Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMASI ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMASI ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMASI."— Sunum transkripti:

1 ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMASI ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMASI

2 Uluslararas ı Bakalorya Diploma Programı Nedir ? Uluslararası düzeyde üniversiteye giriş sağlayan diplomadır.

3 Tarihçe Okulların uluslararası ortak bir müfredat oluşturması ve bunu tüm dünyada üniversiteye girişte ortak kriter olarak kullanma düşüncesinin ürünü olarak uygulamaya konan Bakalorya sistemi, 1968’ten beri merkezi Cenevre’de bulunan Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından gerçekleştirilmektedir.

4 Dünyada IB Amerika Avrupa-Afrika-Ortadoğu Asya-Pasifik

5 Dünyada IB 2013 yılı itibariyle 146 ülke ve 3677 okulda, 1.139.000’den fazla öğrenci tarafından uygulanmakta ve 146 ülkede 2838 üniversite tarafından kabul edilmektedir. 2013 yılı itibariyle 146 ülke ve 3677 okulda, 1.139.000’den fazla öğrenci tarafından uygulanmakta ve 146 ülkede 2838 üniversite tarafından kabul edilmektedir. Uluslararası Bakalorya Diploma Programı uygulamaya ülkemizde 30 okul hak kazanmıştır. Uluslararası Bakalorya Diploma Programı uygulamaya ülkemizde 30 okul hak kazanmıştır.

6 Ülkemizde Programı Uygulayan Okullar *Ahmet Ulusoy College *Aka Schools *Bilkent Laboratory & International School *British International School *Doğa Koleji Eğitim kurumları A.Ş. *The English School of Kyrenia * ENKA Schools *Eyüboğlu High School * ENKA Schools *Eyüboğlu High School *Koç School *Özel Kılıçaslan Liseleri *Koç School *Özel Kılıçaslan Liseleri *İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi *Kültür High School *İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi *Kültür High School *Istanbul International Community School *Kültür 2000 College *Istanbul International Community School *Kültür 2000 College * İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Kasımoğlu Coşkun Lisesi * İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Kasımoğlu Coşkun Lisesi Kılıçarslan Lisesi *MEF Schools of Turkey Kılıçarslan Lisesi *MEF Schools of Turkey *İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi *Özel Bilkent Lisesi *İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi *Özel Bilkent Lisesi *İzmir American Collegiate Institute *Tarsus American School *İzmir American Collegiate Institute *Tarsus American School * TED Ankara College Foundation High School *Marmara PrivateHigh School *TEV İnanç Türkeş High School for Gift Students *TED Bursa College *TEV İnanç Türkeş High School for Gift Students *TED Bursa College

7 Kimler için Uluslararas ı Bakalorya Uluslararas ı Bakalorya Diploma Programı Ortaöğretimin son iki y ılı nda olan 11. ve 12. sınıfta öğrenim gören 16 – 19 yaş arası öğrenciler için tasarlanmışt ı r.

8 IB Diploma Programının Amacı Özgüven, öz denetim ve sorumluluk duyguları gelişmiş yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazanmış hayat boyu öğrenmeyi benimsemiş toplumsal sorumluluklarının bilincinde değişik kültürleri tanıyan dünya vatandaşları yetiştirmeyi hedefliyor.

9 IB Diploma Programı Dersleri

10 Ders Düzeyleri Dersler Yüksek Düzey (240 saat) ve Standart Düzey (150 saat) olmak üzere iki farklı düzeyde alınmaktadır.

11 Grup 1 Ana Dil derslerini içermektedir. Her ülkenin kendi dil ve edebiyatını içerir.

12 Grup 2 Grup 1 derslerinde olduğu gibi dil dersleridir. Ancak bu grupta sadece yabancı dil dersleri verilebilmektedir.

13 Grup 3 Sosyal alan derslerinden oluşmaktadır; Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Psikoloji, Ekonomi gibi.Fakat okulların isteğine bağlı olarak, bulundukları ülkelerin değerleri göz önüne alınarak ulusal bir program yapılabilmektedir.

14 Grup 4 Biyoloji, Fizik ve Kimya gibi deneysel bilim derslerinden oluşmaktadır.

15 Grup 5 Matematik, Matematiksel Yöntemler, Matematik Çalışmaları ve İleri Düzey Matematik derslerini içerir.

16 Grup 6 Bu grup içerisinde Görsel Sanatlar, Müzik, Dans, Sinema, Tiyatro, Ekonomi, II. Yabancı Dil, Uluslararası İlişkiler gibi dersler seçilebilmektedir.

17 Bitirme Tezi (Extended Essay) İki sene içerisinde, ö ğ rencilerin 6 temel dersten birinde, akademik olarak özgün bir konuda bağımsız çal ış ma yürütecekleri ve maksimum 4000 kelime sınırında bilimsel etik kurallar ı na uygun olarak t amamlayacaklar ı tez çal ış mas ı d ı r.

18 Bilgi Kuramı (Theory of Knowledge) Temel Bilimler, Sosyal Bilimler, Matematik, Sanat ve Etik gibi çeşitli akademik alanları birleştirip öğrenmeye anlamlı bir yaklaşım getirmeyi hedefleyen 100 saatlik bir derstir.

19 CAS Creativity,Activity,Service Amaç öğrencilerin sorumlu, duyarlı vatanda ş lar olarak yeti ş melerini, kendi yeteneklerinin farkına varmalarını, grup içinde çal ış ma becerisi kazanm alarını, payla şmalarını ve ya şadığı toplumun ihtiyaçlarının bilincine varmalarını sa ğ lamaktır.

20 CAS Yaratıcılık (Creativity) Okul müfredatı dışında sanat ve yaratıcılık içeren diğer tüm aktiviteleri; ve öğrencinin, toplum hizmeti projelerini tasarlamada ve gerçekleştirmede kişisel yaratıcılık göstermesini kapsar. Etkinlik (Action) Okul müfredatı dışında gezilere, bireysel sporlara, takım sporlarına ve fiziksel aktiviteye katılmalarını sağlar. Toplum Hizmeti (Service) Başkaları için kendi başına ve başkaları ile birlikte bir çalışma yapmak ve buna kendini adayarak başkalarına yardım eden bir birey haline gelmeyi sağlar.

21 Bu Faaliyetleri Kısaca Şu Şekilde : * Gazete, dergi, yıllık hazırlama * Müzik, dans, Örneklendirebiliriz fotoğrafçılık, tiyatro vb. alanlarda kendini geliştirmek * Münazara * Bir edebiyat dergisine yaratıcı bir yazıyı basılmak üzere sunma * Herhangi bir yabancı dili öğrenme (IB DP dersleri haricinde) * Herhangi bir kulüpte ya da okulda bir spor faaliyetinde bulunmak * İhtiyaç duyulan konularda yardım toplamak ve bu yardımı yerine ulaştırmak * Öğrendiği ya da hali hazırda bildiği bilgileri başkalarına(okul arkadaşlarına, ihtiyaç duyan diğer okullara v.b. öğretmek) * Huzur evlerini ve çocuk esirgeme kurumlarını ziyaret etmek Öğrencilerin iki yıl içerisinde toplam 150 saatlik ve ders saatleri dışında yapılan CAS programlarını tamamlamaları gerekmektedir.

22 ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME * Okul İçi * Okul Dışı olmak üzere iki aşamada yapılmaktadır.

23 Okul içi Ölçme ve Değerlendirme Okul içi Ölçme ve Değerlendirme Diploma Programının, derslerine göre değişmekle beraber, ortalama olarak %25’ni içermektedir. Değerlendirmeler pratik çalışmalar (deneyler), projeler, bazı konular üzerine yazılan yazılar, yabancı diller ve Bilgi Kuramı için sözlü sunumları içermektedir. Okul içi Ölçme ve Değerlendirmeler ders öğretmenleri tarafından yapılmaktadır. Ancak değerlendirmeler her dersin kendisine ait IB uzmanları tarafından yurt dışında gözden geçirilmektedir. Kriterlere uygun bulunmayan değerlendirmeler, IB uzmanları tarafından tekrar değerlendirilmeye alınır.

24 Okul Dışı Ölçme ve Değerlendirme Diploma Sınavları, Bitirme Tezi, Dil dersleri yazları (Türkçe, İngilizce,İkinci Yabancı dil) ve Bilgi Kuramı Makalesini kapsar. Diploma Sınavları 12. sınıfın Mayıs ayında, üç hafta içerisinde yapılır. Yurt dışında IB Organizasyonu tarafından hazırlanan sınavlar okullara kapalı zarflar içinde gönderilir.Ülkemizdeki tüm IB Diploma Programı öğrencileri, sınavlara eş zamanlı olarak girerler ve sınav evrakı sınavın bitiminde kontrol edilip zarflanarak 24 saat içinde IB Organizasyonu tarafından belirlenmiş uzmanlara değerlendirilmesi için gönderilir. Öğrencilerin her ders için alabileceği en yüksek not 7’dir.

25 +3 puan Bitirme Tezi, Dünya Edebiyatı Yapıtları ve Bilgi Kuramı Makalesi çalışmalarını IB Diploma Programı öğrencisi 11. ve 12. sınıflarda yapıp tamamlayarak kendilerine verilen çalışma takvimindeki son teslim tarihlerine göre IB Diploma Koordinatörlüğü'ne teslim eder. IB Koordinatörü, bu materyalleri IB Organizasyonu tarafından belirlenmiş uzmanlara değerlendirilmesi için gönderir. Bitirme Tezi ve Bilgi Kuramı ortak bir not olarak 3 üzerinden değerlendirilir.

26 Diploma için 150 saatten oluşan CAS faaliyetlerinin, Bitirme tezinin, Bilgi Kuramı sunum ve makalesinin ve okul içerisinde değerlendirilen tüm ödev ve çalışmaların bitirilmiş olması ve okul içi ve okul dışı değerlendirmeler sonucunda toplam alınan notun en az 24 olması gerekmektedir.

27 MEB Diploması Öğrencilerin IB diplomasının yanı sıra Milli Eğitim Diploması da alması gerekmektedir.

28 Üniversitelerce Kabul IB Diploması almaya hak kazanan öğrenciler, yurt dışında okumak isterlerse ba ş ta İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya olmak üzere farklı ülkelerdeki 2838 üniversite tarafından do ğ rudan kabul edilmektedir. Oxford, Cambridge, Stanford, Harvard, Yale Üniversitesi gibi iyi bilinen üniversiteler örnek olarak verilebilir.

29 Ülkemizde bir üniversiteye girebilmek için tüm öğrenciler gibi IB diplomasına sahip öğrenciler de Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girmek zorunda dır.

30 IB Bursu Başkent Üniversitesi Beykent Üniversitesi Doğuş Üniversitesi Işık Üniversitesi İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul Kültür Üniversitesi Kadir Has Üniversitesi Koç Üniversitesi Başkent Üniversitesi Beykent Üniversitesi Doğuş Üniversitesi Işık Üniversitesi İstanbul Bilgi Üniversitesi İstanbul Kültür Üniversitesi Kadir Has Üniversitesi Koç Üniversitesi Maltepe Üniversitesi Okan Üniversitesi Özyeğin Üniversitesi Sabancı Üniversitesi TED Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi Maltepe Üniversitesi Okan Üniversitesi Özyeğin Üniversitesi Sabancı Üniversitesi TED Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi

31 Ted Üniversitesi Kadir Has Üniversitesi Ted Üniversitesi IB Diploma notu 32-37 olana %75, 38 ve üstü olana %100 burs vermektedir. Kadir Has Üniversitesi IB Diploma notu 32-37 arasında olan öğrencilerden eğitim ücretinin yarısını, 38 ve üzerinde olanlardan ise tümü alınmaz.

32 Kazanımlar Öğrenciler dünya çapında tanınırlığı olan bir program ve müfredattan yararlanır. Uluslararası başarı standartları esas alınmaktadır. Uluslararası ve çok kültürlü bir bakış açısı kazandırır. Zamanı iyi kullanma becerisini ve çalışma alışkanlıklarını geliştirir. Program, akademik açıdan en hevesli öğrenciler için bile kamçılayıcıdır. Öğrenciler dünya çapında tanınırlığı olan bir program ve müfredattan yararlanır. Uluslararası başarı standartları esas alınmaktadır. Uluslararası ve çok kültürlü bir bakış açısı kazandırır. Zamanı iyi kullanma becerisini ve çalışma alışkanlıklarını geliştirir. Öğrenciler, motivasyonu çok yüksek olan diğer öğrencilerle aynı sınıfları paylaşır. Toplumsal hizmet aktivitelerine katılırlar. Burstan yararlanma olanakları artar. Pek çok üniversitede bazı derslerden kredi saydırabilir ya da sınıf atlayabilirler. IB Programı’nın felsefesi, çok kültürlü ve rekabetin olduğu bir ortamda yükseköğrenim için, temeli sağlam öğrenciler yetiştirmektir. IB öğrencileri, çalışmaları dünya üzerindeki yükseköğrenim kurumları tarafından tanınan, uluslararası bir öğrenciler topluluğu arasındaki yerlerini alırlar. IB öğrencileri, dünya çapındaki önemli üniversitelerde ilk yıl, üç krediye kadar dersten muaf tutulabilir ve diğer öğrencilere göre daha avantajlı bir konumda olabilirler. ivitelerine katılırlar. Burstan yararlanma olanakları artar. Pek çok üniversitede bazı derslerden kredi saydırabilir ya da sınıf atlayabilirler. IB Programı’nın felsefesi, çok kültürlü ve rekabetin olduğu bir ortamda yükseköğrenim için, temeli sağlam öğrenciler yetiştirmektir. IB öğrencileri, çalışmaları dünya üzerindeki yükseköğrenim kurumları tarafından tanınan, uluslararası bir öğrenciler topluluğu arasındaki yerlerini alırlar. IB öğrencileri, dünya çapındaki önemli üniversitelerde yıl, üç krediye kadar dersten muaf tutulabilir ve diğer öğrencilere göre daha avantajlı bir konumda olabilirler.

33 Kazanımlar Toplumsal hizmet aktivitelerine katılırlar. Burstan yararlanma olanakları artar. Pek çok üniversitede bazı derslerden kredi saydırabilir ya da sınıf atlayabilirler. Türkiye’de IB diploması alan genç insanlar sadece birkaç okuldan mezun olan küçük bir gruptur. İşverenlerin bu küçük gruba yönelmesi kısa vadede olasılığı yüksek olan bir durumdur.


"ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMASI ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları