Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı Sibel ÇİFTÇİ Eğitim Uzmanı Aralık 2014

2 Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının Görevleri
Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının akreditasyon faaliyetlerini yürütmek, Okullarda öz değerlendirme süreçlerini desteklemek, Okulların öz değerlendirme süreci sonunda hazırlamış oldukları kalite geliştirme ve iyileştirme eylem planlarını doğrulamak ve onaylamak, Okulları, belirli zaman aralıklarında kalite yönetim standartları doğrultusunda elde edilen izleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, gerektiğinde sunulan kanıt belgelerini yerinde doğrulamak ve okullara bu yönde danışmanlık yapmak,

3 Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının Görevleri
Mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin geliştirilmesine yönelik süreçleri, usul ve esasları belirlemek, Öğretmen, idareci ve diğer hizmet personelinin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu doğrultuda hizmet içi eğitim faaliyetlerini yürütmek, Mesleki ve teknik eğitim kalite uygulamalarına ilişkin iyi örnekleri toplamak ve paylaşıma açmak ve yaygınlaştırmak, Okullara kalite uygulamalarına ilişkin yıllık raporları hazırlatmak ve kamuoyu ile paylaşmak,

4 Kalite Geliştirme Daire Başkanlığının Görevleri
Mesleki ve teknik eğitim sisteminin kalitesinin arttırılmasına yönelik standart ve kriterlerin belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Kaliteli eğitim ve öğretim için performans kriterlerini belirlemek, Ulusal Referans Noktası ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, diğer ülkeler ve Avrupa Birliği Kalite Güvence Referans Çerçevesi (EQARF) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

5 HİZMETİÇİ EĞİTİM Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlere; işe uyumlarını sağlamak, işte verimliliklerini, bilgi ve becerilerini arttırmak, teknolojideki gelişmelere uyumlarını ve üst görevlere hazırlanmalarını sağlamak üzere, çeşitli kurs ve seminerler düzenlenmektedir.

6 HİZMETİÇİ EĞİTİM Bu kurs ve seminerlerin düzenlenmesinde;
Teftiş raporlarının değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan hizmet içi eğitim ihtiyaçları, Okullarımızda çeşitli konu ve branşlarda eğitim verilmesi konusunda gelen istekler, Yönetmelik ve mevzuatta meydana gelen değişiklikler sonucu ortaya çıkan hizmetiçi eğitim ihtiyacı,

7 HİZMETİÇİ EĞİTİM İkili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilen projeler doğrultusunda eğitime alınan öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin diğer öğretmenlere de aktarılması, Bakanlığımızın, okullarımızın makine teçhizat gereksinimlerini karşılamak üzere yaptığı ihaleler sonrasında, bu makine ve teçhizatların kullanılmasına yönelik oluşan eğitim ihtiyaçları, göz önünde bulundurulmaktadır.

8 HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında Mesleki ve Teknik Eğitim okul ve kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlere yönelik olarak tarihinde; ''Öğretmenlik, Girişimcilik ve Liderlik Eğitimleri İşbirliği Protokolü ” imzalanmıştır.

9 HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ
Girişimcilik eğitimleri, Kocaeli-Gebze’de Tübitak-Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü’nde (Tüsside) gerçekleştirilmektedir. 2013 yılında okul müdürlerimize ‘‘ Liderlik ve Girişimcilik’’ eğitimleri verilmiştir. 2014 yılında atölye ve meslek dersleri öğretmenlerimize yönelik ‘‘Öğretmenlik ve Girişimcilik’’ eğitimleri verilmektedir. 2015 yılında müdür başyardımcı ve müdür yardımcılarına yönelik ‘‘ Liderlik ve Girişimcilik’’ eğitimleri verilecektir.

10 HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ
Atölye ve meslek dersleri öğretmenlerine yönelik verilen eğitimlerde; girişimciliğin yanı sıra öğretmenlik mesleği ile ilgili konulara; Sınıf yönetimi, Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme, Ölçme ve değerlendirme ve ölçme çeşitleri, Gelişim psikolojisi, Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları, Rehberlik ve psikolojik danışma, Özel öğretim yöntemleri gibi konulara ağırlık verilmektedir.

11 ATÖLYE VE MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİ
HİZMETİÇİ EĞİTİM Bu kapsamda; 2012 yılında düzenlenen faaliyetler ve bu faaliyetlere alınan yönetici ve öğretmen sayısı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. SIRA NO FAALİYET TÜRÜ FAALİYET SAYISI KATILIMCILAR ATÖLYE VE MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİ YÖNETİCİLER (MÜD.YRD.) GENEL TOPLAM 1 Meslek Kursları 75 1844 - 2 Seminer 17 643 482 1125 TOPLAM 92 2487 2969

12 ATÖLYE VE MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİ YÖNETİCİLER (Müdür-Müd.Yrd.)
HİZMETİÇİ EĞİTİM 2013 yılında düzenlenen faaliyetler ve bu faaliyetlere alınan yönetici ve öğretmen sayısı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. SIRA NO FAALİYET TÜRÜ FAALİYET SAYISI KATILIMCILAR ATÖLYE VE MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİ YÖNETİCİLER (Müdür-Müd.Yrd.) GENEL TOPLAM 1 Meslek Kursları 84 1721 - 2 Seminer 32 645 3040 3685 3 TÜBİTAK Seminer 25 3913 TOPLAM 141 2366 6953 9319

13 ATÖLYE VE MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİ YÖNETİCİLER (MÜDÜR-MÜD.YRD.)
HİZMETİÇİ EĞİTİM 2014 yılında düzenlenen faaliyetler ve bu faaliyetlere alınan yönetici ve öğretmen sayısı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. (15 Aralık 2014 tarihine kadar gerçekleşen faaliyetler) SIRA NO FAALİYET TÜRÜ FAALİYET SAYISI KATILIMCILAR ATÖLYE VE MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİ YÖNETİCİLER (MÜDÜR-MÜD.YRD.) GENEL TOPLAM 1 Meslek Kursları 31 804 - 2 Seminer 7 378 3 Kültür Seminer 3023 TÜBİTAK Seminer 30 4743 4 TOPLAM (15 Aralık itibari ile gerçekleşen) 99 8570 8948 5 2014 Yılı sonuna kadar gerçekleştirilecek faaliyetler 379 6 101 8949 9327

14 HİZMETİÇİ EĞİTİM 2015 yılında düzenlenecek olan ‘‘Liderlik ve Girişimcilik ’’ faaliyetleri için katılımcı listelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için sizlerden ilinizde bulunan, Genel Müdürlüğümüze bağlı olan okullarda görev yapan müdür başyardımcı ve müdür yardımcılarının bilgilerini içeren listeleri 15 Aralık Pazartesi günü mesai bitimine kadar elektronik posta adresine göndermenizi istemiştik.

15 HİZMETİÇİ EĞİTİM Hatırlatma;
Mebbis Modülü günlük takip edilerek, red/onay tarihlerinin süresinin geçirilmeden yapılması, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlara dikkat edilerek bizim Genel Müdürlüğümüze bağlı olmayan okullardan gelen isteklerin red edilerek onay verilmemesi, Resen oluşturulan listelerde personellerin bilgilerinin güncel olmasına dikkat edilmesi,

16 HİZMETİÇİ EĞİTİM Kurs/seminer onayları Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nden Valiliklere gönderildikten sonra görevlendirme onaylarının okullara vaktinde duyurularak takibinin yapılması. Hususunda dikkat edilmesini önemle rica ediyoruz.

17 HİZMETİÇİ EĞİTİM Unutmayınız; ‘‘Paylaşmak kurumsal gücü, saklamak kurumsal zayıflığı arttırır’’

18 TEŞEKKÜR EDERİM


"Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları