Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLANLAMA Hazırlama Eğitimi-1 Başlama Saati:14

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLANLAMA Hazırlama Eğitimi-1 Başlama Saati:14"— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLANLAMA Hazırlama Eğitimi-1 Başlama Saati:14
STRATEJİK PLANLAMA Hazırlama Eğitimi-1 Başlama Saati: Lütfen Eğitime Giriş’de: İlçe Adı/Okul Adı Şeklinde giriniz eğer bu şekilde girmediyseniz ÇIKIP TEKRAR Giriş Yapınız. Eğer Birden Fazla Okul İzliyorsa Girişde: İlçe Adı / 1. Okul Adı + İlçe Adı / 2. Okul Adı

2 Adıyaman Stratejik Planlama İl Koordinatörü
İsmail DOLAŞ Adıyaman Stratejik Planlama İl Koordinatörü Hazırlama Eğitimi-1

3 Okul/Kurumlarda Stratejik Planlamanın Bağlayıcılığı
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2013/26 Sayılı MEB Genelgesi ile İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile Okul ve Kurumlar Stratejik Plan hazırlamakla yükümlü tutulmuştur.

4 OKUL/KURUMDA STRATEJİK PLANLAMA
Bir kurumun, ne olduğu, ne yaptığı, gelecekle ilgili planlarını şekillendirmek ve buna rehberlik etmek için temel kararlar üretmeye yönelik disiplinli bir çalışma olarak tanımlanabilir.

5 Stratejik Planının ayırt edici özellikleri
Uzun dönemli olmalı Bütünleştirilmiş bir anlayışla okulun/kurumun geleceğinin tasarlamalı Okulun/kurumun dışındaki dünyayı, paydaşları ve gelecekteki eğilimleri dikkate almalı Okulun/kurumun var olan ve gelecekte olabilecek kaynaklarını dikkate almalı

6 Stratejik Planlama Bulunduğumuz nokta ile ulaşmayı arzu ettiğimiz durum arasındaki yoldur. 2015 2019 2016 2017 2018

7 STRATEJİK PLAN NASIL HAZIRLANACAK?

8 Stratejik Planlama Yapılırken Şu Sorulara Cevap Aranacaktır:
Neredeyiz? Nereye Ulaşmak İstiyoruz? Nasıl Ulaşırız? Başarımızı Nasıl Takip Eder ve Değerlendiririz?

9 Stratejik Planlama Süreci
Tarihçe Yasal Yükümlülükler Ürün/Hizmetler Paydaş Analizi Kurum İçi Analizi Çevre Analizi DURUM ANALİZİ NEREDEYİZ Kuruluşun varoluş gerekçesi Temel İlkeler MİSYON VE İLKELER NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ? Arzu edilen gelecek VİZYON Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler AMAÇLAR VE HEDEFLER Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri Eylem Planları Maliyetlendirme STRATEJİLER FAALİYETLER PROJELER GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ? Raporlama Karşılaştırma İZLEME  BAŞARIMIZI NASIL TAKİP EDER VE DEĞERLENDİRİRİZ? Geri besleme Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi Performans göstergeleri Performans Yönetimi DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

10 II I B- DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve
Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz Çevre Analizi A- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Planın Sahiplenilmesi Organizasyonun Oluşturulması İhtiyaçların Tespiti İş Planının Oluşturulması Hazırlık Programının Yapılması II I C- GELECEĞE BAKIŞ Misyon Bildirimi Vizyon Bildirimi Temel Değerler Amaçlar Hedefler Performans Göstergeleri Stratejiler III D- MALİYETLENDİRME Maliyet Tablosu Kaynak Tablosu IV E- İZLEME VE DEĞERLENDİRME V

11 A - HAZIRLIK ÇALIȘMALARI
Planlama çalışmalarının sahiplenilmesinin sağlanması. Organizasyonun oluşturulması İhtiyaçların tespit edilmesi İş planının oluşturulması Hazırlık programının yapılması HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Planın Sahiplenilmesi Organizasyonun Oluşturulması İhtiyaçların Tespiti İş Planının Oluşturulması Hazırlık Programının Yapılması 1

12 1- PLANIN SAHİPLENİLMESİ
Stratejik planlamanın başarısı kurumun tüm çalışanlarının planı sahiplenmesi ile mümkündür. Planlamanın belirli bir birimin ya da grubun işi olarak görülmemelidir.

13 2- Organizasyonun oluşturulması – ÖRNEK-1
Stratejik Planlama Ekibi Sıra No Ad - Soyadı Görev İletişim 1 Taner ………. Başkan (Okul Müdürü) 0530 ……….. 2 Beyhan ………. Müdür Yardımcısı 0506 ………. 3 Bilgen ………. Öğretmen 0533 ………. 4 Ayşe ………. 0505 ………. 5 Duygu ………. 6 Mehtap ………. 7 Yeşim ………. Okul Aile Birliği 0530 ………. …. / 01 / ……..………. Okul Müdürü

14 2- Organizasyonun oluşturulması – ÖRNEK-2

15 2- ORGANİZASYONUN OLUŞTURULMASI
Stratejik Planlama Ekibi Stratejik planlama ekibinin başkanı üst yönetici tarafından üst düzey yöneticiler arasından seçilir. Stratejik planlama ekibinin amaca uygun bir yapıda kurulması, çalışmaların başarısı için kritik öneme sahiptir. Stratejik planlama ekibi oluşturulurken üyelerin bireysel özelliklerinin yanısıra oluşacak grubun niteliği de göz önünde bulundurulmalıdır. Stratejik planlama ekibi üye sayısı ??!! (İdeal 6-8), HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Planın Sahiplenilmesi Organizasyonun Oluşturulması İhtiyaçların Tespiti İş Planının Oluşturulması Hazırlık Programının Yapılması 1

16 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
Stratejik planlama ekibi; Önce hazırlık dönemine ilişkin faaliyetleri ve zaman çizelgesini içeren bir hazırlık programı oluşturur.

17 3- İHTİYAÇLARIN TESPİTİ
Kuruluşta oluşabilecek ihtiyaçlar stratejik planlama hazırlık programı çalışmaları dahilinde stratejik planlama ekibi tarafından tespit edilmelidir: Eğitim, Danışmanlık, Veri, Mali kaynak ihtiyacı HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Planın Sahiplenilmesi Organizasyonun Oluşturulması İhtiyaçların Tespiti İş Planının Oluşturulması Hazırlık Programının Yapılması 1

18

19

20 4- SP (ayrıntılı) İŞ PLANININ OLUŞTURULMASI - ÖRNEK
Eylem Adı Başlangıç Süre (gün) Sorumlu Süreç Tasarımı Kılavuz Hazırlıkları 30 OGYE Stratejik Plan Ekibinin Oluşturulması 3 Eğitim Birimlerin Hazırlıkları 15 SPE Birimlerden Gelen Dokümanların Derlenmesi Paydaş Analizi Durum Analizi (Neredeyiz) 5 Önceliklerin Belirlenmesi (Stratejik Konular) Misyon-Vizyon-İlkeler (Kimiz?, Neyiz?) Stratejik Amaçların Belirlenmesi (nerede olmak istiyoruz?) Amaçlara İlişkin Hedeflerin Belirlenmesi Hedeflere İlişkin Göstergelerin Belirlenmesi Yıllık Bazda İş Planının Hazırlanması Stratejik Planın Genel Gözden Geçirilmesi 4 Stratejik Planın Metinsel Yazımı 10 Stratejik Plan raporunun Onayı ÜY Stratejik Planın KB Gönderilmesi ve Değerlendirilmesi 90 MHB/(DPT-KB) Stratejik Planın Basımı ve Duyurulması 7 MHB

21 Stratejik Planlama Süreci
B- Durum Analizi B- DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz Çevre Analizi II 1.Tarihi Gelişim 2.Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi, 3.Ürün/Hizmetler, 4.Paydaş Analizi , 5.Kurum İçi (GZFT) Analiz, 6.Çevre Analizi. DURUM ANALİZİ NEREDEYİZ

22 2 B - DURUM ANALİZİ Stratejik planlama sürecinin ilk adımıdır.
Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2 B - DURUM ANALİZİ Stratejik planlama sürecinin ilk adımıdır. “neredeyiz?” sorusuna cevap verir. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için öncelikle, mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğunu ya da hangi yönlerinin eksik olduğunu, kuruluşun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeleri değerlendirmesi gerekir. Bu analiz, kuruluşun kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planın sonraki aşamalarından daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.

23 1 2 TARİHİ GELİŞİM Kurum hangi tarihte,
Hangi amaçlara hizmet etmek için kuruldu, Bugüne kadar geçirdiği kritik aşamalar, Önemli yapısal dönüşümler, Analitik bir bakış açısıyla değerlendirilir. DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kurum İçi Analiz Çevre Analizi 2

24 TARİHİ GELİŞİM - ÖRNEK:
1 TARİHİ GELİŞİM - ÖRNEK:

25 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE
MEVZUAT ANALİZİ 2 DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2 Cevaplandırılması Gereken Sorular: Kurum tarafından üretilen hizmetlerin kapsamı nedir? Kimler faydalanır? Sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğine ilişkin ne gibi hükümler vardır? Okul/kuruma ait çalışma usullerine ve iş süreçlerine ilişkin hangi YASAL düzenlemeler bulunmaktadır? Okul/kurumun diğer kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişkilerini düzenleyen hükümler nelerdir? Yasal yükümlülükler ile kuruluşun yürütmekte olduğu program ve faaliyetler arasındaki bağlantı nedir?

26 2- YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ve MEVZUAT ANALİZİ ÖRNEK-1:
 1982 Anayasası 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu …….İlköğretim Kanunu …… İlköğretim Kurumları Yönetmeliği …… Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği …… Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği …… Okul Öncesi Eğitim Yönetmeliği …… Bilgi Edinme Kanunu

27 2- YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ve MEVZUAT ANALİZİ ÖRNEK-2:

28 2- YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ve MEVZUAT ANALİZİ ÖRNEK-2:

29 YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER ve MEVZUAT ANALİZİ – ÖRNEK-2:

30 ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ
3 FAALİYET ALANLARI İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizinin çıktılarından da faydalanarak kuruluşun ürettiği temel hizmetler belirlenir. DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2 Faaliyet Alanı – Ürün/Hizmet FAALİYET ALANI 1 Ürün/Hizmet 1 Ürün/Hizmet 2 Ürün/Hizmet 3 ... FAALİYET ALANI 2 Belirlenen hizmetlerin birbirleriyle olan ilişkileri gözetilerek belirli faaliyet alanları altında GRUBLANDIRILIR,

31 3- FAALİYET ALANLARI İLE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ - ÖRNEK-1:

32 3- FAALİYET ALANLARI İLE HİZMETLERİN BELİRLENMESİ - AYRINTILI ÖRNEK-2:

33 4 PAYDAŞ ANALİZİ Paydaş kimdir; Okul/kurumun hizmetleri ile ilgisi olan, kurumdan (doğrudan veya dolaylı, olumlu yada olumsuz yönde) etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup veya kurumlardır. DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2

34 4 PAYDAŞ ANALİZİ İç Paydaşlar: Okul/kurumdan etkilenen veya kurumu etkileyen kurum içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. ÖRNEK: Kurumun çalışanları, yöneticileri ve kuruluşun bağlı olduğu Kurum, Dış Paydaşlar: Okul/kurumdan etkilenen veya kurumu etkileyen kurum dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. ÖRNEK: Kamu ve özel sektör kuruluşları, kuruluşa girdi sağlayanlar işletme, sendika ve ilgili sektör birlikleri. Müşteriler (Yararlanıcılar): Kurumun ürettiği hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya kurumlardır. ÖRNEK: Öğrenciler, veliler ve yararlanıcılar.

35 4 PAYDAŞ ANALİZİ Paydaşların tespiti, Paydaşların önceliklendirilmesi,
Paydaşların değerlendirilmesi, Paydaş, kurumun hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgilidir? Paydaşın kurumdan beklentileri nelerdir? Paydaş, kurumun faaliyetlerini (olumlu-olumsuz) ne şekilde etkilemektedir? Paydaşın, kurum faaliyetlerinden (olumlu-olumsuz) ne şekilde etkilenmektedir? Görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi.

36 PAYDAŞ ANALİZİ İLE; Planlama sürecinin ilk aşamalarında paydaşlarla etkili bir iletişim kurularak bu kesimlerin ilgi ve katkısının sağlanması, paydaşların görüş ve beklentilerinin tespit edilmesi, Okul/kurum faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine engel oluşturabilecek unsurların tespiti ve bunların giderilmesi için stratejilerin oluşturulması, Paydaşların birbirleriyle olan ilişkilerinin ve olası çıkar çatışmalarının tespit edilmesi, paydaşların kuruluş hakkındaki görüşlerinin alınmasıyla kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri hakkında fikir edinilmesi, paydaşların hangi aşamada katkı sağlayacağının tespit edilmesi, paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dahil edilmesiyle planın bu kesimlerce sahiplenilmesi ve planın uygulanma şansının artması amaçlanır.

37 I-PAYDAŞ TESBİTİ–ÖRNEK-1: İLÇE MEM
PAYDAŞLARIMIZI EKRANIN SOLUNDAKİ GİBİ LİSTELEDİKTEN SONRA.. AYRICA PAYDAŞ TÜRÜNÜ DE İŞARETLEMEMİZ GEREKİR…

38 II - PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ
Belirlenen paydaşların tümü çok sayıda olabilir. Bunun için paydaşların önceliklendirilmesi gerekir. Paydaşların önceliklendirilmesinde; Paydaşın kurumun faaliyetlerini etkileme gücü ile kurumun faaliyetlerinden etkilenme derecesi gözönüne alınarak yapılır. Paydaş Listesi Paydaş Adı Paydaş Türü Neden Paydaş Önceliği

39 II - PAYDAŞLARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ – ÖRNEK: OKUL
ÇEK İŞARETİ O PAYDAŞLARIN TAMAMINI, SON SATIRDA OLDUĞU GİBİ STK’LARIN BİR KISMI PAYDAŞIMIZ İSE 0 ZAMAN O İLE BELİRTMELİYİZ.

40 PAYDAŞ ETKİ-ÖNEM MATRİSİ – ÖRNEK: OKUL

41 III - PAYDAŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ; «PAYDAŞ / HİZMET MATRİSİ»
Kurumun hangi faaliyeti/hizmeti ile ilgilidir? Kurumdan beklentileri nelerdir? Kurumu etkileme gücü nedir? Kurumun faaliyetlerinden (olumlu-olumsuz) ne şekilde etkilenmektedir?

42 III-a - PAYDAŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
14 Nisan 2017 III-a - PAYDAŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Paydaş analizi kapsamında, kuruluşun sunduğu ürün/hizmetlerle bunlardan yararlananlar ilişkilendirilir. Böylece, hangi ürün/hizmetlerden kimlerin yararlandığı açık bir biçimde ortaya konulur. FAALİYET ALANI 1 FAALİYET ALANI 2 Ü/H1 Ü/H2 Ü/H3 Ü/H4 Paydaş 1 Paydaş 2 Paydaş 3 Paydaş 4 ……….

43 III – PAYDAŞ / HİZMET MATRİSİ – ÖRNEK: OKUL
14 Nisan 2017 III – PAYDAŞ / HİZMET MATRİSİ – ÖRNEK: OKUL BU MATRİSTE İSE; Kurumun sunduğu hizmetten kimlerin ne kadar yararlandığı belirtilmeli. TAMAMI BİR KISMI ………….ÖRNEĞİN; ÖĞRENCİLERİN TÜMÜ REHBERLİK HİZMETİNDEN, ÖĞRENCİLERİN BİR KISMI SOSYAL VE SPORTİF ETKİNLİKLERİNDEN, AMA TÜM ÖĞRENCİLER MÜFREDATIN İŞLENMESİ HİZMETİNDEN FAYDALANMASI GİBİ… BELİRTMEMİZ GEREKİR.

44 III- PAYDAŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Öncelikli paydaşlarla gerçekleştirilecek çalışmaların niteliğinin belirlenmesi için Etki/Önem Matrisinden yararlanılabilir. Bu matriste Etki; paydaşın kurumun faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya olumsuz etkileme gücünü, Önem ise; kurumun paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması konusuna verdiği önceliği ifade eder. ETKİ ÖNEM ZAYIF GÜÇLÜ ÖNEMSİZ İZLE BİLGİLENDİR ÖNEMLİ ÇIKARLARINI GÖZET, ÇALIŞMALARA DAHİL ET BİRLİKTE ÇALIŞ

45 PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ NASIL ALINACAK?
Öncelikli paydaşların kurum hakkındaki görüş ve önerilerinin alınarak stratejik plana yansıtılması bir program dahilinde yürütülür. Görüş ve öneriler hangi metotlarla alınacak? Paydaş görüşleri alınırken; Mülakat, Anket uygulaması, Atölye çalışması, Toplantı vb. metotlardan faydalanılır.

46 PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNDE HANGİ SORULAR SORULMALI
Paydaş görüşüne başvurulduğunda şu sorular SORULMALIDIR; Kurumun hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir? Kurumun olumlu-olumsuz bulduğunuz yönleri nelerdir? Kurumun geliştirilmesi gereken yönleri nelerdir? Kurumdan beklentileriniz nelerdir?

47 PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
İlgili paydaş itibarıyla hangi kişi ya da birimlerin görüşü alınacak? Çalışmanın sorumluları kimler olacak? Görüş ve önerilerin alınması ne zaman ve hangi sürede gerçekleştirilecek? Alınan görüş ve öneriler ne zaman, nasıl ve kimler tarafından raporlanacak ve değerlendirilecek?

48 ÖRNEK-1 PAYDAŞ ANKETİ PLAN YAPARKEN BU SUNUYU VE FAYDALANACAĞINIZ «ANKET ÖRNEĞİ» GİBİ BİLGİ VE BİLGİLERİ EĞİTİM SONUNDA SİTEDEN SİZLERE SUNULACAK KİTAPÇIKTA BULACAKSINIZ.

49 ÖRNEK-1 PAYDAŞ ANKETİ sonucu
SİZLERİN KULLANIMINIZA SUNDUĞUM ANKETMATİKTEN FAYDALANARAK SONUCU GÖRÜP,

50 ÖRNEK-1 PAYDAŞ ANKETİ sonucu
BÖYLE YORUMLAYA BİLİRSİNİZ..

51 ÖRNEK-2 PAYDAŞ ANKETİ HATIRLARSANIZ 1 AY ÖNCE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN PAYDAŞ ANKETİNİ SİZLERDEN İNTERNET ÜZERİNDEN ALDIK VE ANINDA DA SONUÇLANDIRDIK,

52 ÖRNEK-2 PAYDAŞ ANKETİ sonucu
EĞER EKİBİNİZDE GOOGLE.DOKÜMAN BİLEN VARSA BUNA BENZER ANKETİ YAPABİLİRSİNİZ

53 ÖRNEK-1 PAYDAŞ ANKETİ yorumu

54 5 KURUM İÇİ ANALİZ Kurum içi analizinde kullanılabilecek temel metotlardan birisi GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizidir. GZFT ile, kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile kurum dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenir. Bu analiz stratejik planlama sürecinin diğer aşamalarına temel teşkil eder. DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2

55 5- KURULUȘ İÇİ ANALİZ Güçlü yönler kurumun amaçlarına ulaşması için yararlanılabileceği olumlu hususlardır. Zayıf yönler ise; kurumun başarılı olmasına engel teşkil edebilecek eksiklikler, aşılması gereken olumsuz hususlardır. Belirlenecek, güçlü yönler kurumun hedeflerine, zayıf yönler ise kurumun alacağı tedbirlere ışık tutacaktır.

56 GZFT ANALİZİ

57 5- KURUM İÇİ ANALİZ-ÖRNEK-OKUL (GZFT ANALİZİ)
GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER Öğrenci ve veliler tarafından tercih edilen bir okul olması Kurumun uygun fiziki alanlarının olması Kurum içi iletişim kanallarının açık olması Öğretmenlerin alanlarında kendilerini yetiştirmiş olması Fiziki alanların geliştirmeye uygun olması Okul kütüphanesinin bulunması Kapalı spor salonun olması Hedef belirleme çalışmalarının olması Vizyon ve misyonu belirlenmiş olması Öğrenci merkezli bir eğitim politikası uygulanıyor olması Döner sermaye hizmetlerinin olması Kültürel ve sosyal faaliyetlere önem veriliyor olması Teknolojik alt yapının uygun olması Etkili rehberlik çalışmasının yapılması Güvenli bir eğitimin olması Okulun pansiyonlu olması Farklı alan ve dallarda eğitim veriliyor olması Farklı illerden gelen öğrencilerin birbirini olumlu yönde etkilemeleri Velilerin okula ve çalışanlara güvenmesi Okulun belirli bir bütçesi olması Derslik sayısının yetersizliği Atölye makine ve teçhizatının çağın gerisinde kalması. Hedefsiz bir öğrenci kitlesinin var olması Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin hazır bulunuşluk düzeyinin düşük olması BT sınıfının olmaması Farklı illerden gelen öğrencilerin birbirini olumsuz yönde etkilemeleri Bazı branşlarda öğretmen sayılarının yetersiz olması Öğrencilerin pansiyona uyumda zorlanması Öğretmenler arasındaki iletişim eksikleri Okulumuza gelen öğrencilerin temizlik alışkanlığının yeterince kazandırılmış olmaması Öğrencilerimizde sorumluluk bilincinin az olması FIRSATLAR TEHDİTLER Sınavsız yüksek öğrenim görebilme imkânlarının olması Okulun çevresinde sosyal donatı alanların varlığı, İlçedeki yerleşimin düzenli olması İstihdam olanağının var olması İlde üniversitenin ilçede de yüksekokulun bulunması Dershanelerin pansiyonlu öğrencilerimize kolaylık sağlaması Pansiyonda etüt saatlerin olması Her ders modülünün kitap haline getirilerek öğrencilere dağıtılması Bünyemizde uygulama anaokulunun mevcut olması Okul bahçesinde lojmanın olması Üniversiteye giriş sınavlarındaki katsayı engeli Okulumuz öğrencilerin kırsal kesimden gelmeleri ve ailelerin ekonomik yetersizliği Velilerin kültür düzeyinin düşük olması, Velilerin okula ilgi ve katılımının az olması Belletici öğretmen uygulamasında gönüllük olmadığı zaman resen olması Çocuklardaki aile özlemi

58 5- KURULUȘ İÇİ ANALİZ (GZFT ANALİZİ)
FIRSATLAR TEHDİTLER Sınavsız yüksek öğrenim görebilme imkânlarının olması Okulun çevresinde sosyal donatı alanların varlığı, İlçedeki yerleşimin düzenli olması İstihdam olanağının var olması İlde üniversitenin ilçede de yüksekokulun bulunması Dershanelerin pansiyonlu öğrencilerimize kolaylık sağlaması  Üniversiteye giriş sınavlarındaki katsayı engeli Okulumuz öğrencilerin kırsal kesimden gelmeleri ve ailelerin ekonomik yetersizliği Velilerin kültür düzeyinin düşük olması, Velilerin okula ilgi ve katılımının az olması Çocuklardaki aile özlemi Belletici öğretmen uygulamasında gönüllük olmadığı zaman resen olması

59 KURULUŞ İÇİ ANALİZDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR
1 - Kuruluşun Yapısı Kuruluşun örgüt yapısı Aynı ya da benzer görevi yapan birimler ve yetki çakışmaları Son dönemde kuruluş yapısında ve görev alanında yapılan önemli değişiklikler Kuruluşun yapısında ve görev alanında yapılması gündemde olan önemli değişiklikler İzleme ve değerlendirme sistemi 2 - Beşeri Kaynaklar Kuruluş personelinin sayısı ve dağılımı Personelin eğitim düzeyi, yetkinliği ve deneyimi 3 - Kurum Kültürü İletişim süreçleri Karar alma süreçleri Gelenekler ve değerler 4 - Teknoloji Kuruluşun teknolojik alt yapısı Teknolojiyi kullanma düzeyi 5 - Mali Durum Mali kaynaklar Bütçe büyüklüğü Kuruluşun araç, bina envanteri ve diğer varlıkları

60 6- DIŞ ÇEVRE (PEST) ANALİZİ
Kurumun kontrolü dışında ve kurumu etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler değerlendirilir. Kurum; bu analizle, Politik, Ekonomik, Sosyal, demografik, kültürel, çevresel ve Teknolojik etkenleri belirlemesi gerekir. DURUM ANALİZİ Tarihsel Gelişim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanları, Ürün Hizmet Belirlenmesi Paydaş Analizi Kuruluş İçi Analiz Çevre Analizi 2

61 Çevre Analizinde Temel Etkenler
6- DIŞ ÇEVRE ANALİZİ Çevre Analizinde Temel Etkenler Kurumun faaliyet alanında dünyadaki ve ülkemizdeki durum ve gelişmeler, Dünyada ve ülkemizdeki temel eğilimler ve sorunlar arasında kurumu yakından ilgilendiren kritik konular ve bu konuların kurumu nasıl ve ne yönde etkileyeceği, Kurumun faaliyetleri ve alanıyla ilgili kalkınma planı, sektörel ve bölgesel plan ve programlarda yer alan amaç, ilke ve politikalar ve bunlar arasındaki uyum, Kurumun karşılaşabileceği riskler ve belirsizlikler.

62 6- DIŞ ÇEVRE ANALİZİ (PEST) ÖRNEK-OKUL
POLİTİK/ HUKUKİ FAKTÖRLER EKONİMİK FAKTÖRLER + Hükümetin Eğitim Politikası + Ücretsiz ders kitaplarının dağıtımı - Ek ders yönetmeliği + Orta Öğretim Kurumu Yönetmeliği + Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği + Yönetici Atama Yönetmeliği + MEGEP Kapsamında Uygulanan Modüler Eğitim + Sınavsız MYO na Geçiş Hakkı + Avrupa birliğinin projelere destek olması + İşletmelerin Kalifiye Eleman İhtiyacı - İşsizlik Sorunu - Bakanlık Bütçesi + Okulumuzun Döner Sermayesinin Olması + Özel ve Resmi Kurumların verdiği burslar BU ANALİZ YAPILIRKEN ETKİLEYEN HER FAKTÖR LİSTESİNİN BAŞINA EĞER OLUMLU İSE + İŞARETİ, OLUMSUZ İSE – İŞARETİ KONULMALIDIR. BİR OKULUMUZUN ÖRNEK ÇALIŞMASI

63 6- DIŞ ÇEVRE ANALİZİ (PEST) ÖRNEK-OKUL SOSYAL / KÜLTÜREL FAKTÖRLER
TEKNOLOJİK FAKTÖRLER + Haydi kızlar okula kampanyası + Besni Eğitim bayramı + İlçede Meslek Yüksekokulunun olması + İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği etkinlikler - Veli eğitim seviyesinin düşük olması. + Beş dakikanı bana ayır kampanyası + Okullarda internet ağının bulunması + FATİH Projesi + MEBBİS, E-OKUL uygulamaları + Resmi yazışmaların internet ortamında yapılması + DÖSENET Uygulaması + Akıllı tahta uygulamaları - Akıllı cep telefonlarının öğrenciler tarafından kullanması

64 Üst Politika Belgeleri*
Kalkınma Planı ve Eğitim Özel İhtisas Komisyon Raporu Orta Vadeli Program AB Müktesebatına Uyum Programı TUBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi, TÜSSİDE Sonuç Raporu Bilgi Toplumu Stratejisi Millî Eğitim Strateji Belgesi Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu (DPT) MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı MEB Stratejik Plan Durum Analizi Raporu 61. Hükümet Programı 61. Hükümet Eylem Planı MEB Bütçe Raporu Millî Eğitim ile ilgili mevzuat (Genel Müdürlük bazında) TÜM BU PLAN ÇALIŞMALARINDA DIŞ ETKEN OLARAK 64

65 İl Strateji Planlama Birimi
İl Strateji Planlama Ekibi:……… 152 İsmail DOLAŞ Ahmet Günaydın Muzaffer ÜNSAL İl Strateji Bürosu:……… Erten TUNÇ – Şef Oğuz TEMÜR - Memur

66 İl Strateji Planlama Ekibi
LÜTFEN EKRANDA GÖRDÜĞÜNÜZ ANKETİ KATILIMCI LİSTESİNDE OKUL İSMİNİZ GÖRÜNMESİ İÇİN MUHAKKAK OYLAYINIZ. KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, ÇALIŞMALARINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. NOT: «Eğitim Sunusunu» VE «SP Hazırlama Kitapçığını» Müdürlüğümüz Duyuru sayfasından indirerek KULLANINIZ. İl Strateji Planlama Ekibi


"STRATEJİK PLANLAMA Hazırlama Eğitimi-1 Başlama Saati:14" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları