Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnsan hayatında, geleceğini etkileyecek karar verme dönemleri vardır. Bu kararlardan biri de “Meslek Seçimi” dir. Meslek seçiminden önce önemli bir karar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnsan hayatında, geleceğini etkileyecek karar verme dönemleri vardır. Bu kararlardan biri de “Meslek Seçimi” dir. Meslek seçiminden önce önemli bir karar."— Sunum transkripti:

1

2 İnsan hayatında, geleceğini etkileyecek karar verme dönemleri vardır. Bu kararlardan biri de “Meslek Seçimi” dir. Meslek seçiminden önce önemli bir karar daha vermemiz gerekmektedir. Bu da “Ders Seçimi”dir. Ders seçimi, eğitim hayatımızda vereceğimiz önemli kararlardan biridir.

3 Ders seçimi, meslek seçiminin ilk adımıdır. Ders seçiminde vereceğiniz karar gelecekte meslek seçimine ilişkin tercihlerinizi doğrudan etkileyecektir

4 DERS SEÇİMİ NEDİR? Öğrencilerin, kendisinin ve velisinin görüşü doğrultusunda ilgili müdür yardımcısı, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından ilgi, istek, yetenek ve başarı durumlarına göre derslere yönlendirilmesidir.

5 DERS SEÇİMİNDE ÖĞRENCİ:

6 PUAN TÜRÜMESLEKLER Matematik-Fen Mühendislik – Mimarlık Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Beslenme Ve Diyetetik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizyoterapi, Hemşirelik, Alan Öğretmenlikleri … Türkçe – Matematik Hukuk, Psikoloji, PDR, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyal Hizmet, Uluslararası İlişkiler, Çocuk Gelişimi … Türkçe-Sosyal Gazetecilik, İletişim, Halkla İlişkiler, Sineme Radyo Tv, Türk Dil. Edb… Yabancı Dil Mütercim Tercümanlık, Turizm Rehberliği, Çeviribilim, Dil Öğretmenlikleri…. ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVINDAKİ PUAN TÜRLERİNİN MESLEKLERLE İLİŞKİSİ

7 PUAN TÜRÜKAYNAK DERSLERİ Matematik - Fen Fizik Matematik Kimya Geometri Biyoloji Türkçe - Matematik Türk Dili ve Edebiyatı Matematik Dil ve Anlatım Geometri Coğrafya Türkçe - Sosyal Türk Dili ve Edebiyatı Dil ve Anlatım Tarih Felsefe Grubu Coğrafya Dil Dil ve Anlatım Yabancı Dil ORTAÖĞRETİMDEKİ DERSLERİN ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVI İLE İLİŞKİSİ

8 Ders Seçiminin Üniversite Sınavına Etkisi Üniversiteye girişte öğrencinin netleriyle hesaplanan ham puana öğrencinin AOBP’si (Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı) eklenir. OBP (Diploma Notu) x 5 x 0,12 100 x 5 x 0,12 = 60 90 x 5 x 0,12 = 54 80 x 5 x 0,12 = 48 70 x 5 x 0,12 = 42 60 x 5 x 0,12 = 36

9 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ DERS SEÇİMİ İLE İLGİLİ İFADELER

10 Ders Seçimi Madde 11 (Değişik : 4.9.2010/27692 RG) Kurulca kabul edilen haftalık ders çizelgelerinde belirtilen seçmeli dersler ile açıklamaları ders kesiminden önce okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur. Veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin işbirliği ile ders kesiminden itibaren Haziran ayının son iş günü mesai bitimine kadar öğrencilerin derslerini seçmeleri sağlanır. Seçilen dersler, öğrenci veya velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Ancak, öğrencinin isteği ve okulun şartları göz önünde bulundurularak ders yılının ilk haftası içinde de ders seçiminde değişiklik yapılabilir.

11 Ortak Dersler Öğrencilerin okulu bitirinceye kadar almakla yükümlü olduğu derslerdir. Bu dersler, bütün öğrencilere asgari ortak genel kültür vermek, toplum sorunlarına duyarlı, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırma amacına yöneliktir.

12 Seçmeli Dersler Ortaöğretim öğrencilerinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programlarını dikkate alarak seçebilecekleri derslerdir Bu derslerin bazılarının haftalık ders saati sayıları sınıflara göre seçenekli olarak belirtilmiştir. Öğrenciler bu dersleri, haftalık ders saati sayılarını belirterek seçebileceklerdir.

13 Seçmeli Dersin Eğitim-Öğretime Açılması Madde 12 (Değişik : 4.9.2010/27692 RG) Seçmeli bir dersin okutulabilmesi için en az 10 öğrenci tarafından seçilmesi gerekir. Ancak, okulun imkânlarının uygun olması durumunda, il ya da ilçe millî eğitim müdürünün onayı ile en az 6 öğrencinin seçtiği dersler de okutulabilir.

14 SINIFLARA GÖRE DERS SEÇİMİ TABLOLARI 10.SINIF

15 10.Sınıf O R T A K D E R S L E RS E Ç M E L İ D E R S L E R Dil ve Anlatım2 Matematik4 Türk Edebiyatı3 Geometri2 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1 Fizik 3 Tarih2 Kimya 3 Coğrafya2 Biyoloji 3 Yabancı Dil(İngilizce)4(Top: 15) İkinci Yabancı Dil (Almanca)2 Beden Eğitimi2 Görsel Sanatlar / Müzik1 Rehberlik ve Yön.1 Toplam 20 Toplam20 MATEMATİK - FEN

16 10.sınıf O R T A K D E R S L E R S E Ç M E L İ D E R S L E R Dil ve Anlatım2 Matematik4 Türk Edebiyatı3 Geometri2 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1 Dil ve Anlatım2 Tarih2 Türk Edebiyatı1 Coğrafya2 Tarih2 Yabancı Dil(İngilizce)4 Coğrafya2 İkinci Yabancı Dil (Almanca)2 Psikoloji2 Beden Eğitimi2(Top: 15) Görsel Sanatlar / Müzik1 Rehberlik ve Yön.1 Toplam 20 Toplam20 TÜRKÇE- MATEMATİK

17 SINIFLARA GÖRE DERS SEÇİMİ TABLOLARI 11.SINIF

18 11.Sınıf O R T A K D E R S L E R S E Ç M E L İ D E R S L E R Dil ve Anlatım2 Matematik4 Türk Edebiyatı3 Geometri3 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1 Fizik2 İnkılap Tarihi2 Kimya2 Felsefe2 Biyoloji2 Yabancı Dil (İngilizce)4 İkinci Yabancı Dil ( Almanca )2 Beden Eğitimi2 Diğer Seçmeli Dersler........2 Görsel Sanatlar/Müzik1 Rehberlik ve Yön.1 Toplam 20 Toplam15 MATEMATİK - FEN

19 11.Sınıf O R T A K D E R S L E R S E Ç M E L İ D E R S L E R Dil ve Anlatım2 Matematik4 Türk Edebiyatı3 Geometri3 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1 Dil Anlatım2 İnkılap Tarihi2 Coğrafya4 Felsefe2 Yabancı Dil (İngilizce)4 İkinci Yabancı Dil ( Almanca )2 Beden Eğitimi2 Görsel Sanatlar/Müzik1 Rehberlik ve Yön.1 Diğer Seçmeli Dersler........ 2 Toplam 20 Toplam15 TÜRKÇE- MATEMATİK

20 SINIFLARA GÖRE DERS SEÇİMİ TABLOLARI 12.SINIF

21 12.Sınıf O R T A K D E R S L E RS E Ç M E L İ D E R S L E R Dil ve Anlatım2 Matematik4 Türk Edebiyatı3 Geometri2 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1 Fizik3 Yabancı Dil (İngilizce)4 Kimya3 2. Yabancı Dil (Almanca)2 Biyoloji3 Beden Eğitimi2 Türk Edebiyatı1 Görsel Sanatlar / Müzik1 Trafik ve İlk Yardım1 Diğer Seçmeli Dersler 2 Rehberlik ve Yön.1 Toplam 20 Toplam18 MATEMATİK - FEN

22 12.Sınıf O R T A K D E R S L E R S E Ç M E L İ D E R S L E R Dil ve Anlatım2 Matematik4 Türk Edebiyatı3 Geometri2 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1 Mantık2 Yabancı Dil (İngilizce)4 Coğrafya4 2. Yabancı Dil (Almanca)2 Türk Edebiyatı1 Beden Eğitimi2 Dil Anlatım3 Görsel Sanatlar / Müzik1 Trafik ve İlk Yardım1 Rehberlik ve Yön.1 Diğer Seçmeli Dersler 2 Toplam 17 Toplam18 TÜRKÇE- MATEMATİK

23 BAŞARILAR DİLERİZ BAŞARILAR DİLERİZ


"İnsan hayatında, geleceğini etkileyecek karar verme dönemleri vardır. Bu kararlardan biri de “Meslek Seçimi” dir. Meslek seçiminden önce önemli bir karar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları