Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLİ GELİR PROF. DR. TÜMAY ERTEK MAKROEKONOMİYE GİRİŞ 3. BASKI BETA YAYINLARI Unite 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLİ GELİR PROF. DR. TÜMAY ERTEK MAKROEKONOMİYE GİRİŞ 3. BASKI BETA YAYINLARI Unite 2."— Sunum transkripti:

1 MİLLİ GELİR PROF. DR. TÜMAY ERTEK MAKROEKONOMİYE GİRİŞ 3. BASKI BETA YAYINLARI Unite 2

2 MİLLİ GELİR İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR GAYRİ SAFİ YURT İÇİ HASILA (GSYİH) Belirli bir zaman içinde bir ülkede üretilen nihai mal ve hizmetlerin piyasa değeri.

3 Ekonomik Faaliyetlerin Döngüsel Akımı ÜRÜN PİYASALARI (Mal ve hizmetlerin alınıp satıldığı piyasalar) FİRMALAR (Mal ve hizmet üretimi) FAKTÖR PİYASALARI (Üretim faktörlerinin alınıp satıldığı piyasalar) EVHALKI (Mal ve hizmet tüketimi) Tüketim harcamaları Satışlardan elde edilen toplam hasılat Faktör ödemeleri Faktör gelirleri Faktör satımı Ürün satımı Faktör alımı Ürün alımı

4 Safi Yurt İçi Hasıla= GSYİH – Amortismanlar Yurt İçi Gelir= Safi Yurt İçi Hasıla –Dolaylı vergiler + Subvansiyonlar Milli Gelir= Yurt İç Gelir + Net Dış Dünya Faktör Gelirleri Kişisel Gelir= Milli Gelir - Kazanılan fakat alınmayan gelir(Kurumlar vergisi + Dağıtılmayan kurum karları+Sosyal sigorta kesenekleri)+alınan fakat kazanılmamış gelir(transfer ödemeleri, emeklilik maaşı) Harcanabilir Kişisel Gelir (Yd) = Kişisel Gelir - Kişisel Gelir Vergisi MİLLİ GELİR İLE İLGİLİ DİĞER BAZI KAVRAMLAR

5 Kişisel Gelir Kişisel Gelirin bir kısmı tüketim harcamalarına (C) gider. Geri kalanı tasarruf olarak adlandırılır. Yd = C+S Tasarruflar bankalar aracılığıyla firmalara kredi olarak verilir. Firmalar kredileri yatırım harcamalarının (I) finansmanında kullanır.

6 Kişi Başına Milli Gelir ve Önemi Bir ülkenin GSYİH’sı o ülkenim nüfusuna bölündüğünde kişi başına düşen GSYİH (Milli Gelir) bulunur. Kişi Başına Milli Gelir’in önemi Milli gelir bir ülkenin ekonomik gücünü gösterir. Kişi başına düşen milli gelir bir ülkenin vatandaşlarının gelir düzeyi hakkında fikir verir.

7 Milli Gelirin Ölçülmesinde Karşılaşılan Güçlükler Milli Gelir hesaplarına dahil edilemeyenler Malların kalitelerindeki iyilrştirmeler Ev halkının kendisi için üretimi Kayıt dışı üretim faaliyetleri


"MİLLİ GELİR PROF. DR. TÜMAY ERTEK MAKROEKONOMİYE GİRİŞ 3. BASKI BETA YAYINLARI Unite 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları