Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE KALİTE ÖNCÜLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE KALİTE ÖNCÜLERİ"— Sunum transkripti:

1 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE KALİTE ÖNCÜLERİ

2 Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları konusunda ileri sürülebilecek çeşitli yaklaşımlardan bahsedilebilir.Bu yaklaşımlar toplam kalitenin öncülerinin yönetim uygulamalarından ve yeniden yapılandırma uyarlamalarından oluşmaktadır.

3 TOPLAM KALİTENİN EVRİMİ
Muayene Düzeltme Verimlilik - Bilimsel Yönetim - Uzmanlaşma - İşçi = Makine -İstatistiksel Kalite Kontrol (İ.K.K.) -Sürekli İyileştirme (P-U-K-Ö) -Kalite Yönetimi 1900 F.W.Taylor W.A. Shewhant 1950 W.E. Deming

4 TOPLAM KALİTENİN EVRİMİ
Kalite Planlama ÖNLEME İnsana Yatırım Katılımcı Yönetim Müşteri Odaklılık Liderlik Japonya’da Toplam Kalite Bilinci 1950 W.E.Deming J.M. Juran Crosby Feigenbaum Ishikawa Shingo Akao Taguchi

5 beş yıl içinde dünya’yı
TKY’NİN ÖNCÜLERİ Eğer beni dinlerseniz beş yıl içinde dünya’yı yakalayabilirsiniz, eğer dinlemeye devam ederseniz dünya sizi yakalamak için çok uğraşır. Dr. Edwards DEMING 1951

6 Kalite Felsefesi ve Yönetim Stratejileri
W. Edwards Deming 1920’lerde mühendislik, fizik öğretti, 1928’de PhD’sini tamamladı Walter Shewhart ile Western Electric’de tanıştı Devlet istatistikleri, USDA, Nüfus Sayım Bürosu’nda uzun bir kariyer sahibi oldu II. Dünya Savaşı sırasında US savunma birliklerinde çalıştı, istatistiksel metot stratejileri geliştirdi. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Japonya’ya sayımda çalışmak üzere gönderildi.

7 DEMİNG'E GÖRE, BİR KURUMUN TEMEL FELSEFESİ OLAN KALİTENİN YÖNETİLMESİ İÇİN 14 İLKE
Yönetim sürekli olarak gelişmeyi hedeflemeli ve bunu gerçekleştirecek ortamı yaratmalıdır. TKY felsefesi en üst kademeden en alta kadar bir kurumun tüm çalışanları tarafından benimsenmelidir. Kalite analizlerinde istatistiksel teknikler kullanılmalıdır. Kurum faaliyetleri sadece ücret boyutuna göre değerlendirilmemelidir.

8 5. Üretim ve hizmetlerle ilgili sürekli olarak eksiklikler aranmalı ve iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. 6. Kurum çalışanlarına sürekli eğitimler verilmelidir. 7. Liderlik anlayışı kurum içinde özümsenmelidir. 8. Korku yerine güven esas alınmalı ve yaratıcılık teşvik edilmelidir. 9. Bölümler ve gruplar arasındaki sınırlar kalkmalıdır. 10.Verimlilik, yöntemler geliştirilerek artırılmalıdır.

9 11. Ölçülebilen hedefler koyarak bu hedeflere ulaşılmaya çalışılmalıdır.
12. Çalışanlara yaptıkları ile övünmeleri sağlayacak fırsatlar tanınmalıdır. 13. Tüm kurum çalışanlarının kendisini geliştirmesi teşvik edilmelidir. 14. Kurum yönetimi, değişimin anlaşılmasına ve uygulanmasına ilişkin önlemleri almalıdır.

10 DEMING’ İN UYGULAMALARI
Deming, sorunların %94’ünün işçilerin hatasından değil sistem hatalarından kaynaklandığını savunur. Ona göre asıl gereken yönetim şeklinin değişmesidir. Deming’in katkılarından birisi TKY uygulamalarına getirdiği zengin perspektiftir.

11 Deming Zincir Reaksiyonu
Kaliteyi iyileştir Maliyet azalır Verimlilik artar Pazar payını daha iyi kalite ve daha düşük fiyatlar ile arttır İşe devam et İşler ve daha çok işler yarat

12 Deming’in Ölümcül Hastalıklar Listesi
Kararlı, tutarlı bir amacın olmayışı. Kısa vadeli karların öncelikli olması. Performans değerlendirmesi, beceri seviyesi veya yıllık yeniden gözden geçirme. Yönetimin Hareketliliği Şirketi sadece görünür rakamlarla (parayı sayarak) yönetmek. Yüksek ücretlerle çalışan avukatların şişirdiği yasal zarar ödemeleri (warranties) Aşırı sağlık masrafları

13 Deming Döngüsü (veya P-D-C-A Çemberi)
Problemi tanımla İyileştirme için plan geliştir. 1. Planla İyileştirmeyi kurum içerisinde yerleştir. Çevrime devam et 4. Karar ver Test etmek için uygula 2. Yap Plan çalışıyor mu? 3. Doğrula

14 JURAN’IN UYGULAMALARI
Juran II.Dünya savaşı sonrasında Japonya’nın yeniden inşası konusunda kalite devrimine önemli katkılarda bulunmuştur.Juran hataların ve kayıpların sistem hatalarından kaynaklandığını vurgular. Juran ağırlığı kalite yönetimine verir, kalitenin nasıl yönetileceği konusuna ağırlık verilmediğini öne sürer.

15 Joseph M. Juran Romanya’da doğdu (1904), US’e göçtü
Western Electric’de çalıştı, Walter Shewhart’dan etkilendi Deming’den daha fazla stratejik ve planlı yönlendiren bir kalite yaklaşımı üzerinde durmuştur Juran Enstitüsü halen aktif bir organizasyon olup, Juran’ın felsefesini destekleyen ve kalite geliştirme uygulamaları yapmaktadır

16 Juran kalitenin anlamlarından iki tanesinin önemli olduğunun üzerinde durur;
“Kalite müşteri ihtiyaçları üzerinde odaklaşan ve böylece üründe tatmin sağlayan özelliklerden oluşur.” “Kalite hatalardan aranmışlıktır.”

17 Juran’ın üzerinde durduğu diğer konu ise “müşteri”dir
Juran’ın üzerinde durduğu diğer konu ise “müşteri”dir.”Kalite Planlaması Yolu Haritası” başlığı altında 9 adımdan bahseder Müşterinin kim olduğunu belirlemek Bu müşterinin ihtiyaçlarını belirlemek Bu ihtiyaçları kendi diline göre ifadelendirmek Bu ihtiyaçlara cevap verebilecek ürün geliştirmek

18 5.Müşteri ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarımızı karşılayacak ürün özelliklerinde optimize etmek
6.Ürünü üretebilecek süreci geliştirmek 7.Süreci optimize etmek 8.Faaliyet şartları altında ürünü üretebilecek süreci temin etmek 9.İşlem için süreci dönüştürmek

19 Kalite serbestliktir . . . : “Quality is free…”
Phillip B. Crosby Kalite serbestliktir : “Quality is free…” “Kalite serbestliktir. Bu bir hediye değildir, fakat bir serbestliktir. Parayla ölçülen şeyler kalitesiz şeylerdir -- tüm bu faaliyetler ilk seferde doğru yapılmayan işleri içerir.”

20 CROSBY’NİN UYGULAMALARI
Crosby’nin 14 adımlık programı Yönetimin istek ve kararlılığı Kalite geliştirme takımları Kalite ölçümü Kalite maliyetinin belirlenmesi Kalite bilincinin sağlanması

21 6.Düzeltici önlemlerin alınması
7.Sıfır hatanın planlanması 8.İşgörenlerin eğitimi 9.Sıfır hata günü 10.Hedef belirleme 11.Hata kaynaklarının önlenmesi 12.Takdir\tanıma 13.Kalite konseyleri 14.Yeniden başla

22 Crosby’nin TKY konusundaki önemli katkısı “sıfır hata” kavramıdır
Crosby’nin TKY konusundaki önemli katkısı “sıfır hata” kavramıdır.Sıfır hata Crosby’nin kalite kavramının dört koşulundan biridir. Bu dört koşul: Kalite kavramının herkes tarafından aynı şekilde algılanması Kaliteyi sağlayacak bir sistemin gerekliliği Kalite performansının sıfır hata standardında olması Kalitenin nasıl ölçüleceği

23 İyi kalitenin maliyeti Kötü kalitenin maliyeti
KALİTE MALİYETLERİ İyi kalitenin maliyeti Kötü kalitenin maliyeti DEĞERLENDİRME MALİYETLERİ ÖNLEME MALİYETLERİ İÇ BAŞARISIZLIK MALİYETLERİ DIŞ BAŞARISIZLIK MALİYETLERİ

24 ISHIKAWA UYGULAMALARI
Amerikalı kalite uzmanlarının anlattıklarını kendi ülkelerine yani Japonya’ya uyarlayan ve daha yeni yöntemler geliştiren Japon kalite öncülerinden biridir. Ona göre yapılacak ilk çalışma;”var olan sistemin tanımlanmasıdır.”

25 Ishikawa’ya göre bu sistem tanımlamaları;kurumun temel değerleri ve teknolojisi,örgüt yapısı ve yönetim şekli,amaç hedef ve misyonu,müşteri beklentileri,eğitim faaliyetlerinin durumu,problemler aksaklıklar ve kullanılan performans ölçütleridir.

26 Ishikawa’nın TKY kavramı şu 6 öğeye dayanır:
Önce kalite gelir, kısa dönemde kar gelmez Üreticiye değil,tüketiciye yönelik olunmalıdır Müşteriyle aradaki engeller kaldırılmalıdır Eldeki bilgi ve istatiksel metotlar kullanılmalıdır İnsanlara saygı bir yönetim bir prensibi olmalıdır Yönetim çok fonksiyonel olmalıdır.

27 FEIGENBAUM’UN TKY YAKLAŞIMI
“Toplam Kalite Kontrol” kavramının isim babası olarak bilinir. Ürünlerin kötü tasarlanması,yetersiz dağıtılması,yanlış pazarlanması ve müşterilerin kullanımına yeterince destek verilmemesi halinde üretimde kaliteyi sağlamanın mümkün olmadığını belirtmiştir.

28 GENICHI TAGUCHI Taguchi üretim sürecine kaliteyi taşımıştır.
En az hatalı ürünü üreten parametreler kombinasyonunu bulmak için istatiksel deney tasarımını ve Kunt tasarımını kullanarak geliştirmiştir. Yapmış olduğu çalışmalarla dört defa Deming ödülünü kazanmıştır.

29 SHIGEO SHINGO 1970’li yıllarda hata önleyici kavramını getirerek hata ve kusurların en aza indirgenebileceğini ortaya koymuştur. Hata önleyici genel olarak basit bir araçtır; üretim hattında eksik yapılan bir işlem hatta konulmuş basit terazilerle tartılarak ilerler bir hata olunca sistem durur.

30 TOM PETERS Peters kalite devriminin 12 özelliği olduğunu savunur.Bu özellikler: 1.Yönetimin kalite konusunda kesin tutum sergilemesi 2.Yakın ilişkilerin oluşturduğu sistemlerin oluşturulması 3.Kalitenin ölçülmesi 4.Kalite başarılarının ödüllendirilmesi

31 5.Kalite için herkesin eğitilmesi
6.Çok amaçlı takımların oluşturulması 7.Değişime açık olma 8.Kalite için sona ermeyen çabalar dizisi yaratılması 9.Kalite geliştirme için paralel örgüt yapılarının oluşturulması 10.Müşteri,tedarikçi,dağıtıcı,üretici dahil herkesin kalite süreci içinde yer alması

32 11.Kalite arttıkça maliyetlerin düşmesi
12.Kalite geliştirmenin asla sona ermeyecek yolculuk olduğunun benimsenmesi.

33 KALİTE ÖNCÜLERİNİN MUKAYESE TABLOSU
TANIM ODAKLANMA HAKİM FİKİR DEMİNG Müşteri odaklı Proses Değişkenliği kontrol etmek JURAN İnsanlar Amaca\kullanıma uygunluk FEİGENBAUM Toplam kalite kontrol ISHIKAWA Değer odaklı Müessese içi kalite kontrol ve kalite çemberleri TAGUCHI İkmal odaklı,topluma yarar Proses\tasarım Kalite kayıp fonksiyonu SHINGO Sıfır kalite kontrol CROSBY İkmal odaklı Performans Uygunluk gereksinmesi\sıfır hata PETERS Kalite geliştirme prosesi

34 YARARLI OLMASI DİLEĞİ İLE…


"TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE KALİTE ÖNCÜLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları