Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAZANIMLAR 6.Atatürk'ün milliyetçilik ilkesinden yola çıkarak millî birlik ve beraberliğin önemine inanır. 7.Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAZANIMLAR 6.Atatürk'ün milliyetçilik ilkesinden yola çıkarak millî birlik ve beraberliğin önemine inanır. 7.Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye."— Sunum transkripti:

1 KAZANIMLAR 6.Atatürk'ün milliyetçilik ilkesinden yola çıkarak millî birlik ve beraberliğin önemine inanır. 7.Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.“ özdeyişinden hareketle "Ne mutlu Türk'üm diyene !" ifadesinin anlam ve önemini kavrar.

2 Ne Mutlu Türk'üm Diyene! Okulda her gün okuduğunuz “Andımız” da hangi değerler vurgulanmaktadır?

3 M. Kemal inkılapların başarıya ulaşmasını hangi sebebe bağlamaktadır?
Ne Mutlu Türk'üm Diyene! Eğer yapılan işler önemliyse, gösterilen başarılar belliyse, inkılaplar dikkati çekmişse her fert kendini tebrik etmelidir. Çünkü böyle büyük işleri ancak çok kabiliyetli olan büyük milletler yapabilir Eğer yapılan işler önemliyse, gösterilen başarılar belliyse, inkılaplar dikkati çekmişse her fert kendini tebrik etmelidir. Çünkü böyle büyük işleri ancak çok kabiliyetli olan büyük milletler yapabilir Millet nedir? M. Kemal inkılapların başarıya ulaşmasını hangi sebebe bağlamaktadır?

4 Bir Toplumun “MİLLET” Olabilmesinin Üç Ön Şartı
1- Millî Benlik 2- Millî Tarih 3- Millî Dil Bu üç unsurun herhangi birinden yoksun olan bir toplumun millet olabilmesi mümkün değildir. Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvelâ bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen, bütün iş ve hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki millî benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır Atatürk bu sözü ile neyi vurgulamaktadır? Olumsuzluklara rağmen Yeni Türk Devletinin kurulmasını sağlayan unsur nedir?

5 Milliyetçilik Maddi ve manevi açılardan millet ve ülkenin çıkarlarını her şeyin üstünde tutarak, milli birlik ve beraberliği sağlayarak bunun devamını sağlamaya çalışma azminde olmaya Milliyetçilik denilir

6 Atatürk Milliyetçiliğinin temelinde milletin bağımsızlığı vardır
Atatürk'ün Milliyetçilik Anlayışı Benim karakterim bağımsızlıktır. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Benim Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır Bu sözler Atatürk milliyetçiliğinin hangi özelliğini vurgulamaktadır?

7 Atatürk Milliyetçiliği ırkçı değildir
Atatürk'ün Milliyetçilik Anlayışı Ne Mutlu Türk’üm Diyene! Irkı düşüncesi ve inancı ne olursa olsun kendini Türk bilen kişi Türk’tür Bu sözler Atatürk Milliyetçiliğinin hangi özelliğini belirtmektedir? Anayasamıza “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” şekliyle yansımıştır.

8 Atatürk'ün Milliyetçilik Anlayışı
Atatürk Milliyetçiliğinin temellerinden biriside milli birlik ve beraberliktir. Atatürk'ün Milliyetçilik Anlayışı Milli kültür ve milli eğitim Toplu bir milleti istila etmek, darmadağın bir milleti istila etmek gibi kolay değildir Türklük şuuru Manevi değerler Dil, tarih kültür ve ülkü birliği Atatürk milliyetçiliğinde milli birlik ve beraberliği güçlendiren unsurlar nelerdir? Kurtuluş savaşımızın kazanılmasında milli birlik ve beraberliğin rolü nedir? Atatürk bu sözüyle neyi vurgulamaktadır? Misak-i Milli

9 Atatürk milliyetçiliği ayırıcı değil birleştiricidir
Atatürk'ün Milliyetçilik Anlayışı Bu milliyetçilik anlayışı, toplumumuzu din, mezhep, ırk ve sınıf kavgalarından koruyacak, milli birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştıracak, Türk milletinin medeniyet yolunda barış içinde ilerlemesi ve gelişmesini sağlayacak olan tek yoldur Farklılıkların milli birlik içinde kabul edilmesi, Atatürk milliyetçiliğinin hangi özelliğini vurgulamaktadır?

10 Atatürk'ün Milliyetçilik Anlayışı
Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa, o topluma dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur M. Kemal Türk kültürünü korumak için hangi kurumları kurmuştu? Cumhuriyetin güçlü olması milliyetçiliğin hangi özelliğine bağlıdır?

11 Ulusal birlik, beraberlik
Anahtar Kelimeleri Milli bağımsızlık Ulusal birlik, beraberlik 1 5 Vatan sevgisi Irkçılığa karşı olma 6 2 Millet sevgisi Kendi kültürümüz 3 7 Tarih birliği Misak-i Milli 4 8

12 Türk ulusunun yönetiminde ve korunmasında, ulusal birlik, ulusal duygu, ulusal kültür en yüksekte göz diktiğimiz ülküdür Türk ulusunun yönetiminde ve korunmasında, ulusal birlik, ulusal duygu, ulusal kültür en yüksekte göz diktiğimiz ülküdür

13 Türk ulusunun yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan gelen zekasını, bilime bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, ulusal birlik duygusunu aralıksız olarak ve her turlu araç ve önlemlerle besleyerek geliştirmek Türk ulusunun yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan gelen zekasını, bilime bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, ulusal birlik duygusunu aralıksız olarak ve her turlu araç ve önlemlerle besleyerek geliştirmek

14 Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve
kabiliyetinin, vatanseverliliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir. Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, vatanseverliliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.

15 Milli mücadelelere şahsi hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.

16 Gerektiğinde vatan için tek bir fert gibi yekpare azim
ve karar ile çalışmasını bilen bir millet elbette büyük bir geleceğe layık ve aday olan bir millettir. Gerektiğinde vatan için tek bir fert gibi yekpare azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet elbette büyük bir geleceğe layık ve aday olan bir millettir.

17 Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.

18 Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve
yaşayamayacaktır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşayamayacaktır.

19 Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük isler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

20 Atatürk ve Milliyetçilik

21 Yapılan Yenilikler 1 TBMM’nin açılması 2
Yeni Türk Devletinin kurulması 2 Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasını sağlamıştır Kapitülasyonların kaldırılması 3 Yabancı okulların kapatılması 4 Milletimizin iç ve dış tehditler karşısında bütünleşmesini sağlamıştır Misak-i İktisadi kararları 5 Türk toplumunu din, mezhep, ırk, ve sınıf kavgalarından koruyarak milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiştir İstiklal Marşının Kabulü 6 Kabotaj Kanunu 7 Milliyetçiliğin Türk Toplumuna faydaları neler olmuştur? Türk Tarih ve Dil Kurumları 8

22 “Kesinlikle bilmeliyiz ki, iki parça halinde yaşayan milletler zayıftır, marizdir”
Atatürk’ün bu sözü milliyetçilik ilkesinin hangi özelliğini vurgulamaktadır ? A) Milli birlik ve beraberlik düşüncesi B) Irkçılığa karşı olması C) Milli kültürü esas alması D) Milletin refahı ve huzurunu istemesi

23 Buna göre aşağıdakilerden hangisinin milliyetçilikle ilgisi en azdır?
Atatürk milliyetçiliği; milleti sevmek, milletin birlik ve beraberliğinin devamı, maddi ve manevi açıdan yücelmesi için çalışmaktır. Bütün bireylere eşit hak tanımak devlet imkanlarından herkesin eşit oranda yararlanması için çalışmaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin milliyetçilikle ilgisi en azdır? A) Milli birlik ve beraberlik için çalışmanın B) Seçimlere belli bir grubun katılmasını sağ­lamanın C) Milleti demokrasi ile yönetmenin D) Milletin kalkınması için çalışmanın

24 Buna göre, 1924 Anayasasının milliyetçilik anlayışıyla ilgili olarak;
1924 Anayasasının 88. maddesinde, "Türkiye ahalisine, din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk adı verilir." ifadesi yer almıştır. Buna göre, 1924 Anayasasının milliyetçilik anlayışıyla ilgili olarak; I. Irkçılığa karşıdır. II. Birleştiricidir. III. Laiktir. IV Yabancı milletlerle her türlü ilişkiyi reddeder. yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılamaz? A) II ve III C) Yalnız III B) I ve IV D) Yalnız IV

25 ÖRNEK CÜMLELER Doğru Yanlış
Aynı dil din ve ırktan olma düşüncesine Atatürk Milliyetçiliği denir Kabotaj kanunu, milliyetçilik ilkesine uygun bir inkılaptır Atatürk milliyetçiliğinde milletin refahı huzuru ve güvenliği de esas alınmıştır Atatürk “Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” sözü ile Türk milletinin en asil millet olduğunu belirtmiştir Kurtuluş savaşının kazanılmasını ve gelecekte de birlikteliğimizi koruyacak olan ilke milliyetçiliktir


"KAZANIMLAR 6.Atatürk'ün milliyetçilik ilkesinden yola çıkarak millî birlik ve beraberliğin önemine inanır. 7.Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları