Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Osman YILDIRIM Genel Müdür V. 18 Aralık 2014 MERSİN

2 SUNUM İÇERİĞİ Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM) İnsan Kaynakları Bütçe Eğitim ve Öğretim Yılına Ait Bazı Veriler ÇALIŞMALAR Yapılan Çalışmalar Devam Eden ve Planlanan Çalışmalar

3 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN (MTEGM) GÖREVLERİ
652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede görevler şu şekilde belirtilmektedir: Okul ve Kurumların Yönetimine ve Öğrencilerin Eğitim ve Öğretimine Yönelik Politikalar Belirlemek ve Uygulamak. Öğretim Programları ve Eğitim Materyalleri Hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna Sunmak Eğitim ve İstihdam İlişkisini Güçlendirecek Mesleki Eğitimi Yaygınlaştıracak Politika ve Stratejiler Geliştirmek ve Uygulamak Bakan Tarafından Verilen Benzeri Görevleri Yapmak

4 YENİDEN YAPILANMA 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile mülga daireler; Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı (Fon Dairesi) Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Mesleki ve Teknik Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü adı altında birleştirilmiştir.

5 YENİDEN YAPILANMA Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde görev tanımı yapılmış 7 daire başkanlığı vardır: Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı

6 MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI DAĞILIMI
Genel Müdürlük ERKEK KADIN TOPLAM Genel Müdür 1 Daire Başkan V. 4 5 M.E.Uzman Yardımcısı 6 10 Dai.Bşk. (Şahsa Bağ.) 2 3 Eğitim Uzmanı (Şahsa Bağ.) 15 20 APK Uzm. Eğitim Uzmanı 7 12 Uzman Mühendis Müdür Okul Müdür Yardımcısı Uzman Öğretmen 14 21 Öğretmen 16 36 Şef 24 Bilgisayar İşlt 11 VHKİ 8 17 25 Memur Sekreter Hizmetli 95 85 184

7 MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MTEGM PERSONEL SAYISI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERKEK KADIN TOPLAM Özel Büro 19 15 34 Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı 21 7 28 Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı 10 6 16 Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanlığı 11 27 Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire 17 Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı 9 14 23 Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı 3 8 6. Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 2 95 85 184

8 MİlLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YILLIK BÜTÇELERİ VE MTEGM MEB BÜTÇESİNDEKİ % PAYI

9 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINA AİT BAZI VERİLER
Normal Öğretim 2904 (%88) İkili Öğretim 405 (%12) Kurum Sayısı Toplam 3309 Öğrenci Sayısı Toplam Öğretmen Sayısı Derslik Sayısı 57.268 Uygulanan Program Sayısı 62 Alan 226 Dal Derslik Başına Öğrenci Sayısı 31 Pansiyonlu Okul Sayısı Pansiyonda Kalan Öğrenci Sayısı 667 76.147 Mezunların Yüksek Öğretime Ortalama Giriş Oranı (ÖSYM 2013 verilerine göre) Lisans Programlarına Yerleşme Oranı % 6 Önlisans Programlarına Yerleşme Oranı % 29 Açık Öğretim Programlarına Yerleşme Oranı % 11 Mezunların İşgücüne Katılma Oranı (2014 Ağustos TÜİK verilerine göre) Mezunların İşsizlik Oranı (2014 Ağustos TÜİK verilerine göre) % 65.1 % 10,7

10 YAPILAN ÇALIŞMALAR

11 OKUL ÇEŞİTLİLİĞİNDEN PROGRAM ÇEŞİTLİLİĞİNE GEÇİŞ
Ticaret Meslek Lisesi Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi Anadolu Ticaret Meslek Lisesi Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi Anadolu İletişim Meslek Lisesi Denizcilik Meslek Lisesi Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Tapu Kadastro Anadolu Meslek Lisesi Adalet Meslek Lisesi Endüstri Meslek Lisesi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Teknik Lise Tarım Meslek Lisesi Anadolu Teknik Lisesi Tarım Anadolu Meslek Lisesi Kız Meslek Lisesi Ziraat Teknik Lisesi Kız Teknik Lisesi Meslek Lisesi Anadolu Meslek Lisesi Anadolu Kız Meslek Lisesi Anadolu Kız Teknik Lisesi

12 Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Türleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
OKUL ÇEŞİTLİLİĞİNDEN PROGRAM ÇEŞİTLİLİĞİNE GEÇİŞ GEÇİŞTEN SONRA GEÇİŞTEN Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Türleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Çok Programlı Anadolu Lisesi (Anadolu Mesleki ve Teknik Programları ile Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi Programları uygulanmaktadır)

13 TÜRKİYE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM STRATEJİ BELGESİ
EYLEM PLANI Politika Ekseni Öncelik Tedbir Madde Sayısı MTE STRATEJİ BELGESİ ve EYLEM PLANI ERİŞİM 1-Meslekî ve Teknik Eğitime Erişim İmkanları Geliştirilecektir. 4 Tedbir KAPASİTE 2-Meslekî ve Teknik Öğretim Programları Geliştirilecek ve Yeterlilik Sistemi Güçlendirilecektir. 5 Tedbir 3-Meslekî ve Teknik Eğitimde Mesleki Rehberlik ve Kariyer Gelişimi Faaliyetleri Geliştirilecektir. 1 Tedbir 4- Meslekî ve Teknik Eğitimde Etkin ve Verimli Bir Yönetim Sistemi Oluşturulacaktır. 5-Meslekî ve Teknik Eğitimde Etkin ve Sürdürülebilir Bir Finansman Yönetimi Sağlanarak Okul ve Kurumların Eğitim Ortamları Geliştirilecektir. 3 Tedbir 6-Meslekî ve Teknik Eğitimde Kalite Güvence Sistemi Kurulacaktır. 2 Tedbir İSTİHDAM 7-Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurum Öğrenci ve Mezunlarının İş Piyasasına Geçişleri Desteklenecektir. 8-Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurum Öğrenci ve Mezunlarının Ulusal ve Uluslararası Hareketliliği Etkinleştirilecektir. Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı ( ) Yüksek Planlama Kurulu’nun 06/05/2014 tarih ve 2014/5 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan Belge 08/06/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

14 (SOSYAL ORTAKLAR VE PROJELER)
PROTOKOL VE PROJELER (SOSYAL ORTAKLAR VE PROJELER) Yürürlükteki Protokol Sayısı 76 Ulusal Projeler Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM) TL Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEP) TL TOPLAM TL Uluslararası Projeler Leonardo de Vinci Proje Sayısı 550 Endüstriyel Otomasyon Teknolojilerinin Orta Asya ve Ortadoğu Ülkelerine Yaygınlaştırılması Projesi Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşmasının Artırılması Projesi-1 Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşmasının Artırılması Projesi-2 Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması-1 Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması-2

15 MESLEKİ BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (MESGEP)
Projede 2013 yılı içinde 35 ilde özel politika gerektiren grupların hayat kalitelerinin yükseltilmesine katkı sağlayacak mesleki eğitim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması için ihtiyaç duyulan bilgilerin üretilmesi amacıyla bir araştırma yapılmıştır. İllerde çalışmalar, bu araştırma raporu doğrultusunda yapılmaktadır. Proje kapsamında yıllarında kişi eğitim almak için başvurusu kabul edilmiştir. Kabul edilen başvurular sonunda; -1450 kişi kursları bitirerek belge almış, -4786 kişi eğitimlerine devam etmekte, -1300 kişi kursların başlamasını beklemektedir. MESGEP kapsamında açılacak kurslar için; telefon numarasından mesgep.meb.gov.tr internet sitesinden bilgi alınabilmektedir.

16 UZMANLAŞMIŞ MESLEK EDİNDİRME MERKEZLERİ PROJESİ (UMEM)
81 ildeki 212 proje okullarında; Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri’10 Projesi, kapsamında bugüne kadar kurs/program düzenlenmiş ve bu kurs/programlardan kursiyer/katılımcı faydalanmıştır. Nisan 2014 İŞKUR verilerine göre kurs/programlara katılan kursiyer/katılımcılardan ’si belge almaya hak kazanmıştır. Belge almaya hak kazanan kursiyer/katılımcıların ise %74,9’u istihdam edilmiştir. Yıl Düzenlenen Kurs/Program Sayısı Kursiyer/Katılımcı Sayısı Erkek Kadın Toplam 2011 4.961 27.755 10.967 38.722 2012 5.814 35.757 19.627 55.384 2013 5.061 31.557 24.148 55.705 2014* 1.064 7.845 7.696 15.541 TOPLAM 16.900 62.438 Proje ortaklarıyla Uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla her iki protokol birleştirilerek 8 Mayıs 2014 tarihinde yeni Protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında Genelge çalışmaları tamamlanmış olup 81 İl Valiliğine gönderilme süreci başlatılmıştır.

17 ULUSLARARASI ROBOT YARIŞMASI
Uluslararası Sekizinci Robot Yarışması; Mayıs 2014 tarihlerinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Salonunda (BESYO), Temalı (Tema: Tarihi İpek Yolu Slogan: AHİCAN İpek Yolunda), Çizgi İzleyen, Sumo, Mini Sumo, Hareketli Robotlar (Robotino) ve Serbest Robot Yarışması olmak üzere 6 (altı ) farklı kategoride yapılmıştır. Yarışmaya; 27 si üniversite, 136’sı ortaöğretim kurumu olmak üzere 163 kurumdan 1185 robot kesin kayıt yaptırmıştır ortaöğretim öğrencisi, 366 ortaöğretim öğretmeni, 200 üniversite öğrencisi, 32 üniversite öğretim görevlisi/üyesi olmak üzere 1500 kişi katılmış ve yurt dışından çizgi izleyen kategorisinde 5 robot ile 10 öğrenci ve 4 öğretmen katılmıştır. Katılan Ülkeler: Azerbaycan, Almanya, Arnavutluk, Gürcistan ve Pakistan.

18 Elektrik Elektronik Teknolojisi Tekstil Teknolojisi 4.500,00
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ ÖZEL MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (RG 7 Eylül 2013/28758) EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ VERİLEN ALANLAR VE DESTEK TUTARLARI Sıra No Alan Adı Destek Tutarı (TL) 1 Makine Teknolojisi 5.500,00 2 Metal Teknolojisi 5.000,00 3 Elektrik Elektronik Teknolojisi 4 Tekstil Teknolojisi 4.500,00 5 Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 6 Plastik Teknolojisi 7 Motorlu Araçlar Teknolojisi 8 Gıda Teknolojisi 9 Kimya Teknolojisi 10 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 11 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 12 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 13 9. Sınıf 3.800,00 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN MADDE 42 – 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 12’nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. (Kanun No. 6353, Kabul Tarihi: 4/7/2012, 12/07/2012 Tarihli Resmi Gazete “Bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören her bir öğrenci için, eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre Devlete maliyetinin bir buçuk katını geçmemek üzere, her eğitim öğretim yılı itibarıyla Maliye Bakanlığı ile Bakanlık tarafından müştereken belirlenen tutarda, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekten eğitim ve öğretim desteği yapılabilir. Bakanlar Kurulu kararıyla, bu Kanun kapsamında organize sanayi bölgeleri dışında açılan mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için de altıncı fıkradaki usul ve esaslar çerçevesinde eğitim ve öğretim desteği yapılabilir. Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarlar, iki katı ve kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edilir. Bu fiillerin okullar tarafından tekrarı halinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal edilir. Bu konu ile ilgili öğrenci başarı durumu da dahil olmak üzere destek verilme kriterleri, hangi eğitim ve öğretim alanlarına destek verileceğine dair kurallar ile diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.”

19 AVRUPA BİRLİĞİ IPA KAPSAMINDA UYGULANAN PROJELERİMİZ
Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi (METEK 1) Mesleki ve teknik eğitimin kalitesini arttırarak işgücü piyasası ile bağlantısını sağlamak, insan kaynaklarına yönelik yatırımları desteklemek ve mesleki ve teknik eğitimde kalite sistemi oluşturmak amacıyla METEK-1 Mayıs 2014 itibariyle program uygulamaları dışında tamamlanmıştır. En belirgin çıktısı olarak Kalite Geliştirme Merkezi kuruldu METEK II için ise iş tanımı çalışmaları devam etmektedir. Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranlarının Artırılması Projesi (KEP I) Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranlarını arttırılması amacıyla Özellikle Kız Çocuklarının Okullulaşma Oranlarının Artırılması Projesi (KEP I) 2013 yılında tamamlanmıştır. KEP II projesinin ise teknik danışmanlık ihalesinin kısa liste oluşturmak için değerlendirmesi devam etmektedir. 2015’in ilk çeyreğinde faaliyetlerine başlanması planlanmaktadır.

20 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANININ ORTA ASYA VE ORTA DOĞU ÜLKELERİNE YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ Proje kapsamındaki eğitimler 2012 yılında başlamış ve bugüne kadar İzmir Mazhar Zorlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde görev yapan ve Japonya ve Türkiye’de eğitim almış alan öğretmenler tarafından; 2012 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Pakistan, Afganistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Filistin ülkelerinin Mesleki ve Teknik Eğitim Yöneticilerinin eğitimleri ve Pakistan ülkesinin Mesleki ve Teknik Okul Öğretmenlerinin eğitimleri tamamlandı. 2013 yılında Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Pakistan ve Azerbaycan ülkelerinin Mesleki ve Teknik Okul Öğretmenlerinin eğitimleri tamamlandı. 2014 yılında Filistin, Kırgızistan, Tacikistan ve Türkmenistan ülkelerinin Mesleki ve Teknik Okul Öğretmenlerinin eğitimleri tamamlandı. yılları arasında düzenlenen 11 kursta toplam 120 Öğretmen eğitim almıştır.

21 SOMALİLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ PROJESİ
Somali’ye Yardım Eylem Planı çerçevesinde 2012 yılında ülkemize gelen Somali’li öğrencilerin eğitim ve öğretim işleri devam etmektedir. Öğrencilerle ilgi son durum tabloda gösterilmiştir. OKUL ADI MEVCUT İzmir Çeşme Ulusoy Anadolu Denizcilik Meslek Lisesi 15 Bursa Osmangazi Ziraat Teknik Lisesi ve Tarım Meslek Lisesi, 8 Kırşehir Kaman Türk Telekom Osman Kulaksız Anadolu Meslek ve Tarım Meslek Lisesi 5 Ankara Gölbaşı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, 16 Kayseri Melikgazi Ahmet Baldöktü Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, Konya Akşehir Anadolu Sağlık Meslek Lisesi, 17 Konya Ereğli Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Manisa Merkez Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 21 TOPLAM 114

22 EUROPASS VE ULUSAL REFERANS NOKTASI VE MKTS
Mesleki ve Teknik Eğitim Alan ve Dallarına ilişkin olarak EUROPASS sertifika ekleri hazırlanmıştır. Ulusal Referans Noktası (URN) ile ilgili çalışmalar tamamlanmış ve web sayfası hazırlanmıştır. Söz konusu URN sitesinde EUROPASS sertifika ekleri yayınlanmıştır. Mesleki ve teknik eğitimde kredi transfer sistemi (MKTS) oluşturulması amacıyla hazırlanan çalışmalar tamamlanmış olup eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya konmuştur.

23 148 kurum ve kuruluşla imzalanmış olan 76 protokol yürürlüktedir.
PROTOKOLLER Genel Müdürlüğümüz, mesleki ve teknik eğitimi geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla kamu/özel kurum/kuruluşları (Dernek, Vakıf ve Sivil Toplum Kuruluşu) ile işbirliğine gitmiştir. Bugün itibariyle 148 kurum ve kuruluşla imzalanmış olan 76 protokol yürürlüktedir.

24 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM İSTİŞARE TOPLANTILARI
Denizcilik Sektörü Eğitim İstişare Toplantısı 08.Şubat.2013 Havacılık Sektörü Eğitim İstişare Toplantısı 22.Şubat.2013 Turizm Sektörü Eğitim İstişare Toplantısı 28.Haziran.2013 Elektrik Elektronik Sektörü Eğitim İstişare Toplantısı 22 Mayıs 2013 Makine Sektörü İstişare Toplantısı 27 Şubat 2014 Mesleki ve Teknik Eğitim İstişare toplantılarından bu 5. sini gerçekleştiriyoruz. Daha önce yapılan Eğitim İstişare Toplantılarından; Denizcilik Sektörü Sayın Bakanımızın katılımı ile 08.Şubat.2013 tarihinde, Havacılık Sektörü 22.Şubat.2013 tarihinde, Turizm Sektörü 28.Haziran.2013 tarihinde ve Makine Sektörü de 27.Şubat.2014 tarihinde gerçekleştirdik. Bu toplantılardan çıkan sonuçları katılımcılarla paylaşıp tekrar görüşlerini aldık. Eğitim politikalarımızda kullanılmak üzere değerlendirdik ve değerlendirmeye devam ediyoruz.

25 YAPILAN ÇALIŞMALAR 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna paralel olarak 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanununda değişiklik yapılmasına yönelik çalışmalar tamamlanarak dış paydaşların görüşlerine sunulmuştur. İç Hizmet Yönergesinin hazırlanmıştır. Onuncu Kalkınma Planında Bakanlığımız koordinesinde / sorumluluğunda olan Öncelikli Dönüşüm Programları kapsamında eylem planları hazırlanmıştır. OSB’lerde özel meslek liseleri açılmasına yönelik teşvik kanunu ve uygulama tebliği çıkarılmasına destek verilmiş, 12 alana ait öğrenci birim maliyeti belirlenmiştir. Mesleki ve Teknik Eğitim Kalite Geliştirme Merkezi kurulmuştur.

26 YAPILAN ÇALIŞMALAR 62 alan ve 226 dala ait mesleklerin tanıtımı ile ilgili tanıtım materyali hazırlanmıştır. Öğretim programlarının ISCED, FOET gibi uluslararası sınıflamalara göre düzenlenmesiyle ilgili tüm alan ve dalların kodları doğrultusunda açık meslek lisesinde uygulanan alan ve dalların FOET kodları yapılmıştır. 1112 adet yeni modülün yazımı tamamlanmıştır. 1658 adet modülün alan, dil ve grafik incelmesi yapılarak web sayfasında yayımlanmıştır.

27 YAPILAN ÇALIŞMALAR Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi (METEK) kapsamında kazanımlara dayalı olarak 10 alan ve 26 dala ait mesleki ve teknik öğretim programı hazırlanmış ve söz konusu programlar eğitim öğretim yılından uygulanmak üzere Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiştir. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu meslek programı ve Anadolu teknik programına ilişkin 52 alan 204 dala ait Haftalık Ders Çizelgeleri hazırlanmış ve söz konusu programlar eğitim öğretim yılından uygulanmak üzere Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiştir. Mesleki Yabancı Dil dersi materyal hazırlama çalışmaları tamamlanmıştır. TUBİTAK ile işbirliği yapılarak girişimcilik dersi öğretim programı geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır.

28 YAPILAN ÇALIŞMALAR Tüm ortaöğretim kurumlarının 9’uncu sınıflarında okutulan Sağlık Bilgisi Dersi öğretim programı ve ders kitabı hazırlanmıştır. Çince ve Rusça Dersi öğretim programları ve materyalleri hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Bilişim Teknolojileri, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama ve Perakende ile Büro Yönetimi alanlarına ait mesleki İngilizce eğitim araçları hazırlanmış ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına sunulmuştur. 17 alan 79 dala ait İkili Mesleki Eğitim Merkezi haftalık ders çizelgeleri ve açıklamaları düzenlenmiş Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca onaylanmıştır. 22 alanda kazanımlara dayalı öğretim programı geliştirme çalışmalarına başlanmıştır.

29 YAPILAN ÇALIŞMALAR 2014 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu hazırlanmıştır. Okul Sağlığı ile ilgili çalışmalar koordine edilmekte ve uygulanması sağlanmaktadır. İtalya ile denizcilik eğitim zaptı imzalanarak öğrencilerin staj ve beceri eğitimlerinin karşılıklı yapılmasına imkan sağlanmıştır. Denizcilik ve turizm eğitimi alanlarında Türkmenistan ile işbirliği projesi uygulamaya konulmuştur. Almanya Federal Cumhuriyetinde yaşayan göçmen ve yabancıların mesleki eğitim diplomalarının tanınması hakkındaki kanun gereği Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın denklik işlemleri için öğretim programları içerikleri temin edilmiştir.

30 YAPILAN ÇALIŞMALAR Mesleki ve teknik ortaöğretimde 61 alan ve 226 dalda donatım standartları ve maliyetleri belirlenmiştir. Yeşil teknoloji konusunda uluslararası eğitim merkezi olarak da faaliyet gösterecek, bütünleşik ve sürdürülebilir tasarımla yenilenebilir enerji meslek lisesi inşası için plan çalışmaları yapılmıştır. 2013–2014 Yıllarında öğretmen ve yöneticinin eğitimine başlanmış olup bu kapsamda düzenlenen Liderlik ve Girişimcilik Eğitimi Seminerine 3090 yönetici katılmıştır. 2013–2014 Yıllarında öğretmen ve yöneticinin eğitimine başlanmıştır. 6 İl Merkezinde düzenlenen bölgesel izleme ve değerlendirme toplantılarına 26 ilden 1287 okul müdürü, 43 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürü katılmıştır. Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan Eğitim Bakanlıkları ile işbirliği içerisinde bu ülkelerin mesleki eğitimlerinin yeniden yapılanması için destek verilmiş ve eğiticilerin eğitimi yapılmıştır.

31 YAPILAN ÇALIŞMALAR Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin eğitim öğretim yılı ağırlıklı yıl sonu ortalamaları üzerinden okul, ilçe, il başarı sıralamaları yapılarak illere gönderilmiştir. Yüksek Öğretime Giriş Sınavı verileri incelenerek okul, ilçe ve il başarı durumları tespit edilerek illere gönderilmiştir. Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. Genel Müdürlüğümüzün sahip olduğu TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile ilgili gerekli revize çalışmaları tamamlanmıştır. Genel Müdürlüğümüzde SWOT analizi çalışmaları yapılmıştır. Kalite Geliştirme Stratejisi ve Eylem Planı, Öz Değerlendirme Rehberi ve Kalite Yönetim Standartları Referans ve Rehber Kılavuzu geliştirilmiştir.

32 YAPILAN ÇALIŞMALAR 36.Ülkemizde ilk defa ortaöğretim seviyesinde Tasarım Teknolojisi alanında öğretim programı hazırlama çalışmaları tamamlanarak uygulamaya konulmuştur. 37.Öğrenci, öğretmen ve diğer yararlanıcıların öğretim materyallerini (modülleri) elektronik ortamda değerlendirmelerine imkan veren uygulama başlatılmıştır.

33 DEVAM EDEN VE PLANLANAN ÇALIŞMALAR

34 DEVAM EDEN VE PLANLANAN ÇALIŞMALAR
Türkiye Mesleki ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı ( ) sekretarya hizmetleri yürütülecektir. 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanununda değişiklik yapılmasına yönelik çalışmaları Başbakanlığa gönderilecektir. 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi hakkındaki Kanunda değişiklik yapılması çalışmaları Başbakanlığa gönderilecektir. Onuncu Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programları eylem planlarının uygulanması çalışmaları sürdürülecektir. OSB’lerde özel meslek liseleri açılmasının desteklenmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunulacaktır. Mesleki ve Teknik Eğitim Kalite Geliştirme Merkezi uygulamaya geçirilecektir.

35 DEVAM EDEN VE PLANLANAN ÇALIŞMALAR
Beceri haritası taslağı hazırlanacaktır. Modül yazım çalışmaları devam edecektir. Mesleki ve teknik eğitimi geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla kamu/özel kurum/kuruluşları (Dernek, Vakıf ve Sivil Toplum Kuruluşu) ile iş birliği çalışmaları geliştirilerek sürdürülecektir. Sektör istişare toplantıları/komiteleri gerçekleştirilecektir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları kayıt-kabul ile ilgili iş ve işlemler yapılacaktır. Okul Sağlığı ile ilgili çalışmalara devam edilecektir.

36 DEVAM EDEN VE PLANLANAN ÇALIŞMALAR
METEK 2 ve KEP 2 Projelerinin hazırlık çalışmaları tamamlanarak uygulamaya geçirilecektir. Özel politika gerektiren bireylere meslek kazandırmayı amaçlayan (MESGEP ) çalışmalarına devam edilecektir. Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesinin yeni protokol doğrultusunda sürdürülmesi sağlanacaktır. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanının Orta Asya ve Orta Doğu Ülkelerine Yaygınlaştırılması Projesi uygulamalarına devam edilecektir. Somalili Öğrencilerin Eğitimi Projesi çalışmalarına devam edilecektir. Uluslararası Robot Yarışması gerçekleştirilecektir.

37 DEVAM EDEN VE PLANLANAN ÇALIŞMALAR
İllerin işgücü ihtiyacı doğrultusunda göre alan ve dalların açılması/kapanması sağlanacaktır. Yeşil teknoloji konusunda uluslararası eğitim merkezi olarak da faaliyet gösterecek, bütünleşik ve sürdürülebilir tasarımla yenilenebilir enerji meslek lisesi inşası yapım çalışmalarına başlanacaktır. Kalite Geliştirme Stratejisi ve Eylem Planı, Öz Değerlendirme Rehberi ve Kalite Yönetim Standartları Referans ve Rehber Kılavuzu’nun uygulanması sağlanacaktır. Uygulamalı matematik ve fizik öğretimi ile ilgili çalışmalar yapılacaktır.

38 DEVAM EDEN VE PLANLANAN ÇALIŞMALAR
TÜSSİDE’de öğretmen ve yöneticilerin Liderlik ve Girişimcilik Eğitimlerine devam edilecektir. Meslek ve teknik ortaöğretim okullarında görev yapan genel bilgi ders öğretmenlerinin hizmetiçi faaliyetlerine katılımı sağlanacaktır. Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin akademik başarıları her yıl düzenli bir şekilde izlenecektir. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarının İzlenmesi (e-mezun) Projesi geliştirilerek sürdürülecektir. Öğretmen ve yöneticilerin hizmetiçi eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

39 DEVAM EDEN VE PLANLANAN ÇALIŞMALAR
28. Okul çeşitliliğinden program çeşitliliğine geçiş çalışmasını değerlendirmek için araştırma yapılacaktır. 29. Eğitim Öğretim programlarına sektör görüşlerini yansıtmak için öğretim programı sektör komiteleri toplantıları yapılacaktır Eğitim Öğretim yılına ait okul karneleri çalışmaları yapılacaktır. 31. Mesleki ve teknik orta öğretim düzeyinde ilk defa uygulamaya konulacak olan sivil havacılık alanı yer hizmetleri öğretim programı geliştirilecek ve uygulamaya konulacaktır. 32. Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarında Uçak Bakım alanı programı uygulayan okullara ait tanınan okul çalışmaları yapılacaktır

40 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


"Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları