Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Analjezi, Sedasyon,, Paralizi, Delirium

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Analjezi, Sedasyon,, Paralizi, Delirium"— Sunum transkripti:

1 Analjezi, Sedasyon,, Paralizi, Delirium
Dr. Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

2 ANALJEZİ Hastanın ağrı duyusunu ve/veya huzursuzluk yaratan uyarıyı azaltmak veya ortadan kaldırmak.

3 Ağrının Derecelendirilmesi
VRS (Verbal Rating Scale) VAS (Visual Analogue Scale) NRS (Numeric Rating Scale) Behavioral-Physiological Scale

4 Ağrı göstergeleri Ağrı Yok Hafif Ağrı Orta ağrı Şiddetli ağrı Çok şiddetli En kötü Ağrı Ağrı Yok En Kötü ağrı

5 Analjezik Ajanlar İlaç Yarı Ömrü Analjezik Doz (İV) İntermittan Doz
İnfüzyon Dozu Yan Etki Fentanyl 1.5-6 saat 200 μg μg/kg iv / 0.5-1 saat 0.7-10 μg/kg/saat Yüksek dozlarda rijidite Morphine 3-7 saat 10 mg mg/kg iv / 1-2 saat mg/kg/saat Histamin salınımı Meperidine 3-4 saat mg MAOI ve SSRI ile kullanma Codeine 3 saat 120 mg Remifentanil 3-10 dk 0.6-15 Ibuprofen saat GIS kanama, renal etki Acetaminophen 2 saat

6 Sedasyon endikasyonları
1-Mekanik ventilasyon (paralizi gerektiğinde, solunumunu tam kontrol eden modlarla) 2-İnvazif işlemler (trakeostomi, tüp torakostomi, yara debridmanı, diagnostik endoskopi/laparoskopi) 3-Akut olaylar (kardiyoversiyon, entübasyon, resüsitasyon) 4-Oksijen gereksinmesini azaltmak 5-Hastanın kendisine zarar vermesini engellemek 6-Paralizi uygulanırken 7-Analjeziye yardım için 8-Terminal hastalarda 9-Fizyolojik parametreleri kontrol etmek için

7 Anksiyete ya da ajitasyon yapan durumlar
1-Kardiyovasküler (Angina pektoris, miyokard infarktüsü, hipertansiyon, aritmi) 2-Pulmoner (Asthma, KOAH, hiperventilasyon, solunum yetersizliği) 3-Endokrin metabolik (adrenal yetersizlik, hipokalsemi, hiperkalsemi, hiperkalemi, hipoglisemi, hipertiroidi, hiponatremi, paratiroid disfonksiyonu, hipofiz disfonksiyonu, porfiri) 4-Nörolojik (Serebral tümör, serebral travma, multipl skleroz, Konvülziyon, serebrovasküler hastalıklar, Wilson hastalığı) 5-Diğer organik hastalıklar (anemi, karsinoid sendrom, kronik infeksiyon, ilaç toksikasyonu, ilaç kesilme sendromu, ateş, korku, feokromositoma, SLE, romatoid artrir). 6-İlaçlar (ACE inhibitörleri, analjezikler, florokinolonlar, antikolinerjikler, baklofen, benzodiyazepin kesilmesi, kafein, kortikosteroidler, kokain, beta agonistler, digitalis, etil alkol, H2-reseptör antagonistleri, alfa-interferon, teofilin, vazopressörler,sülfonamidler, tiroid hormonları, nikotin kesilmesi, halüsinasyon yapanlar, nöroleptikler...)

8 Ramsey skalası Düzey 1 anksiyeteli ve ajite
Düzey 2 sakin, koopere, oryente Düzey 3 sadece sözlü uyarılara yanıt Düzey 4 uykulu, ışık uyarısına ani yanıt Düzey 5 uykulu, uyarıya yavaş yanıt Düzey 6 uykulu, uyarıya yanıtsız

9 Sedasyon İlaç Etkinin Başlama Süresi İntermittan İV Doz İnfüzyon Dozu
Yan Etki Tedavi maliyeti (günlük-YTL) Diazepam 2-5 dk mg/kg / 0.5-6 saat Flebit 6-9 Midazolam 0.5-2 saat mg/kg/saat 25-121 Propofol 1-2 dk 5-80 μg/kg/dk TGyüksekliği Ağrılı inj. 22-338 Haloperidol 3-20 dk QT uzaması 5-10

10 Midazolam Sedasyon için genellikle benzodiyazepinler tercih edilir.
Midazolam ile maksimum etkiye 5 dakikada ulaşılır. Yarılanma süresi 1-4 saattir. Güçlü amnestik etkisi vardır. Böbrek yetersizliğinde doz ayarlaması gerekmez. Hipovolemide daha belirgin olmak üzere kan basıncını düşürebilir. Yağ dokusunda biriktiği için yeniden dağılımdan dolayı 3 günlük infüzyondan sonra hastanın bazal durumuna ulaşması 30 saati bulabilir. Midazolam solunum merkezini baskılayabilir.

11 Sedasyonun giderilmesi
Benzodiyazepinlerin antidotu flumazenildir. 0.2 mg ile başlanır (Anexate, 0.5mg/5mL yada 1 mg/10mL. ampul). İstenen etki elde edilinceye kadar 0.2 mg 1 dakika aralıklarla verilir. Maksimum doz 1 mg’dır. Gerekirse 30 dakika sonra aynı şema tekrarlanabilir.

12 Haloperidol Solunum merkezini baskılamayan bir nöroleptiktir.
Hafif ajitasyonda mg IV verilirken ciddi ajitasyonda 5-10 mg verilmesi gerekir. Gerekirse de dakikada bir 3 kez tekrarlanır. 3. tekrardan sonra mg lorazepam IV sürekli ya da haloperidolün her iki tekrarında bir verilir. Hastayı kontrol eden doz sonraki 24 saatte verilir. 24 saatte bir doz %50 azaltılır. Oral doz IV dozun 2 katıdır. IV infüzyon halinde de verilebilir. 10 mg/saat ile başlanıp 20 dakikada bir 1mg arttırılır. Arada 5-10 mg’lık boluslar yapılablir. Eksrapiramidal yan etkilerine dikkat etmek gereklidir.

13 Ajitasyonu kontrol edilemeyen hastalarda propofol denenebilir

14 Paralitik ilaçlar Sedatiflerce istenen etki sağlanamayınca ek olarak benzer endikasyonlarda kullanılır. Havayolu kontrolü, sedasyon ve amnezi sağlanmadan asla paralitik ilaçlar kullanılmamalıdır.

15 Paralitik ilaçlar Depolarizanlar nikotinik reseptörlere bağlanarak memranı depolarize halde tutarlar. Böylelikle asetil kolin etki gösteremez. Süksinil kolin: Entübasyon için mg/kg kullanılır. Etki süresi 3-5 dakikadır. Böbrek yetersizliği ve hiperpotasemi durumlarında kontrendikedir. Nondepolarizanlar ise postsinaptik nikotinik reseptörler bağlanarak asetil kolinin etkisini önlerler. Vekuronyum: 0.05 mg/kg yükleme dozundan sonra, 1 μg/kg/dakika infüzyon

16 Paralizi endikasyonları
1-Oksijen gereksinmesini azaltmak ve metabolizmayı yavaşlatmak 2-ARDS’de göğüs kompliyansını arttırmak 3-Kafa içi basınç artışını kontrol etmek 4-Mekanik ventilatöre bağlı hastada solunumunu baskılamak 5-Sedatiflerle kontrol edilemeyen ajitasyon durumlarında 6-Hastaya yapılacak bazı girişimleri kolaylaştırmak 7-Stabil hale gelinceye kadar cerrahi greftlerin kalmasını sağlamak

17 Paralizinin monitorizasyonu

18 Paralizinin derinliğinin ölçülmesi Train-of-Four(TOF) tekniği
normal %90 blokaj

19 Paralizinin giderilmesi
Nondepolarizan paralitiklerin etkisini kaldırmak için kolinesteraz inhibitörleri kullanılır.

20 CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the ICU)
Mental durumda akut başlangıçlı değişiklik veya dalgalanma ve Dikkat bozukluğu ve Bilinç seviyesinde değişiklik Düzensiz düşünce ya da DELİRYUM

21 Deliryum nedenleri Sıvı ve elektrolit bozuklukları (dehidrasyon, hipo/hipernatremi). İnfeksiyonlar (üriner, solunum sistemi, deri ve yumuşak doku) İlaç toksisitesi Metabolik hastalıklar (hipoglisemi, hiperkalsemi, üremi, karaciğer yetmezliği) Perfüzyon azalması (şok, kalp yetmezliği) Alkol yoksunluğu, sedatiflrin kesilmesi

22 Deliryum %30 neden ilaçlardır. Nonsteroid antiinflamtuvarlar Atropin
Beta blokerler Digoksin H2 reseptör antagonistleri Antiemetikler Antidepresanlar (trisiklik, serotonin geri alınımın inhibe edenler) ………….

23

24 Deliryum- tedavi Nöroleptik Antipsikotik Sedatif haloperidol
risperidon Sedatif benzodiyazepinler


"Analjezi, Sedasyon,, Paralizi, Delirium" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları