Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 MONİTORİZASYON Hem.Hiz.Müd.Yard. Naciye SAYGI Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 MONİTORİZASYON Hem.Hiz.Müd.Yard. Naciye SAYGI Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com."— Sunum transkripti:

1 1 MONİTORİZASYON Hem.Hiz.Müd.Yard. Naciye SAYGI Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com

2 2 Monitorizasyon ‘Monitor’ kelimesi Latince ‘ uyarı ’ anlamına gelen ‘monere’ kelimesinden türetilmiştir. ‘Monitor’ kelimesi Latince ‘ uyarı ’ anlamına gelen ‘monere’ kelimesinden türetilmiştir. İngilizce’de ‘monitoring ’ kelimesi kullanılıyor. İngilizce’de ‘monitoring ’ kelimesi kullanılıyor. Monitorizasyon; Hastanın önemli değişikliklerini belli aralıklarla tekrarlayarak/devamlı şekilde duyularımız/elektronik aygıtlar aracılığıyla ölçme işlemine denir. Monitorizasyon; Hastanın önemli değişikliklerini belli aralıklarla tekrarlayarak/devamlı şekilde duyularımız/elektronik aygıtlar aracılığıyla ölçme işlemine denir.

3 3 Monitorizasyonun amacı ; Değişkenleri incelemek Değişkenleri incelemek Sorunları tanımak Sorunları tanımak Sorunların ciddiyet derecesini belirlemek Sorunların ciddiyet derecesini belirlemek Tedaviye cevabın değerlendirmesini yapmak Tedaviye cevabın değerlendirmesini yapmak Sağlık SlaytlarıSağlık Slaytları sağlık

4 4 İdeal Monitörün Özellikleri Noninvaziv olmalı Noninvaziv olmalı Hastada fizyolojik veya psikolojik değişiklik yapmamalı Hastada fizyolojik veya psikolojik değişiklik yapmamalı Güvenilir,kolay anlaşılabilir Güvenilir,kolay anlaşılabilir Kullanımı ve kalibrasyonu kolay Kullanımı ve kalibrasyonu kolay Taşınabilir,ucuz,bakımı kolay Taşınabilir,ucuz,bakımı kolay Hasta üzerinde yapılacak işlemleri güçleştirmeyen özelliklerde olmalı. Hasta üzerinde yapılacak işlemleri güçleştirmeyen özelliklerde olmalı.

5 5

6 6

7 7

8 8 Monitorizasyon Non-invaziv monitorizasyon Non-invaziv monitorizasyon Invaziv monitörizasyon Invaziv monitörizasyon

9 9 Sistemlerin Monitorizasyonu Kardiyak fonksiyon Kardiyak fonksiyon Solunum sistemi Solunum sistemi Sinir sistemi Sinir sistemi Termoregülasyon Termoregülasyon İntravasküler volüm İntravasküler volüm Renal fonksiyon Renal fonksiyon monitorizasyonlarını içerir. monitorizasyonlarını içerir.

10 10 Non-invaziv monitorizasyon Gözlem Gözlem Puls oksimetre Puls oksimetre Stetoskop Stetoskop Kan basıncı ölçümü Kan basıncı ölçümü EKG EKG Serebral kan akımı ölçümü Serebral kan akımı ölçümü EEG EEG Transkranial dopler Transkranial dopler Vücut ısısı ölçümü Vücut ısısı ölçümü Prekardial dopler Prekardial dopler SSEP: samoto sensorial uyarılar alınan yanıtlar SSEP: samoto sensorial uyarılar alınan yanıtlar NMEP:nöromüsküler uyarılara alınan yanıtlar NMEP:nöromüsküler uyarılara alınan yanıtlar

11 11 Invaziv monitörizasyon Arter kateteri Arter kateteri Santral ven kateterizasyonu Santral ven kateterizasyonu Pulmoner arter kateterizasyonu Pulmoner arter kateterizasyonu Kardiyak output ölçümü Kardiyak output ölçümü Karışık(miks)venöz oksimetre Karışık(miks)venöz oksimetre İntrakraniyal basınç(İKB) monitörü İntrakraniyal basınç(İKB) monitörü Juguler venöz O2 monitörizasyonu Juguler venöz O2 monitörizasyonu Mesane kateterizasyonu Mesane kateterizasyonu gibi yöntemleri kapsar. gibi yöntemleri kapsar.

12 12 Noninvaziv yöntemin avantajları Kolay uygulanabilir Kolay uygulanabilir Kolay otomatikleşir Kolay otomatikleşir Genellikle doğru sonuç alınır Genellikle doğru sonuç alınır Çok düşük infeksiyon riski vardır Çok düşük infeksiyon riski vardır

13 13 Noninvaziv yöntemin Dezavantajları - Uzamış/çok sık kaf şişirilmesi ile doku iskemisi,sinir hasarı oluşabilir. - Yanlış/geç okuma riski vardır. - Sağlıklı ölçüm için kaf uzunluğunun ekstiremiteyi 1.5 kez kuşatacak kadar uzun,eninin ekstiremiteden %20-50 oranında kalın olması gerekir.

14 14 Kardiyak Monitörizasyon-1 Kardiyak Monitörizasyon-1 Arter Kan Basıncı : sol ventrikülün ritmik kontraksiyonu pulsatil arter basıncını oluşturur. Arter Kan Basıncı : sol ventrikülün ritmik kontraksiyonu pulsatil arter basıncını oluşturur. Sistolik kontraksiyon; sistolik arter basıncını(SAB), Sistolik kontraksiyon; sistolik arter basıncını(SAB), Diastolik gevşeme; diastolik arter basıncını(DAB), Diastolik gevşeme; diastolik arter basıncını(DAB), ikisi arasındaki fark Nabız Basıncını belirler. ikisi arasındaki fark Nabız Basıncını belirler. Ortalama Arter Basıncı: SAB+2DAB/3 Ortalama Arter Basıncı: SAB+2DAB/3

15 15 İnvaziv ölçüm sırasında kan transducere sıvı sistemi aracılığıyla basınç yapar Arter içine bir kanül yerleştirilir.Kanüle bağlı içi sıvı dolu bir uzatma aracılığıyla ‘transducer’e iletilen dalgalanma,monitöre dijital olarak arter basıncı ve bir trase olarak izlenir. Arter içine bir kanül yerleştirilir.Kanüle bağlı içi sıvı dolu bir uzatma aracılığıyla ‘transducer’e iletilen dalgalanma,monitöre dijital olarak arter basıncı ve bir trase olarak izlenir. Trantransducerde elektrik sinyaline çevrilen basınç değişiklikleri,cihazda değerlendirilerek sistolik, diastolik ve ortalama basınçlar elde edilir. Transducerin konumu kalbin düzeyiyle yaklaşık aynı olacak şekilde ayarlanır. Kardiyak Monitörizasyon-2

16 16 NIBP=Kan basıncı kan damarlarının duvarlarına uygulanan basınçtır. Kan basınç ölçümü hastanın dolaşım sistemi hakkında bilgi verir ve bu ölçüm atardamarlarla yapılır Bu ölçüm temel olarak atar damarın bir manşetle sıkılması ve bu sıkılmanın kan akımı üzerindeki etkilerinin gözlenmesiyle elde edilir. Kardiyak Monitörizasyon-3

17 17 İnvaziv arter basınç ölçüm teknikleri Radial arter yüzeyel kolleteral dolaşımın yeterli olması nedeniyle en sık kullanılır.Ancak kolleteral dolaşımın kontrol edilmesi gerekir.(Allen testi,tercihen doppler,pulsoksimetre probu ile) Radial arter yüzeyel kolleteral dolaşımın yeterli olması nedeniyle en sık kullanılır.Ancak kolleteral dolaşımın kontrol edilmesi gerekir.(Allen testi,tercihen doppler,pulsoksimetre probu ile) Ulnar arter derin ve trasesi düzgün olmadığından tercih edilmez. Ulnar arter derin ve trasesi düzgün olmadığından tercih edilmez. Brakial arter kateterizasyonu kolaydır.Ancak lokalizasyonu nedeniyle kolaylıkla king yapabilir. Brakial arter kateterizasyonu kolaydır.Ancak lokalizasyonu nedeniyle kolaylıkla king yapabilir. Aksiller arter komşulukları nedeniyle sinir travmasına yol açabilir.Sol aksiller arterde flaş yapılırken hava veya tombus serebral dolaşıma geçebilir. Aksiller arter komşulukları nedeniyle sinir travmasına yol açabilir.Sol aksiller arterde flaş yapılırken hava veya tombus serebral dolaşıma geçebilir. Femoral arter psödoanevrizma ve arterom plağına,nadiren de femur başı aseptik neden olabileceğinden en son seçenek Femoral arter psödoanevrizma ve arterom plağına,nadiren de femur başı aseptik neden olabileceğinden en son seçenek Dorsalis pedis ve tibialis posterior kanülüzasyonu mesafe nedeniyle basınç eğrisi farklı. Dorsalis pedis ve tibialis posterior kanülüzasyonu mesafe nedeniyle basınç eğrisi farklı.

18 18 Elektrokardiyografi Elektrokardiyografi Kalbin elektriksel aktivitesinin izlenmesi Kalbin elektriksel aktivitesinin izlenmesi Kalp hızı Kalp hızı Kalp ritmi Kalp ritmi Myokardın oksijenlenmesi ile ilgili bilgiler verir. Myokardın oksijenlenmesi ile ilgili bilgiler verir. İlaç etkisi İlaç etkisi Elektrolit değişiklikleri Elektrolit değişiklikleri Hipoksi Hipoksi Hiperkapni Hiperkapni Refleks uyarılar gibi olayların etkilerini de izleme olanağı verir. Refleks uyarılar gibi olayların etkilerini de izleme olanağı verir. Bütün hastalara uygulanabilir,kontrendikasyonu yoktur. Bütün hastalara uygulanabilir,kontrendikasyonu yoktur.

19 19 GÖĞÜS DERİVASYONLARI ÇOCUKLARDA EK OLARAK V4R DA ÇEKİLİR. V4R, SAĞ VENTRİKÜLÜ İYİ GÖRÜR. V6 YERİNE V7 TERCİH EDİLİR. V7, SOL VENTRİKÜLÜ İYİ GÖRÜR

20 20 EKG KALİBRASYONU 1 Mv = 10 mm standarttır. ( 1 Mv = 5 mm / 1 Mv = 20 mm) 25 mm / sn hız standarttır. ( 12.5 mm / sn / 50 mm / sn )

21 21 EKG’de Ritim Bozuklukları (Aritmiler)-1 Anormal Sinüs Ritimleri Taşikardi (Kalp hızı >100 atım/dk) Normal ritim Sinüs taşikardisi

22 22 Normal ritim Sinüs bradikardisi Anormal Sinüs Ritimleri Bradikardi (Kalp hızı <60 atım/dk) EKG’de Ritim Bozuklukları (Aritmiler)-2

23 23 EKG’de Ritim Bozuklukları (Aritmiler)-3 Anormal Sinüs Ritimleri Sinüs aritmisi (fizyolojik/patolojik) Normal ritim Sinüs aritmisi

24 24 EKG’de Ritim Bozuklukları (Aritmiler)-4 Fibrilasyon Atrial fibrilasyon Ventriküler fibrilasyon (!)

25 25 Santral ven kateterizasyonu Santral ven kateterizasyonu Sağ atrium ve kalbe giren büyük venlerin birleştiği yere bir kateter yerleştirilmesi ve bu kateter vasıtası ile ölçüm yapılması işlemidir. Sağ atrium ve kalbe giren büyük venlerin birleştiği yere bir kateter yerleştirilmesi ve bu kateter vasıtası ile ölçüm yapılması işlemidir. kullanılan venler; vena jugularis interna, subklavian ven, Antekübital venler ve femoral ven)

26 26 Solunum sistemi monitorizasyonu-1 Solunum sistemi monitorizasyonu-1 Solunum fonksiyonları izleminde; Solunum fonksiyonları izleminde; - Klinik gözlem - Akciğerlerin oskültasyonu - Hava yolu basıncı takibi - Mekanik ventilasyon takibi - Gaz değişimi takibi yapılır.

27 27  Klinik gözlemde; cilt rengi,tırnak yatakları,muköz membranlar,ameliyat sahası,konjuktiva ve pupiller izlenebilir.  Hastanın göğüs-batın hareketleri izlenmelidir.  Spontan soluyan bir hastada solunumun frekansı,derinliği,düzenli olup olmadığı izlenmelidir. Solunum sistemi monitorizasyonu-2

28 28 Nabız Oksimetresi(Pulse oxymetry,pulsoksimetre): Nabız Oksimetresi(Pulse oxymetry,pulsoksimetre): Ayak parmağı,el parmağı veya kulak memesi gibi ışığı geçirebilecek bir organa yerleştirilen,bir kızıl ötesi ışık kaynağı,bir de gönderilecek ışığı alacak dedektörlü prob ile çalışan bir cihazdır Ayak parmağı,el parmağı veya kulak memesi gibi ışığı geçirebilecek bir organa yerleştirilen,bir kızıl ötesi ışık kaynağı,bir de gönderilecek ışığı alacak dedektörlü prob ile çalışan bir cihazdır Hastanın parmak ucu probun iç duvarına değecek şekilde yerleşmelidir, böylece ışık kaynaklarının tırnağın üzerine gelmesi sağlanacak ve monitör daha iyi ölçüm yapacaktır. Saturasyon probuen az iki saat arayla parmak değiştirilmelidir.

29 29 Santral sinir sistemi monitörizasyonu Serebral fonksiyonun izlenmesi,beyne ve spinal korda hasar riskinin en aza indirgenmesi yönünden önemlidir. Serebral fonksiyonun izlenmesi,beyne ve spinal korda hasar riskinin en aza indirgenmesi yönünden önemlidir. Yoğun bakımda bilinci kapalı hastanın takip ve bakımında iyileşme sağlayacaktır Yoğun bakımda bilinci kapalı hastanın takip ve bakımında iyileşme sağlayacaktır Elektroensefalografi(EEG): Serebral korteks elektriksel deşarjlarının kaydedilmesidir. Elektroensefalografi(EEG): Serebral korteks elektriksel deşarjlarının kaydedilmesidir. Serebral perfüzyon yetersizliğinin belirlenmesi açısından önemlidir. Serebral perfüzyon yetersizliğinin belirlenmesi açısından önemlidir. Serebral oksijen yetersizliği konusunda bilgi verebilir. Serebral oksijen yetersizliği konusunda bilgi verebilir.

30 30 Vücut Isısı Vücut Isısı Vücut ısısı,vücudun değişik yerlerinde birbirinden farklıdır. Vücut ısısı,vücudun değişik yerlerinde birbirinden farklıdır. - Merkez(iç,core)ısı : - Çevre(kabuk) ısısı :

31 31 İdrar miktarı İdrar miktarı Mesane kateterizasyonu,idrar çıkışını göstermenin tek güvenilir metodudur. Mesane kateterizasyonu,idrar çıkışını göstermenin tek güvenilir metodudur. İdrar miktarının izlenmesi,böbrek perfüzyonu ve fonksiyonları hakkında bilgi verir. İdrar miktarının izlenmesi,böbrek perfüzyonu ve fonksiyonları hakkında bilgi verir. Hipovolemide ve böbrek yetmezliği beklenen olgularda idrar izlenmelidir. Hipovolemide ve böbrek yetmezliği beklenen olgularda idrar izlenmelidir. O.5 ml /kg/saat miktarının altında oligüridir. O.5 ml /kg/saat miktarının altında oligüridir.

32 32 Sonu ç ta b ü t ü n teknolojilerin arasında en ö nemli monit ö r klinik g ö zlemdir. Sonu ç ta b ü t ü n teknolojilerin arasında en ö nemli monit ö r klinik g ö zlemdir. En m ü kemmel monit ö r bile klinik g ö zlemin yerini tutamaz. En m ü kemmel monit ö r bile klinik g ö zlemin yerini tutamaz. Ayrıca monit ö rlerin sorumluluk almadığı da unutulmamalıdır. Ayrıca monit ö rlerin sorumluluk almadığı da unutulmamalıdır.

33 33 TEŞEKKÜRLER… TEŞEKKÜRLER…


"1 MONİTORİZASYON Hem.Hiz.Müd.Yard. Naciye SAYGI Sağlık Slaytlarıhttp://hastaneciyiz.blogspot.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları