Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4 SAATLİK PROGRAM İÇİN Bu Sunu En İyi Ofis 2010 Yüklü Bilgisayarlarda Görüntülenir –

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4 SAATLİK PROGRAM İÇİN Bu Sunu En İyi Ofis 2010 Yüklü Bilgisayarlarda Görüntülenir –"— Sunum transkripti:

1 4 SAATLİK PROGRAM İÇİN Bu Sunu En İyi Ofis 2010 Yüklü Bilgisayarlarda Görüntülenir mehmetaliercan@hotmail.com – www.cografyakulubu.com

2 Mehmet Ali ERCAN Balıkesir Merkez Bahçelievler Anadolu Lisesi Kazanım: Ç.12.1

3 Mehmet Ali ERCAN Balıkesir Merkez Bahçelievler Anadolu Lisesi Ülkelerin Gelişmişliğini Belirleyen Faktörler 1.Kişi başına düşen millî gelir (en çok kullanılanı) 2. Okullaşma oranları,3. Kişi başına düşen doktor sayısı4. Kişi başına düşen enerji miktarı5. Ortalama yaşam süresi

4 Mehmet Ali ERCAN Balıkesir Merkez Bahçelievler Anadolu Lisesi Ülkelerin Gelişmişliğini Belirleyen Faktörler 6. Yoksulluk,7. İşsizlik,8. Gelir dağılımı ve9. Bölgesel eşitsizlik10. Çalışan nüfusun sektörel dağılımı11. Kadının toplumdaki yeri

5 Mehmet Ali ERCAN Balıkesir Merkez Bahçelievler Anadolu Lisesi Ülkelerin Gelişmişliğini Belirleyen Faktörler 12. İnsan hakları13. Satın alma gücü14. Doğurganlık hızı15. Çocuk ölüm oranı16. Gayri safi milli hasıla

6 Mehmet Ali ERCAN Balıkesir Merkez Bahçelievler Anadolu Lisesi İnsani Gelişme İndeksi

7 Mehmet Ali ERCAN Balıkesir Merkez Bahçelievler Anadolu Lisesi İnsani Gelişme İndeksi

8 Mehmet Ali ERCAN Balıkesir Merkez Bahçelievler Anadolu Lisesi İnsani Gelişme İndeksi Uzun ve sağlıklı bir yaşam, Bilgi edinme Tatminkar bir yaşam sürmeyi sağlayacak kaynaklara ulaşmak. Bu raporda şu temel unsurlar ön plana çıkmaktadır:

9 Mehmet Ali ERCAN Balıkesir Merkez Bahçelievler Anadolu Lisesi İnsani Gelişme İndeksi Siyasi özgürlük, Garanti edilmiş insan hakları ve Öz saygınlık Bu raporda şu temel unsurlar ön plana çıkmaktadır:

10 Mehmet Ali ERCAN Balıkesir Merkez Bahçelievler Anadolu Lisesi İnsani Gelişme İndeksi

11 Mehmet Ali ERCAN Balıkesir Merkez Bahçelievler Anadolu Lisesi İnsani Gelişme İndeksi

12 Mehmet Ali ERCAN Balıkesir Merkez Bahçelievler Anadolu Lisesi İnsani Gelişme İndeksi

13 Mehmet Ali ERCAN Balıkesir Merkez Bahçelievler Anadolu Lisesi İnsani Gelişme İndeksi

14 Mehmet Ali ERCAN Balıkesir Merkez Bahçelievler Anadolu Lisesi İnsani Gelişme İndeksi İnsani Gelişme Göstergesi ülkelerde başlıca şu gelişimleri göz önünde tutar: Uzun ve sağlıklı bir yaşam ölçümü ortalama yaşam süresi ile yapılır. Bilgi ölçümü, okuryazar oranı (2/3'ü), ilkokul, lise ve üniversite kayıtları yüzdesi (1/3'ü) ile yapılır.

15 Mehmet Ali ERCAN Balıkesir Merkez Bahçelievler Anadolu Lisesi Dünya İnsani Gelişme Endeksi Dağılım Haritası 2010

16 Mehmet Ali ERCAN Balıkesir Merkez Bahçelievler Anadolu Lisesi Az Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri

17 Mehmet Ali ERCAN Balıkesir Merkez Bahçelievler Anadolu Lisesi Ekonomik Kişi başına düşen gelir azdırSermaye yetersizdir Tarım dışı sektörlerde istihdam azdır Harcamalar daha çok gıda ve zorunlu ihtiyaçlara yöneliktir Dış satımda tarım ve hammadde ilk sıradadır

18 Mehmet Ali ERCAN Balıkesir Merkez Bahçelievler Anadolu Lisesi Tarım İklime bağımlılık fazladırTarımsal üretim düşüktürAraç-gereç sınırlı ve ilkeldirKüçük tarım işletmeleri vardırBirim alandan alınan verim düşüktür Aşırı işleme nedeniyle toprak verimsizleşir

19 Mehmet Ali ERCAN Balıkesir Merkez Bahçelievler Anadolu Lisesi Demografik Doğum oranı yüksek olduğundan temel ihtiyaçların karşılanması güçtür Ölüm oranı yüksektir, Ortalama ömür kısadır Yetersiz beslenme görülür Hijyen, halk sağlığı ve temizlik koşulları ilkeldir Kentler çarpık ve plansızdır, Çocuk ve genç nüfus fazladır

20 Mehmet Ali ERCAN Balıkesir Merkez Bahçelievler Anadolu Lisesi Kültürel-Siyasal Eğitim yetersiz ve okur-yazar oranı çok düşüktür Kadınların eğitim oranları çok daha düşüktür Çocuk işgücü kullanımı yaygındırGelir dağılımı farkı çok fazladırOrta sınıf ya çok zayıf ya hiç yoktur Halkın büyük bölümünde geleneksel yaşam tarzı etkilidir

21 Mehmet Ali ERCAN Balıkesir Merkez Bahçelievler Anadolu Lisesi Teknoloji ve Diğer Özellikler Teknolojik imkanlardan halk yeterince yararlanamamaktadır Birim verim düşüktürTeknik eğitim yetersiz veya hiç yoktur Ulaşım ve taşıma olanakları yetersiz ve ilkeldir Teknolojik araçlar yetersiz ve ilkeldirKişi başına enerji tüketimi çok azdır

22 Mehmet Ali ERCAN Balıkesir Merkez Bahçelievler Anadolu Lisesi 2011 - LYS4 / COĞ-2 Dünyanın yoksul kırk ülkesinde kişi başına düşen ulusal gelir miktarı 1960 yılında ortalama 247 Amerikan Dolarıyken, 2004 yılında 254 Amerikan Dolarına yükselmiştir. Zengin ülkelerde ise bu değerler 6448 Amerikan Dolarından, 14 473 Amerikan Dolarına çıkmıştır. A) Nüfus artış hızlarının çok yüksek olması B) Tarımda çalışanların oranının yüksek olması C) Çocuk ölüm oranının yüksek olması D) Eğitim düzeyinin düşük olması E) Endüstriyel yatırımların az olması Dünyanın yoksul ülkelerinde kişi başına düşen ulusal gelirin 44 yıllık sürede yalnızca 7 Amerikan Doları artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

23 Mehmet Ali ERCAN Balıkesir Merkez Bahçelievler Anadolu Lisesi 2010 – LYS3 / COĞ-1 Ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen önemli ölçeklerden biri de Birleşmiş Milletlerin geliştirdiği insani gelişim endeksidir. Bu endeks, ülkelerin beşerî ve ekonomik özellikleri göz önüne alınarak hesaplanır. Aşağıdaki tabloda, 2007 yılındaki insani gelişim endeksine göre yapılan sınıflamalarda yer alan bazı ülkeler gösterilmiştir. Buna göre, bir ülkenin insani gelişim endeksinin yükselmesinde aşağıdakilerden hangisinin en az etkili olduğu savunulabilir? A) Okuryazar oranının artması B) Ortalama yaşam süresinin uzaması C) Kişi başına düşen ulusal gelirin artması D) Okullaşma oranının artması E) Çalışma çağındaki nüfusun artması

24 Mehmet Ali ERCAN Balıkesir Merkez Bahçelievler Anadolu Lisesi 2009 - ÖSS / ED-SOS Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında, I. çalışan nüfusun sektörlere dağılışı, II. toplam nüfus,III. nüfus yoğunluğu,IV. kişi başına düşen ulusal gelir A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV verilerinden hangilerine dayanarak yorum yapılamaz?

25 Mehmet Ali ERCAN Balıkesir Merkez Bahçelievler Anadolu Lisesi Yararlanılan Başlıca Kaynaklar Komisyon, Coğrafya 12 MEB Ders Kitabı, İstanbul 2011 Sema KÖROĞLU, Mahmut KÖROĞLU, Coğrafya 12, Esen Yay, Ankara 2009 Cumhur ABAY, Coğrafya 12, Esen Yay, Ankara 2011 Komisyon, YGS-LYS Coğrafya, FEM Dergisi Yayınları, İstanbul 2011


"4 SAATLİK PROGRAM İÇİN Bu Sunu En İyi Ofis 2010 Yüklü Bilgisayarlarda Görüntülenir –" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları