Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Soru: Ülkemizin sanayi ihracatında, ilk üç sırayı hangi Sektörler alır? Yanıt: Otomotiv(17.383 milyon $-%17,3) Hazır giyim(14.644 milyon $-%14,6) Kimya(12.720.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Soru: Ülkemizin sanayi ihracatında, ilk üç sırayı hangi Sektörler alır? Yanıt: Otomotiv(17.383 milyon $-%17,3) Hazır giyim(14.644 milyon $-%14,6) Kimya(12.720."— Sunum transkripti:

1 Soru: Ülkemizin sanayi ihracatında, ilk üç sırayı hangi Sektörler alır? Yanıt: Otomotiv(17.383 milyon $-%17,3) Hazır giyim(14.644 milyon $-%14,6) Kimya(12.720 milyon $-%12,7)-------(Tüik,2010) Soru: Sanayinin dağılışını etkileyen faktörler nelerdir?(Sanayinin kurulması için gerekli şartlar) -Sermaye -Hammadde -Pazarlama -Ulaşım -Enerji -Kalifiye eleman(nitelikli işgücü) Not: Ülkemizde sanayileşme ile ilgili en önemli sorun, sermeyedir.

2 Hizmetler sektörü nedir? 3. Faaliyet: Eğitim,Sağlık, Güvenlik, Ulaşım, altyapı(enerji kaynakları ve su dağıtımı vs) 4.Faaliyet: Bilişim, telekominikasyon sektörü: Bilgiyi toplama, değerlendirme. 5.Faaliyet: Şirket, il ve ülke yöneticiliği

3 Gelir Artışı ile Hizmetler Sektörü Arasındaki İlişki Türkiye'de kişi başına düşen milli gelirin artması, hizmet sektörüne olan talebi artırdı ve perakende, havacılık, telekomünikasyon, turizm, ticaret gibi sektörler böylece gelişti. Gelirdeki artışa bağlı hizmetin GSYİH'den aldığı pay da yükselir. ABD, Fransa ve İngiltere'de hizmet sektörünün GSYİH'den aldığı pay yüzde 80'lere yaklaştı. Bu oran ülkelerin gelişmişlik düzeyi arttıkça artıyor. Gerçekten 2002 yılında 3 bin 492 dolar olan kişi başına GSYİH, 2010 yılında 10 bin 79 dolara ulaştı. 2002 yılında yüzde 59,2 olan hizmetlerin GSYİH'den aldığı pay da 2010 yılında yüzde 62'ye yaklaştı.

4 Kişi Başı Milli Gelir($)2002-2012 yılları

5 2011 yılı Sektörlerin GSMH içindeki payları GSMH (Gayri Safi Millî Hasıla), bir ülke vatandaşlarının verilen bir yıl için ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi karşılığındaki değerinin toplamıdır.ülkepara birimi

6

7 Hizmetler sektörü:Bankacılık ve Ticaret 1980 sonrası banka sayısı hızlı bir şekilde artmıştır. Bugün 177bin kişi istihdam edilmektedir. Bankalar diğer sektörleri kredilerle desteklemesi ve ülkede para akışını sağlaması bakımından önemlidir. Ticaret gelirleri 1970 sonrası hızlı bir artış göstermiş ve 2010 yılı itibariyle GSMH’ nın(Ülke gelirinin) % 27,8’ini ticaret vermektedir.

8 2005-2010 Yılları arasında hizmetler Sektöründe yer alan bazı alanlardaki değişim

9 Hizmetler sektöründe yer alan LOJİSTİK nedir? Lojistik ürün, servis ve insan gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi için bir araç olarak tanımlanabilir. Herhangi bir pazarlama veya üretim organizasyonunun lojistik destek olmadan başarılması çok zordur. Lojistik, nakliye, envanter, depolama, malzeme idaresi ve ambalajlama bilgilerinin birleştirilmesini kapsar. Lojistik işletme sorumluluğu, hammaddenin coğrafik konumlanması, prosesin işletilmesi ve ihtiyaçların mümkün olan en düşük maliyetle karşılanarak işin bitirilmesidir.

10 Tüik Aralık 2012 verisi:%10,1

11 İTHALAT(DIŞ ALIM) VE İHRACAT(DIŞ SATIŞ) MİKTARIMIZ Dış ticaret açığı=ithalat-ihracat Sağlıklı bir ekonomi için aradaki fark kapatılmalıdır.

12 TURİZM GELİRLERİNDEKİ ARTIŞ

13


"Soru: Ülkemizin sanayi ihracatında, ilk üç sırayı hangi Sektörler alır? Yanıt: Otomotiv(17.383 milyon $-%17,3) Hazır giyim(14.644 milyon $-%14,6) Kimya(12.720." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları