Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü"— Sunum transkripti:

1 İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü
ABET Değerlendirme Deneyimi Prof. Dr. Ayşe Erdem-Şenatalar 1. Ulusal Mühendislik Kongresi 21 Mayıs 2004 Eski Foça, İzmir

2 Akreditasyon Öncesi İTÜ Mühendislik Programları
( ) Senato Eğitim Komisyonu’nun kurulması tüm ders programlarının yeniden düzenlenmesi kredilerin azaltılması ve “core curriculum” oluşturulması matematik ve temel bilim bileşeni temel mühendislik bileşeni insan ve toplum bilimleri bileşeni meslek ve tasarım bileşeni seçmeli dersler (teknik ve teknik olmayan) %30 İngilizce’ye geçiş ders kitabı kullanımının yaygınlaştırılması öğrenci kayıt, izleme ve değerlendirme işlemlerinin otomasyonu bilgi-işlem ve kütüphane altyapısının güçlendirilmesi toplam kalite arayışının yaygınlaşması 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 – Eski Foça, İzmir

3 Kimya Mühendisliği Bölümü
Akreditasyon Öncesi Kimya Mühendisliği Bölümü ( ) anabilim dallarından kaynaklanan sorunların tartışılmaya başlanması derslerin paylaşılması kadroların paylaşılması bütçenin paylaşılması kimyasal madde depoları altyapı iyileştirme çabaları (fakülte ve bölüm) eğitimin iyileştirilmesi çabaları aktif öğretme teknikleri ödev ve projelerin artırılması öğretim üyesi takımlarının oluşturulması “mentoring” uygulamalarının başlatılması “resmi” takım çalışmalarının yürütülmesi bilgisayar uygulamalarının artırılması sistemsiz gelişme çabaları, kalite sistemi arayışı 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 – Eski Foça, İzmir

4 Sürekli Gelişme Hazırlığı
Kimya-Metalurji Fakültesi ve Kimya Mühendisliği Bölümü ( Akademik Yılı) ABET’e başvurma kararı (akreditasyon amaç değil araç anlayışı) yeni programın ilk mezunlarını vermesi: Haziran 2001 Sürekli Gelişme Komisyonları (programlar ve fakülte düzeyinde) Akreditasyon ve Kalite (AKK) Eğitim (EK) Bilişim (BK) Staj ve Endüstriyel İlişkiler Mezunlarla İlişkiler ve Tanıtım Altyapı Çevre ve Atık Yönetimi İnsan Kaynakları ... 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 – Eski Foça, İzmir

5 Özdeğerlendirme Dönemi
Kimya Mühendisliği Bölümü Sürekli Gelişme Sisteminin Kurulması ( Akademik Yılı) Sistem Kurma ve Ölçme Çabalarının Başlangıcı: En Zor Dönem araştırma-öğrenme-planlama paydaşlara ulaşma eğitim amaçlarının belirlenmesi program çıktılarının belirlenmesi eğitim programının düzenlenmesi amaç-çıktı-strateji-program ilişkilerinin netleştirilmesi amaç çevriminin tasarlanması (ölçme yöntemleri, süreçler) çıktı çevriminin tasarlanması (ölçme yöntemleri, süreçler) uygulamanın başlatılması mezun ve işveren anketleri son sınıf öğrenci anketleri - Haziran 2001 Danışma Kurulu’nun oluşturulması ve sürece katılımı 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 – Eski Foça, İzmir

6 Özdeğerlendirme Dönemi
Kimya Mühendisliği Bölümü Sürekli Gelişme Sisteminin Kurulması Karşılaşılan Sorunlar veri tabanlarının olmaması paydaşlara ulaşmanın ve anlamlı geri besleme almanın zorlukları ilk ölçme döneminin çok yakın olması işbölümü ve koordinasyon becerilerinin zayıflığı öğretim üyelerinin tedirginliği, tavrı, katılımın azlığı iş yükünün artması, dengesiz yük dağılımı komisyonların aynı tempo ve etkinlikte çalışmaması eski alışkanlıklar, önyargılar süreçlerin tasarımı ve uygulanmasında karşılaşılan zorluklar anketlerin hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde karşılaşılan zorluklar 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 – Eski Foça, İzmir

7 Özdeğerlendirme Dönemi
Kimya Mühendisliği Bölümü Sürekli Gelişme Sisteminin Kurulması Öğrendiklerimiz yönetimin kararlılığının önemi liderlik ve koordinasyonun önemi katılımın önemi motivasyonun önemi takım çalışması becerilerinin önemi takımların (komisyon, vb.) bileşiminin önemi öncülerin önemi iyi örneklerin önemi 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 – Eski Foça, İzmir

8 Özdeğerlendirme Dönemi Kimya Mühendisliği Bölümü
( ve Akademik Yılları) Ölçme-Değerlendirme-Geri Besleme Süreçlerinin İşletilmesi ölçme yöntemlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi her çıktıyı birden fazla yöntemle ölçme (tercihan üç) eğitimin tüm etkinliklerini izleme, ilişkilendirme, koordine etme ve geliştirme (staj, teknik gezi, danışmanlık süreçleri) çıktı-strateji-ders ilişkilerini dönemsel olarak gözden geçirme tüm süreçleri sürekli geliştirme, kayıt tutma değerlendirme, raporlama ve geri besleme yoluyla iyileştirme 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 – Eski Foça, İzmir

9 Özdeğerlendirme Dönemi Kimya Mühendisliği Bölümü
Sürekli İyileştirme Çevrimleri 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 – Eski Foça, İzmir

10 Özdeğerlendirme Dönemi Kimya Mühendisliği Bölümü
Bölüm İçi İş Akış Planı 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 – Eski Foça, İzmir

11 Özdeğerlendirme Dönemi Kimya Mühendisliği Bölümü
Ölçme-Değerlendirme İş-Zaman Çizelgesi  Bundan sonraki dönemlerde yapılmayacaktır. Kısaltmalar: Uyg.: Uygulama; Rapor.: Raporlama; AC: Mezunlarla İlişkiler Komisyonu; AQC: Akreditasyon Kalite Komisyonu; BB: Bölüm Başkanlığı; EC: Eğitim Komisyonu; IRIC: Endüstriyel İlişkiler ve Staj Komisyonu; ITC: Bilişim Teknolojileri Komisyonu, OC: Çıktı Komisyonu; EE: Tasarım Projeleri İçin Davetli Dış Değerlendirici; FB: Bölüm Akademik Kurulu 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 – Eski Foça, İzmir

12 Özdeğerlendirme Dönemi Kimya Mühendisliği Bölümü
Zorluklar çıktılar ve amaçlara ilişkin ortak anlayış geliştirme süreçlerin zaman planlarına uygun olarak yürütülmesi sürekli düzeltme gereksinimi ile başa çıkma (örn.: ders tanıtım formları) kayıt tutma ve takip etme iş yükü ile ve veri yığınıyla başa çıkma değerlendirme-raporlama-geri besleme ayrıntıda kaybolmadan sentez önceliklendirme işbölümü ve koordinasyon yük dağılımı kişisel alınganlıklar 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 – Eski Foça, İzmir

13 Özdeğerlendirme Dönemi Kimya Mühendisliği Bölümü
İyi Haberler sistem çalışıyor - sisteme güven artıyor ölçme-değerlendirme konusunda yaratıcılık artıyor geri besleme-iyileştirme hızlanıyor kayıt tutma ve problem çözme becerileri gelişiyor koordinasyon ve takım olma becerileri gelişiyor kişisel alınganlıklar azalıyor katılım, işbirliği ve dayanışma artıyor Öğrendiklerimiz süreçlerin zaman planlarına uygun olarak yürütülmesi veri yığınıyla başa çıkma: değerlendirme-raporlamalar (kullanılmayacak veri toplanmamalı) ayrıntıda kaybolmadan sentez önceliklendirme hızlı müdahaleler yapma -iyileştirme 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 – Eski Foça, İzmir

14 Kimya Mühendisliği Bölümü
Akreditasyon Dönemi Kimya Mühendisliği Bölümü Özdeğerlendirme Raporunun Yazılması Üniversite Düzeyinde Koordinasyon Programlar ve Fakültelerarası Koordinasyon Ders Tanıtım Formları-baştan dikkatli hazırlanmalı Fen-Edebiyat Fakültesi İTB Bölümü Diğer fakülteler-havuz dersleri Bilgi derlemeye erken başlamalı Öğrenciler,mezunlar Öğretim üyeleri Altyapı Kurumsal destek ve parasal kaynaklar Yazım için yeterli zaman ayrılmalı İşbölümü ve koordinasyon çok önemli Çevrim en az bir kez kapanmış olmalı 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 – Eski Foça, İzmir

15 Kimya Mühendisliği Bölümü
Akreditasyon Dönemi Kimya Mühendisliği Bölümü Kurum Ziyaretine Hazırlık Ölçme-değerlendirme-geri besleme belgelerinin düzenlenmesi Çıktı belgelerinin düzenlenmesi Değerlendiricinin incelemesi istenen diğer belgelerin düzenlenmesi Bilgilerin paylaşılması, kurumun yolculuğunun hatırlanması çıktı toplantıları (tasarım, bilgisayar, lab) etkinlik toplantıları (staj ve bitirme projesi gibi) öğrencilerle toplantılar hizmet birimleri ile toplantılar Kuvvetlerin, zayıflıkların, başarıların, başarısızlıkların değerlendirilmesi Kurumun ortak hikayesinin bilinçlere çıkarılması 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 – Eski Foça, İzmir

16 Kimya Mühendisliği Bölümü
Akreditasyon Dönemi Kimya Mühendisliği Bölümü Kurum Ziyareti yararlı tavırlar motivasyon, kararlılık samimiyet, açıklık kendini (kurumu) tanımak değerlendirilmeyi bir gelişme fırsatı olarak görmek belgelerle desteklenemeyecek iddialarda bulunmamak değerlendiricinin incelemesini kolaylaştırmak 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 – Eski Foça, İzmir

17 Kimya Mühendisliği Bölümü
Akreditasyon Sonrası Kimya Mühendisliği Bölümü ( Akademik Yılı) Gündemimizdeki Sorunlar sürdürülebilirliğin sağlanması az bilgi veren, buna karşın çok emek isteyen ölçme yöntemlerinin yerine daha etkin alternatif yöntemlerin geçirilmesi çıktı koordinatörleri tarafından öğrenci çalışmaları üzerinden yapılan çıktı ölçümlerindeki kapsam ve derinlik sorgulamasının geliştirilmesi tüm süreçlerin sürekli geliştirilmesi 1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 – Eski Foça, İzmir

18 TEŞEKKÜRLER BAŞARILAR...
1. Ulusal Mühendislik Kongresi - 21 Mayıs 2004 – Eski Foça, İzmir


"İTÜ Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları