Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI

2 ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI NEDİR?
Okulların uluslararası ortak bir müfredat oluşturması ve bunu tüm dünyada üniversiteye girişte ortak kriter olarak kullanma düşüncesinin ürünü olarak uygulamaya konan Bakalorya sistemi, 1968’ten beri merkezi Cenevre’de bulunan Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) tarafından gerçekleştirilmektedir

3 2012 yılı itibariyle 146 ülke ve 3717 okulda, 1. 162
2012 yılı itibariyle ülke ve okulda, ‘den fazla öğrenci tarafından uygulanmakta ve 147 ülkede üniversite tarafından kabul edilmektedir. Uluslararası Bakalorya Diploma Programı uygulamaya ülkemizde 31 okul hak kazanmıştır.

4 Ülkemizde Programı Uygulayan Okullar
*Ahmet Ulusoy College *Aka Schools *Bilkent Laboratory & International School *British International School *Doğa Koleji Eğitim kurumları A.Ş *The English School of Kyrenia * ENKA Schools *Eyüboğlu High School *Koç School *Özel Kılıçaslan Liseleri *İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi *Kültür High School *Istanbul International Community School *Kültür College *İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Kasımoğlu Coşkun Lisesi Kılıçarslan Lisesi *MEF Schools of Turkey *İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi *Özel Bilkent Lisesi *İzmir American Collegiate Institute *Şişli Terakki Lisesi  *Tarsus American School * TED Ankara College Foundation High School *Marmara PrivateHigh School  *TEV İnanç Türkeş High School for Gift Students *TED Bursa College                              

5 Uluslararası Bakarlorya Diploma Programı (IB DP)
Ortaöğretimin son iki yılında olan 11. ve sınıfta öğrenim gören 16 – 19 yaş arası öğrenciler için tasarlanmıştır. Ancak ülkemizde yapılmakta olan üniversite sınavlarına bağlı olarak 10. ve 11. sınıflarda Programın uylanmasına hak verilmiştir.

6 IB DİPLOMA PROGRAMININ AMACI
* ARAŞTIRMACI * BİLGİLİ * ELEŞTİREL DÜŞÜNEN * İLETİŞİM KURABİLEN * RİSK ALABİLEN * İLKELİ * DUYARLI * AÇIK FİKİRLİ * DENGELİ * DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEBİLEN gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. ARAŞTIRMACI: Bilimsel araştırma yapabilen, ulaştığı bilgiyi kullanabilen, öğrenmekten zevk alan ve bunu hayatın bir parçası olarak gören bireyler olurlar BİLİGİLİ: Ulusal ve uluslar arası konularda araştırma yapıp bilgi birikimine sahip olurlar. Bu konularda yorum yapabilme yeteneğine sahip olurlar ELEŞTİREL DÜŞÜNEN: Mantıklı ve ahlaki kararlar verebilir, karşılaştığı karmaşık problemlere çözümler üretebilirler. İLETİŞİM KURABİLEN: Birden fazla dilde bilinçli bir şekilde fikir ve bilgi alıp bunları yorumlarlar. Özgüvenleri yüksek bir şekilde kendilerini ifade eder ve iletişim kurabilirler. RİSK ALABİLEN:Alışık olmadıkları durumlarla telaşlanmadan yüzleşebilirler. Yeni rol, düşünce ve stratejileri araştırmak için kendilerine güvenleri vardır ve bağımsızlık ruhuna sahiptirler. İnandıkları şeyleri cesurca ve rahatça savunurlar. İLKELİ:Hak, hukuk ve adaleti hayat felsefesi haline getirip, yaptıkları iş ve davranışların sorumluluğunu alırlar.   DUYARLI:Diğer insanların ihtiyaçlarına karşı duyarlı, topluma yararlı işler yapmaktan zevk alan bireyler olurlar AÇIK FİKİRLİ:Kendi değerlerini kaybetmeden diğer bireylerin kültür, görüş, değer ve geleneklerine saygı duyarlar. Yeniliklere açıktırlar DENGELİ:Fiziksel, duygusal ve zihinsel dengenin, bireysel huzurun öneminin bilincindedirler. DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEBİLEN:Kendi öğrenme süreçlerini, deneyimlerini dikkatle ele alırlar. Öğrenimlerini, kişisel gelişimlerini desteklemek için güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını değerlendirebilirler

7 IB DİPLOMA PROGRAMI DERSLERİ

8 Dersler Yüksek Düzey (High Level) ve Standart Düzey (Standard Level) olmak üzere iki farklı düzeyde alınmaktadır. Yüksek Düzey dersler 240 saat, Standart Düzey dersler 150 saat üzerinden uygulanmaktadır. Diploma almaya hak kazanabilmek için en az üç dersin Yüksek Düzey alınması gerekmektedir.

9 Grup 1 Ana Dil derslerini içermektedir. Her ülkenin kendi dilinin verdiği bölüm olup okulumuzda Türkçe A1 (Turkish A1) Yüksek Düzey (High Level) olarak uygulanmaktadır

10 Grup 2 Grup 1 derslerinde olduğu gibi dil dersleridir. Ancak bu grupta sadece yabancı dil dersleri verilebilmektedir. Okulumuzda İngilizce B Yüksek Düzey (English B High Level) uygulanmaktadır.

11 Grup 3 Sosyal alan derslerinden oluşmaktadır; Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Psikoloji, Ekonomi gibi.Fakat okulların isteğine bağlı olarak, bulundukları ülkelerin değerleri göz önüne alınarak ulusal bir program yapılabilmektedir. Bu bağlamda ülkemizde konuları Tarihi, Coğrafi ve Sosyolojik olarak inceleyen 20.yy Türkiye'si konulu bir program uygulanmaktadır. Bu program ülkemizde Türkçe olarak ve sadece standart düzeyde (Standard Level) verilmektedir.

12 Grup 4 Deneysel bilimler derslerinden oluşmakta ve ingilizce olarak uygulanmaktadır. Bu alanda biyoloji, fizik ve kimya dersleri Standart Düzey (Standard Level) ve Yüksek Düzey (High Level) olarak alınmaktadır. Bu derslere ek olarak Çevre Bilimleri adı verilen fakat sadece Standart Düzeyde(Standard Level) uygulanabilen bir derste alınabilmektedir. Okulumuzda Biyoloji Yüksek Düzeyde (High Level) verilmektedir..

13 Grup 5 Matematik dersinin verildiği ve İngilizce olarak uygulandığı alandır. Okulumuzda Matematik Standart Düzeyde (Standard Level) gösterilmektedir.

14 Grup 6 Seçmeli derslerin olduğu alandır. Bu grup içerisinde Sanat, Ekonomi, II. Yabancı Dil, Uluslararası ilişkiler gibi dersler seçilebilmektedir. Okulumuzda II. Yabancı Dil tercih edilmiştir.Seçilen dersler II. Yabancı Dil haricinde İngilizce olarak uygulanır. Bu grupta seçilen II. Yabancı dil daha önceden almış olduğu herhangi bir dille ilgili bir ders olmamak kaydı ile başlangıç seviyesinde (ab initio) alınabilmektedir.

15 Bitirme Tezi (Extended Essay)
İki sene içerisinde öğrencilerin derslerden birine ait ilgi duyduğu bir konu üzerine danışman bir öğretmen gözetiminde hazırlayacağı 4000 kelimeden oluşan bir araştırma yazısıdır.

16 Bilgi Kuramı (TOK-Theory of Knowledge)
Araştırma ve sorgulamaya dayalı bir derstir. Öğrencilerin bilginin ne olduğuna dair “Ne biliyoruz? Nereden biliyoruz? Bildiğimizi nasıl biliyoruz?” sorularına bir bakış açısı kazanmalarını ve edinilen bilgilerin bilim dallarına aktarılmasını sağlar. Diğer bir değişle bir bilim insanı, sanatçı ya da tarihçi olarak bir şey bilmenin ne anlama geldiğini anlamak, bilgi türleri arasındaki ilişkiyi, etkileşimi kavramak, öğrencilere eleştirel düşünce anlayışını kazandırmayı amaçlar. Öğrenciler iki yıl boyunca toplam 100 saat TOK dersi alırlar.

17 CAS (Creativity, Activity, Service)
Amaç öğrencilerin bütün olarak gelişimlerini sağlamak ve sorumlu, duyarlı vatandaşlar olarak yetişmelerini, kendi yeteneklerinin farkına varmalarını, grup içinde çalışma becerisi kazanmasını, paylaşmasını ve yaşadığı toplumun ihtiyaçlarının bilincine varmasını sağlamaktır.

18 Yaratıcılık (Creativity)
Yaratıcılık, okul müfredatı dışında sanat ve yaratıcılık içeren diğer tüm aktiviteleri; ve öğrencinin, toplum hizmeti projelerini tasarlamada ve gerçekleştirmede kişisel yaratıcılık göstermesini kapsar. Etkinlik (Action) Etkinlik okul müfredatı dışında gezilere, bireysel sporlara, takım sporlarına ve fiziksel aktiviteye katılmalarını sağlar. Toplum Hizmeti (Service) Toplum hizmeti başkaları için kendi başına ve başkaları ile birlikte bir çalışma yapmak ve buna kendini adayarak başkalarına yardım eden bir birey haline gelmeyi sağlar.

19 Bu Faaliyetleri Kısaca Şu Şekilde Örneklendirebiliriz :
* Gazete, dergi, yıllık hazırlama * Müzik, dans, fotoğrafçılık, tiyatro vb. alanlarda kendini geliştirmek * Münazara * Bir edebiyat dergisine yaratıcı bir yazıyı basılmak üzere sunma * Herhangi bir yabancı dili öğrenme (IB DP dersleri haricinde) * Herhangi bir kulüpte ya da okulda bir spor faaliyetinde bulunmak * İhtiyaç duyulan konularda yardım toplamak ve bu yardımı yerine ulaştırmak * Öğrendiği ya da hali hazırda bildiği bilgileri başkalarına(okul arkadaşlarına, ihtiyaç duyan diğer okullara v.b. öğretmek) * Huzur evlerini ve çocuk esirgeme kurumlarını ziyaret etmek Öğrencilerin iki yıl içerisinde toplam saatlik ve ders saatleri dışında yapılan CAS programlarını tamamlamaları gerekmektedir.

20 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
* Okul İçi * Okul Dışı olmak üzere iki aşamada yapılmaktadır.

21 Okul içi Ölçme ve Değerlendirme
Okul içi Ölçme ve Değerlendirme Diploma Programının, derslerine göre değişmekle beraber, ortalama olarak %25’ni içermektedir. Değerlendirmeler pratik çalışmalar (deneyler), projeler, bazı konular üzerine yazılan yazılar, yabancı diller ve Bilgi Kuramı için sözlü sunumları içermektedir. Okul içi Ölçme ve Değerlendirmeler ders öğretmenleri tarafından yapılmaktadır. Ancak değerlendirmeler her dersin kendisine ait IB uzmanları tarafından yurt dışında gözden geçirilmektedir. Kriterlere uygun bulunmayan değerlendirmeler, IB uzmanları tarafından tekrar değerlendirilmeye alınır.

22 Okul Dışı Ölçme ve Değerlendirme
Diploma Sınavları, Bitirme Tezi, Dil dersleri yazları (Türkçe, İngilizce,İkinci Yabancı dil) ve Bilgi Kuramı Makalesini kapsar. Diploma Sınavları 12. sınıfın Kasım ayında, dört hafta içerisinde yapılır. Yurt dışında IB Organizasyonu tarafından hazırlanan sınavlar okulumuza kapalı zarflar içinde gönderilir.Ülkemizdeki tüm IB Diploma Programı öğrencileri, sınavlara eş zamanlı olarak girerler ve sınav evrakı sınavın bitiminde kontrol edilip zarflanarak 24 saat içinde IB Organizasyonu tarafından belirlenmiş uzmanlara değerlendirilmesi için gönderilir. Öğrencilerin her ders için alabileceği en yüksek not 7’dir.

23 Bitirme Tezi, Dünya Edebiyatı Yapıtları ve Bilgi Kuramı Makalesi çalışmalarını IB Diploma Programı öğrencisi 11. ve 12. sınıflarda yapıp tamamlayarak kendilerine verilen çalışma takvimindeki son teslim tarihlerine göre IB Diploma Koordinatörlüğü'ne teslim eder. IB Koordinatörü, bu materyalleri IB Organizasyonu tarafından belirlenmiş uzmanlara değerlendirilmesi için gönderir. Bitirme Tezi ve Bilgi Kuramı ortak bir not olarak 3 üzerinden değerlendirilir.

24 IB Diploması almaya hak kazanabilmek için, saatten oluşan CAS faaliyetlerinin, Bitirme tezinin, Bilgi Kuramı sunum ve makalesinin ve okul içerisinde değerlendirilen tüm ödev ve çalışmaların bitirilmiş olması ve okul içi ve okul dışı değerlendirmeler sonucunda toplam alınan notun en az 24 olması gerekmektedir.

25 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİPLOMASI
Değerlendirmeler sonucunda 24 ve üzeri puan alan öğrenciler sadece IB Diploması alırlar. Bununla beraber ülkemizde Milli Eğitim Diploması da alması gerekmektedir.Bu bağlamda öğrenciler sadece IB Diploma Programında gördükleri ders konularından her dönem üç yazılı olacak şekilde iki sene süresince ölçme ve değerlendirilmeye alınırlar.

26 IB DİPLOMASININ ÜNİVERSİTELERDE KABULÜ
IB Diploması almaya hak kazanan öğrenciler, yurt dışında okumak isterlerse başta İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya olmak üzere farklı ülkelerdeki üniversite tarafından doğrudan kabul edilmektedir. Oxford, Cambride, Standford, Harvard, Yale Üniversitesi gibi iyi bilinen üniversiteler örnek olarak verilebilir. IB Diplomasını kabul eden yurt dışı üniversitelerinden bir bölümü öğrencileri burslu olarak kabul etmektedir.

27 Ülkemizde bir üniversiteye girebilmek için tüm öğrenciler gibi IB diplomasına sahip öğrencilerde YGS ve LYS’ye girmek zorunda ve aldıkları puana göre bir bölüm kazanabilmektedirler. Ancak bir bölüm vakıf üniversiteleri IB diploması olan öğrencilere %25 ile %100 arasında değişen burslar verilmektedir.

28 IB DİPLOMA PROGRAMININ ÖĞRENCİYE SAĞLADIĞI KAZANIMLAR
* IBDP, öğrenciye sorgulamayı ve eleştirel yaklaşımı kazandırdığı için, öğrenciyi ezberden uzaklaştırır, bilgiyi kalıcı kılar. Bu da yeni içerik kazanan YGS ve LYS açısından öğrencinin başarısını artırır. * Öğrenciye yüksek öğretimde gerekli olan üst seviyede ders çalışma becerisini kazandırır. * IB DP programında okumak öğrenciye bağımsız düşünme ve çalışma yetisini kazandıracağından, YGS ve LYS’ye hazırlık açısından destekleyici rol oynar. * Türkiye’de IB diploması alan genç insanlar sadece birkaç okuldan mezun olan küçük bir gruptur. İşverenlerin bu küçük gruba yönelmesi kısa vadede olasılığı yüksek olan bir durumdur.

29 IB DİPLOMA PROGRAMININ ÖĞRENCİYE SAĞLADIĞI KAZANIMLAR
* IB diploması uluslararası platformda geçerli bir diplomadır. * IB diploması yabancı üniversitelere girişi kolaylaştırır. * IB diplomasını iyi bir dereceyle almak, yabancı üniversitelerde öğrenciye burs olanağı sağlayabilir. * Öğrenci, IB programı içinde çok başarılı olduğu derslerden üniversitenin 1. sınıfında muaf tutulabilir. * Ülkemizde birçok vakıf üniversitesi IB mezunlarına diploma puanlarına göre çeşitli oranlarda burs olanakları sağlamaktadır.

30 IB DP Öğrenci Kabul Kriterleri
1) Türkçe dersi notunun 3, Türk Edebiyatı dersi, 9.sınıf notu en az 3 ve 10. sınıf dönemi notunun en az 3, Dil Anlatım dersi, 9. sınıf notu en az 3 ve 10. Sınıf 1. dönemi notunun en az 3 2) İngilizce dersi, Hazırlık sınıfı notu en az 3, 9. sınıf notu en az 3 ve 10. sınıf 1. Dönemi notunun en az 3 3) Matematik dersi, Hazırlık sınıfı notu en az 2 , 9. sınıf notu en az 2 ve 10. sınıf birinci dönemi notu en az 2 4) Her hangi bir dersten zayıf notunun olmaması ve herhangi bir dersini sorumlu olarak alamamış olması 5) Sınıf tekrarı yapmamış olması gerekmektedir.

31 Başvuru Esnasında istenen evraklar
1) Başvuru Formu 2) Banka Dekontu (internetten yapılan transfer için internet çıktısı gönderilebilmektedir. 3) Transkript 4) Parasız yatılılık ve bursluluk durumunu belirten belge (okul tarafından onaylı)

32 Başvuru sonrası takip edilecek yollar?
*Haziran ayında yayınlanacak olan Kitap listesinin takip edilerek tavsiye edilen kitapların okunması *İngilizceye ağırlık verilmesi

33 Sık Sorulan Sorular 1) Her hangi bir sınava tabi tutulacakmıyız? 2) Pansiyonda kalabilecekmiyiz? 3) Pansiyonda Paralı mı parasızmı kalacağız? 4) İngilizce seviyemiz ne olmalı? 5) Kitaplarımızı nasıl temin edeceğiz? 6) Uyum sorunu yaşarmıyız? 7) Üniversite sınavımızı engellermi?


"ULUSLARARASI BAKALORYA DİPLOMA PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları