Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ ANABİLİM DALI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ ANABİLİM DALI"— Sunum transkripti:

1 MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ ANABİLİM DALI
STRATEJİ PLANI

2 1. GENEL BİLGİLER Tarihçe.
Anatomi Anabilim Dalı 1999’da Dr. Ahmet Hakan Öztürk tarafından kurulmuştur. Anabilim Dalı’nın şu andaki akademik kadrosunu 3 doçent, 1 yardımcı doçent ve 1 öğretim görevlisi oluşturmaktadır. Anatomi Anabilim Dalı Tıp, Eczacılık, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Sağlık Yüksek ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarına anatomi dersi vermektedir. Ayrıca, lisansüstü eğitim kapsamında halen 4 uzmanlık öğrencisi, 2 doktora öğrencisi, 2 özel öğrenci ve 1 master öğrencisi eğitim görmektedir. Anabilim Dalı Laboratuarı hem eğitim hem de araştırma amaçlı olarak kullanılmaktadır. Laboratuarımızda 12 tane kadavra, çok sayıda insan kemiği, yeterli sayı ve çeşitte anatomik model, bir adet cerrahi mikroskop, görüntüleme sistemi, 1 adet ışık mikroskobu ve 1 adet derin dondurucu bulunmaktadır.

3 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
Faaliyet Alanı. Anabilim Dalımız 2547 ve 657 sayılı yasalar çerçevesinde eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmektedir. Laboratuarımız hem eğitim hem de araştırma faaliyetleri için kullanılmaktadır. Anabilim Dalımız Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 1. ve 2. sınıfta, Eczacılık Fakültesi’ne 1. ve 2. sınıfta, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’ne 1. sınıfta, Sağlık Yüksek Okulu Ebelik ve Hemşirelik Bölümleri’ne 1. sınıfta, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Anestezi Teknikerliği, Radyoloji Teknikerliği, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Laboratuar, Ambulans Acil Bakım, Cerrahi Teknikerliği Bölümleri’ne 1. sınıfta anatomi dersi vermektedir. Ayrıca Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora programları da bulunmaktadır. Anabilim Dalımız öğretim üyelerinin kuruluşundan bu yana SCI’e giren dergilerde toplam 20 yayını bulunmaktadır. Bu yayınlar toplam 48 kez atıf almıştır.

4 x Paydaşlar. Paydaşlar Hizmet alanlar Çalışanlar Temel ortak
Stratejik ortak Akademik personel x İdari personel Öğrenciler Veliler Rektörlük YÖK

5 GZFT Analizi. Güçlü Yönlerimiz: Şehirdeki tek üniversite ve ona ait bir fakülte olmak Bölgedeki üniversiteler içerisinde tercih edilen bir üniversite ve bu üniversite içinde tercih edilen bir fakülte olmak Yeterli laboratuar donanımına sahip olmak İyi yetişmiş, çağdaş bilgilerle donanmış, eğitim ve araştırma hırsına sahip, özverili akademik personele sahip olmak

6 Zayıf Yönlerimiz: Eğitim ve araştırma faaliyetleri için gerekli mekanlarda yetersizlik Bilimsel çalışmaların desteklenmesinde yetersizlik Kadro bulmakta yaşanan sıkıntılar Araştırma bütçelerinde kısıtlamalar

7 Fırsatlar: Şehrin ekonomik kaynaklarının varolan tek üniversiteye aktarılma olasılığı Bilimsel çalışmaları destekleyen DPT, TÜBİTAK gibi kurumların varlığı Üniversite yönetiminin mali destek anlamında birimler arasında adil davranması Doktora ve yüksek lisans programına ait kadrolarda artış

8 Tehditler: Akademik personelin ekonomik durumunun zayıflığı Üniversitelerdeki demokratik yapının zayıflığı Giderek artan öğrenci sayısı Yetersiz kalan fiziki imkanlar Bilimsel çalışmaların maddi olarak desteklenmesinin önündeki engeller

9 3. STRATEJİK PLAN Misyon. Çağdaş bilimsel gelişmeleri yakından izleyen ve bunların birim içerisinde uygulanmasını sağlayan, akademik personelin sürekli eğitimini destekleyen, katılımcı, araştırmacı bir anabilim dalı olmak. Vizyon. Eğitim ve araştırma olanakları çağdaş bilimsel seviyede olan, bu olanakları ile yurt ve dünya çapında araştırma fırsatları sunan bir anabilim dalı olmak. Değerler-İlkeler. Dürüstlük, katılımcılık, işbirliğine açık olmak, adaletli olmak, bilgi paylaşımını desteklemek, güvenilirlik, liyakat, etik değerlere bağlılık.

10 Stratejik Amaçlar ve Hedefler.
Amaç 1. Kaliteli eğitim ve araştırma için uygun mekan edinilmesi Strateji 1: Yenişehir Kampusu içinde yapılması planlanan yeni binada daha geniş bir mekanın ayarlanması. Amaç 2. Araştırma faaliyetlerine daha fazla zaman ayrılması Strateji 2: Ders programlarının gözden geçirilerek öğretim üyesi ders yükünün azaltılması. Amaç 3: Akademik personelin çağdaş bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenmesi. Strateji 3: Akademik personelin yurt içi ve dışı akademik merkezlere gönderilmesi, anabilim dalı teknik donanımının güncellenmesi.


"MERSİN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ ANABİLİM DALI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları