Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ SINIF GEÇME SİSTEMİ Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ SINIF GEÇME SİSTEMİ Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100."— Sunum transkripti:

1

2 YENİ SINIF GEÇME SİSTEMİ

3 Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve mezuniyet (diploma) puanı 100 üzerinden değerlendirilir. Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve mezuniyet (diploma) puanı 100 üzerinden değerlendirilir. Puan sistemi ; Mezuniyet puanının hesaplanmasında Mezuniyet puanının hesaplanmasında OPB, AOBP hesaplanmasında OPB, AOBP hesaplanmasında Takdir-teşekkür belgesi almada kullanılır. Takdir-teşekkür belgesi almada kullanılır. NOT SİSTEMİ KALDIRILDI. NOT SİSTEMİ KALDIRILDI. PUANDERECE 0 – 49,99 GEÇMEZ 50 – 59,99 GEÇER 60,00-69,99ORTA 70,00-84,99İYİ 85,00 – 100 PEKİYİ

4 TAKDİR – TEŞEKKÜR BELGESİ Dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden; a) 70.00-84.99 arasındakileri Teşekkür belgesi, b) 85.00 ve daha yukarı olanları Takdir belgesi ile ödüllendirir. Dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden; a) 70.00-84.99 arasındakileri Teşekkür belgesi, b) 85.00 ve daha yukarı olanları Takdir belgesi ile ödüllendirir.

5 Geç Gelme ve Devamsızlık  Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaştırılarak veli ve öğrencilere duyurulur. Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.  Okula devam zorunludur. Veliler, öğrencilerinin okula devamını sağlamakla yükümlüdürler. Millî Eğitim Temel Kanununun 26. maddesi gereğince okul yöneticileri, millî eğitim müdürleri ve mahalli mülkî idare amirleri öğrencilerin okula kayıt ve devamıyla ilgili gerekli tedbirleri alırlar.  Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan veya okula geldiği halde derse girmeyen öğrenciler hakkında disiplin işlemi uygulanır.  Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır.  Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Sınıf tekrarı hakkı bulunmayanların okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.  Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine verilir.

6 DERS YILI SONUNDA HERHANGİ BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMA Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için;  İki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 veya  birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70, DOĞRUDAN SINIF GEÇME Ders yılı sonunda;  Tüm derslerden başarılı olan,  Başarısız dersi/dersleri olanlardan, yılsonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer.  Yılsonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler, o dersten/derslerden sorumlu geçer.

7 Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması  Doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden, bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3 ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer.  Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez.  Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı veya uygulamalı sınav esaslarına göre kasım ve nisan ayları içerisinde ilgili branş öğretmeni tarafından yapılır.  Bir dersin sorumluluğu, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması halinde kalkar.

8 YENİ YÖNETMELİKLE KALDIRILMIŞTIR.

9 Sınıf Tekrarı ve Öğrenim Hakkı  Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla  sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle  devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder.  Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta öğrenim süresince EN FAZLA BİR DEFA yapılır, . Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı durumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır. Okuldan mezun olamayan on ikinci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulunanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar etmek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtları yapılır.

10 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI (YGS-LYS)

11 Nisan ayının ilk yarısında tek oturumda yapılacaktır. 160 soruya 160 dakika verilecektir. 9. sınıf konuları ile ortak derslerin ağırlıklı olduğu bir sınavdır.

12 YGS’DEKİ TESTLER VE SORU SAYILARI TEST SORU SAYISI TÜRKÇE40 TEMEL MATEMATİK 40 SOSYAL BİLİMLER TARİH1740 COĞRAFYA13 FELSEFE10 FEN BİLİMLERİ FİZİK1440 KİMYA13 BİYOLOJİ13 TOPLAM160

13 1. Önlisans programları ile açık öğretim programlarını tercih etme hakkı. 2. İkinci aşama sınavlara katılma hakkı. 3. Birinci aşama puanlarıyla da öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakkı YGS SONUCUNDA ALINAN PUANLARIN KULLANILACAĞI ALANLAR

14 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI (LYS) LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4,LYS-5 olmak 5 ayrı testten oluşan bu sınav LYS-1, LYS-2, LYS-3, LYS-4,LYS-5 olmak 5 ayrı testten oluşan bu sınav Haziran ayının ikinci yarısında (bir ya da iki hafta sonunda) yapılacaktır. Haziran ayının ikinci yarısında (bir ya da iki hafta sonunda) yapılacaktır. LYS Puanları Değer Aralığı : Her puan türündeki puanlar, en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlar olarak hesaplanacaktır. LYS Puanları Değer Aralığı : Her puan türündeki puanlar, en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlar olarak hesaplanacaktır. Her testin kapsamında yer alan sorular için ayrı ayrı süreler verilecektir. Örneğin: Her testin kapsamında yer alan sorular için ayrı ayrı süreler verilecektir. Örneğin: LYS-1 TEST SORU SAYISI SÜRE MATEMATİK50 75 dakika GEOMETRİ30 45 dakika TOPLAM80 120 dakika

15 MATEMATİK-FEN PUAN T Ü R Ü (MF1-MF2-MF3-MF4) İ Ç İN GİRİLMESİ GEREKEN SINAVLAR YGSSORU SAYISI S Ü RE T Ü RK Ç E 40 160 DAKİKA MATEMATİK40 FEN BİLİMLERİ40 SOSYAL BİLİMLER40 LYS – 1 MATEMATİK 5075 DAKİKA GEOMETRİ 22 45 DAKİKA ANALİTİK GEOMETRİ 8 LYS – 2 FİZİK 3045 DAKİKA KİMYA 3045 DAKİKA BİYOLOJİ 3045 DAKİKA

16 T Ü RK Ç E-MATEMATİK PUAN T Ü R Ü (TM1-TM2-TM3) İ Ç İN GİRİLMESİ GEREKEN SINAVLAR YGSSORU SAYISI S Ü RE T Ü RK Ç E 40 160 DAKİKA MATEMATİK 40 FEN BİLİMLERİ 40 SOSYAL BİLİMLER 40 LYS – 1 MATEMATİK 5065 DAKİKA GEOMETRİ 2225 DAKİKA ANALİTİK GEOMETRİ 845 DAKİKA LYS – 3 T Ü RK EDEBİYATI 5685 DAKİKA COĞRAFYA – 1 2435 DAKİKA

17 T Ü RK Ç E-SOSYAL PUAN T Ü R Ü (TS1-TS2) İ Ç İN GİRİLMESİ GEREKEN SINAVLAR YGSSORU SAYISI S Ü RE T Ü RK Ç E 40 160 DAKİKA MATEMATİK 40 FEN BİLİMLERİ 40 SOSYAL BİLİMLER 40 LYS – 4 TARİH 4475 DAKİKA COĞRAFYA – 2 16 45 DAKİKA FELSEFE GRUBU 30 LYS – 3 T Ü RK EDEBİYATI 5685 DAKİKA COĞRAFYA – 1 2435 DAKİKA

18 YABANCI DİL PUAN T Ü R Ü (YD1-YD2-YD3) İ Ç İN GİRİLMESİ GEREKEN SINAVLAR YGSSORU SAYISI S Ü RE T Ü RK Ç E 40 160 DAKİKA MATEMATİK 40 FEN BİLİMLERİ 40 SOSYAL BİLİMLER 40 LYS – 5 YABANCI DİL 80120 DAKİKA

19 Adaylar Hangi Sınavlara Girecekler? Sayısal (MF) Öğrencileri; MFYGS Türkçe Temel MatematikSosyal BilgilerFen BilimleriLYS 1MatematikGeometriLYS 2FizikKimyaBiyoloji

20 DilYGSTürkçeTemel MatematikSosyal BilgilerFen BilimleriLYS 5Yabancı Dil

21 Sözel (TS) Öğrencileri; TSYGSTürkçeTemel MatematikSosyal BilgilerFen BilimleriLYS 3Türk Dili ve EdebiyatıCoğrafya 1LYS 4TarihCoğrafya 2Felsefe Grubu

22 Eşit Ağırlıklı (TM) Öğrencileri; TMYGSTürkçeTemel MatematikSosyal BilgilerFen BilimleriLYS 1MatematikGeometriLYS 3Türk Dili ve EdebiyatıCoğrafya 1

23 PUAN TÜRLERİ Matematik-Fen Puan Türleri (MF-1, MF-2, MF-3, MF-4) Test Ağırlıkları (% olarak) YGSLYS-1LYS-2 Puan Türleri Türkçe Tem. Mat. Sosyal Bil. Fen Bil. MatematikGeometriFizikKimyaBiyoloji MF-1%11 % 16 % 5 % 8 % 26 % 13 % 10 % 6% 6% 6% 6 % 5% 5% 5% 5 MF-2 % 11 % 5 % 13 % 16 % 7% 7% 7% 7 % 13 % 12 MF-3 % 11 % 7 % 11 % 13 % 5% 5% 5% 5 % 14 % 15 MF-4 % 11 % 14 % 6 % 9 % 22 % 11 % 13 % 9% 9% 9% 9 % 5% 5% 5% 5 MF-1 puan türü Matematik Ağırlıklı Temel Bilim Programları için, (Matematik bölüm ve öğretmenliği, İstatistik, Bilgisayar bilimleri vb) MF-2 puan türü Fen Ağırlıklı Temel Bilim programları için, (Kimya, Fizik, Fen Bilgisi Öğretmenliği vb.) MF-3 puan türü Sağlık Bilimleri programları için, (Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Genetik vb.) MF-4 puan türü Mühendislik ve Teknik Programlar için, (Sonunda mühendislik yazan tüm bölümler)

24 ‏ Türkçe-Sosyal Puan Türleri (TS-1, TS-2) TS-1 puan türü sosyal programlar için, (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Coğrafya, Radyo TV ve Sinema vb) TS-2 puan türü Türkçe, Edebiyat ve Tarih programları için öngörülmüştür. Test Ağırlıkları (% olarak) YGSLYS-3LYS-4 Puan Türleri Türkçe Tem. Mat. Sosyal Bil. Fen Bil. TÜRK DİLİ VE EDB. COĞRAFYA-1TARİHCOĞRAF. FELSEFE GRUBU TS-1 % 13 % 10 % 12 % 5% 5% 5% 5 % 15 % 8% 8% 8% 8 % 7% 7% 7% 7 TS-2 % 18 % 6% 6% 6% 6 % 11 % 5% 5% 5% 5 % 25 % 5% 5% 5% 5 % 15 % 5% 5% 5% 5 % 10

25 Türkçe-Matematik Puan Türleri (TM-1, TM-2, TM-3) TM-1 puan türü az da olsa Matematik ağırlıklıdır. (İşletme, İktisat, Uluslararası Ticaret vb) TM-2 puan türü Matematik ile Türkçe-Edebiyat eşit ağırlıklıdır. (Hukuk,,Sınıf Öğretmenliği, Uluslar arası İlişkiler vb.) TM-3 puan türünde az da olsa Türkçe-Edebiyat ağırlıklıdır. (Psikoloji, Rehbelik ve Psik. Dan., Çocuk Gelişimi) Test Ağırlıkları (% olarak) YGSLYS-1LYS-3 Puan Türleri Türkçe Tem. Mat. Sosyal Bil. Fen Bil. MatematikGeometri Türk Dili ve Edb. Coğrafya-1 TM-1 % 14 % 16 % 5 % 25 % 10 % 18 % 7% 7% 7% 7 TM-2 % 14 % 7 % 5 % 22 % 8% 8% 8% 8 % 8% 8% 8% 8 TM-3 % 15 % 10 % 5 % 18 % 7% 7% 7% 7 % 25 % 10

26 Yabancı Dil Puan Türleri (DİL-1, DİL-, DİL-3)‏ DİL-1 puan türü İngilizce, Almanca ve Fransızca vb yabancı dil programları, DİL-2 puan türü Yunanca, İtalyanca, Arnavutça vb diğer Batı dillerine ait programlar, DİL-3 puan türü Çince, Japonca, Arapça vb dillere ait programlar için öngörülmüştür. Test Ağırlıkları (% olarak) YGSLYS-5 Puan Türleri Türkçe Tem. Mat. Sosyal Bil. Fen Bil. YABANCI DİL DİL-1 % 15 % 6% 6% 6% 6 % 9% 9% 9% 9 % 5% 5% 5% 5 % 65 DİL-2 % 25 % 7% 7% 7% 7 % 13 % 5% 5% 5% 5 % 50 DİL-3 % 48 % 7% 7% 7% 7 % 20 % 5% 5% 5% 5

27 Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ve Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) OBP ve AOBP’nın hesaplanırken aşağıdaki işlemler uygulanmaktadır. Öğrencinin diploma puanı 5 ile çarpılır. Çıkan sonuç 0,12 katsayısı ile tekrar çarpılır. Elde edilen değer öğrencinin üniversite puanlarına eklenecek olan ağırlıklı ortaöğretim başarı puanıdır. (AOBP) Öğrencinin diploma puanı 100 olsun 100x5=500 500x0,12=60 Öğrencilerin en düşük diploma puanı 50, en yüksek diploma puanı da 100 olarak belirlenmiştir. Bu nedenle AOBP’nin YGS ve LYS puanlarına katkısı En düşük 30 – en yüksek 60 puan En düşük 30 – en yüksek 60 puan arasında değişecektir.

28 TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR


"YENİ SINIF GEÇME SİSTEMİ Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları