Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SAPD TEDAVİSİNİN YETERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Kenan ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SAPD TEDAVİSİNİN YETERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Kenan ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 SAPD TEDAVİSİNİN YETERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Kenan ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

2 YETERLİ DİYALİZ Böbrek yetmezliğine ve diyalize eşlik eden morbidite ve mortalitenin azaltılması ve hastanın yaşam kalitesinin arttırılması

3 Yeterli solüt klirensi Kan basıncının kontrolü Yeterli beslenme Aneminin kontrolü Uygun volüm kontrolü Asit-baz dengesinin kontrolü

4 KİNETİK GÖSTERGELER Kt/V üre Kreatinin klirens Protein katabolizma hızı Diyaliz indeksi EN-kreatinin PET KLİNİK GÖSTERGELER BİYOKİMYASALGÖSTERGELER Diyaliz yeterliliğinin değerlendirilmesi

5 Kt/V üre (D/P üre ) x Drenaj volümü (L) (D/P üre ) x Drenaj volümü (L) Kt/V üre = —————————————— Total vücut suyu Total vücut suyu Üre dağılım volümüne göre normalize edilen fraksiyonel üre klirensi Haftalık total Kt/V üre = (Diyalitik Kt/V üre + Renal Kt/V üre ) x 7

6 Kreatinin klirens (D/P krea ) x Drenaj volümü (L) x Vücut yüzey alanı (m 2 ) (D/P krea ) x Drenaj volümü (L) x Vücut yüzey alanı (m 2 ) KK = —————————————————————————— 1.73 1.73 Total KK = (Diyalitik klirens + Renal klirens) x 7 Renal katkı, renal üre ve kreatinin klirenslerin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır Diyalizatta kreatinin ölçümü için, diyalizat glukoz konsantrasyonuna göre düzeltme yapmak gerekir

7 Yanıt aranacak sorular Kılavuzlarda prognozu iyileştirmek için önerilen minimum klirens hedefleri mantıklı mı? Kılavuzlarda prognozu iyileştirmek için önerilen minimum klirens hedefleri mantıklı mı? Periton diyalizi hastalarında kinetik göstergeler klinik sonuçlarla ilişkili mi? Periton diyalizi hastalarında kinetik göstergeler klinik sonuçlarla ilişkili mi? Klinik sonuçlarla kinetik göstergeler arasındaki ilişkiden peritoneal ve renal komponentler eşit derecede sorumlu mu? Klinik sonuçlarla kinetik göstergeler arasındaki ilişkiden peritoneal ve renal komponentler eşit derecede sorumlu mu? Klinik sonuçları iyileştirmek için öncelikli hedefler neler olmalı? Klinik sonuçları iyileştirmek için öncelikli hedefler neler olmalı?

8 Yeterli diyaliz için önerilen minimum solüt klirens hedefleri SAPD TRANSPORT DURUMU DüşükDüşük-orta YüksekYüksek-orta Kt/V üre >2.0 Kreatinin klirens >50 L Kt/V üre >2.0 Kreatinin klirens >60 L NKF-DOQI Guideline 15 KANIT

9 DOQI önerilerinin temeli Neden Kt/Vüre >2.0 olmalı? Haftalık renal Kt/Vüre değeri 2.0’nin altına düşen KBY’li hastalarda diyaliz tedavisine başlanmasının gerekliliği Pik üre konsantrasyonu hipotezine göre, 2.0 düzeyindeki haftalık total Kt/Vüre değerinin, haftada 3 kez hemodiyaliz uygulanan hastalardaki 1.3’lük Kt/Vüre’ye eş değer olması Neden kreatinin klirens >60 L olmalı? 2.0’lik haftalık Kt/Vüre değerinin 60 L’lık haftalık kreatinin klirens değeri ile korele olması

10 Yeterli diyaliz için önerilen minimum solüt klirens hedefleri CCPD Kt/V üre >2.1 Kreatinin klirens >63 L NIPD Kt/V üre >2.2 Kreatinin klirens >66 L Öneriler pik üre konsantrasyonu hipotezine göre, yöntemlerin intermittan doğası nedeniyle solüt klirensinin daha yüksek olması gerektiği düşüncesine dayanmaktadır. Güçlü klinik çalışmalarla test edilmemiştir. NKF-DOQI Guideline 16 ÖNERİ

11 Urea kinetic analysis and clinical outcome on CAPD. A five year longitudinal study Teehan BP, et al. Adv Perit Dial 1990;6:181-5 51 stabil SAPD hastası 5 yıllık izlem Prediktif faktörler  Kt/V üre  Diyaliz indeksi  BUN  Serum albümin  NPCR  Hematokrit  SAPD süresi  Yaş  Co-morbidite Hasta sağkalımı  Serum albümin  Yaş  SAPD süresi  Kt/V üre Hospitalizasyon  Serum albümin  SAPD süresi Transfüzyon  Kt/V üre  Hematokrit  NPCR Renal ve peritoneal klirenslerin relatif katkıları değerlendirilmemiş

12 Lack of correlation between urea kinetic indices and clinical outcomes in CAPD patients Blake PG, et al. Kidney Int 1991;39:700-6 CAPD tedavisine yeni başlayan 76 hasta Mortalite Teknik başarısızlık Hospitalizasyon Peritonit sıklığı Semptom skoru Sinir iletim hızı Kt/Vüre ve diyaliz indeksinden ETKİLENMİYOR

13 Adequacy of peritoneal dialysis: Does Kt/V have the same predictive value as in HD? A multicenter study De Alvaro F, et al. Adv Perit Dial 1992;8:93-7 102 CAPD hastası 1 yıllık retrospektif çalışma Kt/Vüre hospitalizasyon sıklığı ve klinik semptom indeksi ile ilişkili değil

14 Prognostic factors in CAPD patients: A retrospective study of a 10-year period DeğişkenP Kreatinin klirens 0.0005 Co-morbidite0.001 Kardiyovasküler hastalık 0.01 Trigliserid0.02 Yaş0.03 Diyabet0.07 Kt/V üre 0.09 Genestier S, et al. NDT 1995;10:1905-11 DeğişkenP Kreatinin klirens 0.001 Yaş0.01 NPCR0.01 Kardiyovasküler hastalık 0.09 HASTA SAĞKALIMI TEKNİK SAĞKALIM Peritoneal ve renal klirenslerin katkısı değerlendirilmemiş 201 PD hastası Ortalama izlem süresi 2 yıl

15 Predictive value of dialysis adequacy and nutritional indices for mortality and morbidity in CAPD and HD patients. A longitudinal study Maiorca R, et al. NDT 1995;10:2295-305 68 SAPD ve 34 HD hastası YaşAnlamlı Periferik vaskülopatiAnlamlı Serum albüminAnlamlı Total Kt/VüreAnlamlı Rezidüel renal fonksiyonAnlamlı CinsiyetAnlamsız Protein katabolizma hızıAnlamsız Subjektif global değerlendirmeAnlamsız MortaliteninBelirleyicileri Kt/Vüre 1.96’nın üzerinde olan olgularda sağkalım daha iyi

16 CANUSA çalışması Haftalık total Kt/V üre ’de her 0.1 birim azalmaya relatif ölüm riskinde % 6 artış eşlik etmektedir Haftalık total kreatinin klirensde her 5 L/1.73 m 2 azalmaya relatif ölüm riskinde % 7 artış eşlik etmektedir Kreatinin klirensde azalmaya teknik başarısızlık riskinde ve hospitalizasyon sıklığında artış eşlik etmektedir PD’ne yeni başlayan 680 hasta İzlem süresi 2 yıl Churchill DN, et al. JASN 1996;7:198-207 İleri yaşDüşük albümin ABD’de diyalizKötü nütrisyonel durum Tip 1 DMDüşük total Kt/Vüre KVH öyküsüDüşük total kreatinin klirens MortaliteninBelirleyicileri

17 Kinetik değerlendirme ile ilgili sorunlar l Birçok çalışmada, PD hastalarında Kt/V üre ve kreatinin klirens ile hesaplanan küçük molekül ağırlıklı solüt klirensinin prognozun en önemli belirleyicilerinden biri olduğu saptanmıştır PROGNOZUBELİRLEYEN Renal klirens mi? Peritoneal klirens mi? RENAL KLİRENS = PERİTONEAL KLİRENS ?

18 CANUSA çalışmasının yeniden analizi PD’ne yeni başlayan 601 hasta İzlem süresi 2 yıl Bazal 6. Ay 12. Ay 18. Ay 24. Ay Hasta sayısı 60146929014769 GFH (L/hafta) 37.728.721.419.414.8 Peritoneal CrCl (L/hafta) 44.345.846.445.347.2 İdrar volümü (ml/gün) 670519428379335 Peritoneal UF (ml/gün) 9581478180716771951 Total sıvı atılımı (ml/gün) 16281997223520562286 Bargman JM, et al. JASN 2001;12:2158-62

19 CANUSA çalışmasının yeniden analizi RR % 95 CI Yaş1.021.01-1.04 KV hastalık 2.421.50-3.90 Diyabet1.250.77-2.04 Albümin0.960.91-1.00 DO transport 1.660.38-7.22 YO transport 2.330.55-9.80 Y transport 2.010.43-9.36 SGA0.740.65-0.84 Peritoneal CrCl 1.000.90-1.11 GFH0.880.83-0.94RR % 95 CI Yaş1.021.00-1.04 KV hastalık 2.371.47-3.82 Diyabet1.310.81-2.13 Albümin0.960.91-1.00 DO transport 1.840.42-8.07 YO transport 2.710.63-11.6 Y transport 2.460.52-11.6 SGA0.780.67-0.88 Peritoneal CrCl 0.930.90-1.08 GFH0.990.94-1.04 İdrar volümü 0.640.51-0.80 Bargman JM, et al. JASN 2001;12:2158-62

20 Sonuçlar Glomerüler filtrasyon hızında her 5 L/hafta/1.73 m 2 artış relatif ölüm riskini % 12 azaltmaktadır. Peritoneal kreatinin klirens ile mortalite ilişkili değildir. İdrar volümünde her 250 ml artış relatif ölüm riskini % 36 azaltmaktadır. Peritoneal UF ve total sıvı atılımı hasta sağkalımı ile ilişkili değildir.  Peritoneal klirensler GFH’ndan daha az değişkendir  GFH fizyolojik olarak daha önemlidir

21 Peritoneal solute transport predicts survival on CAPD independently of residual renal function RRP Total Kt/V üre 0.170.004 D/P kreatinin 2.820.013 Serum albümin 0.98AD Yaş1.070.028 Vücut kitle indeksi 1.08AD Kadın cinsiyet 3.0AD 210 PD hastası İzlem süresi 6 yıl Davies SJ, et al. NDT 1998;13:962-8 Total Renal

22 Associates of mortality among peritoneal dialysis patients with special reference to peritoneal transport rates and solute clearanceOR P Değeri Yaş1.04 <0.001 Diyabet2.99 Erkek cins 0.69AD Siyah ırk 1.88AD Peritoneal CrCl 1.01AD Renal CrCl 0.880.003 MortaliteninBelirleyicileri Diaz-Buxo JA, et al. AJKD 1999;33:523-34 673 PD hastası 30 aylık izlem

23 Shemin D, et al. Perit Dial Int 2000;20:439-44 667 PD Hastası 2 Yıllık İzlem p=0.007 p=0.073 p=0.024 p=0.338

24 Importance of dialysis adequacy in mortality and morbidity of Chinese CAPD patients Model 1 (Kt/V) RR % 95 CI Diyaliz süresi 1.021.01-1.04 Diyabet2.041.21-2.86 Yardımcı gereksinimi 2.251.46-3.04 Total Kt/V üre 0.960.93-0.99 Rezidüel GFH 0.480.02-0.93 % LBM 0.900.85-0.96 Model 2 (CrCl) RR % 95 CI Diyaliz süresi 1.021.01-1.04 Diyabet2.281.04-4.95 Yardımcı gereksinimi 2.261.44-3.09 Total kreatinin klirens 0.950.92-0.99 Rezidüel GFH 0.650.45-0.94 % LBM 0.930.88-0.98 Szeto CC, et al. Kidney Int 2000;58:400-7 150 prevalan ve 120 yeni olmak üzere 270 PD hastası İzlem süresi 3 yıl Peritoneal klirenslerin katkısı yok

25 RR % 95 CI Eski Olgular Diyaliz süresi 1.031.01-1.04 Diyabet2.111.03-4.30 Yardımcıya gereksinim 2.141.02-4.48 Yeni Olgular Diyabet2.501.06-5.89 Yardımcıya gereksinim 2.611.04-6.55 Total Kt/V üre 0.860.75-0.99 Importance of dialysis adequacy in mortality and morbidity of Chinese CAPD patients Szeto CC, et al. Kidney Int 2000;58:400-7 TEKNİKBAŞARISIZLIK Yardımcıya gereksinim Serum albümin Diyaliz yeterliliği Total Kt/Vüre Total Kt/Vüre Total kreatinin klirens Total kreatinin klirens

26 Peritoneal dialysis adequacy and risk of deathOR % 95 CI P Değeri CrCl Modeli Total CrCl 0.80.7-0.90.01 Diyabet2.21.2-2.40.01 Yaş1.41.1-1.70.01 MI öyküsü 3.21.0-10.20.04 Kt/V Modeli Yaş1.31.1-1.60.003 Diyabet1.91.1-3.20.02 MI öyküsü 3.61.3-10.10.02 Total Kt/V üre 0.60.4-1.10.08 873 PD Hastası İzlem süresi 7 ay Rocco M, et al. Kidney Int 2000;58:446-57 MortaliteninBelirleyicileri

27 OR % 95 CI P Yaş1.41.1-1.80.01 Diyabet2.41.3-4.60.01 Renal CrCl 0.60.4-0.8 <0.001 Diyalitik CrCl 0.90.7-1.20.41 OR % 95 CI PYaş1.31.1-1.60.003 Diyabet1.91.1-3.30.01 Beyaz ırk 1.91.1-3.30.02 MI öyküsü 3.31.1-10.00.03 Renal Kt/V 0.90.8-0.90.003 Diyalitik Kt/V 1.00.9-1.10.81 Kreatinin Klirensi İçeren Model Kt/V üre’yi İçeren Model Rocco M, et al. Kidney Int 2000;58:446-57 Peritoneal dialysis adequacy and risk of death

28 Important differentiation of factors that predict outcome in peritoneal dialysis patients with different degrees of residual renal function % 39’u komplet anürik 246 PD hastası 30 aylık prospektif gözlemsel çalışma AMAÇ Anürik olan ve olmayan PD hastalarının özelliklerini, mortalite oranlarını ve mortaliteyi belirleyen faktörleri karşılaştırmak Wang AY, et al. NDT 2005;20:396-403

29 GFH ≥ 1 ml/dk AnürikP Hemoglobin (gr/dL) 9.8 ± 1.6 9.1 ± 1.7<0.01 EPO kullanımı % 27 % 59<0.001 Ca x P (mmol 2 /L 2 ) 4.02 ± 1.23 4.54 ± 1.44<0.01 CRP (mg/L) 1.78 (0.96-5.69) 5.20 (1.37-5.70)<0.001 Albümin (gr/dL) 2.95 ± 0.49 2.78 ± 0.48<0.05 Sistolik KB (mmHg) 145 ± 17 148 ± 17AD Antihipertansif sayısı 1.4 ± 0.9 1.7 ± 1.0<0.05 SV kitle indeksi (gr/m 2 ) 202 ± 74 253 ± 92<0.001 Total Kt/V (U/hf) 2.03 ± 0.54 1.65 ± 0.34<0.001 Peritoneal Kt/V (U/hf) 1.35 ± 0.36 1.65 ± 0.34<0.001 Kreatinin klirens (L/hf/1.73 m 2 ) 75 ± 25 43 ± 8<0.001 GFH (ml/dk/1.73 m 2 ) 2.94 2.94 ± 1.73- Wang AY, et al. NDT 2005;20:396-403

30 Important differentiation of factors that predict outcome in peritoneal dialysis patients with different degrees of residual renal function HR % 95 CI P Non-anürik olgular Serum albümin 0.880.81-0.960.004 SV kitle indeksi 1.011.00-1.020.044 RRF0.730.53-0.990.046 Anürik olgular Yaş1.091.05-1.13 <0.001 Aterosklerotik hast. 2.411.24-4.710.010 CRP1.031.01-1.05 <0.001 Mortalitenin Belirleyicileri İki Yıllık Sağkalım Non-anürik olgular % 89.7 Anürik olgular % 65.0 Wang AY, et al. NDT 2005;20:396-403 P=0.0012 Kümülatif Sağkalım İzlem süresi (ay) RRF var RRF yok

31 Are peritoneal dialysis patients with and without residual renal function equivalent for survival study? Insight from a retrospective review of the cause of death Toplam 296 PD hastası 7 yıllık retrospektif çalışma Anürik olan ve olmayan PD hastalarında mortalite sıklığının ve nedenlerinin karşılaştırılması AMAÇ Szeto CC, et al. NDT 2003;18:977-82

32 Anürik Anürik Değil Hasta sayısı 149147 Diyaliz süresi 59.7 ± 30.3 59.7 ± 30.3 23.3 ± 22.4 23.3 ± 22.4 Vücut ağırlığı 58.2 ± 10.3 58.2 ± 10.3 59.7 ± 9.4 Kt/V üre 1.62 ± 0.33 1.62 ± 0.33 1.64 ± 0.36 1.64 ± 0.36 Kreatinin klirens 41.0 ± 9.5 46.0 ± 11.8 46.0 ± 11.8 Serum albümin 2.61 ± 0.47 2.61 ± 0.47 2.64 ± 0.48 2.64 ± 0.48 nPNA 0.91 ± 0.16 0.91 ± 0.16 0.92 ± 0.22 0.92 ± 0.22 RR % 95 CI P Tüm nedenlere bağlı mortalite 1.461.18-1.800.0005 Kardiyovasküler mortalite 1.961.42-2.71 <0.0001 İnfeksiyona bağlı mortalite 1.440.94-2.20AD Diğer nedenlere bağlı mortalite 0.810.51-1.31AD Szeto CC, et al. NDT 2003;18:977-82

33 Independent effects of renal and creatinine clearances on the mortality of peritoneal dialysis patientsRR % 95 CI P Değeri Cins1.951.20-3.170.007 Yaş1.391.17-1.660.0001 Diyaliz süresi 1.151.03-1.300.008 Diyabet2.441.59-3.760.0001 Serum albümin 0.940.90-0.970.001 D/P kreatinin 2.451.45-4.140.001 nPNA0.660.54-0.800.0001 Peritoneal Kt/V 0.940.89-0.990.03 Rezidüel GFH 0.800.73-0.880.0001 270 PD Hastası 6 yıllık izlem MortaliteninBelirleyicileri Szeto CC, et al. Perit Dial Int 2004;24:58-64

34 RR % 95 CI P Değeri Diyaliz süresi 1.111.01-1.220.009 Kardiyovasküler hastalık 1.811.27-2.590.001 HBs Ag (+) 1.861.15-3.020.012 % LBM 0.780.68-0.890.0001 Rezidüel GFH 0.710.62-0.810.0001 HOSPİTALİZASYONUN BELİRLEYİCİLERİ Szeto CC, et al. Perit Dial Int 2004;24:58-64 Independent effects of renal and creatinine clearances on the mortality of peritoneal dialysis patients

35 Mortality and technique failure in patients starting chronic peritoneal dialysis: Results of the NECOSAD PD başlanılan 118 hasta İki yıllık prospektif cohort çalışma RR % 95 CI P Değeri Yaş1.061.02-1.10 <0.01 Sistolik KB 1.421.17-1.73 <0.001 Total kreatinin ortaya çıkışı 0.950.92-0.98 <0.01 Total üre ortaya çıkışı 0.890.81-0.97 <0.01 Jager KJ, et al. Kidney Int 1999;55:1476-85 MORTALİTE

36 Mortality and technique failure in patients starting chronic peritoneal dialysis: Results of the NECOSAD RR % 95 CI P Değeri Yaş1.051.01-1.09 <0.001 Sistolik KB 1.421.17-1.73 <0.001 Üriner kreatinin ortaya çıkışı 0.950.92-0.98 <0.01 Peritoneal kreatinin ortaya çıkışı 0.890.81-0.97 <0.01 Jager KJ, et al. Kidney Int 1999;55:1476-85 RR % 95 CI P Değeri Total sıvı atılımı 0.790.68-0.93 <0.001 MORTALİTE TEKNİK BAŞARISIZLIK

37 Impact of dialysis adequacy on the mortality and morbidity of anuric Chinese patients receiving continuous ambulatory peritoneal dialysis RR % 95 CI Diyabet2.141.15-3.97 Diyaliz süresi 1.181.05-1.31 Serum albümin 0.880.83-0.93 Kt/V üre 0.940.92-0.99 Szeto CC, et al. JASN 2001;12:355-60 140 anürik CAPD hastası 2 yıllık izlem RR % 95 CI Diyabet2.531.40-4.55 Diyaliz süresi 1.211.07-1.34 Serum albümin 0.880.83-0.93 Kreatinin klirens 0.880.76-0.99 Kt/Vüre ve kreatinin klirens teknik sağkalımı olumsuz etkiliyor MORTALİTE

38 ANLAMLIRRF Daha iyi küçük solüt klirensi Volüm dengesinin daha iyi kontrolü Aneminin daha iyi kontrolü Renal osteodistrofinin daha iyi kontrolü Asidozun daha iyi kontrolü ? Daha iyi orta-büyük solüt klirensi RENAL KLİRENS PERİTONEAL KLİRENS  Rezidüel renal fonksiyon ÖNEMLİDİR

39 Rezidüel renal fonksiyon kaybının belirleyicileri  Fazla diyalizat volümü kullanılmasıp=0.0001  Yüksek peritonit sıklığıp=0.0005  Sık aminoglikozid kullanılmasıp=0.0006  Diyabet varlığıp=0.005  Yüksek vücut kitle indeksip=0.01  Diüretik kullanılmamasıp=0.04  Erkek cinsiyetAD  Sol ventrikül disfonksiyonuAD  Aşırı proteinüriAD En az 6 ay izlenen ve 3 RRF ölçümü yapılan 242 PD hastası Singhal MK, et al. Perit Dial Int 2000;20:429-38

40 Rezidüel renal fonksiyonun korunması Diyalize başlandıktan sonra RRF giderek azalır ve sıklıkla 2 yıl içinde sıfırlanır Dozu giderek arttırılan diyaliz şeması uygulanması Nefrotoksik ajanlardan kaçınılması İnflamasyonun önlenmesi Diüretik tedavisi? YETERSİZ DİYALİZİN VE KÖTÜ PROGNOZUN EN ÖNEMLİ NEDENLERİNDEN BİRİSİDİR

41 PERİTONEAL KLİRENSLERİ ARTTIRMAK PROGNOZU DÜZELTİR Mİ? ?

42 Randomized prospective study of the effect of increased dialytic dose on nutritional and clinical outcome in CAPD patients Mak SK, et al. AJKD 2000;36:105-14 6 L Grubu 8 L Grubu P Değeri Total Kt/V -0.20 ± 0.06 -0.20 ± 0.06 +0.20 ± 0.09 +0.20 ± 0.090.001 Peritoneal Kt/V -0.001 ± 0.03 +0.35 ± 0.07 +0.35 ± 0.07 <0.0005 Renal Kt/V -0.20 ± 0.05 -0.20 ± 0.05 -0.15 ± 0.07 -0.15 ± 0.07AD Total CrCl -10.66 ± 2.49 +0.80 ± 3.48 +0.80 ± 3.48 <0.0005 Peritoneal CrCl +0.73 ± 1.21 +0.73 ± 1.21 +8.67 ± 1.41 +8.67 ± 1.41 <0.0005 Renal CrCl -11.39 ± 2.53 -7.87 ± 3.42 -7.87 ± 3.42AD Net UF +0.24 ± 0.09 +0.24 ± 0.09 +0.70 ± 0.14 +0.70 ± 0.140.06 Serum albümin +0.08 ± 0.08 +0.08 ± 0.08 +0.01 ± 0.08 +0.01 ± 0.08AD Klinik semptom skoru -2.4 ± 0.8 -2.4 ± 0.8 -0.2 ± 1.0 -0.2 ± 1.00.01 Hospitalizasyon +1.8 ± 0.34 -0.03 ± 0.45 -0.03 ± 0.45AD 66 PD hastası 36  6L/gün 30  8L/gün 1 yıllık izlem

43 ADEMEX çalışması (ADEquacy of PD in MEXico) TOPLAM 965 HASTA (% 42’si yeni) Kontrol grubu Tedavi grubu 4 x 2.0 L  VYA ≤1.78 m 2  4 x 2.5 L  VYA >1.78 m 2  4 x 3.0 L 484481  VYA ≤1.78 m 2  5 x 2.5 L  VYA >1.78 m 2  5 x 3.0 L Paniagua R, et al. JASN 2002;13:1307-20 CrCl >60 L/hf 2 ay

44 ADEMEX çalışması Çalışma parametrelerinin ortalama düzeyleri Kontrol Grubu Tedavi Grubu P Ağırlık 66.3 ± 0.61 66.3 ± 0.61 67.6 ± 0.64 67.6 ± 0.64AD Sistolik KB 148 ± 0.9 148 ± 0.9 149 ± 0.9 149 ± 0.9AD Diyastolik KB 87 ± 0.4 87 ± 0.4 88 ± 0.4 88 ± 0.4AD Prealbümin 33.7 ± 0.5 34.3 ± 0.5 AD Albümin 2.93 ± 0.03 2.93 ± 0.03 3.05 ± 0.03 3.05 ± 0.03 <0.01 Bazalden alb. değişikliği 0.03 ± 0.02 0.03 ± 0.02 0.06 ± 0.02 0.06 ± 0.02AD GFH 0.78 ± 0.09 0.78 ± 0.09 0.59 ± 0.05 0.59 ± 0.05AD nPNA 0.78 ± 0.01 0.78 ± 0.01 0.77 ± 0.01 0.77 ± 0.01AD Peritoneal CrCl 46.1 ± 0.45 46.1 ± 0.45 56.9 ± 0.48 56.9 ± 0.48 <0.001 Total CrCl 54.1 ± 1.0 62.9 ± 0.7 <0.001 Peritoneal Kt/V 1.62 ± 0.01 1.62 ± 0.01 2.13 ± 0.01 2.13 ± 0.01 <0.001 Total Kt/V 1.80 ± 0.02 1.80 ± 0.02 2.27 ± 0.02 2.27 ± 0.02 <0.001 Peritoneal UF 0.84 ± 0.03 0.84 ± 0.03 0.97 ± 0.05 0.97 ± 0.05 <0.05

45 ADEMEX çalışması KontrolGrubuTedaviGrubu 1 Yıllık Sağkalım % 85.5 % 68.3 2 Yıllık Sağkalım % 83.9 % 69.3 Paniagua R, et al. JASN 2002;13:1307-20

46 ADEMEX çalışması Paniagua R, et al. JASN 2002;13:1307-20

47 ADEMEX çalışması Mortalitenin bağımsız belirleyicileri RR P Değeri RR Yaş 10 yıl 1.160.0071.160.007 Cinsiyet erkek 1.090.4651.100.495 Diyabet var 1.76 <0.001 1.77 Albümin 0.1 gr/dl 0.91 <0.001 0.91 nPNA 0.1 gr/kg/gün 0.950.0670.950.094 Peritoneal CrCl 10 L/hf/1.73 m 2 1.030.558 Renal CrCl 10 L/hf/1.73 m 2 0.890.013 Peritoneal Kt/V 0.1 ünite/hf 1.000.781 Renal Kt/V 0.1 ünite/hf 0.940.005 Kreatinin Klirens Kt/V üre Kt/V üre

48 Health-related quality of life predicts outcomes but is not affected by peritoneal clearance: The ADEMEX trial Paniagua R, et al. Kidney Int 2005;67:1093-104 * Mental Fiziksel * * p<0.05

49 Peritoneal klirensleri arttırmak Peritoneal klirensleri arttırmanın teorik olarak klinik sonuçları iyileştirmesi beklenir Ancak, prospektif randomize çalışmalarda olumlu etkiler gözlenmemiştir  Olumlu etkinin ortaya çıkması için süre kısa  Hesaba katılmayan potansiyel karıştırıcı faktörler  Olumlu etki için daha yüksek klirens değerleri hedeflenmeli  Hedef doğru mu?

50 The implications of the ADEMEX study for the peritoneal dialysis prescription: the role of small solute clearance versus salt and water removal

51 Effect of fluid and sodium removal on mortality in peritoneal dialysis patients 125 PD hastası İzlem süresi 3 yıl AMAÇLAR PD hastalarında mortaliteyi etkileyen faktörleri belirlemek Sodyum ve sıvı atılımının klinik sonuçlar üzerine etkisini incelemek 2 1 Ateş K, et al. Kidney Int 2001;60:767-76

52 Sodyum ve sıvı atılımının mortalite üzerine etkisi TOTAL SODYUM ATILIMI TOTAL SIVI ATILIMI p<0.01

53 RR % 95 CI P Değeri Co-morbidite2.041.51-3.230.0001 Serum kreatinin 0.690.56-0.86 <0.001 RRF0.410.22-0.73 <0.01 Total sıvı atılımı 0.900.84-0.96 <0.01 Peritoneal UF 0.940.90-0.99 <0.05 Total Kt/Vüre, total kreatinin klirens ve yüksek peritoneal transport mortaliteyi bağımsız olarak etkilemiyor Ateş K, et al. Kidney Int 2001;60:767-76 Effect of fluid and sodium removal on mortality in peritoneal dialysis patients

54 RR % 95 CI P Değeri Co-morbidite1.651.19-2.31 <0.01 Serum kreatinin 0.690.55-0.87 <0.01 RRF0.530.31-0.91 <0.05 Total sodyum atılımı 0.900.84-0.96 <0.001 Peritoneal sodyum atılımı 0.910.85-0.980.01 Ateş K, et al. Kidney Int 2001;60:767-76 Effect of fluid and sodium removal on mortality in peritoneal dialysis patients

55 Predictors of survival in anuric peritoneal dialysis patients Anüri gelişen 130 PD hastası İki yıllık izlem RR % 95 CI P Değeri Yaş1.081.04-1.12 <0.001 Co-morbidite3.831.19-12.40.02 Serum albümin 0.430.20-0.910.03 Hemoglobin0.700.48-1.020.07 Kısa diyaliz süresi 0.360.15-0.890.03 Kt/V üre 0.430.11-1.660.22 Kreatinin klirens 0.960.92-1.000.08 Peritoneal UF 0.480.23-0.970.04 MortaliteninBelirleyicileri Jansen MAM, et al. Kidney Int 2005;68:1199-1205

56 Peritoneal membran transport özelliğinin sağkalım üzerine etkisi DÜŞÜK DÜŞÜK-ORTA YÜKSEK-ORTA YÜKSEK % 91 % 80 % 72 % 71 1.0 1.6 2.0 2.3 2 yıllık sağkalım Relatif ölüm riski Churchill DN, et al. JASN 1996;7:198-207

57 106 PD Hastası 4 yıllık izlem Prospektif longitudinal gözlemsel çalışma 21 mortalite 17 hemodiyalize transfer Ateş K ve ark. Yayınlanmamış veri Soruna ışık tutabilecek bir çalışma dizaynı

58 Cox regresyon analizi Mortalitenin bağımsız belirleyicileri Cox regresyon analizi RR % 95 CI P Değeri Albümin0.860.80-0.940.001 CRP1.091.03-1.140.001 Co-morbidite2.191.25-3.83 <0.01 Yaş1.061.02-1.10 Total Kt/V üre 0.790.64-0.98 <0.05 Hipertansiyon1.870.53-6.61AD Prealbümin0.600.20-1.82AD D/P kreatinin 0.970.92-1.03AD nPNA1.340.93-1.94AD Kt/V’nin Dahil Edildiği Model Ateş K ve ark. Yayınlanmamış veri

59 Cox regresyon analizi Mortalitenin bağımsız belirleyicileri Cox regresyon analizi RR % 95 CI P Değeri CRP1.131.06-1.19 <0.001 Albümin0.860.79-0.940.001 Yaş1.061.02-1.10 <0.01 Co-morbidite1.931.14-3.27 <0.05 Hipertansiyon2.831.00-8.050.05 Total kreatinin klirens 0.950.87-1.04AD Prealbümin0.690.22-2.12AD D/P kreatinin 1.010.95-1.06AD nPNA1.040.79-1.36AD Kreatinin klirensin dahil edildiği model Ateş K ve ark. Yayınlanmamış veri

60 Cox regresyon analizi Mortalitenin bağımsız belirleyicileri Cox regresyon analizi RR % 95 CI P Değeri Albümin 0.860.79-0.93<0.001 CRP 1.081.03-1.140.001 Yaş1.061.02-1.09<0.01 Co-morbidite 1.921.09-3.37<0.05 Rezidüel renal fonksiyon 0.420.18-0.99<0.05 Hipertansiyon 2.220.63-7.82NS Prealbümin 0.650.21-1.95NS D/P kreatinin 0.980.92-1.04NS nPNA1.010.76-1.34NS Total Kt/V üre 0.840.59-1.20NS Total kreatinin klirens 1.030.90-1.16NS RRF’un Dahil Edildiği Model Ateş K ve ark. Yayınlanmamış veri

61 RR % 95 CI P Albümin 0.860.79-0.93<0.001 CRP 1.081.03-1.13<0.01 Yaş1.051.02-1.09<0.01 Co-morbidite 1.971.11-3.49<0.05 Renal Kt/V 0.570.32-0.99<0.05 Peritoneal Kt/V 0.870.67-1.14ADRR % 95 CI P Albümin 0.86 0.79-0.94 0.001 CRP 1.08 1.03-1.14 0.001 Yaş1.051.02-1.09<0.01 Co-morbidite 1.86 1.06-3.26 <0.05 Renal CrCl 0.85 0.74-0.99 <0.05 Peritoneal CrCl 1.01 0.90-1.13 AD Yeterlilik Göstergesi Olarak Kt/V üre Yeterlilik Göstergesi Olarak Kreatinin Klirens Yeterlilik göstergelerinin peritoneal ve renal komponentlerinin dahil edildiği modeller Ateş K ve ark. Yayınlanmamış veri

62 Peritoneal Kt/V’nin bileşenlerinin sunulduğu Cox modeli D/Püre x Drenaj Volümü D/Püre x Drenaj Volümü Kt/V = Total Vücut Suyu Total Vücut Suyu RR % 95 CI P Değeri CRP1.101.04-1.160.001 Albümin0.890.82-0.97 <0.01 Drenaj volümü 0.610.41-0.890.01 Yaş1.041.01-1.08 <0.05 Co-morbidite1.831.01-3.33 RRF0.320.11-0.93 D/P üre 0.880.75-1.03AD Total vücut suyu 0.980.89-1.08AD Ateş K ve ark. Yayınlanmamış veri

63 Peritoneal kreatinin klirensin bileşenlerinin sunulduğu Cox modeli (D/Pkrea x Drenaj Volümü) x VYA (D/Pkrea x Drenaj Volümü) x VYA CrCl = 1.73 1.73 RR % 95 CI P Değeri CRP1.101.04-1.160.001 Albümin0.890.82-0.97 <0.01 Drenaj volümü 0.610.41-0.890.01 Yaş1.041.01-1.08 <0.05 Co-morbidite1.831.01-3.33 RRF0.320.11-0.93 D/P kreatinin 1.000.95-1.05AD Vücut yüzey alanı 0.910.66-1.25AD Ateş K ve ark. Yayınlanmamış veri

64 İnfüzyon volümü mü? Drenaj volümü mü? RR % 95 CI P Değeri CRP1.111.05-1.17 <0.001 Drenaj volümü 0.510.36-0.73 <0.001 Albümin0.890.82-0.97 <0.01 Yaş1.041.01-1.08 <0.05 Co-morbidite1.951.10-3.47 RRF0.290.09-0.92 İnfüzyon volümü 1.180.23-4.23AD Kt/V üre 0.920.72-1.18AD nPNA1.150.76-1.74AD D/P kreatinin 0.980.93-1.03AD Prealbümin0.770.27-2.16AD Hipertansiyon0.920.14-5.83AD Ateş K ve ark. Yayınlanmamış veri

65 RR % 95 CI P Değeri CRP1.151.08-1.22 <0.001 Peritoneal ultrafiltrasyon 0.800.73-0.88 <0.001 Albümin0.890.82-0.97 <0.01 Yaş1.041.01-1.08 <0.05 Co-morbidite1.981.11-3.54 RRF0.360.13-0.97 Drenaj volümü 0.750.51-1.10AD Kt/V üre 0.920.72-1.18AD nPNA1.150.76-1.74AD D/P kreatinin 0.980.93-1.03AD Prealbümin0.770.27-2.16AD Hipertansiyon0.920.14-5.83AD Drenaj volümü mü? Net peritoneal ultrafiltrasyon mu? Ateş K ve ark. Yayınlanmamış veri

66 Sonuç PD hastalarında özellikle ilk 2 yıldan sonra prognoz kötüdür. PD hastalarında özellikle ilk 2 yıldan sonra prognoz kötüdür. PD hastalarında diyaliz yeterliliğini değerlendirmenin en iyi yönteminin ne olduğu açık değildir. PD hastalarında diyaliz yeterliliğini değerlendirmenin en iyi yönteminin ne olduğu açık değildir. Günümüzdeki veriler prognozu iyileştirmek için öncelikli hedeflerin rezidüel renal fonksiyonun korunması ve ultrafiltrasyonun optimize edilmesi olması gerektiğini düşündürmektedir. Günümüzdeki veriler prognozu iyileştirmek için öncelikli hedeflerin rezidüel renal fonksiyonun korunması ve ultrafiltrasyonun optimize edilmesi olması gerektiğini düşündürmektedir. Yeterlilik hedeflerinin yeniden gözden geçirilmesi gereklidir. Yeterlilik hedeflerinin yeniden gözden geçirilmesi gereklidir. Bu konular ile ilgili yeni çalışmalara gereksinim vardır. Bu konular ile ilgili yeni çalışmalara gereksinim vardır.


"SAPD TEDAVİSİNİN YETERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Kenan ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları