Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. BÜYÜKORHAN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI BİLGİLENDİRME – DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. BÜYÜKORHAN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI BİLGİLENDİRME – DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ."— Sunum transkripti:

1 T.C. BÜYÜKORHAN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI BİLGİLENDİRME – DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ

2 TOPLANTI GÜNDEMİ 1- ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİNİN GENEL AMACI 2- ORTAK SINAVLARIN UYGULAMA ESASLARI 3- SINAV ÖNCESİ HAZIRLIKLAR 4- SINAV YÜRÜTME KOMİSYONLARI VE GÖREVLERİ 5- SINAV GÖREVLİLERİ VE SORUMLULUKLARI 6- VİDEO GÖSTERİSİ 7- SORULAR VE CEVAPLAR 8- KAPANIŞ

3 1 Kasım 2013 tarihinde, 81 ilde; 2013-2014 Eğitim – Öğretim yılında uygulanacak olan Ortaöğretime Geçiş Sınavlarının provası niteliğini taşıyan, PİLOT OKUL DENEME SINAVI yapıldı.

4 ALINAN ANKET SONUÇLARINDAN Öğrencilerin ve öğretmenlerin önemli bölümünün hala sınavlarla ilgili bilgi sahibi olmadıkları birçok konuda bilgilerinin eksik ve yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer araştırmalarda da velilerin büyük bir bölümünün hiç bilgisinin olmadığı anlaşılmıştır.

5 Oysa; ‘Ortaöğretime Geçiş Sistemi’ ve ‘Ortak Sınavlar’ hakkında; Yönetmeliğin çıkışı ile birlikte kamuoyunun bilgilendirilmesi ve gerekli hazırlıkların yapılması amacı ile ilçe milli eğitim müdürlerimize, RAM müdürlerimize, okul müdürlerimize değişik tarihli yazılarla, toplantılarla gerekli uyarılar yapılmıştır.

6 Bu nedenle; 81 ilin milli eğitim müdürleri ; sınavlardan sorumlu müdür yardımcıları/şube müdürleri ile birlikte acil toplantıya çağrılmış, söz konusu sınavlarla ilgili yeni bir bilgi paylaşımı ve değerlendirme yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanımız Sn. Nabi AVCI’nın, Müsteşarın ve Genel Müdürlerin bulunduğu toplantıda, işin önemi ve ciddiyeti bir kere daha vurgulanmıştır. Sayın Bakanımız, hepinize selamlarını, sevgilerini ve başarı dileklerini iletmemizi istediler.

7 Bu sınavlar:  Altyapısı uygun olmayan okulların olması,  Hiç sınav yapmamış müdürlerin, öğretmenlerin bulunması,  İki günde 6 oturumlu farklı bir uygulamanın yapılması,  Bütün okullarda yapılacak olmasının yaratacağı ulaşım sorununun olması,

8  Çok sayıda kurum ve kuruluşlarla koordinasyon gerekliliği,  Ayrıca mazeret sınavı ’nın yapılacak olması, Gibi daha birçok uygulamaları ile diğer Merkezi Sistem Sınavlarından farklı tutulmakta, yeni bilgilerin paylaşılması gerekli görülmektedir.

9 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş:  Eğitimin doğasında var olan değişim ve gelişime paralel olarak, ortaöğretime geçişe dair yeni uygulamanın işlevsel, sürdürülebilir ve esnek bir nitelik göstermesi büyük önem taşımaktadır.  Bu çerçevede, öğrenci, öğretmen ve okul arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedefleyen eğitim politikamızın gereği olarak, ortaöğretime geçiş uygulaması güncellenmiştir.

10  Yeni uygulamanın temel niteliği, öğrenci başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemektir.  Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek  Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak  Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak  Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak

11  Öğretmenin meslekî performansını artırmak,  Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak  Öğretim programlarının uygulanmasını ve öğrenci kazanımlarını objektif bir şekilde izlemek ve değerlendirmek  Başarı değerlendirmesini sürece yaymak

12  Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları azaltmak  Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerini değerlendirmek  Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek, genel amaç olarak belirlenmiştir.

13 Uygulama:  2013 - 2014 eğitim - öğretim yılından başlayarak altı temel ders için 8 inci sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesi ortak olarak gerçekleştirilecek.

14  Ortak sınavlar, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak,  Ortak sınavlar her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde sınav yapılacak okullarda ders işlenmeyecek  Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak  Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek

15  Ortak sınavlar orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek,  Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında girecek,  Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak,  Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak,  Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak,

16 Puan Hesaplaması:  Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder.  Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.

17 Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı  Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır.  Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır.  Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.

18 Yerleştirme Hesap Puanı Hesaplaması:  Öğrencilerin 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır.  Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir.  Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

19 Ortaöğretime Geçiş Nasıl Gerçekleşecek?  Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak,  Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri, puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecektir…

20 BİR ZİNCİR EN ZAYIF HALKASI KADAR GÜÇLÜDÜR. Bizler bu sınavları 2 okulumuzda hiç hata yapmadan sonuçlandırdığımız taktirde, İlimizin başarısından ancak söz edebiliriz. Bir okulumuzda yapılacak hata şüphesiz bütün Bursa İlinin başarısızlığı anlamını taşıyacaktır. Bu nedenle, yarından itibaren bütün gücümüzle sınavlara odaklanıp tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak, SINAVLARDAN ANLIMIZIN AKI İLE ÇIKACAĞIZ.

21 OKUL Kendi Okulunda Sınava Girecek Başka Okulda Sınava Girecek TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISITAŞ. OKUL SAYISITAŞ. ÖĞRENCİÖĞR.SAYISI KINIK ORT.3100 MERKEZ ORT.1230 0 TOPLAM15400 İLÇEMİZDEKİ SINAV MERKEZLERİ VE ÖĞRENCİ SAYILARI

22 SINAV ÖNCESİ YAPILACAK İŞLER MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  Emniyet müdürlüğü ve Jandarma ile güvenlik tedbirlerini görüşmek,  Bakanlıkla koordinasyonu sağlamak,  İlçeler arası koordinasyonu sağlamak (araç- öğretmen takviyesi vb.),  Eğitim denetmenlerini görevlendirmek

23  Bilgilendirme toplantıları yapmak (Kaymakamlara, İlçe Milli Eğitim Müdürlerine ve Okul Müdürlerine yapıldı),  e-sistem üzerinden yapılacak işlemlere aracılık yapmak,  İl genelinde sınavların sağlıklı sonuçlandırılması için gerekli diğer tedbirleri almak,  Açık ortaokul öğrencilerinin gireceği başvuru merkezi oluşturmak,

24 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ( İlçe Sınav Komisyonları)  İlçe sınav komisyonlarını oluşturmak (Merkezi Sistem Sınavları Yönergesine göre)  Sınav evrakını okullara teslim edecek, teslim alacak kuryeleri oluşturmak.  Emniyet/ jandarma ile gerekli koordinasyonu sağlamak.

25  Mülki amirleri ve diğer personeli sınavlar hakkında bilgilendirmek  Sınav evrakının saklanacağı güvenli odaları oluşturmak, güvenliğini sağlamak  Sınav evrakını okullara teslim etmek, teslim almak. (kuryeler aynı güzergâhtaki okullara emniyet görevlisi ile birlikte teslim edecek, teslim alacak)

26  Kurye araçlarını temin etmek, planlamak (gerekirse, emniyet, jandarma, kaymakamlık, kamu kurum ve kuruluşlarından destek alınacak, yetmezse hizmet satın alınacak)  Sınav yapılacak öğretmenleri görevlendirmek ve onları bilgilendirmek. Öğretmenler : Farklı okullardan görevlendirilecek. İsteklilere öncelik verilecek. Bir öğretmen aynı gündeki 3 oturumda görev alacak. İlk defa sınav yapılacak okullara tecrübeli öğretmen verilecek Özel okullara resmi okullardan öğretmen verilecek.

27  Engelli öğrencilerin RAM üzerinden başvurularını sağlamak. (İzmit :74, Gebze :36, Gölcük :44 olmak üzere toplam 154 engelli girişi yapıldı )  Engel gruplarına göre salon ve öğretmen planlamasını yapmak.  Sınavdan bir gün önce okulların sınava hazırlıklı olup olmadıklarını tespit etmek, eksikleri tamamlamak.

28  Evde ve hastanede sınava gireceklerle ilgili planlamayı yapmak.  Müfredatın gerisinde kalan öğrencileri tespit ederek müfredata yetişmelerin sağlamak.  Özel okulların sınav komisyonlarını oluşturmak. (komisyon başkanını ilçe görevlendirecek, okul müdürü üye olarak görev alacaktır. Bir ilkokul müdürü başkan olabilir.)

29  Aynı bahçede ilkokul varsa ve sınavı olumsuz etkileyecekse tatil etmek.  20 sıranın sığmayacağı salonları (okulları) YEĞİTEK’ e bildirmek.  Müfredatın eş zamanlı uygulanması için gerekli tedbirleri almak.  Taşınacak öğrencilerin (20 den az okulların) taşınması ve salonlara yerleştirilmesi ile ilgili tedbirleri almak.

30 OKUL MÜDÜRLÜKLERİ (Bina Sınav Komisyonları)  Öğretmen, öğrenci ve velileri bilgilendirmek.  Öğrenci sayılarını güncellemek.  Öğrenci fotoğraflarını güncellemek.( eksik ve 1. sınıf fotoğrafı olan var.)  Engelli öğrencilerin durumlarını RAM’ ne bildirmek, sonuçlarını takip etmek.

31  Engelli öğrencilerle ilgili sınav tedbirlerini almak, özel materyalleri varsa takip etmek (özel kitapçık vb.)  Salonları bir gün öncesinden hazırlamak.(20 şer kişilik tek tek oturma düzeni)  Sıraları numaralandırmak. (öğretmen kürsüsünden başlayıp, sıra düzeni)

32  Okulun otomatik zillerini kapatmak.  Salonda varsa eğitim köşelerini kaldırmak. (fen teknolojisi köşesi)  Sınav evrakını kuryeden teslim almak.  Sınav esnasında sınav evrakının güvenliğini sağlamak.

33  Salon görevlilerini bilgilendirmek.  Branşının öğretmeni olmayacak şekilde planlama yapmak.(Türkçe sınavında, Türkçe öğretmeni olmayacak)  Taşımalı öğrencilerle ilgili sorunları çözmek. (yemek, ulaşım vb.)

34  Müfredatın tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmek. Eksikse, tamamlanmasını sağlamak.  Sınavın başlayış, bitiş saatlerinin tahtaya yazılmasını sağlamak.  Aynı ad soyada sahip öğrencilerin karışıklığa sebep olmayacak tedbirleri almak.  Mazereti nedeniyle sınava girmeyen öğrenci bilgilerini sınav günü akşamına kadar sisteme girmek,

35 DİĞER HUSUSLAR  Taşınan öğrencilerin bilgilerini, kayıtlı oldukları okul müdürleri girecek,  Taşınacak okulların müdürleri, öğrencileri ile birlikte sınav merkezinde bulunacaktır,  Okul tatil değil, öğretmen ve öğrenciler idari izinli sayılacaklar (öğretmenler o günlere ait ücretlerini alacaklar)  Bilgisi girilmeyen hasta öğrenci (son gün ayağı kırılan) telafi sınavına girecek,

36  Emniyet görevlileri ücretlerini alacaklardır (Milli Eğitimden)  Sınav esnasında öğrenciler dışarı çıkamayacak (oturumlar arası hariç)  Öğretmenler 1 gün için (3 oturum) görevlendirilecek, sınav ücretini alacak.

37  Yolluk yevmiye gerekiyorsa (uzak yerlere görevlendirilen) ödenecek.  Tatil edilen okulların öğretmenleri ücretlerini alacak.  Kaynaştırma kapsamındaki öğrenciler sınava girecek.

38  Orta ve ağır düzeyde zihinsel engelliler sınava girmeyecek.  Yeterli sayıda asil öğretmen yoksa ücretli öğretmen görevlendirilebilir.  İlkokul öğretmenleri görev alabilir.

39  Mazeret sınavında raporlu öğrenci sınava girmemiş sayılır.  Misafir öğrencilerden T.C. vatandaşlığı verilmiş olanlar girecek, geçici vatandaşlık verilenler girmeyecek.  Mazeretsiz sınava girmeyen öğrenci mazeret sınavına giremeyecek.

40  Geç gelen öğrenci alınacak, ek süre verilmeyecek.  Kopya çektiği anlaşılan öğrenci, tutanakla sınavı geçersiz sayılacak.  Salona girişte üst araması yapılmayacak, cep telefonu, kitap defter vb. alınmayacak.

41 SINAV GÜNÜ SINAV KUTULARININ AÇILMASI ve KİLİTLENMESİ

42 SORU – CEVAPLAR

43 TEŞEKKÜRLER.


"T.C. BÜYÜKORHAN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAVLARI BİLGİLENDİRME – DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları