Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUKLARIMIZ VE SINAV. SINAV KAYGISI Daha önce öğrenilen bilgi Başarısızlık korkusu Sınav anı SINAV KAYGISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUKLARIMIZ VE SINAV. SINAV KAYGISI Daha önce öğrenilen bilgi Başarısızlık korkusu Sınav anı SINAV KAYGISI."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUKLARIMIZ VE SINAV

2 SINAV KAYGISI Daha önce öğrenilen bilgi Başarısızlık korkusu Sınav anı SINAV KAYGISI

3 Huzursuzluk hissi Yetersizlik hissi Fiziksel olarak rahatsızlık Tüm bildi ğ ini unuttu ğ unu sanma Olumsuz dü ş üncelerin zihnimize yerle ş mesi Ö ğ rencinin var olan potansiyelini gösterememesi

4

5 SINAV KAYGISI SINAV KAYGISI NED İ R? SINAV KAYGISI NEDEN ÖNEML İ D İ R? NEDENLER İ NELERD İ R? BEL İ RT İ LER İ NELERD İ R?

6 Ö Ğ RENC İ KAYNAKLI NEDENLER Felaket senaryoları içeren dü ş ünceler Yanlı ş ders çalı ş ma alı ş kanlıkları Düzensiz uyku Düzensiz yemek Hedef belirlememe Sorumluluklarını erteleme Mükemmeliyetçilik Etraf ne der endi ş esi

7 A İ LE YAKLA Ş IMI KAYNAKLI NEDENLER Mükemmeliyetçilik Etraf ne der endi ş esi Kendinin gerçekle ş tiremedi ğ i hayallerini çocu ğ unun gerçekle ş tirmesini isteme Ba ş ka çocuklarla kıyaslama Ö ğ rencinin felaket içeren dü ş üncelerini destekleyen sözler söylenmesi Ö ğ rencinin kapasitesinden yüksek beklentiler

8 Ö Ğ RENC İ LER İ N SINAV KAYGISINI ARTTIRAN DÜ Ş ÜNCELER İ yi bir okula giremezsem her ş ey biter. Annemin babamın yüzüne bakamam. Kazanamazsam çevremdeki herkes alay eder. Sınavı kazanırsam herkes bana de ğ er verir. Sınavı kazanamasam ben bir hiçim. Bu sınavda ba ş arılı olmalıyım yoksa annem babam beni sevmeyecek ve bana kızacaklar. Ailem beni yine arkada ş larımla kıyaslayacak. İ yi bir okul kazanamazsam herkese rezil olurum.

9 SINAV KAYGISININ SONUÇLARI Ö ğ renilen bilginin sınav anında kullanılamaması Okudu ğ unu anlamada zorluk çekme Dikkatin sınavda sorulan sorulara de ğ il sınav sonrasında ya ş anacaklara odaklanması Bilgileri hatırlamakta zorluk çekme Sorularla inatla ş ma

10

11 SINAV KAYGISINI ARTTIRAN ANNE BABA YAKLA Ş IMLARI Kazanamazsan hepimiz rezil oluruz, kimsenin yüzüne bakamayız. Senin kadar emek verenlerin hepsi iyi yerlere girdiler, bakalım sen ne yapacaksın? Ba ş kalarına bak da biraz örnek al

12 SINAV KAYGISINI ARTTIRAN ANNE BABA YAKLA Ş IMLARI Bu okulu kazanırsan ileride doktor olmak için iyi bir okulda okumu ş olursun, iyi bir üniversiteyi kazanmak ancak bu sınavı kazanmakla mümkün. Sen kesin kazanırsın. Böyle çalı ş ırsan, bu ş ekilde davranırsan hiçbir yere giremezsin.

13

14

15 Ö Ğ RENC İ LER NE YAPACAKSINIZ? Dengeli besleneceksiniz. Uykunuzu düzene koyacaksınız, belli saatte yatıp belli saatte kalkacaksınız. Nefes egzersizleri yapacaksınız. Olumsuz dü ş üncelerinizi bir ka ğ ıda yazıp onlardan kurtulacaksınız.

16 VEL İ LER NE YAPACAKSINIZ? Çocuklarınızla birlikte gerçekçi ve ula ş ılabilir hedefler belirlemelisiniz. Sınav öncesi ve sınav sonrasında çocuklarınızı ba ş kaları ile kıyaslamamalısınız. Çocu ğ unuzun sportif ve kültürel faaliyetlere katılımını desteklemelisiniz. Ders çalı ş ma konusunda çocu ğ unuz bir anla ş ma yaparak düzenli çalı ş ma programı hazırlamalısınız. Ders çalı ş ması konusunda çocu ğ unuza baskı yapmamalısınız.

17 SON OLARAK; En önemlisi de Sınavı kazanamazsa ya ş ayacaklarını bir ceza gibi göstermemelisiniz.

18 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.


"ÇOCUKLARIMIZ VE SINAV. SINAV KAYGISI Daha önce öğrenilen bilgi Başarısızlık korkusu Sınav anı SINAV KAYGISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları