Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 2008 YILI ULUSAL İLERLEME RAPORU’NDA LİZBON STRATEJİSİ’Nİ GERÇEKLEŞTİRME SÜRECİNDE ŞEHİRLERİN VE BÖLGELERİN ROLÜ 04.KASIM.2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 2008 YILI ULUSAL İLERLEME RAPORU’NDA LİZBON STRATEJİSİ’Nİ GERÇEKLEŞTİRME SÜRECİNDE ŞEHİRLERİN VE BÖLGELERİN ROLÜ 04.KASIM.2009."— Sunum transkripti:

1 1 2008 YILI ULUSAL İLERLEME RAPORU’NDA LİZBON STRATEJİSİ’Nİ GERÇEKLEŞTİRME SÜRECİNDE ŞEHİRLERİN VE BÖLGELERİN ROLÜ 04.KASIM.2009

2 2 MADDE BAŞLIKLARI ÖNSÖZ ÖNSÖZ KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER ULUSAL REFORM PROGRAMLARI VE RAPORLAMA MEKANİZMASI ULUSAL REFORM PROGRAMLARI VE RAPORLAMA MEKANİZMASI DEVLET YAPILARI VE LİZBON STRATEJİSİ’NE YÖNELİK AKTİVİTELER DEVLET YAPILARI VE LİZBON STRATEJİSİ’NE YÖNELİK AKTİVİTELER LİZBON STRATEJİSİ’NE DAİR AKTİVİTELERİN KURUMSAL YAPIDA BELİRMESİ LİZBON STRATEJİSİ’NE DAİR AKTİVİTELERİN KURUMSAL YAPIDA BELİRMESİ UYUM POLİTİKASININ ADEMİ MERKEZİYETÇİLİK SEVİYESİ UYUM POLİTİKASININ ADEMİ MERKEZİYETÇİLİK SEVİYESİ ULUSAL İLERLEME RAPORLARINDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELER ULUSAL İLERLEME RAPORLARINDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELER ÖNCELİK(1-4) KAPSAMINDA ÖRNEK FAALİYETLER ÖNCELİK(1-4) KAPSAMINDA ÖRNEK FAALİYETLER ULUSAL İLERLEME RAPORLARININ NİTELİK VE İÇERİK YÖNÜNDEN KIYMETLENDİRİLMESİ ULUSAL İLERLEME RAPORLARININ NİTELİK VE İÇERİK YÖNÜNDEN KIYMETLENDİRİLMESİ YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN LİZBON ÖNCELİKLERİ(1-4) İLGİ DERECELERİNİN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN LİZBON ÖNCELİKLERİ(1-4) İLGİ DERECELERİNİN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI FARKLI SEVİYELERDEKİ İŞBİRLİĞİNİN TESBİTİ FARKLI SEVİYELERDEKİ İŞBİRLİĞİNİN TESBİTİ SONUÇ SONUÇ

3 3 ÖNSÖZ 2006 yılından itibaren, Bölgeler Komitesi(CoR) yeni yönetim çemberi stratejisi kapsamında yerel ve Bölgesel Otoritelerin, Lizbon hedeflerinin yerine getirilmesi ve özellikle, AB üye ülkeleri ulusal reform programlarının tamamlanmasında tam ilişki içinde olmalarının önemini vurgulamıştır. 2006 yılından itibaren, Bölgeler Komitesi(CoR) yeni yönetim çemberi stratejisi kapsamında yerel ve Bölgesel Otoritelerin, Lizbon hedeflerinin yerine getirilmesi ve özellikle, AB üye ülkeleri ulusal reform programlarının tamamlanmasında tam ilişki içinde olmalarının önemini vurgulamıştır.

4 4

5 5 ÖNSÖZ 2006 yılı başlarında, Avrupa Konseyi, Bölgesel Komite’den(CoR), Yerel ve Bölgesel Otoritelerin(LRAs), yenilenen Lizbon Stratejisi hedeflerini gerçekleştirmedeki etkinliklerini, 2008 yılı ulusal ilerleme raporlarından tespitini istemiştir. 2006 yılı başlarında, Avrupa Konseyi, Bölgesel Komite’den(CoR), Yerel ve Bölgesel Otoritelerin(LRAs), yenilenen Lizbon Stratejisi hedeflerini gerçekleştirmedeki etkinliklerini, 2008 yılı ulusal ilerleme raporlarından tespitini istemiştir.

6 6 ÖNSÖZ Bu isteğin karşılanması maksadıyla, 2006 yılı başlarında, Bölgesel Komite(CoR), Lizbon İzleme Platformunu(LMP) oluşturmuştur. Bu isteğin karşılanması maksadıyla, 2006 yılı başlarında, Bölgesel Komite(CoR), Lizbon İzleme Platformunu(LMP) oluşturmuştur.

7 7 ÖNSÖZ Yerel ve Bölgesel Otoritelerin Rolü hakkındaki bilgilendirmenin yapısı Yerel ve Bölgesel Otoritelerin Rolü hakkındaki bilgilendirmenin yapısı Çok seviyeli işbirliğinin kurumsal yapısını Çok seviyeli işbirliğinin kurumsal yapısını Çok seviyeli yönetim düzenlemelerinin muhtemel etkileri Çok seviyeli yönetim düzenlemelerinin muhtemel etkileri

8 8 KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER Raporların Üye Ülke Perspektifinden yazılması Raporların Üye Ülke Perspektifinden yazılması Yerel ve Bölgesel Otoritelerin niteliklerinin farklı bölümlerde ele alınmış olması Yerel ve Bölgesel Otoritelerin niteliklerinin farklı bölümlerde ele alınmış olması

9 9 Lizbon Stratejisi Daha büyük sosyal uyum, daha çok ve daha iyi iş imkanı ile sürdürülebilir ekonomik büyüme yeteneği ile, dünyanın en rekabetçi ve en dinamik bilgi temelli ekonomisi olmasının politik en büyük hedefidir. Daha büyük sosyal uyum, daha çok ve daha iyi iş imkanı ile sürdürülebilir ekonomik büyüme yeteneği ile, dünyanın en rekabetçi ve en dinamik bilgi temelli ekonomisi olmasının politik en büyük hedefidir.

10 10 ULUSAL REFORM PROGRAMLARI VE RAPORLAMA MEKANİZMASI ekonomik ekonomik sosyal sosyal bölgesel bölgesel

11 11 ULUSAL REFORM PROGRAMLARI VE RAPORLAMA MEKANİZMASI ÖNCELİK-1:Bilgi ve Yenilikçiliğe Yatırım ÖNCELİK-1:Bilgi ve Yenilikçiliğe Yatırım ÖNCELİK-2:Özellikle KOBİ’ ler de iş potansiyelinin açılması ÖNCELİK-2:Özellikle KOBİ’ ler de iş potansiyelinin açılması ÖNCELİK-3:Emek Piyasasının Modernleştirilmesi ve insana yatırım ÖNCELİK-3:Emek Piyasasının Modernleştirilmesi ve insana yatırım ÖNCELİK:4: İklim değişimi ve Enerji ÖNCELİK:4: İklim değişimi ve Enerji

12 12 LİZBON İLE İLGİLİ FAALİYETLERİN VERİMLİLİĞİ İÇİN KURUMSAL YAPILANMALAR (1) Sürdürülebilir Büyüme için ekonomik istikrarın korunması (1) Sürdürülebilir Büyüme için ekonomik istikrarın korunması (2)İş gücünün arttırılmasına yönelik istikrarın, ekonomik ve parasal can simidi olarak görülmesi (2)İş gücünün arttırılmasına yönelik istikrarın, ekonomik ve parasal can simidi olarak görülmesi (3)Kaynakların yeterli paylaştırılmasına odaklı işgücü ve büyümenin geliştirilmesi (3)Kaynakların yeterli paylaştırılmasına odaklı işgücü ve büyümenin geliştirilmesi (4)İşgücündeki gelişmelerin, makro ekonomik istikrarın sağlanmasına ve büyümeye yön vermesinin garanti altına alınması (4)İşgücündeki gelişmelerin, makro ekonomik istikrarın sağlanmasına ve büyümeye yön vermesinin garanti altına alınması (5)Makroekonomik yapısal ve işgücü politikaları arasındaki uyumun geliştirilmesi (5)Makroekonomik yapısal ve işgücü politikaları arasındaki uyumun geliştirilmesi (6)Dinamik ve fonksiyonel Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği’ne yardımda bulunmak (6)Dinamik ve fonksiyonel Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği’ne yardımda bulunmak

13 13 LİZBON İLE İLGİLİ FAALİYETLERİN VERİMLİLİĞİ İÇİN KURUMSAL YAPILANMALAR (7)Ar-Ge de yatırımın arttırılması ve geliştirilmesi (7)Ar-Ge de yatırımın arttırılması ve geliştirilmesi (8)Yenilikçiliğin her çeşidini basit ve uygulanabilir hale getirmek (8)Yenilikçiliğin her çeşidini basit ve uygulanabilir hale getirmek (9)Bilgi Toplumunun ve Bilgi İletişim Teknolojilerinin etkin olarak kullanılması ve yaygın hale getirilmesi, (9)Bilgi Toplumunun ve Bilgi İletişim Teknolojilerinin etkin olarak kullanılması ve yaygın hale getirilmesi, (10)Endüstri alanında, rekabetçiliğin avantajını daha güçlü hale getirmek (10)Endüstri alanında, rekabetçiliğin avantajını daha güçlü hale getirmek (11)Çevrenin korunması ve büyüme arasındaki sinerjinin ve kaynakların sürdürebilirliğinin desteklenmesi (11)Çevrenin korunması ve büyüme arasındaki sinerjinin ve kaynakların sürdürebilirliğinin desteklenmesi

14 14 LİZBON İLE İLGİLİ FAALİYETLERİN VERİMLİLİĞİ İÇİN KURUMSAL YAPILANMALAR 12)İç Pazarın derinleştirilmesi ve genişletilmesi 12)İç Pazarın derinleştirilmesi ve genişletilmesi (13)Globalleşmenin yaralarını görerek, Avrupa’nın içinde ve dışında açık ve rekabetçi Pazar’ın varlığının güvenceye alınması, (13)Globalleşmenin yaralarını görerek, Avrupa’nın içinde ve dışında açık ve rekabetçi Pazar’ın varlığının güvenceye alınması, (15)Küçük ve Orta Ölçekli Teşebbüslerin desteklenmesi şeklindeki eğilimin oluşturulması (15)Küçük ve Orta Ölçekli Teşebbüslerin desteklenmesi şeklindeki eğilimin oluşturulması (16)Sınır ötesi projelerin önceliklerinin belirlenerek, Avrupa’nın her yeri ile bağlantılarının geliştirilmesi (16)Sınır ötesi projelerin önceliklerinin belirlenerek, Avrupa’nın her yeri ile bağlantılarının geliştirilmesi

15 15 LİZBON İLE İLGİLİ FAALİYETLERİN VERİMLİLİĞİ İÇİN KURUMSAL YAPILANMALAR (17)Sosyal ve Bölgesel uyum kuvvetlendirilerek, kalitenin ve üretkenliğin geliştirilip tam kapasite çalışma hedefinin başarılması projelerinin tamamlanması (17)Sosyal ve Bölgesel uyum kuvvetlendirilerek, kalitenin ve üretkenliğin geliştirilip tam kapasite çalışma hedefinin başarılması projelerinin tamamlanması (18)İş Kalite Yaklaşımı Çemberinin geliştirilmesi (18)İş Kalite Yaklaşımı Çemberinin geliştirilmesi (19)Aktif olmayan ve dezavantajlı vatandaşlarda dahil, işgücü pazarı cazibeyi arttırmalı ve iş arayanların iş bulma şanslarının yükseltilmesi (19)Aktif olmayan ve dezavantajlı vatandaşlarda dahil, işgücü pazarı cazibeyi arttırmalı ve iş arayanların iş bulma şanslarının yükseltilmesi (20)İşgücü pazarı ihtiyaçlarının daha etkin olarak karşılanması (20)İşgücü pazarı ihtiyaçlarının daha etkin olarak karşılanması

16 16 LİZBON İLE İLGİLİ FAALİYETLERİN VERİMLİLİĞİ İÇİN KURUMSAL YAPILANMALAR (21)Sosyal ortakların rolüne bağlı olarak, işgücü pazarındaki ayrımcılığın azaltılması ve işgücündeki esnekliğin geliştirilmesi (21)Sosyal ortakların rolüne bağlı olarak, işgücü pazarındaki ayrımcılığın azaltılması ve işgücündeki esnekliğin geliştirilmesi (22)İşgücü maliyetler ve ödemeler dengesinin ayarlanmasının güvenceye alınması (22)İşgücü maliyetler ve ödemeler dengesinin ayarlanmasının güvenceye alınması (23)İnsana yapılan yatırımın geliştirilmesi ve genişletilmesi (23)İnsana yapılan yatırımın geliştirilmesi ve genişletilmesi (24)Yeni yetenek/ehliyet gerektiren işlere cevap verebilmek için eğitim ve öğretimde düzenleme yapılması (24)Yeni yetenek/ehliyet gerektiren işlere cevap verebilmek için eğitim ve öğretimde düzenleme yapılması

17 17 DEVLET YAPILARI VE LİZBON İLE İLGİLİ AKTİVİTELER (Merkeziyetçi) Uniter Devletler (Merkeziyetçi) Uniter Devletler (Merkeziyetçi Olmayan) Üniter Devletler (Merkeziyetçi Olmayan) Üniter Devletler Bölgeselleşmiş Uniter Devletler Bölgeselleşmiş Uniter Devletler Federal Devletler Federal Devletler

18 18 DEVLET YAPILARI Tablo.1 AB 27’nin sınıflandırılması Tablo.1 AB 27’nin sınıflandırılması

19 19 DEVLET YAPILARI VE LİZBON İLE İLGİLİ AKTİVİTELER Belçika,İspanya ve Birleşik Krallık, ulusal farklılıkların yönetimi için yetki devrini gerçekleştirmiştir. Belçika,İspanya ve Birleşik Krallık, ulusal farklılıkların yönetimi için yetki devrini gerçekleştirmiştir. İtalya, merkezi yönetimin politik, idari ve finansal yükünü hafifletmek için, verimlikleri dikkate alarak bölgeleri daha da güçlendirmiştir. İtalya, merkezi yönetimin politik, idari ve finansal yükünü hafifletmek için, verimlikleri dikkate alarak bölgeleri daha da güçlendirmiştir. Alman federal yapısı, Ortaklıktan rekabetçi fedarilzme yönelen bir reformla, Lander’lara daha fazla sorumluluk vermiştir. Alman federal yapısı, Ortaklıktan rekabetçi fedarilzme yönelen bir reformla, Lander’lara daha fazla sorumluluk vermiştir.

20 20 DEVLET YAPILARI VE LİZBON İLE İLGİLİ AKTİVİTELER Büyüme politikalarının başarıya ulaşmasında ciddi önem arz eden ulus-altı yapıların oluşturulmasında, hem kamudan hem de özel sektörden katılımın hayati öneme haiz olduğu anlaşılmaktadır. Büyüme politikalarının başarıya ulaşmasında ciddi önem arz eden ulus-altı yapıların oluşturulmasında, hem kamudan hem de özel sektörden katılımın hayati öneme haiz olduğu anlaşılmaktadır.

21 21 DEVLET YAPILARI VE LİZBON İLE İLGİLİ AKTİVİTELER Yenilikçilik Politikaları, girişimciliğin teşviki, üretkenlik ve bilgi toplumu oluşumunun, bölgesel aktörlerin devlet idaresinde olmadan, özerk olarak birbiriyle yakın etkileşimine bağlamaktadır. Yenilikçilik Politikaları, girişimciliğin teşviki, üretkenlik ve bilgi toplumu oluşumunun, bölgesel aktörlerin devlet idaresinde olmadan, özerk olarak birbiriyle yakın etkileşimine bağlamaktadır.

22 22 DEVLET YAPILARI VE LİZBON İLE İLGİLİ AKTİVİTELER Bu durum, rekabetçiliğe, büyümeye ve bölgesel desteğe daha çok yönelmek şeklindeki temel amaca sahip Bölgesel Gelişim Politikalarındaki baskın varlığın, daha stratejik (programlama)yaklaşıma doğru değiştiğinin kısmi bir göstergesidir. Bu durum, rekabetçiliğe, büyümeye ve bölgesel desteğe daha çok yönelmek şeklindeki temel amaca sahip Bölgesel Gelişim Politikalarındaki baskın varlığın, daha stratejik (programlama)yaklaşıma doğru değiştiğinin kısmi bir göstergesidir.

23 23 DEVLET YAPILARI VE LİZBON İLE İLGİLİ AKTİVİTELER idarenin Yerel ve Bölgesel seviyelerine daha çok ağırlık verilirken;’’en yüksek seviyede koordinasyonun idarenin Yerel ve Bölgesel seviyelerine daha çok ağırlık verilirken;’’en yüksek seviyede koordinasyonun yapılabileceği seviyenin bölge olduğu’’ belirlenmiştir. yapılabileceği seviyenin bölge olduğu’’ belirlenmiştir.

24 24 DEVLET YAPILARI VE LİZBON İLE İLGİLİ AKTİVİTELER Bölgesel Yönetimin yeni formlarına, koordinasyonun yeni seçeneklerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Bölgesel Yönetimin yeni formlarına, koordinasyonun yeni seçeneklerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

25 25 UYUM POLİTİKASINDA YETKİLERİN PAYLAŞIM SEVİYESİ Üye Ülkelerde, Uyum politikası ile Bölgesel Politika iç içedir. 1970 lere kadar, bölgesel politikalar merkezileşme eğilimi göstermişlerdir. Sonraları ise,Federal Devletler yanında, bazı ülkeler de, Bölgesel Gelişme Konseyleri oluşturulmuşsa da, tüm bu aktörler oldukça zayıf kalmışlardır. Üye Ülkelerde, Uyum politikası ile Bölgesel Politika iç içedir. 1970 lere kadar, bölgesel politikalar merkezileşme eğilimi göstermişlerdir. Sonraları ise,Federal Devletler yanında, bazı ülkeler de, Bölgesel Gelişme Konseyleri oluşturulmuşsa da, tüm bu aktörler oldukça zayıf kalmışlardır.

26 26 UYUM POLİTİKASINDA YETKİLERİN PAYLAŞIM SEVİYESİ 1970 ler deki ekonomik krizle, Bölgesel Politikalarının merkezi yapısının sorgulanması neticesinde, Merkezi Yetkilerin Devri trendi hız kazanmıştır.Bazı ülkeler de, 1980 lerde kentsel yapılara özel önem verilmiş, sonrasında da rekabet ve rekabetçilik ön planda yerini almıştır. 1970 ler deki ekonomik krizle, Bölgesel Politikalarının merkezi yapısının sorgulanması neticesinde, Merkezi Yetkilerin Devri trendi hız kazanmıştır.Bazı ülkeler de, 1980 lerde kentsel yapılara özel önem verilmiş, sonrasında da rekabet ve rekabetçilik ön planda yerini almıştır.

27 27 UYUM POLİTİKASINDA YETKİLERİN PAYLAŞIM SEVİYESİ Bugün, Bölgesel Gelişim Politikası, eğitim, sağlık, planlama, altyapı, devlet yardımları vb. alanları kapsamı içinde bulundurmaktadır. Bugün, Bölgesel Gelişim Politikası, eğitim, sağlık, planlama, altyapı, devlet yardımları vb. alanları kapsamı içinde bulundurmaktadır.

28 28 UYUM POLİTİKASINDA YETKİLERİN PAYLAŞIM SEVİYESİ

29 29 2008 YILI ULUSAL İLERLEME RAPORUNDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN İLİŞKİSİ 15 Ekim 2008 de, üye ülkeler kendi ilerleme raporlarını, Avrupa Komisyonuna sunmuştur.Yerel ve Bölgesel Otoritelerin, ulusal ilerleme raporlarından etkinliklerinin belirlenmesi maksadıyla, şehir/mahalle seviyesinde ulusal raporlar ve ulaşılabildiği ölçüde uygulama programları taranarak, yerel ve bölgesel otoritelerle ilgili geçen hususlar dikkate alınmıştır. 15 Ekim 2008 de, üye ülkeler kendi ilerleme raporlarını, Avrupa Komisyonuna sunmuştur.Yerel ve Bölgesel Otoritelerin, ulusal ilerleme raporlarından etkinliklerinin belirlenmesi maksadıyla, şehir/mahalle seviyesinde ulusal raporlar ve ulaşılabildiği ölçüde uygulama programları taranarak, yerel ve bölgesel otoritelerle ilgili geçen hususlar dikkate alınmıştır.

30 30 2008 YILI ULUSAL İLERLEME RAPORUNDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN İLİŞKİSİ -Bölgesel otoritelerin aktiviteleri, -Bölgesel otoritelerin aktiviteleri, -Yerel otoritelerin aktiviteleri -Yerel otoritelerin aktiviteleri -Güçlü bir çok seviyeli yönetişim perspektifinden Yerel ve Bölgesel otoritelerin Aktiviteleri -Güçlü bir çok seviyeli yönetişim perspektifinden Yerel ve Bölgesel otoritelerin Aktiviteleri

31 31 2008 YILI ULUSAL İLERLEME RAPORUNDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN İLİŞKİSİ ÖNCELİK-1 (Bilgi ve Yenilikçilik) Kapsamında Yerel ve Bölgesel Otoritelerin Lizbon ile ilgili Faaliyetleri: ÖNCELİK-1 (Bilgi ve Yenilikçilik) Kapsamında Yerel ve Bölgesel Otoritelerin Lizbon ile ilgili Faaliyetleri: (1).Yenilikçilik için temel koşullar -%3 Araştırma/Geliştirme yatırım hedefi -AB genelinde iş/teşebbüs kapitalinde ilerleme 2.Bilginin Hareketi:Beşinci Özgürlüğün Yaratılması -Açık ve rekabetçi işgücü ekonomisi -Araştırmacıların AB üye ülkelerinde serbest dolaşımı -İş dünyası ile Üniversitelerin tanıştırılması -Bilimsel mükemmelliğin geliştirilmesi -Dünya çapında araştırmacılıkta yeni jenerasyon -Ortak kalite standartlarının oluşturulması -Yüksek hız internet, rekabeti arttırmak ve 2010 yılı itibariyle tüm okullarda internet bağlantısı oluşturmak

32 32 2008 YILI ULUSAL İLERLEME RAPORUNDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN İLİŞKİSİ 3.Ar-Ge Kaynaklarının daha etkili kullanımı: 3.Ar-Ge Kaynaklarının daha etkili kullanımı: -Ulusal araştırma organizasyonlarında oluşturulan entelektüel zenginliğin, bilginin endüstriyel alana kaydırılması, -Resmi araştırma merkezleri ile yerel araştırma merkezleri arasındaki hareketlilikteki engelleri kaldırmak -Daha iyi bilim-endüstri bağlantısı ve dünya çapında yenilikçilik kümeleri

33 33 ÖNCELİK-1 KAPSAMINDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN ETKİNLİKLERİNE DAİR ÖRNEK FAALİYETLER *Avusturya bölgeleri,araştırma,geliştirme ve yenilikçilik alanlarında, geniş çaplı stratejiler hazırlayarak ciddi ilerlemeler sağlanmıştır. *Avusturya bölgeleri,araştırma,geliştirme ve yenilikçilik alanlarında, geniş çaplı stratejiler hazırlayarak ciddi ilerlemeler sağlanmıştır. Örnek olarak, Vıenna’s araştırma, teknoloji ve yenilikçilik stratejisi (RTI), standartlaştırılmış yenilebilirlilik …vb. Örnek olarak, Vıenna’s araştırma, teknoloji ve yenilikçilik stratejisi (RTI), standartlaştırılmış yenilebilirlilik …vb. *Alman Federal Lander ları, araştırmacıların serbest dolaşımı ile genç araştırmacıların yeteneklerinin arttırılması, *Alman Federal Lander ları, araştırmacıların serbest dolaşımı ile genç araştırmacıların yeteneklerinin arttırılması, *Kıbrıs’ta Bölgesel Yenilikçilik Stratejisinin geliştirilmesi için Eylem Planı yapılmış olması,(RISC), Küçük ve orta Ölçekli Teşebbüslerin akademik çevre ile bütünleştirilmesi, *Kıbrıs’ta Bölgesel Yenilikçilik Stratejisinin geliştirilmesi için Eylem Planı yapılmış olması,(RISC), Küçük ve orta Ölçekli Teşebbüslerin akademik çevre ile bütünleştirilmesi,

34 34 ÖNCELİK-1 KAPSAMINDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN ETKİNLİKLERİNE DAİR ÖRNEK FAALİYETLER *İtalya Bölgelerinde Araştırma ve Yenilikçilik Politikalarını ön plana çıkarmıştır.Amaçların tanımlanması ve araçların seçimi şeklindeki her iki yaklaşım ve metotları farklılaşmıştır. *İtalya Bölgelerinde Araştırma ve Yenilikçilik Politikalarını ön plana çıkarmıştır.Amaçların tanımlanması ve araçların seçimi şeklindeki her iki yaklaşım ve metotları farklılaşmıştır. Bazı bölgeler, özel yasalar çıkararak uygulamaya giderken, diğerleri stratejik plana bağlı kalmayı tercih etmişlerdir.Genel amaç ise; ulusal Pazar da varlığını gösteren üretim ve araştırma entegrasyonunun geliştirilmesi ve diğer sektörlerde de(enerji, çevre,istihdam, sağlık, tarım vb.) bu sonucun itici güç olarak kullanılması, AB genel prensiplerine en uygun düzenleme için bazı bölgeler tarafından yenilikçilik ve araştırmayı destekleyen basitleştirme ve yeniden düzenleme faaliyetleri yapılmıştır.Bu tür inisiyatifler de, iyi uygulamalar olarak değerlendirilmiştir. Bazı bölgeler, özel yasalar çıkararak uygulamaya giderken, diğerleri stratejik plana bağlı kalmayı tercih etmişlerdir.Genel amaç ise; ulusal Pazar da varlığını gösteren üretim ve araştırma entegrasyonunun geliştirilmesi ve diğer sektörlerde de(enerji, çevre,istihdam, sağlık, tarım vb.) bu sonucun itici güç olarak kullanılması, AB genel prensiplerine en uygun düzenleme için bazı bölgeler tarafından yenilikçilik ve araştırmayı destekleyen basitleştirme ve yeniden düzenleme faaliyetleri yapılmıştır.Bu tür inisiyatifler de, iyi uygulamalar olarak değerlendirilmiştir. *Litvanya bölgelerinde, endüstri Parklarının oluşturulması taslak planı yapılarak, altyapı hazırlıkları tamamlanmıştır. *Litvanya bölgelerinde, endüstri Parklarının oluşturulması taslak planı yapılarak, altyapı hazırlıkları tamamlanmıştır.

35 35 ÖNCELİK-1 KAPSAMINDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN ETKİNLİKLERİNE DAİR ÖRNEK FAALİYETLER *Hollanda’da, yerel otoriteler bir araya gelerek, Biomed Kümesi oluşturmuşlardır.Geçtiğimiz yıllarda iş çevreleri ve araştırma enstitüleri ve idareciler Amsterdam Biomed Kümesi adı altında başarılı bir organizasyon oluşturmuşlardır.Öne çıkan en önemli husus,Ar-Ge çalışmalarının, üretime yansıtılarak, pazarda hak ettiği yeri almasıdır. *Hollanda’da, yerel otoriteler bir araya gelerek, Biomed Kümesi oluşturmuşlardır.Geçtiğimiz yıllarda iş çevreleri ve araştırma enstitüleri ve idareciler Amsterdam Biomed Kümesi adı altında başarılı bir organizasyon oluşturmuşlardır.Öne çıkan en önemli husus,Ar-Ge çalışmalarının, üretime yansıtılarak, pazarda hak ettiği yeri almasıdır. *Alman otoriteleri, eğitimde,Bilgi ve işlem Teknolojileri(ICT) alanında önemli ölçüde ilerleme sağlamıştır.Amsterdam Belediyesi, 900.000 € yu Amsterdam’daki okulların geniş band internet ağına bağlanması için harcamıştır.2008 yılı itibariyle, Amsterdam’daki okulların%85 inde Geniş band İnternet bağlantısı sağlanmıştır.Bu gelişmeler, öğrencilerin sesli ve görüntülü araçlarla uzaktan eğitimlerinin yaptırılabilmesi şeklinde teknolojik yenilikleri beraberinde getirmiştir. *Alman otoriteleri, eğitimde,Bilgi ve işlem Teknolojileri(ICT) alanında önemli ölçüde ilerleme sağlamıştır.Amsterdam Belediyesi, 900.000 € yu Amsterdam’daki okulların geniş band internet ağına bağlanması için harcamıştır.2008 yılı itibariyle, Amsterdam’daki okulların%85 inde Geniş band İnternet bağlantısı sağlanmıştır.Bu gelişmeler, öğrencilerin sesli ve görüntülü araçlarla uzaktan eğitimlerinin yaptırılabilmesi şeklinde teknolojik yenilikleri beraberinde getirmiştir.

36 36 ÖNCELİK-1 KAPSAMINDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN ETKİNLİKLERİNE DAİR ÖRNEK FAALİYETLER *İspanya da özellikle kırsal alanda, 90 internet erişim merkezinde genişband sistemi kurulmuş ve 650 ye varan genişbanda bağlı bilgisayar ağından,2192 belediye de 2,2 milyon vatandaşın hizmetine sunulmuştur.Toplumun,%98.8’i Genişband internet erişimine sahiptir. *İspanya da özellikle kırsal alanda, 90 internet erişim merkezinde genişband sistemi kurulmuş ve 650 ye varan genişbanda bağlı bilgisayar ağından,2192 belediye de 2,2 milyon vatandaşın hizmetine sunulmuştur.Toplumun,%98.8’i Genişband internet erişimine sahiptir. *Slovakya hükümeti ise, Toplum Uygulama Merkezi (OPIS) marifetiyle yapılan açıklama da, Belediyelerin üç de birinde internet bağlantısının bulunmadığını belirtmiştir. *Slovakya hükümeti ise, Toplum Uygulama Merkezi (OPIS) marifetiyle yapılan açıklama da, Belediyelerin üç de birinde internet bağlantısının bulunmadığını belirtmiştir. *Belçika’da Hükümet her seviyede(Federal,Topluluk ve Bölgesel olarak) özel sektör tarafından oluşturulan,’’Araştırma ve Yenilikçilik’’ forumuna katılarak, Yenilikçiliğe, araştırma ve geliştirmeye yönelik yatırımları teşvik etmiştir. *Belçika’da Hükümet her seviyede(Federal,Topluluk ve Bölgesel olarak) özel sektör tarafından oluşturulan,’’Araştırma ve Yenilikçilik’’ forumuna katılarak, Yenilikçiliğe, araştırma ve geliştirmeye yönelik yatırımları teşvik etmiştir.

37 37 ÖNCELİK-1 KAPSAMINDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN ETKİNLİKLERİNE DAİR ÖRNEK FAALİYETLER 2008 yılında, Yunanistan, birçok çalışmayı yerel yönetimler bünyesinde gerçekleştirerek, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde adeta patlama sağlamıştır.Portekiz’in’’Dijital Şehir ve Bölgeler’’ inisiyatifi ağ bilgi ve organizasyonunu, 308 şehir belediyesinden 287 sinin kapsadığı ve ülkenin %95 ine tekabül eden alanı kapsayan projeleri tam olarak desteklemektedir. 2008 yılında, Yunanistan, birçok çalışmayı yerel yönetimler bünyesinde gerçekleştirerek, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde adeta patlama sağlamıştır.Portekiz’in’’Dijital Şehir ve Bölgeler’’ inisiyatifi ağ bilgi ve organizasyonunu, 308 şehir belediyesinden 287 sinin kapsadığı ve ülkenin %95 ine tekabül eden alanı kapsayan projeleri tam olarak desteklemektedir. *Hollanda da, Hotel ve catering sektöründe, lisans ve izin işlemleri online olarak gerçekleştirilmeye başlamıştır.(Horece 1) Bu proje, 2007 yılında Avrupa e-devlet ödülüne layık görülmüş ve ödül Lizbon da verilmiştir *Hollanda da, Hotel ve catering sektöründe, lisans ve izin işlemleri online olarak gerçekleştirilmeye başlamıştır.(Horece 1) Bu proje, 2007 yılında Avrupa e-devlet ödülüne layık görülmüş ve ödül Lizbon da verilmiştir

38 38 ÖNCELİK-1 KAPSAMINDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN ETKİNLİKLERİNE DAİR ÖRNEK FAALİYETLER Yerel otoriteler, Araştırma merkezlerinin ekonomiye katkısının sağlanması yönünde hareket etmektedir.Hollanda da, yerel otoritelerin etkinliği sayesinde, Omnibus Santrali’nin hayata geçirilmesiyle, Araştırma ve Geliştirmeye katkı sağlamışlardır. Yerel otoriteler, Araştırma merkezlerinin ekonomiye katkısının sağlanması yönünde hareket etmektedir.Hollanda da, yerel otoritelerin etkinliği sayesinde, Omnibus Santrali’nin hayata geçirilmesiyle, Araştırma ve Geliştirmeye katkı sağlamışlardır. *Portekiz de; yerel otoriteler ve bankalar tarafından, 73 Belediye (FINICIA) Fonu oluşturarak, iş girişimlerine mikro krediler sağlanmıştır. *Portekiz de; yerel otoriteler ve bankalar tarafından, 73 Belediye (FINICIA) Fonu oluşturarak, iş girişimlerine mikro krediler sağlanmıştır. *İtalya da, küçük ve orta ölçekli teşebbüslerin desteklenmesi birkaç tane Bölgesel inisiyatif tarafından sağlanmaktadır. *İtalya da, küçük ve orta ölçekli teşebbüslerin desteklenmesi birkaç tane Bölgesel inisiyatif tarafından sağlanmaktadır.

39 39 ÖNCELİK-2 KAPSAMINDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN ETKİNLİKLERİNE DAİR ÖRNEK FAALİYETLER (ÖZELLİKLE KOBİ’LER BAŞTA OLMAK ÜZERE İŞ POTANSİYELİNİN ARTTIRILMASI) (1).Daha İyi Düzenleme: (1).Daha İyi Düzenleme: -Merkezi yönetimin yükünün azaltılması -Bürokrasinin basitleştirilmesi ve azaltılması, -Yerel yönetimin şeffaflaştırılması ve modernleştirilmesi -Değerlendirme etkileri (2).Tek Pazar (2).Tek Pazar -Hizmetlerde Rekabetçiliği arttırmak -Birleşik finansal hizmet Pazarı

40 40 ÖNCELİK-2 KAPSAMINDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN ETKİNLİKLERİNE DAİR ÖRNEK FAALİYETLER (3).AB’nin Küçük ve Orta Ölçekli Teşebbüslere Birleşik Politika Yaklaşımı (3).AB’nin Küçük ve Orta Ölçekli Teşebbüslere Birleşik Politika Yaklaşımı -Avrupa Küçük iş Anlaşması -Avrupa Küçük iş Anlaşması -Ekonomik Enstrümanlara erişimi basitleştirmek -Ekonomik Enstrümanlara erişimi basitleştirmek -Küçük ve Orta Ölçekli Teşebbüslerden Kümelerin Oluşumunu basitleştirmek -Küçük ve Orta Ölçekli Teşebbüslerden Kümelerin Oluşumunu basitleştirmek (4).Lizbon Stratejisinin dış ilişkileri (4).Lizbon Stratejisinin dış ilişkileri -Serbest Pazar ve çok seviyeli ticaret sistemi -Serbest Pazar ve çok seviyeli ticaret sistemi -Stratejik hammaddelere ve enerjiye erişimde güvenlik -Stratejik hammaddelere ve enerjiye erişimde güvenlik -işbirliği düzenlemeleri, kuralların eşitlenmesi ve standartların yakınsaması -işbirliği düzenlemeleri, kuralların eşitlenmesi ve standartların yakınsaması

41 41 ÖNCELİK-2 KAPSAMINDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN ETKİNLİKLERİNE DAİR ÖRNEK FAALİYETLER *İtalya’da Abruzzo ve Veneto bölgesel seviyede önemli ölçüde ilerleme ve işgücü potansiyelinin arttırılması faaliyetlerinde ön plana çıkmıştır. *İtalya’da Abruzzo ve Veneto bölgesel seviyede önemli ölçüde ilerleme ve işgücü potansiyelinin arttırılması faaliyetlerinde ön plana çıkmıştır. *Romanya da, nüfus kayıtları ile ilgili halka hizmet veren 407 birimin 230 unda şimdiden tek bir merkezden diğer hizmetlere erişim projesi faal hale getirilmiştir. *Romanya da, nüfus kayıtları ile ilgili halka hizmet veren 407 birimin 230 unda şimdiden tek bir merkezden diğer hizmetlere erişim projesi faal hale getirilmiştir. *Portekiz de, 6 Belediye Konseyi, Halka hizmette Kalite Belgesi almak için projeye dahil olmuştur. *Portekiz de, 6 Belediye Konseyi, Halka hizmette Kalite Belgesi almak için projeye dahil olmuştur.

42 42 ÖNCELİK-2 KAPSAMINDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN ETKİNLİKLERİNE DAİR ÖRNEK FAALİYETLER *Bulgaristan Belediyeleri, Ulusal Program kapsamında, iş çevrelerinin geliştirilmesi yönünde ciddi katkılar sağlamıştır. *Bulgaristan Belediyeleri, Ulusal Program kapsamında, iş çevrelerinin geliştirilmesi yönünde ciddi katkılar sağlamıştır. *Letonya, kamu ve yerel idarelerinin ortaklaşa katılımıyla, iş çevrelerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemlerin belirlenmesine yönelik bir çalışma yürütmektedir. *Letonya, kamu ve yerel idarelerinin ortaklaşa katılımıyla, iş çevrelerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemlerin belirlenmesine yönelik bir çalışma yürütmektedir. *İspanya da, 500 den fazla yerel idare ve otonom topluluk, SARA Ağı aracılığı ile merkezi idareye erişim yeteneğine sahip olmuştur. *İspanya da, 500 den fazla yerel idare ve otonom topluluk, SARA Ağı aracılığı ile merkezi idareye erişim yeteneğine sahip olmuştur.

43 43 ÖNCELİK-2 KAPSAMINDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN ETKİNLİKLERİNE DAİR ÖRNEK FAALİYETLER *Hollanda da,Yerel Otoriteler,’’Girişimcilik’’ konusunun eğitimde de ele ele alınmasını sağlayan projeler oluşturmuşlardır. *Hollanda da,Yerel Otoriteler,’’Girişimcilik’’ konusunun eğitimde de ele ele alınmasını sağlayan projeler oluşturmuşlardır. *Yunanistan’da Yerel ve Bölgesel Otoriteler, iş fırsatlarının yaratılmasına yönelik ‘’Yunanistan içine yatırım’’(IiG) Projesini desteklemişlerdir. *Yunanistan’da Yerel ve Bölgesel Otoriteler, iş fırsatlarının yaratılmasına yönelik ‘’Yunanistan içine yatırım’’(IiG) Projesini desteklemişlerdir. *İrlanda da, girişimciler, ‘’Girişimcilik ve Bölgesel İşgücü Gelişimi Birimini’’ girişimcilerin desteklenmesi kapsamında oluşturmuşlardır. *İrlanda da, girişimciler, ‘’Girişimcilik ve Bölgesel İşgücü Gelişimi Birimini’’ girişimcilerin desteklenmesi kapsamında oluşturmuşlardır.

44 44 ÖNCELİK-3 KAPSAMINDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN ETKİNLİKLERİNE DAİR ÖRNEK FAALİYETLER (EMEK PİYASASININ MODERLEŞTİRİLMESİ VE İNSANA YATIRIM) (1).Eğitimde Yüksek Kalite (1).Eğitimde Yüksek Kalite -Okul Öncesi ve Hazırlık eğitimine Yatırım -Okul Öncesi ve Hazırlık eğitimine Yatırım -Hedeflenen düzenli iş eğitimine yatırımın arttırılması -Hedeflenen düzenli iş eğitimine yatırımın arttırılması (2).Emek Piyasası (2).Emek Piyasası -esneklik -esneklik (3).Sosyal Boyut (3).Sosyal Boyut -Okur-yazar olmayanların sayısını azaltmak -Okur-yazar olmayanların sayısını azaltmak -Daha çok yetişkin Eğitimi -Daha çok yetişkin Eğitimi -Belli bir Plana bağlı olmayan ve yaygın öğretimin tanınması -Belli bir Plana bağlı olmayan ve yaygın öğretimin tanınması -Sosyal kapsam -Sosyal kapsam -Sosyal Uyum -Sosyal Uyum

45 45 ÖNCELİK-3 KAPSAMINDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN ETKİNLİKLERİNE DAİR ÖRNEK FAALİYETLER (4).Demografik Değişim (4).Demografik Değişim -Avrupa da ailelerin daha iyi yaşam koşulları, iş ve aile yaşamında uzlaşı yönünden demografik yenilenme -Avrupa da çalışma hayatında daha kaliteli koşullarda uzun süreli ve daha çok iş, -Göçmenlerin kabulü ve entegrasyonu -Yeterli sosyal koruma ve nesiller arası dengeyi sağlamayı garantiye alan sürdürülebilir kamu harcamaları

46 46 ÖNCELİK-3 KAPSAMINDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN ETKİNLİKLERİNE DAİR ÖRNEK FAALİYETLER *Beş Avusturya Lander’i,öğrencilerin gelecekte alacakları eğitim dalının ve bölümünün daha erkenden belirlenmesine yönelik olarak, mesleklerine 14 yaşında karar verebilme imkanını içeren yeni eğitim ve öğretim projesini örnek olarak uygulamaya koymuştur. *Beş Avusturya Lander’i,öğrencilerin gelecekte alacakları eğitim dalının ve bölümünün daha erkenden belirlenmesine yönelik olarak, mesleklerine 14 yaşında karar verebilme imkanını içeren yeni eğitim ve öğretim projesini örnek olarak uygulamaya koymuştur. *Alman Lander’i, Federal İdare ile işgücünde istenen ortak niteliklerin belirlenmesine yönelik inisiyatif başlatmıştır.Bu sayede, Federal idarenin çalışan ve işgücü ve istihdam olanaklarından genç kesimin yararlanması öngörülmektedir. *Alman Lander’i, Federal İdare ile işgücünde istenen ortak niteliklerin belirlenmesine yönelik inisiyatif başlatmıştır.Bu sayede, Federal idarenin çalışan ve işgücü ve istihdam olanaklarından genç kesimin yararlanması öngörülmektedir. *Çek Cumhuriyeti’nde, tüm merkezi ve yerel aktörler, ömür boyu öğrenim stratejisinin hazırlanmasında bir araya gelmişlerdir. *Çek Cumhuriyeti’nde, tüm merkezi ve yerel aktörler, ömür boyu öğrenim stratejisinin hazırlanmasında bir araya gelmişlerdir.

47 47 ÖNCELİK-3 KAPSAMINDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN ETKİNLİKLERİNE DAİR ÖRNEK FAALİYETLER *Kıbrıs’ta, daha önceden ilerleme sağlanamamış olan, çocukların gelişimi ile ilgili 31 adet programın yürütülmesi, yerel otoriteler ile resmi olmayan kuruluşlar (NGOs) tarafından sürdürülmektedir. *Kıbrıs’ta, daha önceden ilerleme sağlanamamış olan, çocukların gelişimi ile ilgili 31 adet programın yürütülmesi, yerel otoriteler ile resmi olmayan kuruluşlar (NGOs) tarafından sürdürülmektedir. *Danimarka yerel yönetimi ve Yerel İdare Çalışanları Organizasyonu Ortaklığı( KTO) bir araya gelerek, yerel azınlıkların bütünleşmesine yönelik projede ortak çalışmaktadırlar. *Danimarka yerel yönetimi ve Yerel İdare Çalışanları Organizasyonu Ortaklığı( KTO) bir araya gelerek, yerel azınlıkların bütünleşmesine yönelik projede ortak çalışmaktadırlar. *Letonya da, Yerel ve Bölgesel Otoriteler, sosyal ortaklar ve Hükümet İşgücü Ajansı, bir araya gelerek, genişleyen, aktif istihdam politikaları üzerinde çalışmaktadırlar. *Letonya da, Yerel ve Bölgesel Otoriteler, sosyal ortaklar ve Hükümet İşgücü Ajansı, bir araya gelerek, genişleyen, aktif istihdam politikaları üzerinde çalışmaktadırlar.

48 48 ÖNCELİK-3 KAPSAMINDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN ETKİNLİKLERİNE DAİR ÖRNEK FAALİYETLER *Slovakya da, çocukların, gençlerin de rol aldığı projelerin yerel yönetimlerce yürütülmesine yönelik destek veren organizasyonlar oluşturuldu. *Slovakya da, çocukların, gençlerin de rol aldığı projelerin yerel yönetimlerce yürütülmesine yönelik destek veren organizasyonlar oluşturuldu. *Birleşik Krallık’ta, Şehir Stratejisi, çalışma ortaklarına farklı yaklaşımları deneme yönünde gelişme sağlanmasını, araştırmalar üzerinde yerel kontrolü etkin kılınmasını ve ‘’çeşitlilik’’kavramı da dikkate alınarak istihdamı arttırıcı çalışmaları öngörmektedir. *Birleşik Krallık’ta, Şehir Stratejisi, çalışma ortaklarına farklı yaklaşımları deneme yönünde gelişme sağlanmasını, araştırmalar üzerinde yerel kontrolü etkin kılınmasını ve ‘’çeşitlilik’’kavramı da dikkate alınarak istihdamı arttırıcı çalışmaları öngörmektedir.

49 49 ÖNCELİK-3 KAPSAMINDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN ETKİNLİKLERİNE DAİR ÖRNEK FAALİYETLER *Letonya’da, yerel yönetimlerce, işgücü kapasitesi oluşturma çalışmalarında, Çalışma Ortaklığı ve Sosyal diyalog arasındaki ortak çalışma ve koordinasyonun anahtar rol oynadığı görülmektedir. *Letonya’da, yerel yönetimlerce, işgücü kapasitesi oluşturma çalışmalarında, Çalışma Ortaklığı ve Sosyal diyalog arasındaki ortak çalışma ve koordinasyonun anahtar rol oynadığı görülmektedir. *Alman Lander ve Belediyeleri, Yerel İdare’nin, üç yaşın altında çocukların bakımı ve korunmasına yönelik merkezlerin sayısının, 2013 yılı itibariyle, 750.000’e çıkarılması inisiyatifine çok seviyeli yaklaşımla ortak karar almıştır. *Alman Lander ve Belediyeleri, Yerel İdare’nin, üç yaşın altında çocukların bakımı ve korunmasına yönelik merkezlerin sayısının, 2013 yılı itibariyle, 750.000’e çıkarılması inisiyatifine çok seviyeli yaklaşımla ortak karar almıştır. *İsviçre de, Yerel Otoriteler ve Bölgesel Katılımcılar ortaklığı, Çalışma Hayatı Entegrasyonun da yer almışlardır. *İsviçre de, Yerel Otoriteler ve Bölgesel Katılımcılar ortaklığı, Çalışma Hayatı Entegrasyonun da yer almışlardır.

50 50 ÖNCELİK-4 KAPSAMINDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN ETKİNLİKLERİNE DAİR ÖRNEK FAALİYETLER (İKLİM DEĞİŞİMİ VE ENERJİ) (1).Küresel Isınma (1).Küresel Isınma -Bali Yolharitası -Bali Yolharitası -iklim değişimi ve enerji -iklim değişimi ve enerji (2).Avrupa için Enerji Politikası (2).Avrupa için Enerji Politikası -Kaynakların güvenliğinin sağlanması -Kaynakların güvenliğinin sağlanması -Avrupa ekonomisinin ve enerji kullanımında rekabetçiliğin korunması -Avrupa ekonomisinin ve enerji kullanımında rekabetçiliğin korunması -İklim Değişimleri ile mücadele ve çevresel sürdürülebilirliğin geliştirilmesi -İklim Değişimleri ile mücadele ve çevresel sürdürülebilirliğin geliştirilmesi

51 51 ÖNCELİK-4KAPSAMINDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN ETKİNLİKLERİNE DAİR ÖRNEK FAALİYETLER (3).AB de Düşük Karbon ekonomisine geçiş (3).AB de Düşük Karbon ekonomisine geçiş -Sürdürülebilir gelişme -Sürdürülebilir gelişme -Rekabetçilik -Rekabetçilik -Kaynakların güvenliği -Kaynakların güvenliği -Gıdaların güvenliği -Gıdaların güvenliği -Sürdürülebilir kamu harcamaları -Sürdürülebilir kamu harcamaları -Ekonomik ve Sosyal Model -Ekonomik ve Sosyal Model

52 52 ÖNCELİK-4KAPSAMINDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN ETKİNLİKLERİNE DAİR ÖRNEK FAALİYETLER *Avusturya da, Yenilenebilir Enerjiler’in kullanımının ön plana çıkarılması için, hem Lander hemde Federal seviyede, yerel işbirliği sayesinde tedbirler paketi başarıyla uygulanmıştır. *Avusturya da, Yenilenebilir Enerjiler’in kullanımının ön plana çıkarılması için, hem Lander hemde Federal seviyede, yerel işbirliği sayesinde tedbirler paketi başarıyla uygulanmıştır. *Almanya da binalarda enerji verimliliği Programında ilerleme için, Federal Hükümet,Federal Lander ve Belediyeler arasında, 2008 yılında oluşturulan bir tasarruf paketi ile desteklenmesi sağlanmıştır. *Almanya da binalarda enerji verimliliği Programında ilerleme için, Federal Hükümet,Federal Lander ve Belediyeler arasında, 2008 yılında oluşturulan bir tasarruf paketi ile desteklenmesi sağlanmıştır. *Belçika’nın Flanders Bölgesinde, 2006-2012 iklim planının daha şimdiden%97 sinin tamamlandığı görülmektedir. *Belçika’nın Flanders Bölgesinde, 2006-2012 iklim planının daha şimdiden%97 sinin tamamlandığı görülmektedir.

53 53 ÖNCELİK-4KAPSAMINDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN ETKİNLİKLERİNE DAİR ÖRNEK FAALİYETLER *Bürüksel de, yeni ve tamamen yeniden aydınlatma sistemi uygulanan binaların enerji performansları sertifika programı düzenlenmiştir. *Bürüksel de, yeni ve tamamen yeniden aydınlatma sistemi uygulanan binaların enerji performansları sertifika programı düzenlenmiştir. *İtalyan Bölge ve otonom şehirleri, enerji sertifika düzenlemeleri ve enerji sistemleri yönetim esaslarının tanımlanması işi ile ilgili stratejik planlama ve koordinasyon çalışmaları yapmaktadır. *İtalyan Bölge ve otonom şehirleri, enerji sertifika düzenlemeleri ve enerji sistemleri yönetim esaslarının tanımlanması işi ile ilgili stratejik planlama ve koordinasyon çalışmaları yapmaktadır. *Çek Cumhuriyeti şehir ve belediyeleri Ortaklığı, Belediyelerde ve Çek Cumhuriyeti Şehirlerinde atık yönetiminin Geliştirilmesi Stratejisi Teknik Belgesini oluşturmuşlardır. *Çek Cumhuriyeti şehir ve belediyeleri Ortaklığı, Belediyelerde ve Çek Cumhuriyeti Şehirlerinde atık yönetiminin Geliştirilmesi Stratejisi Teknik Belgesini oluşturmuşlardır.

54 54 ÖNCELİK-4KAPSAMINDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN ETKİNLİKLERİNE DAİR ÖRNEK FAALİYETLER *Belçika Yerel Otoriteleri, Yerel Ajanda 21 programlarını geliştirip tamamlamıştır.2008 yılında 575.00€ luk bütceye sahip dört proje onaydan geçmiştir. *Belçika Yerel Otoriteleri, Yerel Ajanda 21 programlarını geliştirip tamamlamıştır.2008 yılında 575.00€ luk bütceye sahip dört proje onaydan geçmiştir. *Kıbrıs’ta Çevre Hizmetleri tarafından fonlanan ve desteklenen yerel otoriteler tarafından organize edilmiş taşımacılık aktiviteleri sürdürülebilir hale getirilmiştir. *Kıbrıs’ta Çevre Hizmetleri tarafından fonlanan ve desteklenen yerel otoriteler tarafından organize edilmiş taşımacılık aktiviteleri sürdürülebilir hale getirilmiştir. *Yunanistan da merkezi belediyeler ve Topluluklar Birliği ve Kalkınma Bakanlığı işbirliği protokolü imzalamıştır. *Yunanistan da merkezi belediyeler ve Topluluklar Birliği ve Kalkınma Bakanlığı işbirliği protokolü imzalamıştır.

55 55 ÖNCELİK-4KAPSAMINDA YEREL VE BÖLGESEL OTORİTELERİN ETKİNLİKLERİNE DAİR ÖRNEK FAALİYETLER *Danimarka da, İklim Uygulama Bilgi Merkezi, Enerji Ajansı adı altında kurulmuştur. *Danimarka da, İklim Uygulama Bilgi Merkezi, Enerji Ajansı adı altında kurulmuştur. *Portekiz de, su kaynakları stratejik planı(PEAASARII), idare ve yerel otorite grupları arasındaki işbirliği ile oluşturulmuştur. *Portekiz de, su kaynakları stratejik planı(PEAASARII), idare ve yerel otorite grupları arasındaki işbirliği ile oluşturulmuştur. *İsviçre de Belediyeler, sürekli gelişim modeli için, ulusal iklim politikasının tamamlanmasında lider rol almaktadır. Belediyelerin%20 sinden fazlası’’ sürdürülebilir Belediyeler Programı’’na katılmıştır. *İsviçre de Belediyeler, sürekli gelişim modeli için, ulusal iklim politikasının tamamlanmasında lider rol almaktadır. Belediyelerin%20 sinden fazlası’’ sürdürülebilir Belediyeler Programı’’na katılmıştır.

56 56 2008 YILI ULUSAL İLERLEME RAPORUNUN NİTELİK VE NİCELİK YÖNÜNDEN KIYMETLENDİRİLMESİ

57 57 Yerel ve Bölgesel Otoritelerin Lizbon Öncelikleri (1-4) ile İlgi Seviyelerinin Ülkelere göre Dağılımı

58 58 Yerel ve Bölgesel Otoritelerin Lizbon Öncelikleri (1-4) ile İlgi Seviyelerinin Ülkelere göre Dağılımı

59 59 Lizbon Stratejisi’nin Gerçekleştirilmesi Boyunca, İdarenin farklı seviyelerinde İşbirliği

60 60 Lizbon Stratejisi’nin Gerçekleştirilmesi Boyunca, İdarenin farklı seviyelerinde İşbirliği

61 61 SONUÇ Yerel aktörler, kamusal kesimle ve özel sektörle işbirliği ve koordinasyon içine girerek, gençlerin girişimcilikle ilgili olarak eğitim alabilmeleri için, eğitim programlarının yeniden düzenlenmesini sağlamışlardır. Yerel aktörler, kamusal kesimle ve özel sektörle işbirliği ve koordinasyon içine girerek, gençlerin girişimcilikle ilgili olarak eğitim alabilmeleri için, eğitim programlarının yeniden düzenlenmesini sağlamışlardır. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve emek piyasasının genişletilmesi konusunda, yerel aktörler, idari kesimle işbirliği ve koordinasyon aktivitelerinde bulunarak, inisiyatif başlatmışlardır. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve emek piyasasının genişletilmesi konusunda, yerel aktörler, idari kesimle işbirliği ve koordinasyon aktivitelerinde bulunarak, inisiyatif başlatmışlardır. Yerel ve Bölgesel Otoriteler, enerji ve atık yönetimi işinin stratejik planlanması ve koordinesinde lider roller almışlardır. Binalarda enerji tüketimi ve sertifikalarının belirlenmesi ve atıkların yönetilmesinin teknik dokümanının hazırlanmasında idare ile işbirliğini etkin olarak sürdürmüşlerdir. Yerel ve Bölgesel Otoriteler, enerji ve atık yönetimi işinin stratejik planlanması ve koordinesinde lider roller almışlardır. Binalarda enerji tüketimi ve sertifikalarının belirlenmesi ve atıkların yönetilmesinin teknik dokümanının hazırlanmasında idare ile işbirliğini etkin olarak sürdürmüşlerdir.

62 62 SONUÇ Yerel Otoriteler, Bilginin serbest dolaşımı için teknik önkoşulları sağlamışlar ve böylece beşinci özgürlüğün gerçekleşmesine anlamlı katkıda bulunmuşlardır. Yerel Otoriteler, Bilginin serbest dolaşımı için teknik önkoşulları sağlamışlar ve böylece beşinci özgürlüğün gerçekleşmesine anlamlı katkıda bulunmuşlardır. Yerel otoriteler, elektronik altyapıların sağlanmasında, vatandaşların, girişimcilerin ve araştırmacıların yararına, anlamlı adımlar atmıştırlar. Yerel otoriteler, elektronik altyapıların sağlanmasında, vatandaşların, girişimcilerin ve araştırmacıların yararına, anlamlı adımlar atmıştırlar. Çok sayıda Yerel aktörler inisiyatif gerçekleştirerek, tek merkezden tüm hizmetleri alma prensibini geliştirmişler, böylece halka hizmet kalitesinde artış sağlanmıştır Çok sayıda Yerel aktörler inisiyatif gerçekleştirerek, tek merkezden tüm hizmetleri alma prensibini geliştirmişler, böylece halka hizmet kalitesinde artış sağlanmıştır

63 63 SONUÇ Bazı raporlarda (Belçika,Finlandiya,Fransa,Almanya,Macarist an, İtalya ve İsveç), Yerel ve bölgesel destekleri anlatan özel kısımlar bulunmaktadır. Bazı raporlarda (Belçika,Finlandiya,Fransa,Almanya,Macarist an, İtalya ve İsveç), Yerel ve bölgesel destekleri anlatan özel kısımlar bulunmaktadır. Raporların çoğu ise Yerel ve Bölgesel katkıları raporun içinde az çok yapısal bir görünümde sunmayı tercih etmiştir. Raporların çoğu ise Yerel ve Bölgesel katkıları raporun içinde az çok yapısal bir görünümde sunmayı tercih etmiştir. Belçika ilerleme Raporu, her bir bölgenin katkısının ayrı bölümlerde açıklandığı yapısal rapora iyi bir uygulama olması bakımından en ilginç örnektir. Belçika ilerleme Raporu, her bir bölgenin katkısının ayrı bölümlerde açıklandığı yapısal rapora iyi bir uygulama olması bakımından en ilginç örnektir.

64 64 SONUÇ Bazı Raporlarda yerel ve Bölgesel aktörlerin ilişkilerini örneklemek için durum çalışması yapıldığı görülmektedir.Hollanda bu tür çalışmalara örnek teşkil edecek seviyededir. Bazı Raporlarda yerel ve Bölgesel aktörlerin ilişkilerini örneklemek için durum çalışması yapıldığı görülmektedir.Hollanda bu tür çalışmalara örnek teşkil edecek seviyededir. Yine İtalya’nın İlerleme Raporu, Bölgesel Otoritelerin ilişkilerinin ortaya konması bakımın iyi uygulama denilebilecek performansa sahiptir. Yine İtalya’nın İlerleme Raporu, Bölgesel Otoritelerin ilişkilerinin ortaya konması bakımın iyi uygulama denilebilecek performansa sahiptir. Yerel ve Bölgesel Otoritelerin sayısal anlamda boyutlarının belirlenmesi önemli ölçüde farklılık gösterir. Yerel ve Bölgesel Otoritelerin sayısal anlamda boyutlarının belirlenmesi önemli ölçüde farklılık gösterir.

65 65 SONUÇ En yukarıda, 47-35 uygun kısımla, Belçika, İtalya, Portekiz, Hollanda, Kıbrıs,Finlandiya ve Danimarka yer almaktadır. En yukarıda, 47-35 uygun kısımla, Belçika, İtalya, Portekiz, Hollanda, Kıbrıs,Finlandiya ve Danimarka yer almaktadır. Orta sırada, 19-10 uygun kısımla, İsveç,Birleşik Krallık, Fransa, Almanya,Avusturya, Yunanistan,İrlanda, Romanya,Bulgaristan,Letonya, Litvanya ve İspanya yer almaktadır. Orta sırada, 19-10 uygun kısımla, İsveç,Birleşik Krallık, Fransa, Almanya,Avusturya, Yunanistan,İrlanda, Romanya,Bulgaristan,Letonya, Litvanya ve İspanya yer almaktadır. Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovenya, Slovakya, Estonya, Lüksemburg ve Malta’ nın ulusal ilerleme raporları, üçten dokuza kadar sayıda değişen, Yerel ve Bölgesel Otoriteler ile ilgili kısma sahip olmakla, üye ülkeler arasında en az bilgilendirmede bulunan ülkeler durumundadır. Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovenya, Slovakya, Estonya, Lüksemburg ve Malta’ nın ulusal ilerleme raporları, üçten dokuza kadar sayıda değişen, Yerel ve Bölgesel Otoriteler ile ilgili kısma sahip olmakla, üye ülkeler arasında en az bilgilendirmede bulunan ülkeler durumundadır.

66 66 SONUÇ Fakat sayısal olarak yüksek sayıda bölümü ilerleme raporuna almış ülkelerden, daha az sayıda ilgili kısma sahip olup ta, Yerel ve Bölgesel Otoritelerin Aktivitelerini daha iyi seviye ortaya koyan raporları bulmak da mümkündür. Fakat sayısal olarak yüksek sayıda bölümü ilerleme raporuna almış ülkelerden, daha az sayıda ilgili kısma sahip olup ta, Yerel ve Bölgesel Otoritelerin Aktivitelerini daha iyi seviye ortaya koyan raporları bulmak da mümkündür.

67 67 SONUÇ 2008 yılında açıklanan Raporda, Yerel ve Bölgesel Otoritelerin en güçlü aktivitesinin, Politikanın, Öncelik-3 (emek piyasasının modernleştirilmesi ve insana yatırım) de gerçekleşmiştir. 2008 yılında açıklanan Raporda, Yerel ve Bölgesel Otoritelerin en güçlü aktivitesinin, Politikanın, Öncelik-3 (emek piyasasının modernleştirilmesi ve insana yatırım) de gerçekleşmiştir. Öncelik-2 (Kobi’lerin ve iş potansiyelinin önünün açılması) Yerel ve Bölgesel Otoritelerin İkinci sırada en önemli Lizbon Önceliği durumundadır. Öncelik-2 (Kobi’lerin ve iş potansiyelinin önünün açılması) Yerel ve Bölgesel Otoritelerin İkinci sırada en önemli Lizbon Önceliği durumundadır.

68 68 SONUÇ Öncelik-1(bilgi ve yenilikçiliğe yatırım) ve öncelik-4 (İklim değişimi ve Enerji) sıklıkla yüksek Yerel ve Bölgesel Otoritelerin ilişkilerini göstermektedir. Öncelik-1(bilgi ve yenilikçiliğe yatırım) ve öncelik-4 (İklim değişimi ve Enerji) sıklıkla yüksek Yerel ve Bölgesel Otoritelerin ilişkilerini göstermektedir.

69 69 SONUÇ Öncelik-3 içersinde bulunan ‘’sosyal Boyut’’ en yüksek yerel ve Bölgesel aktivite sayısına sahipken, ikinci sırada, Öncelik-2 içersinde bulunan ‘’daha iyi düzenleme’’ ardından, Öncelik-3 içersinde bulunan ‘’yüksek kalitede eğitim’’ ve son olarak ta, Öncelik-2 içersinde bulunan ‘’Lizbon Stratejisi’nin dış ilişkileri’’ve Öncelik-4 içersinde bulunan ‘’Avrupa’nın Enerji Politikası’’ nın geldiği görülmektedir. Öncelik-3 içersinde bulunan ‘’sosyal Boyut’’ en yüksek yerel ve Bölgesel aktivite sayısına sahipken, ikinci sırada, Öncelik-2 içersinde bulunan ‘’daha iyi düzenleme’’ ardından, Öncelik-3 içersinde bulunan ‘’yüksek kalitede eğitim’’ ve son olarak ta, Öncelik-2 içersinde bulunan ‘’Lizbon Stratejisi’nin dış ilişkileri’’ve Öncelik-4 içersinde bulunan ‘’Avrupa’nın Enerji Politikası’’ nın geldiği görülmektedir.

70 70 TEŞEKKÜR EDERİM.


"1 2008 YILI ULUSAL İLERLEME RAPORU’NDA LİZBON STRATEJİSİ’Nİ GERÇEKLEŞTİRME SÜRECİNDE ŞEHİRLERİN VE BÖLGELERİN ROLÜ 04.KASIM.2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları