Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atatürk ilkeleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atatürk ilkeleri."— Sunum transkripti:

1 Atatürk ilkeleri

2 cumhuriyetçilik ilkesi
Atatürk’ün tanımlamasına göre “Türk Milletinin karakter ve adaletlerine en uygun olan idare , cumhuriyet idaresidir.” Çünkü; cumhuriyet, milli egemenlik idaline, milletin irade ve vazıfelerine en iyi olarak düzenleyen yönetim şeklidir

3 Milliyetçilik ilkesi Atatürkçülügün birlik ve beraberlik yaratmak hususundaki ilk temel ilkesi,milliyetçiliktir.Türk milleti dil,kültür, ideal birliği ile birliğe bağlı vatandaşların oluşturulduğu, toplumsal,ekonomik ve siyasal bir bütündür.Türk milleti birdir ve bütündür.Türkiye’de “Ben Türk’üm”diyen herkes Türk’tür. Milli devirde milliyetçilik, devletin bütün müesseselerin iç ve dış bütün failiyetlerinde göz önünde tuttuğu bir ilkedir.Türk milliyetçiliği her ilerlemenin ve kurtuluşun esası olarak kabul ettiği hürriyeti amaç edinmiştir.

4 Halkçılık ilkesi Atatürkçülük’te halkçılık, yurdu, ayrıcalık iddialarında ve sınıf kavgalarında koruyan bir ilkedir. Halkçılığın birinci unsuru demokratlıktır. İkinci unsuru, milletin genel hakları dışında hiçbir kişiye veya topluluğa ayrıcalık tanımamaktır.Üçüncü unsur, sınıf mücadelesini kabul etmektir. Halkçılık milli mücadele’nin ilk gününde başlamış ve gittikçe kuvvetlenmiştir. Atatürkçülük’te halkçılık ile demokrasi eş anlamlısıdır.

5 Devletçilik ilkesi Atatürk devletçiliği, kişisel çalışma ve faaiyeti esas tutar. Bununla birlikte, mümkün olduğu kadar az zaman içinde dinamik ideale kavuşmak için, milletin genel ve yüksek çıkarlarını gereğine göre, bütün işlerde özellikle ekonomik alanda, devletin fiilen ilgilenmesini benimser. Devletin fiilen

6 Laiklik ilkesi Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılamsı, din ve vicdan hürriyetinin devlet tarafından güvence altına alınmasıdır. Laik devlette, kişiler ibadet hürriyetine sahiptirler. Bir din ve meshep mensuplarının, başka din ve meshep mensuplarına karşı baskısını önlemek, laik devletin görevidir. Laik sistemde, yönetim, eğitim ve hukuk kurumları dini esaslara dayandırılamazlar. Atatürk’ün gerçekleştirdiği inkılaplar içinde laikliğin büyük bir yeri vardır. Laiklik, Türk milletinin maddi, manevi fikri yapısını modern medeniyet seviyesine ulaştırmay

7 Inkılapçılık ılkesi BİR toplumda köklü değişlikler, yenilikler yapan olaylara inkılap denir. Dünyadaki değişmeleri görüp bulanlara ayak uyduramayan toplumlar geriler ve yok olurlar.Bunun için gelişmeleri takip edip yeniliklere açık olmak gerekir. Atatürk’ün yaptığı inkılaplar bu amaca yöneliktir. Atatürkçü Düşünce Sistemi’inde inkılapçılık, sadece yapılan inkılapları korumakla yetinmeyip aklın, bilimin ve ileri teknolojinin yol göstericiliğine dayalı gerekli atılımları yaparak çağdaşlaşmayı ön görür. Milletin ilerlemesini temin edecek müesseseleri geliştirmek,korumak ve savunmak hepimizin görevidir.öneliktir.

8 HAZIRLAYAN: SAİDE YILMAZ 


"Atatürk ilkeleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları