Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlama Eğitimi-1 Adıyaman Stratejik Planlama İl Koordinatörü 2015 - 2019 İsmail DOLAŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlama Eğitimi-1 Adıyaman Stratejik Planlama İl Koordinatörü 2015 - 2019 İsmail DOLAŞ."— Sunum transkripti:

1

2 Hazırlama Eğitimi-1 Adıyaman Stratejik Planlama İl Koordinatörü 2015 - 2019 İsmail DOLAŞ

3  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  2013/26 Sayılı MEB Genelgesi ile İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile Okul ve Kurumlar Stratejik Plan hazırlamakla yükümlü tutulmuştur. 3 Okul/Kurumlarda Stratejik Planlamanın Bağlayıcılığı

4 Bir kurumun, ne olduğu, ne yaptığı, gelecekle ilgili planlarını şekillendirmek ve buna rehberlik etmek için temel kararlar üretmeye yönelik disiplinli bir çalışma olarak tanımlanabilir. 4 OKUL/KURUMDA STRATEJİK PLANLAMA

5 1.Uzun dönemli olmalı 2.Bütünleştirilmiş bir anlayışla okulun/kurumun geleceğinin tasarlamalı 3.Okulun/kurumun dışındaki dünyayı, paydaşları ve gelecekteki eğilimleri dikkate almalı 4.Okulun/kurumun var olan ve gelecekte olabilecek kaynaklarını dikkate almalı 5 Stratejik Planının ayırt edici özellikleri

6 Stratejik Planlama  Bulunduğumuz nokta ile ulaşmayı arzu ettiğimiz durum arasındaki yoldur. 6 2015 2019 2016 2017 2018

7 STRATEJİK PLAN NASIL HAZIRLANACAK?

8  Neredeyiz?  Nereye Ulaşmak İstiyoruz?  Nasıl Ulaşırız?  Başarımızı Nasıl Takip Eder ve Değerlendiririz? 8 Stratejik Planlama Yapılırken Şu Sorulara Cevap Aranacaktır:

9  Tarihçe  Yasal Yükümlülükler  Ürün/Hizmetler  Paydaş Analizi  Kurum İçi Analizi  Çevre Analizi DURUM ANALİZİNEREDEYİZ  Kuruluşun varoluş gerekçesi  Temel İlkeler MİSYON VE İLKELER NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?  Arzu edilen gelecekVİZYON  Orta vadede ulaşılacak amaçlar  Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler AMAÇLAR VE HEDEFLER  Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri  Eylem Planları  Maliyetlendirme STRATEJİLER FAALİYETLER VE PROJELER GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?  Raporlama  Karşılaştırma İZLEME BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ?  Geri besleme  Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi  Performans göstergeleri  Performans Yönetimi DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ 9 Stratejik Planlama Süreci

10 C- GELECEĞE BAKIŞ 1.Misyon Bildirimi 2.Vizyon Bildirimi 3.Temel Değerler 4.Amaçlar 5.Hedefler 6.Performans Göstergeleri 7.Stratejiler III D- MALİYETLENDİRME 1.Maliyet Tablosu 2.Kaynak Tablosu IV E- İZLEME VE DEĞERLENDİRME V B- DURUM ANALİZİ 1.Tarihsel Gelişim 2.Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 3.Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi 4.Paydaş Analizi 5.Kurum İçi Analiz 6.Çevre Analizi A- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1.Planın Sahiplenilmesi 2.Organizasyonun Oluşturulması 3.İhtiyaçların Tespiti 4.İş Planının Oluşturulması 5.Hazırlık Programının Yapılması I II

11 A - HAZIRLIK ÇALIMALARI 1.Planlama çalışmalarının sahiplenilmesinin sağlanması. 2.Organizasyonun oluşturulması 3.İhtiyaçların tespit edilmesi 4.İş planının oluşturulması 5.Hazırlık programının yapılması HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1.Planın Sahiplenilmesi 2.Organizasyonun Oluşturulması 3.İhtiyaçların Tespiti 4.İş Planının Oluşturulması 5.Hazırlık Programının Yapılması 1

12 1- PLANIN SAHİPLENİLMESİ  Stratejik planlamanın başarısı kurumun tüm çalışanlarının planı sahiplenmesi ile mümkündür.  Planlamanın belirli bir birimin ya da grubun işi olarak görülmemelidir.

13 2- Organizasyonun oluşturulması – ÖRNEK-1 Sıra No Ad - SoyadıGörevİletişim 1Taner ……….Başkan (Okul Müdürü)0530 ……….. 2Beyhan ……….Müdür Yardımcısı0506 ………. 3 Bilgen ……….Öğretmen0533 ………. 4 Ayşe ……….Öğretmen0505 ………. 5 Duygu ……….Öğretmen0505 ………. 6 Mehtap ……….Öğretmen0505 ………. 7Yeşim ……….Okul Aile Birliği0530 ………. Stratejik Planlama Ekibi …. / 01 /2014 …….. ………. Okul Müdürü

14 2- Organizasyonun oluşturulması – ÖRNEK-2

15 2- ORGANİZASYONUN OLUŞTURULMASI  Stratejik Planlama Ekibi Stratejik planlama ekibinin başkanı üst yönetici tarafından üst düzey yöneticiler arasından seçilir. Stratejik planlama ekibinin amaca uygun bir yapıda kurulması, çalışmaların başarısı için kritik öneme sahiptir. Stratejik planlama ekibi oluşturulurken üyelerin bireysel özelliklerinin yanısıra oluşacak grubun niteliği de göz önünde bulundurulmalıdır. Stratejik planlama ekibi üye sayısı ??!! (İdeal 6-8), HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1.Planın Sahiplenilmesi 2.Organizasyonun Oluşturulması 3.İhtiyaçların Tespiti 4.İş Planının Oluşturulması 5.Hazırlık Programının Yapılması 1

16 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ  Stratejik planlama ekibi; Önce hazırlık dönemine ilişkin faaliyetleri ve zaman çizelgesini içeren bir hazırlık programı oluşturur.

17 3- İHTİYAÇLARIN TESPİTİ Kuruluşta oluşabilecek ihtiyaçlar stratejik planlama hazırlık programı çalışmaları dahilinde stratejik planlama ekibi tarafından tespit edilmelidir: Eğitim, Danışmanlık, Veri, Mali kaynak ihtiyacı HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1.Planın Sahiplenilmesi 2.Organizasyonun Oluşturulması 3.İhtiyaçların Tespiti 4.İş Planının Oluşturulması 5.Hazırlık Programının Yapılması 1

18 18

19 19

20 Eylem AdıBaşlangıçSüre (gün)Sorumlu Süreç Tasarımı Kılavuz Hazırlıkları 01.01.1430OGYE Stratejik Plan Ekibinin Oluşturulması 30.01.143OGYE Eğitim 03.02.143OGYE Birimlerin Hazırlıkları 06.02.1415SPE Birimlerden Gelen Dokümanların Derlenmesi 24.02.143SPE Paydaş Analizi 27.02.1430SPE Durum Analizi (Neredeyiz) 31.03.145SPE Önceliklerin Belirlenmesi (Stratejik Konular) 07.04.145SPE Misyon-Vizyon-İlkeler (Kimiz?, Neyiz?) 14.04.145SPE Stratejik Amaçların Belirlenmesi ( nerede olmak istiyoruz?) 21.04.145SPE Amaçlara İlişkin Hedeflerin Belirlenmesi 28.04.145SPE Hedeflere İlişkin Göstergelerin Belirlenmesi 05.05.145SPE Yıllık Bazda İş Planının Hazırlanması 12.05.145SPE Stratejik Planın Genel Gözden Geçirilmesi 20.05.144SPE Stratejik Planın Metinsel Yazımı 26.05.1410SPE Stratejik Plan raporunun Onayı 09.06.145ÜY Stratejik Planın KB Gönderilmesi ve Değerlendirilmesi 16.06.1490MHB/(DPT-KB) Stratejik Planın Basımı ve Duyurulması 22-30.09.14 7 MHB 4- SP (ayrıntılı) İŞ PLANININ OLUŞTURULMASI - ÖRNEK

21 1.Tarihi Gelişim 2.Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi, 3.Ürün/Hizmetler, 4.Paydaş Analizi, 5.Kurum İçi (GZFT) Analiz, 6.Çevre Analizi. DURUM ANALİZİ NEREDEYİZ 21 Stratejik Planlama Süreci B- Durum Analizi B- DURUM ANALİZİ 1.Tarihsel Gelişim 2.Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 3.Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi 4.Paydaş Analizi 5.Kurum İçi Analiz 6.Çevre Analizi II

22 B - DURUM ANALİZİ Stratejik planlama sürecinin ilk adımıdır. “neredeyiz?” sorusuna cevap verir. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle, mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğunu ya da hangi yönlerinin eksik olduğunu, kuruluşun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeleri değerlendirmesi gerekir. Bu analiz, kuruluşun kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. DURUM ANALİZİ 1.Tarihsel Gelişim 2.Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 3.Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi 4.Paydaş Analizi 5.Kuruluş İçi Analiz 6.Çevre Analizi 2

23 TARİHİ GELİŞİM Kurum hangi tarihte, Hangi amaçlara hizmet etmek için kuruldu, Bugüne kadar geçirdiği kritik aşamalar, Önemli yapısal dönüşümler, Analitik bir bakış açısıyla değerlendirilir. DURUM ANALİZİ 1.Tarihsel Gelişim 2.Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 3.Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi 4.Paydaş Analizi 5.Kurum İçi Analiz 6.Çevre Analizi 2

24 TARİHİ GELİŞİM - ÖRNEK:

25 DURUM ANALİZİ 1.Tarihsel Gelişim 2.Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 3.Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi 4.Paydaş Analizi 5.Kuruluş İçi Analiz 6.Çevre Analizi 2 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ Cevaplandırılması Gereken Sorular: Kurum tarafından üretilen hizmetlerin kapsamı nedir? Kimler faydalanır? Sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğine ilişkin ne gibi hükümler vardır? Okul/kuruma ait çalışma usullerine ve iş süreçlerine ilişkin hangi YASAL düzenlemeler bulunmaktadır? Okul/kurumun diğer kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkilerini düzenleyen hükümler nelerdir? Yasal yükümlülükler ile kuruluşun yürütmekte olduğu program ve faaliyetler arasındaki bağlantı nedir?

26 1982 Anayasası 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu …….İlköğretim Kanunu …… İlköğretim Kurumları Yönetmeliği …… Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği …… Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği …… Okul Öncesi Eğitim Yönetmeliği …… Bilgi Edinme Kanunu 2- YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ve MEVZUAT ANALİZİ ÖRNEK-1:

27 2- YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ve MEVZUAT ANALİZİ ÖRNEK-2:

28

29 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ve MEVZUAT ANALİZİ – ÖRNEK-2:

30 FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizinin çıktılarından da faydalanarak kuruluşun ürettiği temel hizmetler belirlenir. Faaliyet Alanı – Ürün/Hizmet FAALİYET ALANI 1 Ürün/Hizmet 1 Ürün/Hizmet 2 Ürün/Hizmet 3... FAALİYET ALANI 2 Ürün/Hizmet 1 Ürün/Hizmet 2... Belirlenen hizmetlerin birbirleriyle olan ilişkileri gözetilerek belirli faaliyet alanları altında GRUBLANDIRILIR, DURUM ANALİZİ 1.Tarihsel Gelişim 2.Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 3.Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi 4.Paydaş Analizi 5.Kuruluş İçi Analiz 6.Çevre Analizi 2

31 3- FAALİYET ALANLARI İLE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ - ÖRNEK-1:

32 3- FAALİYET ALANLARI İLE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ - AYRINTILI ÖRNEK-2:

33 DURUM ANALİZİ 1.Tarihsel Gelişim 2.Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 3.Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi 4.Paydaş Analizi 5.Kuruluş İçi Analiz 6.Çevre Analizi 2 PAYDAŞ ANALİZİ Paydaş kimdir; Okul/kurumun hizmetleri ile ilgisi olan, kurumdan (doğrudan veya dolaylı, olumlu yada olumsuz yönde) etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır.

34 PAYDAŞ ANALİZİ İç Paydaşlar: Okul/kurumdan etkilenen veya kurumu etkileyen kurum içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. ÖRNEK: Kurumun çalışanları, yöneticileri ve kuruluşun bağlı olduğu Kurum, Dış Paydaşlar: Okul/kurumdan etkilenen veya kurumu etkileyen kurum dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. ÖRNEK: Kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar işletme, sendika ve ilgili sektör birlikleri. Müşteriler (Yararlanıcılar): Kurumun ürettiği hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. ÖRNEK: Öğrenciler, veliler ve yararlanıcılar.

35 PAYDAŞ ANALİZİ I.Paydaşların tespiti, II.Paydaşların önceliklendirilmesi, III.Paydaşların değerlendirilmesi, a)Paydaş, kurumun hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgilidir? b)Paydaşın kurumdan beklentileri nelerdir? c)Paydaş, kurumun faaliyetlerini (olumlu-olumsuz) ne şekilde etkilemektedir? d)Paydaşın, kurum faaliyetlerinden (olumlu-olumsuz) ne şekilde etkilenmektedir? IV.Görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi.

36 PAYDAŞ ANALİZİ İLE; Planlama sürecinin ilk aşamalarında paydaşlarla etkili bir iletişim kurularak bu kesimlerin ilgi ve katkısının sağlanması, paydaşların görüş ve beklentilerinin tespit edilmesi, Okul/kurum faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine engel oluşturabilecek unsurların tespiti ve bunların giderilmesi için stratejilerin oluşturulması, Paydaşların birbirleriyle olan ilişkilerinin ve olası çıkar çatışmalarının tespit edilmesi, paydaşların kuruluş hakkındaki görüşlerinin alınmasıyla kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri hakkında fikir edinilmesi, paydaşların hangi aşamada katkı sağlayacağının tespit edilmesi, paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dahil edilmesiyle planın bu kesimlerce sahiplenilmesi ve planın uygulanma şansının artması amaçlanır.

37 I-PAYDAŞ TESBİTİ–ÖRNEK-1: İLÇE MEM

38 II - PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ Belirlenen paydaşların tümü çok sayıda olabilir. Bunun için paydaşların önceliklendirilmesi gerekir. Paydaşların önceliklendirilmesinde;  Paydaşın kurumun faaliyetlerini etkileme gücü ile  kurumun faaliyetlerinden etkilenme derecesi gözönüne alınarak yapılır. Paydaş Listesi Paydaş AdıPaydaş TürüNeden PaydaşÖnceliği

39 II - PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ – ÖRNEK: OKUL

40 PAYDAŞ ETKİ-ÖNEM MATRİSİ – ÖRNEK: OKUL

41 III - PAYDAŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ; «PAYDAŞ / HİZMET MATRİSİ» Paydaş; a)Kurumun hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgilidir? b)Kurumdan beklentileri nelerdir? c)Kurumu etkileme gücü nedir? d)Kurumun faaliyetlerinden (olumlu-olumsuz) ne şekilde etkilenmektedir?

42 III-a - PAYDAŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Paydaş analizi kapsamında, kuruluşun sunduğu ürün/hizmetlerle bunlardan yararlananlar ilişkilendirilir. Böylece, hangi ürün/hizmetlerden kimlerin yararlandığı açık bir biçimde ortaya konulur. FAALİYET ALANI 1FAALİYET ALANI 2 Ü/H1Ü/H2Ü/H3Ü/H4Ü/H1Ü/H2Ü/H3 Paydaş 1  Paydaş 2  Paydaş 3  Paydaş 4  ……….

43 III – PAYDAŞ / HİZMET MATRİSİ – ÖRNEK: OKUL BU MATRİSTE İSE; Kurumun sunduğu hizmetten kimlerin ne kadar yararlandığı belirtilmeli. TAMAMI BİR KISMI

44 III- PAYDAŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Öncelikli paydaşlarla gerçekleştirilecek çalışmaların niteliğinin belirlenmesi için Etki/Önem Matrisinden yararlanılabilir. Bu matriste Etki; paydaşın kurumun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya olumsuz etkileme gücünü, Önem ise; kurumun paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması konusuna verdiği önceliği ifade eder. ETKİ ÖNEM ZAYIFGÜÇLÜ ÖNEMSİZ İZLEBİLGİLENDİR ÖNEMLİ ÇIKARLARINI GÖZET, ÇALIŞMALARA DAHİL ET BİRLİKTE ÇALIŞ

45 PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ NASIL ALINACAK? Öncelikli paydaşların kurum hakkındaki görüş ve önerilerinin alınarak stratejik plana yansıtılması bir program dahilinde yürütülür. Görüş ve öneriler hangi metotlarla alınacak? Paydaş görüşleri alınırken;  Mülakat,  Anket uygulaması,  Atölye çalışması,  Toplantı vb. metotlardan faydalanılır.

46 PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNDE HANGİ SORULAR SORULMALI Paydaş görüşüne başvurulduğunda şu sorular SORULMALIDIR; a)Kurumun hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir? b)Kurumun olumlu-olumsuz bulduğunuz yönleri nelerdir? c)Kurumun geliştirilmesi gereken yönleri nelerdir? d)Kurumdan beklentileriniz nelerdir?

47 PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ NASIL DEĞERLENDİRİLECEK? İlgili paydaş itibarıyla hangi kişi ya da birimlerin görüşü alınacak? Çalışmanın sorumluları kimler olacak? Görüş ve önerilerin alınması ne zaman ve hangi sürede gerçekleştirilecek? Alınan görüş ve öneriler ne zaman, nasıl ve kimler tarafından raporlanacak ve değerlendirilecek?

48 ÖRNEK-1 PAYDAŞ ANKETİ

49 ÖRNEK-1 PAYDAŞ ANKETİ sonucu

50

51 ÖRNEK-2 PAYDAŞ ANKETİ

52 ÖRNEK-2 PAYDAŞ ANKETİ sonucu

53 ÖRNEK-1 PAYDAŞ ANKETİ yorumu

54 DURUM ANALİZİ 1.Tarihsel Gelişim 2.Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 3.Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi 4.Paydaş Analizi 5.Kuruluş İçi Analiz 6.Çevre Analizi 2 KURUM İÇİ ANALİZ Kurum içi analizinde kullanılabilecek temel metotlardan birisi GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizidir. GZFT ile, kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile kurum dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenir. Bu analiz stratejik planlama sürecinin diğer aşamalarına temel teşkil eder.

55 5- KURULU İÇİ ANALİZ Güçlü yönler kurumun amaçlarına ulaşması için yararlanılabileceği olumlu hususlardır. Zayıf yönler ise; kurumun başarılı olmasına engel teşkil edebilecek eksiklikler, aşılması gereken olumsuz hususlardır. Belirlenecek, güçlü yönler kurumun hedeflerine, zayıf yönler ise kurumun alacağı tedbirlere ışık tutacaktır.

56 GZFT ANALİZİ

57 5- KURUM İÇİ ANALİZ-ÖRNEK-OKUL (GZFT ANALİZİ) GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 1.Öğrenci ve veliler tarafından tercih edilen bir okul olması 2.Kurumun uygun fiziki alanlarının olması 3.Kurum içi iletişim kanallarının açık olması 4.Öğretmenlerin alanlarında kendilerini yetiştirmiş olması 5.Fiziki alanların geliştirmeye uygun olması 6.Okul kütüphanesinin bulunması 7.Kapalı spor salonun olması 8.Hedef belirleme çalışmalarının olması 9.Vizyon ve misyonu belirlenmiş olması 10.Öğrenci merkezli bir eğitim politikası uygulanıyor olması 11.Döner sermaye hizmetlerinin olması 12.Kültürel ve sosyal faaliyetlere önem veriliyor olması 13.Teknolojik alt yapının uygun olması 14.Etkili rehberlik çalışmasının yapılması 15.Güvenli bir eğitimin olması 16.Okulun pansiyonlu olması 17.Farklı alan ve dallarda eğitim veriliyor olması 18.Farklı illerden gelen öğrencilerin birbirini olumlu yönde etkilemeleri 19.Velilerin okula ve çalışanlara güvenmesi 20.Okulun belirli bir bütçesi olması 1.Derslik sayısının yetersizliği 2.Atölye makine ve teçhizatının çağın gerisinde kalması. 3.Hedefsiz bir öğrenci kitlesinin var olması 4.Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin hazır bulunuşluk düzeyinin düşük olması 5.BT sınıfının olmaması 6.Farklı illerden gelen öğrencilerin birbirini olumsuz yönde etkilemeleri 7.Bazı branşlarda öğretmen sayılarının yetersiz olması 8.Öğrencilerin pansiyona uyumda zorlanması 9.Öğretmenler arasındaki iletişim eksikleri 10.Okulumuza gelen öğrencilerin temizlik alışkanlığının yeterince kazandırılmış olmaması 11.Öğrencilerimizde sorumluluk bilincinin az olması 2.9.3. FIRSATLAR 2.9.4. TEHDİTLER 1.Sınavsız yüksek öğrenim görebilme imkânlarının olması 2.Okulun çevresinde sosyal donatı alanların varlığı, 3.İlçedeki yerleşimin düzenli olması 4.İstihdam olanağının var olması 5.İlde üniversitenin ilçede de yüksekokulun bulunması 6.Dershanelerin pansiyonlu öğrencilerimize kolaylık sağlaması 7.Pansiyonda etüt saatlerin olması 8.Her ders modülünün kitap haline getirilerek öğrencilere dağıtılması 9.Bünyemizde uygulama anaokulunun mevcut olması 10.Okul bahçesinde lojmanın olması 1.Üniversiteye giriş sınavlarındaki katsayı engeli 2.Okulumuz öğrencilerin kırsal kesimden gelmeleri ve ailelerin ekonomik yetersizliği 3.Velilerin kültür düzeyinin düşük olması, 4.Velilerin okula ilgi ve katılımının az olması 5.Belletici öğretmen uygulamasında gönüllük olmadığı zaman resen olması 6.Çocuklardaki aile özlemi

58 5- KURULU İÇİ ANALİZ (GZFT ANALİZİ) FIRSATLAR TEHDİTLER 1.Sınavsız yüksek öğrenim görebilme imkânlarının olması 2.Okulun çevresinde sosyal donatı alanların varlığı, 3.İlçedeki yerleşimin düzenli olması 4.İstihdam olanağının var olması 5.İlde üniversitenin ilçede de yüksekokulun bulunması 6.Dershanelerin pansiyonlu öğrencilerimize kolaylık sağlaması 1.Üniversiteye giriş sınavlarındaki katsayı engeli 2.Okulumuz öğrencilerin kırsal kesimden gelmeleri ve ailelerin ekonomik yetersizliği 3.Velilerin kültür düzeyinin düşük olması, 4.Velilerin okula ilgi ve katılımının az olması 5.Çocuklardaki aile özlemi 6.Belletici öğretmen uygulamasında gönüllük olmadığı zaman resen olması

59 KURULUŞ İÇİ ANALİZDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR 1 - Kuruluşun Yapısı Kuruluşun örgüt yapısı Aynı ya da benzer görevi yapan birimler ve yetki çakışmaları Son dönemde kuruluş yapısında ve görev alanında yapılan önemli değişiklikler Kuruluşun yapısında ve görev alanında yapılması gündemde olan önemli değişiklikler İzleme ve değerlendirme sistemi 2 - Beşeri Kaynaklar Kuruluş personelinin sayısı ve dağılımı Personelin eğitim düzeyi, yetkinliği ve deneyimi 3 - Kurum Kültürü İletişim süreçleri Karar alma süreçleri Gelenekler ve değerler 4 - Teknoloji Kuruluşun teknolojik alt yapısı Teknolojiyi kullanma düzeyi 5 - Mali Durum Mali kaynaklar Bütçe büyüklüğü Kuruluşun araç, bina envanteri ve diğer varlıkları

60 DURUM ANALİZİ 1.Tarihsel Gelişim 2.Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 3.Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi 4.Paydaş Analizi 5.Kuruluş İçi Analiz 6.Çevre Analizi 2 6- DIŞ ÇEVRE (PEST) ANALİZİ Kurumun kontrolü dışında ve kurumu etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler değerlendirilir. Kurum; bu analizle, Politik, Ekonomik, Sosyal, demografik, kültürel, çevresel ve Teknolojik etkenleri belirlemesi gerekir.

61 6- DIŞ ÇEVRE ANALİZİ Çevre Analizinde Temel Etkenler Kurumun faaliyet alanında dünyadaki ve ülkemizdeki durum ve gelişmeler, Dünyada ve ülkemizdeki temel eğilimler ve sorunlar arasında kurumu yakından ilgilendiren kritik konular ve bu konuların kurumu nasıl ve ne yönde etkileyeceği, Kurumun faaliyetleri ve alanıyla ilgili kalkınma planı, sektörel ve bölgesel plan ve programlarda yer alan amaç, ilke ve politikalar ve bunlar arasındaki uyum, Kurumun karşılaşabileceği riskler ve belirsizlikler.

62 6- DIŞ ÇEVRE ANALİZİ (PEST) ÖRNEK-OKUL POLİTİK/ HUKUKİ FAKTÖRLER EKONİMİK FAKTÖRLER + Hükümetin Eğitim Politikası + Ücretsiz ders kitaplarının dağıtımı - Ek ders yönetmeliği + Orta Öğretim Kurumu Yönetmeliği + Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği + Yönetici Atama Yönetmeliği + MEGEP Kapsamında Uygulanan Modüler Eğitim + Sınavsız MYO na Geçiş Hakkı + Avrupa birliğinin projelere destek olması + Ücretsiz ders kitaplarının dağıtımı + İşletmelerin Kalifiye Eleman İhtiyacı - İşsizlik Sorunu - Bakanlık Bütçesi + Okulumuzun Döner Sermayesinin Olması + Özel ve Resmi Kurumların verdiği burslar

63 6- DIŞ ÇEVRE ANALİZİ (PEST) ÖRNEK-OKUL SOSYAL / KÜLTÜREL FAKTÖRLER TEKNOLOJİK FAKTÖRLER + Haydi kızlar okula kampanyası + Besni Eğitim bayramı + İlçede Meslek Yüksekokulunun olması + İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği etkinlikler - Veli eğitim seviyesinin düşük olması. + Beş dakikanı bana ayır kampanyası + Okullarda internet ağının bulunması + FATİH Projesi + MEBBİS, E-OKUL uygulamaları + Resmi yazışmaların internet ortamında yapılması + DÖSENET Uygulaması + Akıllı tahta uygulamaları - Akıllı cep telefonlarının öğrenciler tarafından kullanması

64 Üst Politika Belgeleri* 1)Kalkınma Planı ve Eğitim Özel İhtisas Komisyon Raporu 2)Orta Vadeli Program 3)AB Müktesebatına Uyum Programı 4)TUBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu 5)MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi, TÜSSİDE Sonuç Raporu 6)Bilgi Toplumu Stratejisi 7)Millî Eğitim Strateji Belgesi 8)Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (DPT) 9)MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı 10)MEB Stratejik Plan Durum Analizi Raporu 11)61. Hükümet Programı 12)61. Hükümet Eylem Planı 13)MEB Bütçe Raporu 14)Millî Eğitim ile ilgili mevzuat (Genel Müdürlük bazında) 1)Kalkınma Planı ve Eğitim Özel İhtisas Komisyon Raporu 2)Orta Vadeli Program 3)AB Müktesebatına Uyum Programı 4)TUBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu 5)MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi, TÜSSİDE Sonuç Raporu 6)Bilgi Toplumu Stratejisi 7)Millî Eğitim Strateji Belgesi 8)Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (DPT) 9)MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı 10)MEB Stratejik Plan Durum Analizi Raporu 11)61. Hükümet Programı 12)61. Hükümet Eylem Planı 13)MEB Bütçe Raporu 14)Millî Eğitim ile ilgili mevzuat (Genel Müdürlük bazında) 64

65 65 İl Strateji Planlama Birimi İl Strateji Planlama Ekibi:……… 152 arge02@meb.gov.trarge02@meb.gov.tr  İsmail DOLAŞ  Ahmet Günaydın  Muzaffer ÜNSAL İl Strateji Bürosu:………..... 116-117 strateji02@meb.gov.trstrateji02@meb.gov.tr o Erten TUNÇ – Şef o Oğuz TEMÜR - Memur

66 66 İl Strateji Planlama Ekibi LÜTFEN EKRANDA GÖRDÜĞÜNÜZ ANKETİ KATILIMCI LİSTESİNDE OKUL İSMİNİZ GÖRÜNMESİ İÇİN MUHAKKAK OYLAYINIZ. KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. NOT: «Eğitim Sunusunu» VE «SP Hazırlama Kitapçığını» Müdürlüğümüz Duyuru sayfasından indirerek KULLANINIZ.


"Hazırlama Eğitimi-1 Adıyaman Stratejik Planlama İl Koordinatörü 2015 - 2019 İsmail DOLAŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları