Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ VE DERS SEÇİMİ GEÇİCİ MADDE 7 – Genel ortaöğretim kurumlarında; a) 2009-2010 Öğretim Yılı sonunda 9 uncu sınıftan 10 uncu sınıfa geçen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALAN DEĞİŞİKLİĞİ VE DERS SEÇİMİ GEÇİCİ MADDE 7 – Genel ortaöğretim kurumlarında; a) 2009-2010 Öğretim Yılı sonunda 9 uncu sınıftan 10 uncu sınıfa geçen."— Sunum transkripti:

1 ALAN DEĞİŞİKLİĞİ VE DERS SEÇİMİ GEÇİCİ MADDE 7 – Genel ortaöğretim kurumlarında; a) 2009-2010 Öğretim Yılı sonunda 9 uncu sınıftan 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler ile 10 uncu sınıf tekrarına kalan öğrencilere alan seçimi yaptırılmaz. b) 2009-2010 Öğretim Yılı sonunda 11 ve 12 nci sınıflara geçen öğrencilerde alan uygulaması devam eder. Bunlardan alanlarını değiştirmek isteyen öğrenciler alanlarını değiştirebilirler. 1

2 ALAN DEĞİŞİKLİĞİ VE DERS SEÇİMİ c) Alan değiştiren öğrenci, yöneldiği yeni alana ait alt sınıf veya sınıflarda görmediği alan dersleri ile gördüğü hâlde haftalık ders saati sayısı farkı bir ders saatinden fazla olan alan derslerinden sorumlu tutulur. Yeni alanında okutulmayan önceki alanına ait sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulur. Ancak, sorumlu olduğu diğer derslerden sorumluluğu devam eder. Bu öğrenciler sorumlu olduğu derslerden sorumluluk sınavları dönemlerinde sınava girerler. ç) 2010-2011 öğretim yılı için ders seçimi, ders yılının ilk haftasının son iş günü mesai bitimine kadar yapılır. (Değişiklik 04/09/2010-27692 RG) 2

3 Haftalık ders çizelgeleri, 2010–2011 Öğretim Yılında ortaöğretim kurumlarının 9 ve 10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. 2010–2011 Öğretim Yılında, 11 ve 12. sınıflarda okumakta olan öğrencilere 11.09.2009 tarih ve 151 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen haftalık ders çizelgeleri uygulanacaktır. Ancak bu öğrencilerden sınıf tekrarına kalanlara yeni haftalık ders çizelgeleri uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler, alan/dal dersleri (mesleki ve teknik ortaöğretim okulları) ve seçmeli dersler bölümleri yer almaktadır. Ortak dersler, ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir. ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR 3

4 Seçmeli dersler, ortaöğretim öğrencilerinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programlarını dikkate alarak seçebilecekleri derslerdir. Bu derslerin bazılarının haftalık ders saati sayıları sınıflara göre seçenekli olarak belirtilmiştir. Öğrenciler bu dersleri, haftalık ders saati sayılarını belirterek seçebileceklerdir. Seçmeli dersler “B-Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanacak Seçmeli Dersler” başlığı altında; 1, 2 ve 3. grup seçmeli dersler olarak belirlenmiştir. 3. grup seçmeli dersler, 1. ve 2. grup seçmeli dersler arasında yer almayan güzel sanatlar ve spor liselerine ait dersler ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının alan/dal derslerinden oluşur. 4

5 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR 1. grup seçmeli derslere genel liseler, Anadolu liseleri, hazırlık sınıfı bulunan Anadolu liseleri ve Anadolu öğretmen liselerinin haftalık ders çizelgelerinde de yer verilmiştir. Bu nedenle söz konusu liselerin öğrencileri 1. gruptan ayrıca ders seçemeyeceklerdir. Genel liseler, Anadolu liseleri, hazırlık sınıfı bulunan Anadolu liseleri ve Anadolu öğretmen liselerinin haftalık ders çizelgelerinde seçmeli dersler arasında “diğer seçmeli dersler”e de yer verilmiştir. Bu okulların öğrencileri “diğer seçmeli dersler”e ayrılan ders saati kadar 2. grup seçmeli dersler arasından ders seçeceklerdir. 5

6 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR Seçmeli dersler arasında programı tek olanlar, öğretim süresi boyunca bir kez seçilebilecektir. Seçmeli derslerin haftalık ders saati sayısı toplamı o sınıfın “seçmeli ders saati toplamı” nı geçemeyecektir. Bu derslerde gruplar oluşturulurken okulun imkânları ve öğrenci isteği göz önünde bulundurularak Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre işlem yapılır. 6

7 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebilirler. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esastır. Ancak okulun imkânları ile öğrencilerin istekleri ve hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak sorumluluk velilerine ait olmak üzere bulunduğu sınıf seviyesindeki öğretim programı uygulanabilir. 7

8 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNDE YER ALAN DERSLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK AÇIKLAMALAR Ortaöğretim kurumlarının tamamında yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders “dil ve anlatım” dersidir. Yabancı dil dersinde; Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca ve Rusça derslerinden biri seçilip okutulur. 8

9 ORTAK DERSLER DİL VE ANLATIM 2 TÜRK EDEBİYATI 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 TARİH 2 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - COĞRAFYA 2 MATEMATİK - GEOMETRİ - FİZİK - KİMYA - BİYOLOJİ - SAĞLIK BİLGİSİ - FELSEFE - YABANCI DİL 4 İKİNCİ YABANCI DİL 2 BEDEN EĞİTİMİ 2 GÖRSEL SANATLAR /MÜZİK 1 MİLLÎ GÜVENLİK BİLGİSİ 1 20 9

10 DERSİN ADI10. Sınıf TOPLAM 12 SAAT SEÇİLECEKTİR. Dil ve Anlatım(2) Türk Edebiyatı(1) Matematik(2)(4) Geometri(1)(2) Fizik(2)(3) Kimya(2)(3) Biyoloji(2)(3) Tarih(2) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi- Coğrafya(2) Psikoloji(2) Sosyoloji- Mantık- Yabancı Dil(4)(6) İkinci Yabancı Dil(2)(4) 1. Grup Seçmeli dersler 10

11 2.Grup Seçmeli Dersler; TOPLAM 2 SAAT SEÇİLECEKTİR. Bilgi Kuramı (1–2) Demokrasi ve İnsan Hakları (1) Sosyal Etkinlik (1) Proje Hazırlama (1) Bilgi ve İletişim Teknolojisi (1–2) İşletme (2) Ekonomi (2) Girişimcilik (1) Astronomi ve Uzay Bilimleri (1–2) Uluslararası İlişkiler (2) Yönetim Bilimi (2) Diksiyon ve Hitabet (1) Sanat Tarihi (2) Alman Edebiyatı (1–2) İngiliz Edebiyatı (1–2) 11

12 3.G RUP S EÇMELI D ERSLER ; 1. ve 2. grup seçmeli dersler arasında yer almayan güzel sanatlar ve spor liselerine ait dersler ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının alan/dal derslerinden oluşur. 12

13 Z ORUNLU ORTAK DERSLERDEN, Görsel Sanatlar(Resim)(1) veya Müzik (1) derslerinin biri seçilecektir. 13

14 SAYISAL AĞIRLIKLI OKUMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNERİLEN DERSLER VE SAATLERİ MATEMATİK4 GEOMETRİ2 FİZİK 2 KİMYA 2 BİYOLOJİ2 SEÇ.BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ2 14

15 EŞİT AĞIRLIKLI OKUMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNERİLEN DERSLER VE SAATLERİ DİL ANLATIM2 MATEMATİK4 GEOMETRİ2 COĞRAFYA2 PSİKOLOJİ2 BİLGİ TEKNOLOJİSİ2 15

16 DİL AĞIRLIKLI OKUMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNERİLEN DERSLER VE SAATLERİ İNGİLİZCE6 DİL ANLATIM2 PSİKOLOJİ2 MATEMATİK2 BİLGİ VE İLETİŞİM2 16

17 SOSYAL AĞIRLIKLI OKUMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNERİLEN DERSLER VE SAATLERİ DİL ANLATIM2 TÜRK EDEBİYATI1 TARİH3 COĞRAFYA2 PSİKOLOJİ2 MATEMATİK2 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ2 17


"ALAN DEĞİŞİKLİĞİ VE DERS SEÇİMİ GEÇİCİ MADDE 7 – Genel ortaöğretim kurumlarında; a) 2009-2010 Öğretim Yılı sonunda 9 uncu sınıftan 10 uncu sınıfa geçen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları