Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FINT 301 FİNANSAL YÖNETİM ÜNİTE 5 (Bölüm 2 ) FİNANSAL ANALİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FINT 301 FİNANSAL YÖNETİM ÜNİTE 5 (Bölüm 2 ) FİNANSAL ANALİZ."— Sunum transkripti:

1 FINT 301 FİNANSAL YÖNETİM ÜNİTE 5 (Bölüm 2 ) FİNANSAL ANALİZ

2  Finansal Analizde Kullanılan Teknikler -Oran Analizi -Oranların Sınıflandırılması -Likidite Oranları -Faaliyet Oranları -Borç Oranları -Karlılık Oranları -Piyasa Performansını Değerlendirmede kullanılan Oranlar İÇİNDEKİLER

3  Dupont Analizi  İçsel ve sürdürülebilir Büyüme  Karşılaştırmalı Analiz  Yüzde Yöntemiyle Analiz  Trend Analizi

4 Finansal Analizde Kullanılan Teknikler  Analizde Kullanılan başlıca teknikler: -Oran Analizi -Yüzde Yöntemiyle Analiz -Karşılaştırmalı Analiz -Trend Analizi

5  Oranların Sınıflandırılması: 1)Likidite Oranları 2)Faaliyet Oranları 3)Finansal Kaldıraç oranları 4)Karlılık Oranları 5)Piyasa performansını değerlendirmede kullanılan oranlar

6  Bir işletmenin kısa vadeli borçlarını karşılayabilme yeteneğinin ölçülmesinde kullanılır. Bu oranlardan işletmenin ne kadar kolaylıkla nakit elde edebilmesine ve işlerin kötüye gitmesi halinde likiditesini koruyabilmesine yönelik bilgiler sağlanır.  Likidite oranları olarak cari oran, asit test oranı ve nakit oranı olarak 3 önemli oran vardır. LİKİDİTE ORANLARI

7

8

9

10  Faaliyet oranları, işletmelerin varlık ya da varlık gruplarına, bu varlıkların sağladığı gelirlere oranla ne kadar fazla yatırım yaptığını, varlıklarını ne derecede verimli kullandığını değerlendirmede kullanılan oranlardır.  Faaliyet oranları olarak şu oranlar hesaplanabilir: -Alacakların ortalama tahsil süresi -Alacakların devir hızı -Stok devir hızı -Sabit varlıkların devir hızı -Toplam varlıkların devir hızı FAALİYET ORANLARI

11

12

13

14

15

16  İşletmenin mali yapısını ortaya koyarak uzun vadeli borç ödeme gücünü gösteren oranlardır.  Finansal Kaldıraç Oranları: -Borç Oranı -Borç-öz sermaye oranı -Faizin kazanılma sayısı -Sabit yükümlülükleri karşılama oranı BORÇ ORANLARI (KALDIRAÇ)

17

18  Borç Öz Sermaye Oranı  Toplam Yabancı Kaynaklar / Toplam Öz Sermaye  Bu rasyo, firmanın borçlanma yoluyla sağladığı yabancı kaynak ile firmanın sahip veya sahiplerinin katmış olduğu sermaye arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır.  Faizin Kazanılma Katsayısı  FVÖG/ Faiz Giderleri  Bu oran, işletmenin cari faiz ödemelerini ne derecede karşılayabileceğini gösterir. Sağlıklı bir firmada faiz ödemelerinin çok üstünde FVÖG vardır.

19  Brüt Kar Marjı  (Net Satışlar – Satışların Maliyeti) / Net Satışlar  Net Kar Marjı  Net Kar / Net Satışlar  Öz Sermaye Karlılık Oranı  Net Kar / Öz Sermaye Karlılık Oranları

20  Toplam Varlıkların Karlılık Oranı  Net Kar / Toplam Varlıklar  Kaynaklar Üzerinden Karlılık Oranı  FVÖG/Toplam Kaynaklar

21  Finansal Oranlar Arasındaki İlişkiler (DuPont Analizi)

22  İÇSEL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME

23  Karşılaştırmalı analiz, bir işletmenin farklı tarihlerde düzenlenmiş mali tablolarında yer alan kalemlerde görülen değişikliklerin incelenmesi ve bu değişikliklerin değerlendirilmesidir. Karşılaştırmalı Analiz (Yatay Analiz)

24 2005200620072005-20062005-20072006-2007 Mutlak% % % Kasa 30040050010033,320066,710025 Alacaklar 160200160402500-40-20 Stoklar 500400600-100-201002020050 Dönen Varlıklar 9601.0001.060404,130031,226026

25  Dikey analiz, ortak esasa indirgenmiş tablolar analizi olarak da isimlendirilen bu analiz yönteminde, mali tablolarda yer alan her bir kalemin toplam içerisindeki payı yüzde olarak ifade edilir. Yüzde Yöntemi ile Analiz (Dikey Analiz)

26 A İşletmesiEndüstri Ortalaması 200720062005200720062005 Net Satışlar100,0 (-)Satışların Maliyeti 75,668,270,572,673,072,6 Brüt Satış Karı24,331,829,327,427,027,4 (-)Faaliyet Giderleri 14,123,823,422,021,421,2 Faaliyet Karı10,28,06,15,45,66,2 (-)Faiz2,82,02,11,41,31,2 Olağan Kar7,46,04,0 4,35,0 (-)Vergi3,52,61,8 1,9 Dönem Net Karı3,83,42,2 2,53,1

27  Trend analizi, bir işletmenin uzun bir zaman dönemi içindeki (5-10 yıl gibi) değişimlerinin, endüstrideki diğer işletmelere oranla ya da o işletmenin baz olarak alınan yılına oranla ne yönde olduğunu belirlemek için yapılır. Trend Analizi


"FINT 301 FİNANSAL YÖNETİM ÜNİTE 5 (Bölüm 2 ) FİNANSAL ANALİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları