Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İtalya Yüz ölçümü:301.252km 2 Nüfusu:57.679.825 İdare şekli:Cumhuriyet Başkenti:Roma Önemli şehirleri :Napoli, Milano, Torino, Venedik, Cenova Dili:İtalyanca.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İtalya Yüz ölçümü:301.252km 2 Nüfusu:57.679.825 İdare şekli:Cumhuriyet Başkenti:Roma Önemli şehirleri :Napoli, Milano, Torino, Venedik, Cenova Dili:İtalyanca."— Sunum transkripti:

1

2 İtalya Yüz ölçümü:301.252km 2 Nüfusu:57.679.825 İdare şekli:Cumhuriyet Başkenti:Roma Önemli şehirleri :Napoli, Milano, Torino, Venedik, Cenova Dili:İtalyanca Dini:Hıristiyanlık Para birimi:Euro, liret

3 İtalya’nın Tarihçesi italya zengin bir tarihe sahiptir, ilk Çağ'ın büyük devletlerinden biri olan Roma İmpara­torluğu bu topraklarda kurulmuştur. İlk Çağ'da Hristiyanlığı resmî din olarak kabul eden ital­ya. Orta Çağ'da Katolik Kilisesi'nin merkezi durumuna gelmiştir, italyan şehir devletlerin­den Venedik ve Ceneviz Avrupa ticaretinin kontrolünü ellerinde tutmuşlardır. 1870'de si­yasî birliğini sağlayan İtalya sömürge arayı­şına girmiş, bu amaçla 1911 yılında Osmanlı Devleti ile Trablusgarp Savaşı'nı yapmıştır. I. Dünya Savaşına itilâf Devletleri yanında katılarak Anadolu'nun bazı bölgelerini işgal etmiş. Kurtuluş Savaşı sonunda Anadolu'dan çekilmiştir.

4 İtalya’nın Sınırları Akdeniz'de bir yarımada devletidir. Kuzeyde İsviçre, kuzeydoğuda Avusturya ve Slovenya, kuzeybatıda Fransa, doğuda Adriya denizi, batıda Tiren denizi, güneyde de Akdeniz’e komşudur. Sicilya ve Sardinya adaları İtalya'nındır.

5 İtalya’nın Sınırları

6 İtalya’nın Yer Şekilleri Kuzeyinde Alp dağları ve onun eteklerinde Po ovası bulunur. Alp dağlarında bulunan Cennis ve St. Bernard geçitleri önemlidir, İtalya Yarımadası’nın ortasında kuzey – güney doğrultulu Apenin dağları uzanır. Önemli akarsuları Po, Adige, Tiber ve Arno'dur.

7 İtalya’nın Yer Şekilleri

8 İtalya Yarımadası’nın güneyinde, Akdeniz'in en büyük adası olan Sicilya bulunur. Bu adada Avrupa'nın en yüksek yanardağı Etna bulunur.

9 İtalya’nın Yer Şekilleri Sardinya Adası da dağlar ve platolarla kaplıdır.

10 İtalya’nın İklimi Kuzey İtalya'da Alp dağlarının bulunduğu kesimlerde karasal iklim görülür. Alp dağları, Orta Avrupa'nın soğuk havasını engellediği için Alpler'in güney yamaçları nispeten ılımandır. Ülkenin yarımada kısmında Akdeniz iklimi hüküm sürer. Adalarda ve yarımada da makiler, Kuzey İtalya'da ise ormanlar ve Alp çayırları bulunmaktadır.

11 Milano 45°K – 9°D / 107m 12,7° / 984mm

12 Roma 42°K – 12°D / 2m 15,4°C / 803mm

13 İtalya’nın Nüfusu Nüfusu, 2001 yılına göre 57.679.825'tir. Nüfusun büyük bir çoğunluğu kentlerde yaşar.

14 İtalya’nın Ekonomik Etkinlikleri Ülkede tarım önemlidir. Avrupa'nın en çok pirinç üreten ülkesidir. Bağcılık gelişmiştir. Alp dağlarının eteklerinde mandıra hayvancılığı yaygındır. Yer altı kaynakları bakımından fakirdir. Çok az miktarda petrol, doğal gaz ve linyit çıkarılır. Otomotiv sanayi çok gelişmiştir. Turizm önemli gelir kaynaklarındandır.

15 Tarım Ülke ekonomisinde tarım önemli bir yer tutar. Özellikle Po Ovası'nda yapılan modern tarımla italya, Avrupa ülkeleri arasında önemli bir yere sahiptir. Güneye gidildikçe artan kuraklık, tarımı güçleştirir. İtalya zeytin, üzüm, turunçgiller, sebze, meyve üretiminde AB ülkeleri arasında ön sıralarda yer alır.

16 Hayvancılık Ülkede hayvancılık da gelişmiştir. Kuzey İtalya'da mandıracılık şeklinde yaygın olan büyükbaş hayvancılık yapılır. Güney İtalya'da ise küçükbaş hayvanlar beslenir. İtalya'yı çevreleyen denizler balık bakımından zengin değildir. Bu yüzden balıkçılığa gereken önem verilmemiştir. Balıkçılık daha çok adalarda yapılır.

17 Maden ve Enerji Ülke yer altı kaynakları bakımından fakirdir. En önemli madenleri kükürt ve cıvadır. Bunların ya­nında kurşun, çinko, demir ve magnezyum çıkartılır, italyan mermerleri dünyaca ünlüdür.

18 Sanayi İtalya, dünyanın önde gelen sanayi ülkelerinden biridir. Otomotiv, kimya, gemi, ulaşım araçları, tekstil ve gıda sanayii gelişmiştir. İtalya'da enerji üretimi yetersizdir. Enerji tüketiminin büyük bölümünü ithalat yoluyla karşılamaktadır.

19 Ulaşım Ülkede ulaşım ağı çok gelişmiş ve niteliklidir. Kara ve deniz ulaşımının yanında, hava ulaşımı da önemlidir. Kuzeydeki Po Nehri üzerinde nehir taşımacılığı yapılır.

20 Ticaret İtalya ticaretinin büyük bölümünü AB ülkeleri ve ABD ile yapar. İhracatı: Çeşitli makineler, optik aletler, otomotiv, elektronik aletler, gıda, tekstil ve mermer başta gelir. İthalâtı: Çeşitli madenler, petrol, dokuma hammaddeleri ve kereste önemli yer tutar.

21 İtalya’nın – Türkiye İlişkileri İtalya ile Türkiye arasında ekonomik alanda güçlü ilişkiler kurulmuştur. İtalya, Türkiye'nin dış ticaretinde üçüncü sırada yer alır. Türkiye'ye makineler, kimyasal ürünler, boya, kösele, suni elyaf, otomobil, optik aletler satar, Türkiye'den meyve, sebze, pamuk, pamuk ipliği, tekstil ürünleri krom ve demir alır.

22 Angera Kalesi

23 Walser Evleri Piedmont

24 Mergozzo

25 Torino

26 Rivello

27 Trieste

28

29

30 Udine

31

32 Roma

33

34 Vatikan

35 Roma

36

37

38

39 Hidden Chapel

40 Roma

41 San Pietro

42

43 İtalyan Bebe

44 Roma

45 Cagliari

46 Sassari

47 Cagliari

48 Palermo

49 Catania

50 Etna Sicilya

51 Messina Sicilya

52 Venedik

53

54 Milano

55 Floransa

56 Pisa Floransa

57 Calabria

58 Nar


"İtalya Yüz ölçümü:301.252km 2 Nüfusu:57.679.825 İdare şekli:Cumhuriyet Başkenti:Roma Önemli şehirleri :Napoli, Milano, Torino, Venedik, Cenova Dili:İtalyanca." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları