Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ KALİTE GÜVENCESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ KALİTE GÜVENCESİ"— Sunum transkripti:

1 ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ KALİTE GÜVENCESİ
Bayram AKBAŞ Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı Konulu İzleme Toplantısı Mesleki Eğitimde Kalite Güvencesi 19 Aralık 2012/Ankara

2 KALİTE Standartlara göre yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme derecesi Bir mal veya hizmetin müşteri beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilme yeteneği Kalite yönetiminin, kalite şartlarının gerçekleştirilmesi için güvence sağlamaya odaklanan bölümü TS EN ISO 9000 (Mayıs 2007) standardındaki tanım Ödenen bedelin karşılığının tam alarak alınması.

3 KALİTE GÜVENCESİ Kötü sürprizle karşılaşmama garantisi.
Kalite güvencesi, TS EN ISO 9000 (Mayıs 2007) standardındaki tanıma göre; “kalite yönetiminin, kalite şartlarının gerçekleştirilmesi için güvence sağlamaya odaklanan bölümü”dür

4 Ulusal Yeterlilik Sisteminde Kalite Güvencesi
GİRDİ >>>> UMS UYGULAMA >>>>UYGUN ORTAM/ÖĞRETMEN-EĞİTMEN YETERLİLİĞİ ÇIKTI >>>> ÜÇÜNCÜ GÖZ TARAFINDAN>> BİREYSEL ÖLÇME- DEĞERLENDİRME, KURUMSAL AKREDİTASYON. KAYIT ALTINA ALMA  KIYASLAMA >>>> TYÇ İZLEME/GERİ BESLEME >>>> KURUMSAL UZLAŞI VE İŞBİRLİĞİ>> ULUSAL POLİTİKA/SİYASİ İRADE  İMEİGEP/UİS, vb. Süreçler sonucunda verilen MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik çeşitli unsurlar geliştirilmiştir. Belli kriterler ışığında, Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin ilgili mesleğe yönelik deneyim sahibi, sektörünü temsil eden kurum/kuruluşlarca hazırlanması, yapılan çalışmaların MYK tarafından belli kriterler ışığında detaylı incelenmesi ve varsa düzeltmelerin yapılması için taslağı geliştiren kurum/kuruluşa bildirilmesi, hazırlanan taslakların kamunun görüşüne sunulması ve kamu görüşü sonrası sektör komitesinde incelenmesi dokümanların kalite güvencesine yönelik izlenen faaliyetlerdir. Ayrıca standartlar ve yeterlilikler, durağan olmayıp ilgili tarafların talep ve önerileri doğrultusunda iş piyasasının değişen şartlarına uyum sağlamak amacıyla güncellenmektedir [3,4]. Kalite güvencesine yönelik bir diğer unsurda yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşların “TS EN ISO/IEC Personel Belgelendirmesi yapan Kuruluşlar için Genel Şartlar” standardına göre akredite olmalarıdır. Akreditasyon sonucunda kuruluşların başvuruları incelenmekte ve yapılan inceleme sonucunda kuruluş denetime tabii tutulmaktadır. Ayrıca söz konusu kuruluşların faaliyetlerinin, kayıtlarının ve düzenlediği belgelerin MYK tarafından izlenmesine yönelik programlı veya programsız denetimlerin yapılması veya yaptırılması da sistemin güvenirliğini arttırmaktadır.

5 Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Güvencesi
Eğitim Ortamlarının İyileştirilmesi Eğiticilerin Niteliğinin Arttırılması Yeni Bir Okul Yönetim Modeli Eğitim Müfredatlarının Ulusal Meslek Standartlarına göre güncellenmesi İş gücü piyasasına uygun insan gücü yetiştirilmesi Akredite Sınav Merkezi sayısının arttırılması Eğitim kurumlarının akreditasyonu

6 Ulusal Yeterlilik Sistemi Bileşenleri
Ulusal Meslek Standartları Ulusal Yeterlilikler Sınav ve Belgelendirme Eğitim Akreditasyon Ulusal Yeterlilik Çerçevesi

7 Sistemin Faydaları İş piyasasının talep ettiği bireylerin yetişmesi
Katılımcı anlayışla işletilmesi Öğrenme çıktılarına dayalı kıyaslanabilir ve tanınır belgeler Hayat Boyu Öğrenmeyi Teşvik Yatay ve Dikey Geçişlere İmkan Sağlaması Kalite Güvencesi sağlanmış ölçme-değerlendirme süreçleri

8 Ulusal Meslek Standardı (UMS)
Mesleğin başarı ile icrası Bilgi Beceri Tavır ve Tutumlar Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

9 MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgeleri
MYK’nın Yetkilendirdiği Kuruluşlar ISO standardına göre akreditasyon İlgili yönetmelik kapsamında tanımlanan özellik ve ölçütlere sahip olma MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgeleri Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme programı

10 Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi
Ulusal yeterlilik sistemleri arasında kıyaslanabilirlik sağlayarak farklı ülke ve sistemlerde verilen yeterliliklerin anlaşılmasını kolaylaştıran, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen referans çerçevedir (665 sayılı KHK ile 5544 sayılı Kanunda yapılan düzenleme). 23 Nisan 2008 Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından kabul edilmiştir. (2008/C 111/01) Öğrenme çıktılarına dayalı seviye tanımlayıcılarından oluşan sekiz seviyeye sahiptir. İş piyasasında hareketlilik ve hayat boyu öğrenmeyi amaçlar. Farklı ülkeler ve sistemler arasında yeterliliklerin anlaşılmasını sağlar. Ülkelerin Ulusal Yeterlilik Çerçevelerini geliştirmelerini teşvik eder.

11 ULUSAL YETERLİLİK ÇERÇEVESİ (TYÇ)
AYÇ ile uyumlu olacak şekilde tasarlanan; ilk, orta ve yüksek öğrenim dahil, mesleki, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yolları ile kazanılan tüm yeterlilik esaslarını ifade eder. (5544 m.2/d) Kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterlilikler TYÇ’ye dahil edilir, MEB, YÖK, MYK m.23/A

12 “İstihdam Ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı (İMEİGEP)”
2010/660 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve tarih ve sayılı Resmi Gazete Gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesine ilişkin İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantıları İhtiyaçlara ve geri beslemelere göre Eylem Planının güncellenmesi

13 TEŞEKKÜRLER www.myk.gov.tr


"ULUSAL YETERLİLİK SİSTEMİ KALİTE GÜVENCESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları