Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Finansal Tablolar Gelir Tablosu Bilanço Nakit Akım Tablosu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Finansal Tablolar Gelir Tablosu Bilanço Nakit Akım Tablosu"— Sunum transkripti:

1 Finansal Tablolar Gelir Tablosu Bilanço Nakit Akım Tablosu
Dağıtılmamış Kar Tablosu

2 Computron: Gelir Tablosu

3 Computron: Bilanço: Varlıklar

4 Computron: Borçlar ve Özkaynaklar

5 Computron: Nakit Akım Tablosu(2000)

6 Computron: Nakit Akım Tablosu (Devamı)

7 Nakit Akım Tablosuna bakarak Computron’s Finansal Durumu hakkında neler söyleyebiliriz?
Faaliyetlerden sağlanan net nakit akışı ($73,780) Faaliyetler nakitleri kurutmaktadır. Duran varlıklardaki artışları, kar payı ödemelerini ve diğer harcamaları karşılayabilmek için uzun ve kısa vadeli olarak $126,180 borç almak durumunda kalmıştır. Borçlanmalara rağmen, net nakit miktarı 2000 yılında $5,600 azalmıştır.

8 Dağıtılmamış Kar Tablosu
Dağıtılmamış kar bakiyesi Aralık 31, 1999 $203,786 2000 Net Kar 44,220 2000 yılı kar payı ödemeleri (22,000) Dağıtılmamış kar bakiyesi Aralık 31, 2000 $225,988

9 Computron: Ek bilgi

10 Finansal Oranlar Analizi
Bir firmanın finansal oranlarının analizi genellikle finansal analizdeki ilk basamaktır. Finansal oranlar hem firmanın kendi içindeki hem de firmalar arasındaki finansal tablo hesaplarındaki ilişkileri gösterebilmek amacıyla düzenlenmiştir.

11 Finansal Oran Analizinin amacı nedir?
Şirketin işleyişi hakkında bir fikir edinmek Rakamları standartlaştırarak karşılaştırmaları kolaylaştırmak Şirketin “zayıf” ve “güçlü” noktalarını ortaya çıkarabilmek

12 Finansal Oranları Nasıl Sınıflandırıyoruz
Finansal Oranları Nasıl Sınıflandırıyoruz? Hangisi ne tür sorulara yanıt vermeye çalışıyor? Likidite Oranları: Yapılması gereken ödemeleri yapabiliyor muyuz? Verimlilik Oranları: Firma varlıklarını ne derece verimli kullanmaktadır? Kaldıraç Oranları: Borçlanmanın öz sermayeye oranı uygun mudur? Karlılık Oranları: Satış fiyatları birim maliyetleri karşılayabiliyor mu? Satışlar yeterli mi? Piyasa Değeri Oranları: Yatırımcılar şirketin faaliyetlerinden ne kadar memnunlar?

13 Endüstri Ortalama Bilgileri (2000)

14 Computron’un Cari ve Asit Test Oranları?

15 Computron’un Likidite Durumu
Oranlar yıllar itibariyle degişmedi fakat endüstri ortalamasının altında. Stoklar, Computron’un likiditesi en az olan ve beklenmeyen bir satış anında en çok kaybın yaşanacağı varlıklarıdır. Asit test oranı, tüm alacaklar toplansa bile Computron’un ödemelerini karşılayabilmek için stoklardan satış yapması gerektiğini göstermektedir.

16 Computron’un stok devir hızı nedir?

17 Computron’un Stok devir hızı üzerine yorumlar
Endüstriyle karşılaştırıldığında zayıf kalmaktadır. Düşme eğilimindedir. Aşırı stok elinde tutuyor olabilir ya da, Eski / Kullanılmayan stok tutuyor olabilir.

18 Computron’un Alacakların ortalama tahsil süresi nedir?

19 Computron’un ATS’si üzerine yorumlar
Pek iyi gözükmüyor. Endüstri ortalamasının üstünde. Yükselme eğiliminde!!

20 Computron’un Duran varlık ve Toplam varlık devir hızları?

21 Computron’un Duran varlık ve Toplam varlık devir hızları üzerine yorumlar
Duran varlık devir hızı düzelme eğiliminde. Bununla birlikte, toplam varlık devir hızı yıllar itibariyle aynı kaldı ve endüstri ortalamasının altındadır. Daha önce de tesbit edidiği üzere, Computron aşırı stok ya da alacaklar tutuyor olabilir.

22 Toplam borç oranı ve Faiz karşılama oranının hesaplanması.
Toplam borç oranı = Toplam borç Toplam varlıklar Faiz karşılama oranı = FVÖK Faiz ödemeleri

23 Computron’un kaldıraç oranları üzerine yorum
Toplam borç oranı endüstri ortalamasının üstündedir ve yükselme eğilimindedir. Yeni borçlanmalar Computron için zor olabilecektir. Faiz karşılama oranı endüstri ortalamasının altındadır ve düşme eğilimindedir- bu da Computron’un yüksek oranda borç kullandığını göstermektedir.

24 Computron’un karlılık oranlar-- Net kar marjı, Varlık getirisi ve Özkaynak getirisi
Düşük ve düşmeye devam etmekte!

25 Computron’un Toplam varlık
Getirisi (TVG) ve Özkaynak getirisi (ÖKG)

26 Computron’un Varlık ve Özkaynak getirileri
Hem varlık hem de özkaynak getiri oranları endüstri ortalamasının çok altındadır. Şirket hisse senedinin pazardaki durumunun çok da parlak olmadığı söylenebilir.

27 Computron’un Piyasa değeri oranları - - Fiyat/Kazanç Oranı ve Piyasa-defter değeri oranı

28 Computron’un Piyasa-defter değeri oranı

29 Computron’un Piyasa değeri oranları üzerine yorumlar
F/K oranı 1999 dan 2000 e arttı –Bu iyi mi? HAYIR! Çünkü kazançlar düştü! Piyasa-defter değeri oranı endüstri ortalamasının oldukça altındadır. Yatırımcılar Computron’u endüstrideki diğer şirketlerden daha riskli olarak görmektedirler.

30 Rasyo analizinin özeti: Du Pont Sistemi

31 DU PONT Sistemi gösterdikleri:
Firma’nın karlılığı (toplam varlık getirisi ile ölçülmekte) Firma’nın maliyet kontrolü (kar marjıyla ölçülmekte) Firma’nın varlık kullanma verimliliği (varlık devir hızıyla ölçülmekte)

32 Computron’un DU PONT Sistemi
Maliyet kontrolü zayıftır ve düşme eğilimindedir. Varlık kullanım verimliliği endüstri ortalamasının altındadır fakat daha kötüye gitmemektedir. Toplam varlık getirisi (TVG) çok düşüktür ve düşme eğilimindedir.

33 Finansal Rasyo Analizinin olası problem ve sınırlamaları nelerdir?
Eğer bir şirket çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren bölümlerden oluşuyorsa şirket oranlarını endüstri ortalamaları ile karşılaştırmak anlamlı olmayabilir. “Endüstri ortalaması”nın temsil ettiği başarım ille de iyi olmak zorunda değildir. Enflasyon, bilançolardaki rakamların gerçek anlamlarından uzaklaşmasına neden olabilir.

34 Finansal Rasyo Analizinin olası problem ve sınırlamaları nelerdir?
Mevsimsel faktörler rasyoları çarpıtabilirler. “Vitrin dekorlama”(Window dressing) teknikleri finansal tabloları ve rasyoları olduğundan daha iyi gösterebilirler. Uygulanan farklı faaliyet ve muhasebe teknikleri firmalar arası karşılaştırmaları anlamsız kılabilir.

35 Finansal Rasyo Analizinin olası problem ve sınırlamaları nelerdir?
Bazen bir rasyonun “iyi” mi yoksa “kötü” mü olduğunu belirlemek hayli güçtür. Farklı rasyolar aynı şirket için farklı sinyaller verebileceğinden, şirketin genel durumunu, “zayıf” ya da “güçlü” olduğunu belirlemek, zor olabilir.

36 Kaldıraç Etkisi(I) Firma A Dönen varlıklar 50 Borç 0
Duran varlıklar 50 Öz kaynak Toplam varlıklar Toplam borç ve özkaynak Normal Durum Kötü Durum (1) (2) Satışlar Satılan malın maliyeti FVÖK Faiz VÖK Vergi (%40) Net kar Özkaynak getirisi % %

37 Kaldıraç Etkisi(II) Firma B Dönen varlıklar 50 Borç (Faiz = 15%) 50
Duran varlıklar Öz kaynak Toplam varlıklar Toplam borç ve özkaynak Normal Durum Kötü Durum (1) (2) Satışlar Satılan malın maliyeti FVÖK Faiz (%15) VÖK (5.00) Vergi (%40) (2.00) Net kar ( 3.00) Özkaynak getirisi % (6.00%)


"Finansal Tablolar Gelir Tablosu Bilanço Nakit Akım Tablosu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları