Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKİ YÖNLENDİRME (ORTAOKUL SONRASI)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKİ YÖNLENDİRME (ORTAOKUL SONRASI)"— Sunum transkripti:

1 MESLEKİ YÖNLENDİRME (ORTAOKUL SONRASI)
Hazırlayan Psk.Dnş.Hakan KARA

2 BÖLÜM-1 MESLEK SEÇİMİ MESLEK VE İŞ TANIMLARI
MESLEK:İnsanlara yararlı mal veya hizmet üretmek ve karşılığında bir gelir elde etmek için yapılan,belli bir eğitimle kazanılan ve kuralları toplumca belirlenen faaliyetlerin bütünüdür.

3 BÖLÜM-1 MESLEK SEÇİMİ MESLEĞİN ÖZELLİKLERİ
Devamlı olarak yapılan bir faaliyettir Yapana maddi veya manevi doyum verir. Belirli bir eğitimi yada tecrübeyi gerektirir. Toplumca kabul gören ve ahlak ilkelerine göre yapılan bir faaliyettir. Belirli şartlarda ve belirli kurallar göre yapılan bilinçtir ve toplumda meşru bir ihtiyaca cevap verir.

4 KENDİNİ TANIMA VE MESLEK SEÇİMİ
BÖLÜM-1 MESLEK SEÇİMİ KENDİNİ TANIMA VE MESLEK SEÇİMİ Meslek Seçimi: Bir kimsenin çeşitli meslekler arasından en iyi yapabileceğini düşündüğü faaliyetleri içeren ve kendisine en üst düzeyde doyum sağlayacağına inandığı bir mesleğe yönelmesi olarak ifade edilebilir.

5 Bireyin kendisini tanıyabilmesi için
BÖLÜM-1 MESLEK SEÇİMİ Bireyin kendisini tanıyabilmesi için Fiziksel Özellikler Zeka ve Yetenek İlgi Kişilik Değerler(Mesleğe Yönelik) Akademik Yeterlilik…gibi özellikleri hakkında farkındalık geliştirmiş olması gerekmektedir.

6 BÖLÜM-1 MESLEK SEÇİMİ FİZİKSEL ÖZELLİKLER Cinsiyet,yaş,boy,ağırlık:
Sağlık Durumu: Görünüş ve ses tonu:

7 BÖLÜM-1 MESLEK SEÇİMİ ZEKA VE YETENEK
Zeka:Öğrenme gücü belli bir eğitimden yararlanabilme gücüdür. Yetenek:Doğuştan getirilen özelliklerin, eğitim ve çevre etkisi ile geliştirilmiş kısmıdır.

8 ZEKA VE YETENEK ALANLARI
BÖLÜM-1 MESLEK SEÇİMİ ZEKA VE YETENEK ALANLARI Sözel-Dilsel Zeka Mantıksal-Matematiksel Zeka Görsel-MekansalZeka Bedensel-Kinetiksel Zeka Müziksel-Ritmiksel Zeka Sosyal-Kişilerarası Zeka Kişisel-Öze Dönük Zeka Doğacı-Varoluşçu Zeka

9 BÖLÜM-1 MESLEK SEÇİMİ İLGİ
Belirli bir etkinlikten,bir uğraşıdan zevk alma derecesi,doyum sağlama düzeyidir.

10 BELLİ BAŞLI İLGİ ALANLARI
BÖLÜM-1 MESLEK SEÇİMİ BELLİ BAŞLI İLGİ ALANLARI Temel Bilim Sosyal Bilim Canlı Varlık Mekanik İlgi İkna Ticaret İş Ayrıntıları Edebiyat Güzel Sanatlar Müzik Sosyal Yardım

11 BÖLÜM-1 MESLEK SEÇİMİ KİŞİLİK: Kişinin genel sağlık ve enerji düzeyi,beden yapısı,fiziksel engelleri,güdüleri,değerleri,duygusal özellikleri,başkaları ile ilişki tarzı gibi kendine has özellikleridir. Bu sebepten insanlar kendi kişilik yapıları ile örtüşen meslekleri seçerler.

12 DEĞERLER(MESLEKİ DEĞERLER)
BÖLÜM-1 MESLEK SEÇİMİ DEĞERLER(MESLEKİ DEĞERLER) MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLYEN BAZI DEĞERLER Yaratıcılık İlgileri Geliştirme Kazanç Düzenli ve kararlı bir yaşam sürme Sosyal Güvence İlerleme Liderlik v.b.

13 BÖLÜM-1 MESLEK SEÇİMİ AKADEMİK YETERLİLİK
Okuldaki genel başarı derecesi Kuvvetli ve zayıf olduğu dersler Sınıf geçme ve kalma durumları Uygulanan genel ve yerel başarı testi sonuçları Okuldaki kültürel ve sosyal faaliyetlere katılma durumu Sınıf/şube rehber öğretmeninin öğrencinin yönelebileceği alan yada kol hakkındaki görüşürü v.b.

14 BÖLÜM-2İLKÖĞRETİM SONRASINDA GİDİLEBİLECEK EĞİTİM KURUMLARI
Hayata Ve Yüksek Öğretime Hazırlayan Orta Öğretim Kurumları(Genel ortaöğretim programı) İş Alanlarına, Hayata Ve Yüksek Öğretime Hazırlayan Orta Öğretim Kurumları İş Alanlarına Hazırlayan Kurumlar

15 BÖLÜM-2İLKÖĞRETİM SONRASINDA GİDİLEBİLECEK EĞİTİM KURUMLARI
HAYATA VE YÜKSEK ÖĞRETİME HAZIRLAYAN ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI(GENEL ORTAÖĞRETİM PROGRAMI) Genel ortaöğretim: Anadolu Liseleri, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri,Fen Liseleri,Spor Liseleri ve Çok Programlı Liselerden oluşmaktadır. Öğrenim süresi 4 senedir (aksi belirtilmediği sürece)Ancak bazı liselerin önünde HAZIRLIK sınıfı bulunmaktadır.Bu sınıfın amacı:Bir yabancı dilin 4 temel becerisini kazandırmaktır.Ağırlıklı olarak okutulan dil İNGİLİZCE’dir. Amacı:Öğrencileri ortaöğretim seviyesinde asgari genel kültüre sahip,toplumun sorunlarını tanıyan,ülkenin ekonomik,sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan insanlar olarak yetiştirmek ve yüksek öğrenime hazırlamaktır. Bu okullarda alan uygulaması yapılmaktadır.Bu alanlar:Türkçe-Matematik,Fen Bilimleri,Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil’dir.Öğrenci 2.sınıfta bu alanlardan birini seçmektedir.

16 BÖLÜM-2İLKÖĞRETİM SONRASINDA GİDİLEBİLECEK EĞİTİM KURUMLARI
HAYATA VE YÜKSEK ÖĞRETİME HAZIRLAYAN SINAVLA YERLEŞİLEN ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI FEN LİSELERİ Matematik ve Fen Ağırlıklı standart puanla öğrenci alan kurumlardır Sınıflar 24 kişiliktir. Üniversite kazandırma oranı en yüksek olan liselerdir. Öğrenim süresi 4 senedir. Yabancı Dili İNGİLİZCE’dir. Karma eğitim yapılır ve yatılı okuma avantajları vardır. Alan olarak sadece Fen Bilimleri vardır. Her sene mezun olan 96 öğrencinin %10’u Temel Bilimlere (Matematik,Fizik v.b.) %10’u Tıp,%80’i Mühendislik öğrenimine giderler.

17 BÖLÜM-2İLKÖĞRETİM SONRASINDA GİDİLEBİLECEK EĞİTİM KURUMLARI
HAYATA VE YÜKSEK ÖĞRETİME HAZIRLAYAN SINAVLA YERLEŞİLEN ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında öğrencileri yüksek öğrenime hazırlamak üzere hazırlık sınıfından sonra 4 senelik öğretim veren yatılı ve karma okullardır. (Gündüzlüde öğrenim görebilirler) Sınıf Geçme; ve 12.sınıflarda yıl sonu başarı ortalaması ile sınıf geçilebilmesi için Türk Dili ve Edebiyatı,Sosyal Bilimler,Bilgi Kuramı ve Matematik derslerinin yılsonu başarı ortalamasının en az 3.50 olması gerekir. Türkiye genelinde biri özel olmak üzere toplam 8 adet sosyal bilimler lisesi vardır.. Sıra Okul adı 1 Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi 2 Mehmet Kaplan Sosyal Bilimler Lisesi 3 İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi 4 Eskişehir Sosyal Bilimler Lisesi 5 Aydın Sosyal Bilimler Lisesi 6 Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi 7 Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi 8 Özel Beykent Sosyal Bilimler Lisesi

18 BÖLÜM-2İLKÖĞRETİM SONRASINDA GİDİLEBİLECEK EĞİTİM KURUMLARI
HAYATA VE YÜKSEK ÖĞRETİME HAZIRLAYAN SINAVLA YERLEŞİLEN ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ANADOLU LİSELERİ İlköğretim üzerine hazırlık sınıfı bulunan yada bulunmayan ve hazırlık sınıfı dışında 4 senelik öğrenim veren karma okullardır. Anadolu Liselerinin öğrenim süresi 4 senedir ancak İstanbul Lisesi,Galatasaray Lisesi, Vefa Lisesi,Kabataş Lisesi,Kadıköy Anadolu Lisesi,Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin eğitim süresi hazırlık +4 olmak üzere 5 yıldır. Ağırlıklı olarak yabancı dil İNGİLİZCE olmakla birlikte,Almanca ve Fransızca dil eğitimi veren Anadolu Liseleri de bulunmaktadır. öğretim yılından itibaren yabancı dil ağırlıklı liserinde (Süper Liseler) Anadolu Lisesi kapsamına alınması ile sayıları oldukça artmıştır.

19 BÖLÜM-2İLKÖĞRETİM SONRASINDA GİDİLEBİLECEK EĞİTİM KURUMLARI
HAYATA VE YÜKSEK ÖĞRETİME HAZIRLAYAN SINAVLA YERLEŞİLEN ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI POLİS KOLEJİ Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerin Fen Bilimleri Alanı müfredatına uygun olarak eğitim ve öğretim yaparak, Emniyet Teşkilatına üst amir yetiştiren Polis Akademisine veya Teşkilatın ihtiyaç duyacağı branşlarda fakültelere kaynak(öğrenci)sağlamak amacı ile eğitim yapmaktadır. Polis Koleji Sınavları 2 aşamalı olarak yapılmaktadır. 1.Polis Koleji Aday Tespit Sınavı 2.Polis Kolejine Giriş Sınavı:Sınav ANKARA’da yapılacaktır.

20 BÖLÜM-2İLKÖĞRETİM SONRASINDA GİDİLEBİLECEK EĞİTİM KURUMLARI
İŞ ALANLARINA, HAYATA VE YÜKSEK ÖĞRETİME HAZIRLAYAN SINAVLA YERLEŞİLEN ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemi; “ÖRGÜN,YAYGIN,ÇIRAKLIK” eğitimi olmak üzere 3 bölümden oluşmuştur.Bu kurumlar,ortaöğretim çağında yada dışında bulunan vatandaşları çeşitli tür ve düzeyde bir meslek alanına hazırlar,yada onlara belli dallarda bir meslek kazandırır. Bu okullarda bulunan programlarda belli meslek dallarında beceri ağırlıklı teknik elemanlar yetiştirilmesi amacı ile genel bilgi ve meslek derslerinin yanısıra yüksek öğretim kurumlarına ( Alanının devamı niteliğindeki önlisans programlarına sınavsız geçiş)geçmelerine de olanak tanıyan dersler ve yüksek öğretime hazırlayan derslere de yer verilmektedir. Meslek lisesi mezunları kamu ve özel iş yerlerinde çalışabilirler.Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar, genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar.Özel sektörde ise eğitim esnasında iş hayatını yakından tanıdıklarından rahatlıkla iş bulabilmektedirler.Meslek lisesi mezunlarının bir avantajı da,kendi iş yerlerini açma imkanlarının bulunmasıdır. Mezunlar iş yeri açmak için şart koşulan Ustalık Belgesini alabilmek için Mesleki Eğitim Merkezlerinde USTALIK sınavına girmelidirler.Bu sınavda başarılı oldukları takdirde ustalık belgesi almaya haz kazanırlar. Öğrenim hayatına devam edilirken işletmelerde mesleki eğitim uygulamasında asgari ücretin en az %30 u oranında ücret işletmece,sigorta pirimi ise devletçe ödenir.

21 BÖLÜM-2İLKÖĞRETİM SONRASINDA GİDİLEBİLECEK EĞİTİM KURUMLARI
İŞ ALANLARINA, HAYATA VE YÜKSEK ÖĞRETİME HAZIRLAYAN SINAVLA YERLEŞİLEN ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÇOK PROGRAMLI LİSE Nüfusu az ve dağınık olan yerlerde,ortaöğretimin genel,mesleki ve teknik öğretim programlarını bir yönetim altında uygulayan liselerdir. Bu okullarda bağımsız olarak eğitim yapan orta öğretim kurumlarında uygulanan programlar aynen uygulanmakta ve öğrencilere bitirdikleri programa ait diploma verilmektedir.(Lise,Meslek Lisesi,İmam Hatip Lisesi v.b.) AÇIKÖĞRETİM LİSESİ Açık Öğretim Lisesi uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak kredili sisteme göre lise öğrenimim veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten bir kurumdur. KİMLER BAŞVURABİLİR İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar Milli Eğitim Bakanlığı’na veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise programlarından ayrılanlar Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi.Spor Lisesi,Sosyal Bilimler Liselerinden ayrılanlar

22 BÖLÜM-2İLKÖĞRETİM SONRASINDA GİDİLEBİLECEK EĞİTİM KURUMLARI
İŞ ALANLARINA, HAYATA VE YÜKSEK ÖĞRETİME HAZIRLAYAN SINAVLA YERLEŞİLEN ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ADALET MESLEK LİSESLERİ Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına eleman yetiştirmek ve öğrencileri yüksek öğretime hazırlamak amacı ile kurulmuş ortaöğretim kurumlarıdır. Öğretim programında lise denkliği sağlayan genel kültür dersleri yanında hukuk,bilgisayar,yargı teşkilatı,muhasebe,döner sermaye gibi derslerde okutulur. SAĞLIK MESLEK LİSESİ Bu liselerin amacı;Sağlıklı ve hasta bireylerin her ortamda bakım ve yardım ihtiyaçlarını saptayabilen,bu ihtiyaçları mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilmek için gerekli olan yardım hizmetlerini planlayabilen,uygulayabilen ve değerlendiren elemanlar yetiştirmektir. BULUNAN BÖLÜMLER ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ LABORATUAR TEKNİSYENLİĞİ ANESTEZİ TEKNİSYENLİĞİ ORTAPEDİ TEKNİSYENLİĞİ ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENLİĞİ RADYOLOJİ TEKNİSYENLİĞİ EBELİK TIBBİ SEKRETERLİK HEMŞİRELİK SAĞLIK MEMURLUĞU

23 BÖLÜM-2İLKÖĞRETİM SONRASINDA GİDİLEBİLECEK EĞİTİM KURUMLARI
İŞ ALANLARINA, HAYATA VE YÜKSEK ÖĞRETİME HAZIRLAYAN SINAVLA YERLEŞİLEN ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK MESLEK LİSESİ STAJ;2.Sınıftan itibaren sağlık kurumlarının ilgili bölümlerinde staj yapma zorunluluğu vardır. MEZUNİYET SONRASI İŞ OLANAKLARI Okulu bitirenler “SAĞLIK TEKNİSYENİ” olarak mezun olurlar.Sınavlarda başarılı olanlar alanları ile ilgili olarak sağlık sektöründe çalışmaya başlarlar.Ayrıca özel kurum ve kuruluşlarda da çalışabilirler. MEZUNİYET SONRASI GİDİLEBİLECEK ÜST EĞİTİM KURUMLARI Diğer meslek lisesi mezunları gibi eğer alanı dahilinde bir meslek yüksek okuluna gitmek isterlerse,sınavsız geçiş hakkından istifade edebileceklerdir.

24 BÖLÜM-2İLKÖĞRETİM SONRASINDA GİDİLEBİLECEK EĞİTİM KURUMLARI
İŞ ALANLARINA, HAYATA VE YÜKSEK ÖĞRETİME HAZIRLAYAN SINAVLA YERLEŞİLEN ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI TARIM MESLEK LİSESİ Tarım Bakanlığı’na personel yetiştirmek üzere açılan kurumlardır.Yatılı,gündüzlü ve karma eğitim yapılır. TARIM MESLEK LİSELERİNDE BULUNAN BÖLÜMLER Veteriner Sağlık Veteriner Laboratuar Ev Ekonomisi Ziraat MEZUNİYET SONRASI İŞ OLANAKLARI: Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile bakanlığa bağlı işletme ve kurumlarda,Belediyeler,Tarım ve Kredi Kooperatifleri,Gıda Üretimi yapan işletmeler,TMO,gibi kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedirler. MEZUNİYET SONRASI GİDİLEBİLECEK ÜST EĞİTİM KURUMLARI: Diğer meslek lisesi mezunları gibi eğer alanı dahilinde bir meslek yüksek okuluna gitmek isterlerse,sınavsız geçiş hakkından istifade edebileceklerdir

25 BÖLÜM-2İLKÖĞRETİM SONRASINDA GİDİLEBİLECEK EĞİTİM KURUMLARI
İŞ ALANLARINA, HAYATA VE YÜKSEK ÖĞRETİME HAZIRLAYAN SINAVLA YERLEŞİLEN ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ANADOLU TEKNİK VE ANADOLU MESLEK LİSESİ Anadolu Meslek Liseleri,lise fen kolu dersleri ile birlikte, endüstriyel teknik öğretim programlarının uygulandığı, en az bir yabancı dilin öğretildiği ve bazı derslerin yabancı dille okutulduğu ortaöğretim kurumlarıdır. Lise dengi meslek okuludur.Bir meslek alanında işe girebilecek seviyede temel mesleki yeterlilikleri kazandırır. Genel kültür derslerinin yanısıra çeşitli meslek alanları ile ilgili teorik ve pratik derslere yer verilir. Alanı ile ilgili yüksek öğretim programlarını tercihte ek puandan yararlanırlar. Yabancı dil bilen meslek elemanı yetiştirir. Mezuniyetten sonra aynı meslek alanında bir yıl çalışarak ustalık sınavına girilir. MEZUNİYET SONRASI İŞ OLANAKLARI Bu liselerden “TEKNİSYEN” olarak mezun olanlara,ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde “İŞ YERİ AÇMA BELGESİ” verilir.

26 BÖLÜM-2İLKÖĞRETİM SONRASINDA GİDİLEBİLECEK EĞİTİM KURUMLARI
İŞ ALANLARINA, HAYATA VE YÜKSEK ÖĞRETİME HAZIRLAYAN SINAVLA YERLEŞİLEN ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ANADOLU MESLEK LİSESİ BÖLÜMLER Bilgisayar (donanım) Bilgisayar(yazılım) Boya-baskı-desen Dokuma Elektrik Gazetecilik İnşaat Kalıp Konfeksiyon Kuyumculuk Makine Tekstil Motor gibi..

27 BÖLÜM-2İLKÖĞRETİM SONRASINDA GİDİLEBİLECEK EĞİTİM KURUMLARI
İŞ ALANLARINA, HAYATA VE YÜKSEK ÖĞRETİME HAZIRLAYAN SINAVLA YERLEŞİLEN ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ANADOLU İMAM HATİP MESLEK LİSESİ-İMAM HATİP MESLEK LİSELERİ İmam hatip liseleri imamlık,hatiplik ve kuran kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan ortaöğretim sistemi içinde, hem mesleğe hem yüksek öğretime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır. Genel kültür dersleri yanında Kuran-ı Kerim,Arapça,Hadis,Fıkıh,Tefsir,İslam Tarihi gibi meslek dersleri okutulmaktadır. MEZUNİYET SONRASI İŞ OLANAKLARI: İmam hatip lisesi mezunları imam hatiplik,müezzinlik,kuran kursu öğreticiliği gibi görevlerde çalışabilmek için KPSS’yi kazanmaları ve yapılacak sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir.Açık olan imamlık görevinde ,stajer kuran kursu öğreticiliğinde geçici olarak görevlendirilebilmektedirler.

28 BÖLÜM-2İLKÖĞRETİM SONRASINDA GİDİLEBİLECEK EĞİTİM KURUMLARI
İŞ ALANLARINA, HAYATA VE YÜKSEK ÖĞRETİME HAZIRLAYAN SINAVSIZ YERLEŞİLEN ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ İlköğretim mezunu öğrenciler bu liselerin istedikleri bölümüne doğrudan başvuru yapabilirler.Ancak kontenjan fazlası başvuru geldiği takdirde,en yüksek diploma notuna sahip öğrenciden başlamak üzere kontenjan dahilinde kayıtları yapılır. Bir meslek alanında işe girebilecek seviyede temel mesleki yeterlilikler kazandırılır. Mezunlar,alanları ile ilgili MYO’lara sınavsız geçiş yapabilirler. Mezunlar teknisyen unvanını kullanırlar. BÖLÜMLER Ayakkabıcılık Kalıp Baskı Kimya Bilgisayar(donanım) Konfeksiyon Bilgisayar(yazılım) Kuyumculuk Boya teknolojisi Kütüphanecilik Elektronik Matbaa Grafik Makine Harita Kadastro İplik

29 BÖLÜM-2İLKÖĞRETİM SONRASINDA GİDİLEBİLECEK EĞİTİM KURUMLARI
İŞ ALANLARINA, HAYATA VE YÜKSEK ÖĞRETİME HAZIRLAYAN SINAVSIZ YERLEŞİLEN ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI KIZ MESLEK LİSELERİ Eğitim süresi 4 senedir Sanayinin ve iş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücü yetiştirmek,topluma,aile hayatına katkıda bulunacak bireyler yetiştirmek amacı ile kurulmuş olan kurumlardır. STAJ: Öğrenciler 2.yıldan itibaren pratik eğitimleri için işyeri ve işletmelere gitmektedirler.Bu uygulama haftanın 2 günü okulda,3 günü ise gittikleri iş yerlerinde yapılmaktadır. BÖLÜMLER Gıda Teknolojisi Büro yönetimi ve sekreterlik Cam işletmeciliği Cilt bakımı ve kuaförlük Grafik tasarımı Yapı ressamlığı Seyahat Acenteciliği gibi

30 BÖLÜM-2İLKÖĞRETİM SONRASINDA GİDİLEBİLECEK EĞİTİM KURUMLARI
İŞ ALANLARINA, HAYATA VE YÜKSEK ÖĞRETİME HAZIRLAYAN SINAVSIZ YERLEŞİLEN ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI KIZ MESLEK LİSELERİ MEZUNİYET SONRASI İŞ OLANAKLARI KPSS’ye katılarak başarılı olmaları halinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi,özel iş yerlerinde de çalışabilirler.Ayrıca kendilerine ait iş yeri açabilirler.Bu okulun çocuk gelişimi ve eğitimi mezunları,kreş,yuva,anaokulu gibi okul öncesi kurumlarda öğretmen yardımcısı olarak görev yapabilirler. MEZUNİYET SONRASI GİDİLEBİLECEK ÜST EĞİTİM KURUMLARI Diğer tüm meslek okullarında olduğu gibi aynı haklardan istifade edebilirler.

31 BÖLÜM-2İLKÖĞRETİM SONRASINDA GİDİLEBİLECEK EĞİTİM KURUMLARI
İŞ ALANLARINA, HAYATA VE YÜKSEK ÖĞRETİME HAZIRLAYAN SINAVSIZ YERLEŞİLEN ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI TİCARET MESLEK LİSELERİ 4 Yıl eğitim uygulayan meslek liseleridir. Kamu ve özel sektörün muhasebe ve finansman,pazarlama ve perakende,büro yönetimi ve sekreterlik,bilişim teknolojileri alanlarında ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştiren kurumlardır. MEZUNİYET SONRASI İŞ OLANAKLARI Hem kamuda hem özel sektörde iş bulabilirler.Mezunlar muhasebe, mali müşavirlik büroları,sigortacılık ve finans kuruluşlarının ilgili bölümlerinde çalışma imkanına sahiptirler. MEZUNİYET SONRASI GİDİLEBİLECEK ÜST EĞİTİM KURUMLARI Diğer tüm meslek okullarında olduğu gibi aynı haklardan istifade edebilirler. BÖLÜMLER Bankacılık Bilgisayar ve borsa hizmetleri Büro hizmetleri Dış ticaret Muhasebe Pazarlama gibi

32 BÖLÜM-2İLKÖĞRETİM SONRASINDA GİDİLEBİLECEK EĞİTİM KURUMLARI
OKULLARI İÇİN AYRI BİR SINAV YAPAN KURUMLAR ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ SPOR LİSELERİ Bursa,Denizli,Elazığ,Erzurum,Eskişehir,İstanbul,Malatya,Sivas,Trabzon,Uşak illerinde vardır. ASKERİ LİSELER DENİZ LİSESİ

33 BÖLÜM-2İLKÖĞRETİM SONRASINDA GİDİLEBİLECEK EĞİTİM KURUMLARI
HAYATA HAZIRLAYAN KURUMLAR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ Ülke genelinde zorunlu ilköğretimi tamamlayıp, örgün eğitime devam etmeyen ve bir meslek öğrenmek amacı ile değişik iş yerlerinde çalışan gençlere genel kültür,çeşitli mesleklerle ilgili teknik ve bilimsel bilgi kazandırmak amacı ile açılan kurumlardır. GİRİŞ ŞARTLARI İlköğretim okulu mezunu olmak 14 yaşını doldurmuş olmak Eğitim görmek istediği meslekte,bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak

34 BİR BAŞKA SEMİNERDE GÖRÜŞMEK ÜZERE….HOŞÇAKALIN


"MESLEKİ YÖNLENDİRME (ORTAOKUL SONRASI)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları