Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EUA-KUDEP Sürecinde PAÜ Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Süreç Detayları PAÜ Kalite Koordinasyon Kurulu 17 Aralık 2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EUA-KUDEP Sürecinde PAÜ Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Süreç Detayları PAÜ Kalite Koordinasyon Kurulu 17 Aralık 2008."— Sunum transkripti:

1 EUA-KUDEP Sürecinde PAÜ Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Süreç Detayları PAÜ Kalite Koordinasyon Kurulu 17 Aralık 2008

2 PAÜ Kalite Koordinasyon Kurulu, 17 Aralık 2008 2 PAÜ Öz Değerlendirme Süreci n Faaliyet –SGG’ler kendi birimlerinde bir toplantı yaparak bir başkan bir de sekreter belirleyecektir. Sekreteryanın dönüşümlü olarak yapılması (her ay bir kişi tarafından) önerilir. n Çıktı –İlgili toplantı tutanağı. n Kime Sunulacak –İlgili toplantı tutanağı, SGG başkanı tarafından resmi yazı ile ilgili birim yönetimine (Dekanlık vb.), bir kopyası da Kalite Koordinasyon Kuruluna gönderilir. (Bu noktada SGG’lerin aldıkları kararları arşivlemek için bir dosyalama sistemi geliştirmeleri önerilir.) n Tamamlanma tarihi –19.12.2008

3 PAÜ Kalite Koordinasyon Kurulu, 17 Aralık 2008 3 PAÜ Öz Değerlendirme Süreci n Faaliyet –SGG üyeleri bağlı bulundukları ve SGG’de temsil ettikleri alt birim (bölüm veya ABD gibi) için bir Öz değerlendirme çalışmasının yapılmasında alt birime yardımcı olur. Alt birim yöneticisi (Bölüm veya ABD başkanı vb) alt birim Akademik Kurulu’nu toplar ve bir toplantı raportörü (SGG temsilcisi dışında) tayin eder. Akademik Kurul, Bölüm Öz Değerlendirme Hazırlama Formunda (http://kkk.pau.edu.tr web sitesinde Yararlı Dokümanlar>Formlar>Bölüm/Anabilim Dalı Öz Değerlendirme Rapor Formu tıklanarak ulaşılabilir) yer alan konuları tartışır. Toplantı raportörü ve alt birim SGG üyesi birlikte raporun yazılmasını gerçekleştirir. Rapor Akademik Kurul’da tartışılmadan kesinlikle doldurulmayacaktır.. n Çıktı –Bölüm Öz Değerlendirme Raporu –İlgili toplantı tutanağı. n Kime Sunulacak –Bölüm Öz Değerlendirme Raporu ve ilgili toplantı tutanakları alt birim başkanlığınca (bölüm başkanlığı vb) birim yönetimine (dekanlık vb) sunulur. Birim yönetimi, raporun bir kopyasını SGG’na yazılı olarak iletir. n Tamamlanma tarihi –26.12.20098

4 PAÜ Kalite Koordinasyon Kurulu, 17 Aralık 2008 4 PAÜ Öz Değerlendirme Süreci n Faaliyet –SGG’ler birim öz değerlendirme çalışmasını yapmak üzere toplanırlar. Bu konuda ilgili Birim Öz Değerlendirme Formu baz alırlar. Forma http://kkk.pau.edu.tr web sitesinde Yararlı Dokümanlar>Formlar>Birim Öz Değerlendirme Rapor Formu tıklanarak ulaşılabilir. Ayrıca, bütün alt birimlerden gelen Bölüm Öz Değerlendirme raporları, varsa birim stratejik planı ve PAU stratejik planından yararlanırlar. n Çıktı –Birim Öz Değerlendirme Raporu –İlgili toplantı tutanağı. n Kime Sunulacak –Birim Öz Değerlendirme Raporu ve ilgili toplantı tutanaklarının bir kopyası birim yönetimine (Dekanlık vb) bir kopyası da direkt olarak Kalite Koordinasyon Kuruluna gönderilir.. n Tamamlanma tarihi –16.01.2009

5 PAÜ Kalite Koordinasyon Kurulu, 17 Aralık 2008 5 PAÜ Öz Değerlendirme Süreci n Faaliyet –Her SGG kendi arasından bir temsilci seçerek Kalite Koordinasyon Kurulu’na önerir. Bu temsilciler Pamukkale Üniversitesi Öz Değerlendirme Grubunu oluşturacaktır. n Çıktı –İlgili toplantı tutanağı. n Kime Sunulacak –İlgili toplantı tutanağı ile SGG başkanı tarafından ilgili birim yönetimine (Dekanlık vb.) bir kopyası da Kalite Koordinasyon Kuruluna gönderilir. n Tamamlanma tarihi –16.01.2009

6 PAÜ Kalite Koordinasyon Kurulu, 17 Aralık 2008 6 PAÜ Öz Değerlendirme Süreci n Faaliyet –PAU Öz Değerlendirme Grubu ilk toplantısını yapar ve kendi aralarında bir başkan ve bir sekreter belirler. n Çıktı –İlgili toplantı tutanağı. n Kime Sunulacak –İlgili toplantı tutanağı başkan tarafından Kalite Koordinasyon Kuruluna gönderilir. n Tamamlanma tarihi –20.01.2009

7 PAÜ Kalite Koordinasyon Kurulu, 17 Aralık 2008 7 PAÜ Öz Değerlendirme Süreci n Faaliyet –Öz Değerlendirme Grubu PAU Öz Değerlendirme Raporunu hazırlamak için çalışmalar yapar. KKK kendisine iletilmiş olan ve SGG’ler tarafından hazırlanan Birim Öz Değerlendirme Raporlarını ve PAÜ Stratejik Planı ve yardımcı bütün dokümanları PAU Öz Değerlendirme Grubuna verir. n Çıktı –PAU Öz Değerlendirme Raporu n Kime Sunulacak –PAU Öz Değerlendirme Grubu başkanı tarafından Kalite Koordinasyon Kuruluna yazılı ve sözlü olarak geri besleme için açıklanır. n Tamamlanma tarihi –11.02.2009

8 PAÜ Kalite Koordinasyon Kurulu, 17 Aralık 2008 8 PAÜ Öz Değerlendirme Süreci n Faaliyet –Öz Değerlendirme Grubu tarafından PAU Öz Değerlendirme Raporu’nda KKK tarafından önerilen iyileştirmeler yapılır ve son şekli verilerek KKK’ya gönderilir. n Çıktı –PAU Öz Değerlendirme Raporu (Düzenlenmiş) n Kime Sunulacak –PAU Öz Değerlendirme Grubu başkanı tarafından Kalite Koordinasyon Kuruluna yazılı olarak gönderilir. n Tamamlanma tarihi –16.02.2009

9 PAÜ Kalite Koordinasyon Kurulu, 17 Aralık 2008 9 Önemli Tarihler n 19.12.2008 –SGG’ler kendi aralarında başkan ve sekreter belirlemiş olacaktır. n 26.12.2008 –Alt birimler (Bölüm, ABD vb) Bölüm Öz Değerlendirme Raporlarını Tamamlamış olacaklardır. n 16.01.2009 –Birimler (Fakülte vb) Birim Öz Değerlendirme Raporlarını tamamlamış olacaklardır. n 16.01.2009 –Her SGG PAÜ Öz Değerlendirme Grubu’nda kendi içlerinden bir aday önermiş olacaktır. n 20.01.2009 –PAÜ Öz Değerlendirme Grubu kendi içinde başkan ve sekreter belirlemiş olacaktır n 11.02.2009 –PAÜ Öz Değerlendirme Grubu PAÜ ÖZ Değerlendirme Raporu’unu Kalite tamamlamış olacak ve Kalite Koordinasyon Kurulu’na sözlü olarak ve yazılı olarak sunacaktır. n 16.02.2009 –PAÜ Öz Değerlendirme Grubu PAÜ ÖZ Değerlendirme Raporu’ndan gerekli düzeltmeleri yapmış olarak Kalite Koordinasyon Kurulu’na iletecektir.

10 PAÜ Kalite Koordinasyon Kurulu, 17 Aralık 2008 10 EUA KUDEP sonrası SGG’ler n SGG’ler EUA KUDEP Sürecinde, bağlı oldukları alt birim, birim ve PAÜ hakkında oldukça kapsamlı fikir edinmiş ve kalite ile ilgili sorunları yakından algılama fırsatı bulacaklardır.

11 PAÜ Kalite Koordinasyon Kurulu, 17 Aralık 2008 11 EUA KUDEP Sonrası SGG’ler n SGG’ler kendi birimlerinin Eğitim, Araştırma, Hizmet Üretimi ile İdari ve Akademik Süreçler başlıkları altında stratejik plana uyumlu kalite iyileştirme ve geliştirme çalışmaları için fikir üretme, üretilen fikirleri geliştirme, üretilen fikirlerin uygulanması konusunda (belli bir formata uygun) projeler geliştirme ve bağlı bulundukları birim yönetimine önerme yapmak, gerekirse projeleri uygulamak konusunda rol üstlenmek sorumluluğundadır. Bu konuda bağlı bulundukları alt birimlerde de Eğitim, Araştırma, Hizmet Üretimi ve İdari ve Akademik Süreçler’in geliştirilmesi konusunda sürekli bir arayış içinde olacaklardır.

12 PAÜ Kalite Koordinasyon Kurulu, 17 Aralık 2008 12 SGG Çalışma Yönergesi n SGG’lerle ilgili detaylı çalışma yönergesi, görev, yetki ve sorumluluk alanları geliştirilmektedir.

13 PAÜ Kalite Koordinasyon Kurulu, 17 Aralık 2008 13 n Çalışmalarınızda başarılar dileriz … n Sorularınız ve önerileriniz için n http://kkk.pau.edu.tr adresindeki İletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. http://kkk.pau.edu.tr


"EUA-KUDEP Sürecinde PAÜ Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Süreç Detayları PAÜ Kalite Koordinasyon Kurulu 17 Aralık 2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları