Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAZANIMLAR 6.Atatürk'ün milliyetçilik ilkesinden yola çıkarak millî birlik ve beraberliğin önemine inanır. 7.Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAZANIMLAR 6.Atatürk'ün milliyetçilik ilkesinden yola çıkarak millî birlik ve beraberliğin önemine inanır. 7.Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran."— Sunum transkripti:

1

2 KAZANIMLAR 6.Atatürk'ün milliyetçilik ilkesinden yola çıkarak millî birlik ve beraberliğin önemine inanır. 7.Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.“ özdeyişinden hareketle "Ne mutlu Türk'üm diyene !" ifadesinin anlam ve önemini kavrar.

3 Okulda her gün okuduğunuz “Andımız” da hangi değerler vurgulanmaktadır?

4 Eğer yapılan işler önemliyse, gösterilen başarılar belliyse, inkılaplar dikkati çekmişse her fert kendini tebrik etmelidir. Çünkü böyle büyük işleri ancak çok kabiliyetli olan büyük milletler yapabilir M. Kemal inkılapların başarıya ulaşmasını hangi sebebe bağlamaktadır? Eğer yapılan işler önemliyse, gösterilen başarılar belliyse, inkılaplar dikkati çekmişse her fert kendini tebrik etmelidir. Çünkü böyle büyük işleri ancak çok kabiliyetli olan büyük milletler yapabilir Millet nedir?

5 Bu üç unsurun herhangi birinden yoksun olan bir toplumun millet olabilmesi mümkün değildir. Bir Toplumun “MİLLET” Olabilmesinin Üç Ön Şartı 1- Millî Benlik2- Millî Tarih3- Millî Dil Olumsuzluklara rağmen Yeni Türk Devletinin kurulmasını sağlayan unsur nedir? Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvelâ bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen, bütün iş ve hareketlerimizle gösterelim; bilelim ki millî benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır Atatürk bu sözü ile neyi vurgulamaktadır?

6 Maddi ve manevi açılardan millet ve ülkenin çıkarlarını her şeyin üstünde tutarak, milli birlik ve beraberliği sağlayarak bunun devamını sağlamaya çalışma azminde olmaya Milliyetçilik denilir

7 Benim Benim karakterim bağımsızlıktır. Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır Bu sözler Atatürk milliyetçiliğinin hangi özelliğini vurgulamaktadır? Atatürk Milliyetçiliğinin temelinde milletin bağımsızlığı vardır

8 Irkı düşüncesi ve inancı ne olursa olsun kendini Türk bilen kişi Türk’tür Ne Mutlu Türk’üm Diyene! Bu sözler Atatürk Milliyetçiliğinin hangi özelliğini belirtmektedir? Atatürk Milliyetçiliği ırkçı değildir Anayasamıza “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” şekliyle yansımıştır.

9 Toplu bir milleti istila etmek, darmadağın bir milleti istila etmek gibi kolay değildir Atatürk bu sözüyle neyi vurgulamaktadır? Atatürk Milliyetçiliğinin temellerinden biriside milli birlik ve beraberliktir. Kurtuluş savaşımızın kazanılmasında milli birlik ve beraberliğin rolü nedir? Atatürk milliyetçiliğinde milli birlik ve beraberliği güçlendiren unsurlar nelerdir? Milli kültür ve milli eğitim Türklük şuuru Manevi değerler Dil, tarih kültür ve ülkü birliği Misak-i Milli

10 Bu milliyetçilik anlayışı, toplumumuzu din, mezhep, ırk ve sınıf kavgalarından koruyacak, milli birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştıracak, Türk milletinin medeniyet yolunda barış içinde ilerlemesi ve gelişmesini sağlayacak olan tek yoldur Farklılıkların milli birlik içinde kabul edilmesi, Atatürk milliyetçiliğinin hangi özelliğini vurgulamaktadır? Atatürk milliyetçiliği ayırıcı değil birleştiricidir

11 Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa, o topluma dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur Cumhuriyetin güçlü olması milliyetçiliğin hangi özelliğine bağlıdır? M. Kemal Türk kültürünü korumak için hangi kurumları kurmuştu?

12 Milli bağımsızlık 1 Vatan sevgisi 2 Millet sevgisi 3 Tarih birliği 4 Ulusal birlik, beraberlik 5 Irkçılığa karşı olma 6 Kendi kültürümüz 7 Misak-i Milli 8

13 Türk ulusunun yönetiminde ve korunmasında, ulusal birlik, ulusal duygu, ulusal kültür en yüksekte göz diktiğimiz ülküdür Türk ulusunun yönetiminde ve korunmasında, ulusal birlik, ulusal duygu, ulusal kültür en yüksekte göz diktiğimiz ülküdür

14 Türk ulusunun yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan gelen zekasını, bilime bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, ulusal birlik duygusunu aralıksız olarak ve her turlu araç ve önlemlerle besleyerek geliştirmek Türk ulusunun yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğuştan gelen zekasını, bilime bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, ulusal birlik duygusunu aralıksız olarak ve her turlu araç ve önlemlerle besleyerek geliştirmek

15 Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, vatanseverliliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir. Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, vatanseverliliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.

16 Milli mücadelelere şahsi hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur. Milli mücadelelere şahsi hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.

17 Gerektiğinde vatan için tek bir fert gibi yekpare azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet elbette büyük bir geleceğe layık ve aday olan bir millettir. Gerektiğinde vatan için tek bir fert gibi yekpare azim ve karar ile çalışmasını bilen bir millet elbette büyük bir geleceğe layık ve aday olan bir millettir.

18 Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar. Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.

19 Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşayamayacaktır. Bu millet hiçbir zaman hür olmadan yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşayamayacaktır.

20 Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük isler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük isler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

21

22 TBMM’nin açılması 1 Yeni Türk Devletinin kurulması 2 Kapitülasyonların kaldırılması 3 Yabancı okulların kapatılması 4 Misak-i İktisadi kararları 5 İstiklal Marşının Kabulü 6 Kabotaj Kanunu 7 Türk Tarih ve Dil Kurumları 8 Milliyetçiliğin Türk Toplumuna faydaları neler olmuştur? Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasını sağlamıştır Kurtuluş Savaşımızın kazanılmasını sağlamıştır Milletimizin iç ve dış tehditler karşısında bütünleşmesini sağlamıştır Milletimizin iç ve dış tehditler karşısında bütünleşmesini sağlamıştır Türk toplumunu din, mezhep, ırk, ve sınıf kavgalarından koruyarak milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiştir Türk toplumunu din, mezhep, ırk, ve sınıf kavgalarından koruyarak milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiştir

23 “Kesinlikle bilmeliyiz ki, iki parça halinde yaşayan milletler zayıftır, marizdir” Atatürk’ün bu sözü milliyetçilik ilkesinin hangi özelliğini vurgulamaktadır ? C) Milli kültürü esas alması B) Irkçılığa karşı olması A) Milli birlik ve beraberlik düşüncesi D) Milletin refahı ve huzurunu istemesi

24 Atatürk milliyetçiliği; milleti sevmek, milletin birlik ve beraberliğinin devamı, maddi ve manevi açıdan yücelmesi için çalışmaktır. Bütün bireylere eşit hak tanımak devlet imkanlarından herkesin eşit oranda yararlanması için çalışmaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin milliyetçilikle ilgisi en azdır? A) Milli birlik ve beraberlik için çalışmanın D) Milletin kalkınması için çalışmanın B) Seçimlere belli bir grubun katılmasını sağ­lamanın C) Milleti demokrasi ile yönetmenin

25 1924 Anayasasının 88. maddesinde, "Türkiye ahalisine, din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk adı verilir." ifadesi yer almıştır. Buna göre, 1924 Anayasasının milliyetçilik anlayışıyla ilgili olarak; I. Irkçılığa karşıdır. II. Birleştiricidir. III. Laiktir. IV Yabancı milletlerle her türlü ilişkiyi reddeder. yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılamaz? A) II ve III B) I ve IV D) Yalnız IV C) Yalnız III

26 Kurtuluş savaşının kazanılmasını ve gelecekte de birlikteliğimizi koruyacak olan ilke milliyetçiliktir Atatürk “Ne Mutlu Türk’üm Diyene!” sözü ile Türk milletinin en asil millet olduğunu belirtmiştir Atatürk milliyetçiliğinde milletin refahı huzuru ve güvenliği de esas alınmıştır Kabotaj kanunu, milliyetçilik ilkesine uygun bir inkılaptır Aynı dil din ve ırktan olma düşüncesine Atatürk Milliyetçiliği denir YanlışDoğruÖRNEK CÜMLELER


"KAZANIMLAR 6.Atatürk'ün milliyetçilik ilkesinden yola çıkarak millî birlik ve beraberliğin önemine inanır. 7.Atatürk'ün "Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları