eden ve destekleyen hükümet siyasası  Fikri mülkiyet, patent ve haksız rekabet üzerine yasal düzenleme  İ şletme ve di ğ er yenilik kuruluşları arası iletişim altyapısı  Yenilik finansmanı oluşumları  E ğ itim sisteminin yenilikçilik yönelimi  İ şletme, tedarikçi, müşteri ilişkileri için etkin altyapı  İ şletmeler arası rekabetin teşviki  İ şletmelerin yenilik etkinli ğ ini aksatacak engellerin kaldırılması.  Ulusal Yenilik Sistemi gerekir.

8 Ders Projesi: Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3188  TÜB İ TAK 2238 Üniversite Düzeyi Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması’na katılmak üzere TÜB İ TAK 2238Üniversite Düzeyi  İ stekliler: bana yazılı öneri verin: konu, hedef, takım (ad, e- posta)  İ stekli olanların ortak çalışma ve iletişimlerini kolaylaştırmak için http://education.weebly.com/ altında bir site açtım. Proje önerisi getirenlere erişim hakkı verece ğ im.http://education.weebly.com/

9 Bağlantılar Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3189  5. Biltronik Bilim ve Teknoloji Projeleri Yarışması ve 3. Ar-Ge Proje Pazarı:  MÜS İ AD ve Yıldız Teknik Üniversitesi  Katılım: fikir veya proje ile  15 Nisan 2013’e kadar poster ile  www.biltronik.org ya da www.pdo.yildiz.edu.tr/argeprojepazari www.biltronik.orgwww.pdo.yildiz.edu.tr/argeprojepazari  Ana tema: Enerji Teknolojileri  Ödüller:  Girişimciler/Akademisyenler  İ şletmeler için ayrı ayrı:  1.: 30 KTL;  2. :20 KTL;  3. :10 KTL Akıllı şebekelerAlternatif enerjiArıtma tekno. Batarya tekno.Birleşik ısı ve güçBiyo enerji Enerji verimli ürünler Depolama ve güç elektroni ğ i Hibrit/elektrikli araç Enerji kalitesiPolitikalarStratejiler Enerji şebekeleriÜretim takımlarıAnaliz Dalga enerjisiGüneş enerjisiGeri kazanım Hidro enerjiHidrojen enerjisiJeotermal Rüzgar enerjisiYakıt pilleriYazılımlar


"ISLT 318 TEKNOLOJİ VE YENİLİK YÖNETİMİ ISLT318-Hafta4 : Yenilik Planlaması Prof. Dr. Atilla ELÇİ Aksaray Üniv., İ şletme Bölümü, ISLT 3181." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları