Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Finansal Tablolar 4 Gelir Tablosu 4 Bilanço 4 Nakit Akım Tablosu 4 Dağıtılmamış Kar Tablosu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Finansal Tablolar 4 Gelir Tablosu 4 Bilanço 4 Nakit Akım Tablosu 4 Dağıtılmamış Kar Tablosu."— Sunum transkripti:

1 Finansal Tablolar 4 Gelir Tablosu 4 Bilanço 4 Nakit Akım Tablosu 4 Dağıtılmamış Kar Tablosu

2 Computron: Gelir Tablosu

3 Computron: Bilanço: Varlıklar

4 Computron: Borçlar ve Özkaynaklar

5 Computron: Nakit Akım Tablosu(2000)

6 Computron: Nakit Akım Tablosu (Devamı)

7 Nakit Akım Tablosuna bakarak Computron’s Finansal Durumu hakkında neler söyleyebiliriz? n Faaliyetlerden sağlanan net nakit akışı ($73,780) –Faaliyetler nakitleri kurutmaktadır. n Duran varlıklardaki artışları, kar payı ödemelerini ve diğer harcamaları karşılayabilmek için uzun ve kısa vadeli olarak $126,180 borç almak durumunda kalmıştır. n Borçlanmalara rağmen, net nakit miktarı 2000 yılında $5,600 azalmıştır.

8 Dağıtılmamış Kar Tablosu Dağıtılmamış kar bakiyesi Aralık 31, 1999$203,786 2000 Net Kar44,220 2000 yılı kar payı ödemeleri (22,000) Dağıtılmamış kar bakiyesi Aralık 31, 2000$225,988

9 Computron: Ek bilgi

10 Finansal Oranlar Analizi n Bir firmanın finansal oranlarının analizi genellikle finansal analizdeki ilk basamaktır. n Finansal oranlar hem firmanın kendi içindeki hem de firmalar arasındaki finansal tablo hesaplarındaki ilişkileri gösterebilmek amacıyla düzenlenmiştir.

11 Finansal Oran Analizinin amacı nedir? n Şirketin işleyişi hakkında bir fikir edinmek n Rakamları standartlaştırarak karşılaştırmaları kolaylaştırmak n Şirketin “zayıf” ve “güçlü” noktalarını ortaya çıkarabilmek

12 4 Likidite Oranları: 4 Likidite Oranları: Yapılması gereken ödemeleri yapabiliyor muyuz? 4 Verimlilik Oranları: 4 Verimlilik Oranları: Firma varlıklarını ne derece verimli kullanmaktadır? 4 Kaldıraç Oranları: 4 Kaldıraç Oranları: Borçlanmanın öz sermayeye oranı uygun mudur? 4 Karlılık Oranları: 4 Karlılık Oranları: Satış fiyatları birim maliyetleri karşılayabiliyor mu? Satışlar yeterli mi? 4 Piyasa Değeri Oranları: 4 Piyasa Değeri Oranları: Yatırımcılar şirketin faaliyetlerinden ne kadar memnunlar? Finansal Oranları Nasıl Sınıflandırıyoruz? Hangisi ne tür sorulara yanıt vermeye çalışıyor?

13 Endüstri Ortalama Bilgileri (2000)

14 Computron’un Cari ve Asit Test Oranları?

15 Computron’un Likidite Durumu n Oranlar yıllar itibariyle degişmedi fakat endüstri ortalamasının altında. n Stoklar, Computron’un likiditesi en az olan ve beklenmeyen bir satış anında en çok kaybın yaşanacağı varlıklarıdır. n Asit test oranı, tüm alacaklar toplansa bile Computron’un ödemelerini karşılayabilmek için stoklardan satış yapması gerektiğini göstermektedir.

16 Computron’un stok devir hızı nedir?

17 Computron’un Stok devir hızı üzerine yorumlar n Endüstriyle karşılaştırıldığında zayıf kalmaktadır. n Düşme eğilimindedir. n Aşırı stok elinde tutuyor olabilir ya da, n Eski / Kullanılmayan stok tutuyor olabilir.

18 Computron’un Alacakların ortalama tahsil süresi nedir?

19 Computron’un ATS’si üzerine yorumlar n Pek iyi gözükmüyor. n Endüstri ortalamasının üstünde. n Yükselme eğiliminde!!

20 Computron’un Duran varlık ve Toplam varlık devir hızları?

21 Computron’un Duran varlık ve Toplam varlık devir hızları üzerine yorumlar n Duran varlık devir hızı düzelme eğiliminde. n Bununla birlikte, toplam varlık devir hızı yıllar itibariyle aynı kaldı ve endüstri ortalamasının altındadır. n Daha önce de tesbit edidiği üzere, Computron aşırı stok ya da alacaklar tutuyor olabilir.

22 Toplam borç oranı ve Faiz karşılama oranının hesaplanması. Toplam borç oranı =Toplam borç Toplam varlıklar Faiz karşılama oranı = FVÖK Faiz ödemeleri

23 Computron’un kaldıraç oranları üzerine yorum n Toplam borç oranı endüstri ortalamasının üstündedir ve yükselme eğilimindedir. n Yeni borçlanmalar Computron için zor olabilecektir. n Faiz karşılama oranı endüstri ortalamasının altındadır ve düşme eğilimindedir- bu da Computron’un yüksek oranda borç kullandığını göstermektedir.

24 Computron’un karlılık oranlar-- Net kar marjı, Varlık getirisi ve Özkaynak getirisi Düşük ve düşmeye devam etmekte!

25 Computron’un Toplam varlık Getirisi (TVG) ve Özkaynak getirisi (ÖKG)

26 Computron’un Varlık ve Özkaynak getirileri n Hem varlık hem de özkaynak getiri oranları endüstri ortalamasının çok altındadır. n Şirket hisse senedinin pazardaki durumunun çok da parlak olmadığı söylenebilir.

27 Computron’un Piyasa değeri oranları - - Fiyat/Kazanç Oranı ve Piyasa-defter değeri oranı

28 Computron’un Piyasa-defter değeri oranı

29 Computron’un Piyasa değeri oranları üzerine yorumlar n F/K oranı 1999 dan 2000 e arttı –Bu iyi mi? n HAYIR! Çünkü kazançlar düştü! n Piyasa-defter değeri oranı endüstri ortalamasının oldukça altındadır. n Yatırımcılar Computron’u endüstrideki diğer şirketlerden daha riskli olarak görmektedirler.

30 Rasyo analizinin özeti: Du Pont Sistemi

31 DU PONT Sistemi gösterdikleri: karlılığı n Firma’nın karlılığı (toplam varlık getirisi ile ölçülmekte) maliyet kontrolü n Firma’nın maliyet kontrolü (kar marjıyla ölçülmekte) varlık kullanma verimliliği n Firma’nın varlık kullanma verimliliği (varlık devir hızıyla ölçülmekte)

32 n Maliyet kontrolü zayıftır ve düşme eğilimindedir. n Varlık kullanım verimliliği endüstri ortalamasının altındadır fakat daha kötüye gitmemektedir. n Toplam varlık getirisi (TVG) çok düşüktür ve düşme eğilimindedir. Computron’un DU PONT Sistemi

33 Finansal Rasyo Analizinin olası problem ve sınırlamaları nelerdir? n Eğer bir şirket çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren bölümlerden oluşuyorsa şirket oranlarını endüstri ortalamaları ile karşılaştırmak anlamlı olmayabilir. n “Endüstri ortalaması”nın temsil ettiği başarım ille de iyi olmak zorunda değildir. n Enflasyon, bilançolardaki rakamların gerçek anlamlarından uzaklaşmasına neden olabilir.

34 n Mevsimsel faktörler rasyoları çarpıtabilirler. n “Vitrin dekorlama”(Window dressing) teknikleri finansal tabloları ve rasyoları olduğundan daha iyi gösterebilirler. n Uygulanan farklı faaliyet ve muhasebe teknikleri firmalar arası karşılaştırmaları anlamsız kılabilir. Finansal Rasyo Analizinin olası problem ve sınırlamaları nelerdir?

35 n Bazen bir rasyonun “iyi” mi yoksa “kötü” mü olduğunu belirlemek hayli güçtür. n Farklı rasyolar aynı şirket için farklı sinyaller verebileceğinden, şirketin genel durumunu, “zayıf” ya da “güçlü” olduğunu belirlemek, zor olabilir. Finansal Rasyo Analizinin olası problem ve sınırlamaları nelerdir?

36 Kaldıraç Etkisi(I) Firma A Dönen varlıklar50Borç 0 Duran varlıklar50Öz kaynak 100 Toplam varlıklar 100Toplam borç ve özkaynak 100 Normal DurumKötü Durum (1) (2) Satışlar100.00 82.50 Satılan malın maliyeti 70.00 80.00 FVÖK 30.00 2.50 Faiz 0.00 0.00 VÖK 30.00 2.50 Vergi(%40)12.00 1.00 Net kar 18.00 1.50 Özkaynak getirisi18.00% 1.50%

37 Kaldıraç Etkisi(II) Firma B Dönen varlıklar 50Borç (Faiz = 15%) 50 Duran varlıklar 50Öz kaynak 50 Toplam varlıklar 100Toplam borç ve özkaynak 100 Normal DurumKötü Durum (1) (2) Satışlar100.00 82.50 Satılan malın maliyeti 70.00 80.00 FVÖK 30.00 2.50 Faiz(%15) 7.50 7.50 VÖK 22.50 (5.00) Vergi (%40) 9.00 (2.00) Net kar 13.50 ( 3.00) Özkaynak getirisi 27.00% (6.00%)


"Finansal Tablolar 4 Gelir Tablosu 4 Bilanço 4 Nakit Akım Tablosu 4 Dağıtılmamış Kar Tablosu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları