Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİTE 5 (Bölüm 1) FİNANSAL ANALİZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİTE 5 (Bölüm 1) FİNANSAL ANALİZ"— Sunum transkripti:

1 ÜNİTE 5 (Bölüm 1) FİNANSAL ANALİZ
FINT 301 FİNANSAL YÖNETİM ÜNİTE 5 (Bölüm 1) FİNANSAL ANALİZ

2 İÇİNDEKİLER Finansal Analiz türleri
Finansal Analizde kullanılan tablolar

3 Finansal Analiz Türleri
Finansal Analiz Nedir? Finansal analiz, bir işletmenin finansal durumunun, faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılır. Finansal analizle finansal tablolardaki çeşitli kalemler arasında ilişkiler kurularak işletmenin durumu ortaya konmaya çalışılır. Finansal analiz; Analizin yapılma amaçlarına Analizin yapılış biçimine Analizi yapacak kişilere göre değişik türleri vardır.

4 Finansal analizin yapılma amacına göre finansal analiz yönetim, yatırım ve kredi analizleri olarak üç şekilde yapılır. Yönetim analizi; yönetim fonksiyonunun yerine getirilmesine yönelik, işletme yönetimi için yapılan analizdir. Yatırım analizi; işletmenin ortakları, işletmeye ortak olmayı düşünenler ile işletmeye uzun süreli kaynak sağlayacak olanlar tarafından yapılan analizdir. Kredi analizi; işletmeye kredi verenlerle, kredi verecek olanların, işletmenin borç ödeme gücünü ölçmek amacıyla yaptıkları analizdir.

5 Analizin yapılış biçimine göre finansal analiz statik ve dinamik olarak iki şekilde yapılır:
Statik Analizde; belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait mali tablolardaki çeşitli kalemler arasındaki ilişkilerin saptanmasına çalışılır. Dinamik analizde; işletmelerin belirli bir dönemindeki mali durumu, faaliyet sonuçları geçmiş dönemleriyle karşılaştırılarak, geçmiş dönemlerine göre olumlu ya da olumsuz gelişmelerin ortaya konulması sağlanır. Analizi yapacak kişilere göre ise finansal analiz iç ve dış olarak ikiye ayrılır; Analiz, yönetici, muhasebeci, finansçı gibi işletme içinden olan kişilerce yapılıyorsa iç analiz olarak adlandırılır. İşletme dışı kişi ve kurumlarca (aracı kurumlar, rakip kuruluşlar, potansiyel yatırımcılar) yapılan analize dış analiz adı verilir.

6 FİNANSAL TABLOLAR VE RAPORLAR
Yıllık Rapor: Yıllık olarak şirket tarafından hissedarlara sunulan rapordur. Bünyesinde temel finansal tablolar ile firmanın geçmiş faaliyetleri ve gelecek beklentilerine ilişkin yönetimsel analiz içerir.

7 BİLANÇO Bilanço: Bir firmanın belli bir zamandaki finansal durum tablosudur. Şekil 3.1 tipik bir bilançonun yapısını göstermektedir.

8

9 Özkaynaklar: Hisseler satın alınırken hissedarların işletmeye ödediği tutarı ve işletmenin kuruluşundan itibaren elde tuttuğu kazançları temsil eder. Dağıtılmamış Kârlar: İşletmenin ömrü boyunca elinde tuttuğu kazançların tamamının kümülatif toplamını temsil eder.

10 GELİR TABLOSU Gelir Tablosu: Genelde çeyrek ya da tam yıl olan raporlama dönemi boyunca işletmenin gelirlerini, harcamalarını ve karını özetleyen rapordur. Faaliyet Geliri: Faiz ve vergi öncesi oluşan faaliyetlerden elde edilen gelirlerdir (başka bir deyişle EBİT).

11

12 Amortisman: Üretim sürecinde varlıkların tüketilen kısımlarının maliyetini yansıtan bir kalemdir. Amortismanda nakit harcama yoktur. İtfa Payı: Maddi olmayan varlıkların maliyetlerinin gider yazmak amacıyla kullanılması dışında amortismana benzeyen nakit olmayan bir kalemdir. EBITDA: Faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesindeki gelirlerdir.

13 NAKİT AKIŞ TABLOSU Nakit Akış Tablosu: Bilanço ve gelir tablosunu etkileyen unsurların firmanın nakit akışını nasıl etkilediğini gösteren tablodur.

14

15 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
Özkaynak Değişim Tablosu: Yıl boyunca işletmenin özkaynağının ne kadar değiştiğini ve bu değişimin neden gerçekleştiğini gösteren tablodur. Tablo 3.4’te Allied’ın 2011 boyunca milyon dolar kazandığı ve bunun 57.5 milyon dolar ile temettü ödemesi yaptığı, 60 milyon dolar’ı ise işletmeye geri yatırdığı görülmektedir.

16


"ÜNİTE 5 (Bölüm 1) FİNANSAL ANALİZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları