Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DIŞ TİCARETTE KOMİSYON GİDERİ Yaser GURSOY KİTAP SAYFA: 62 – 8.Baskı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DIŞ TİCARETTE KOMİSYON GİDERİ Yaser GURSOY KİTAP SAYFA: 62 – 8.Baskı."— Sunum transkripti:

1

2 DIŞ TİCARETTE KOMİSYON GİDERİ Yaser GURSOY KİTAP SAYFA: 62 – 8.Baskı

3 DIŞ TİCARETTE KOMİSYON GİDERLERİ *YURT İÇİ KOMİSYON GİDERLERİ (KDV İlave edilir.) *YURT DIŞI KOMİSYON GİDERLERİ (KDV İstisnadır,) KOMİSYON GİDERLERİ İÇİN BİLGİ FORMU VE BELGE ÖRNEKLERİ EKTEDİR. Yaser GURSOY

4 YURT İÇİ KOMİSYON LOJİSTİK İŞLEMLERİ Yaser GÜRSOY

5 YURT İÇİ LOJİSTİK İŞLEMLER Yurt içi lojistik hizmeti pazarlama satış dağıtım maliyet unsurudur. İhracatta, yurtiçi lojistik hizmetinden, yurt içinde faydalanılması halinde KDV uygulanır. Örnek; Gümrük Müşavirlik hizmeti ve fabrikadan, gümrüğe taşınan mallarda KDV uygulaması gibi.. Yaser GÜRSOY

6 YURT İÇİ G. MÜŞAVİRLİK İŞLEMİ ÖRNEK:. Alize Gümrük Müşavirliği Ltd. Şirketi, gümrük müşavirliği hizmeti olarak Ege A.Ş ‘ne 180.- lirası KDV olmak üzere toplam 1.180.- liralık 15.08.201x tarihli, hizmet faturası düzenlemiştir. Fatura bedeli açık hesap olarak işlenmiştir. Yaser GÜRSOY

7 YURT İÇİ LOJİSTİK YEVMİYE KAYDI 11 15.10.201xBorçAlacak 760.PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİD. 760.05.08.01.İhr. Yurt İçi Gümrük Komisyon Giderleri 191.İNDİRİLECEK K.D.V. 191.01.18. Alış K.D.V 1.000.- 180.- 320.SATICILAR HS. 320.01.19. Alize Gümrük Müşavirlik Ltd. Şti. 1.180.- İhracat gümrük müşavirlik hizmeti kaydı. %1.180.- Yaser GURSOY

8 YURTDIŞI KOMİSYON LOJİSTİK İŞLEMLERİ Yaser GÜRSOY

9 YURT DIŞI KOMİSYON -LOJİSTİK ÖRNEK: İşletme ihracat ile ilgili olarak Almanya da yurt dışı fuarda stant kurulumu için Expo Almanya firmasından hizmet satın almıştır. Komisyon anlaşması karşılığında stant kurulumu (pazarlama satış dağıtım hizmeti) için 200.- Euro ödenmiştir. İşlem günü 1. Euro € = 2,5000 liradır. Yaser GÜRSOY

10 YURT HİZMET - LOJİSTİK Örnek: İşletme yurt dışı komisyon hizmeti olarak 500.- TL (200.- Euro x 2,5000 = 500.- T.L) ödemiştir. 11 15.10.201xBorçAlacak 760.PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİD. 760.05.08.02.İhr. Yurt Yurtdışı Komisyon Giderleri 500.- 102.B A N K A L A R HS. 102.02.02.02.Xx.Bnk-Euro..Hs. (2.000.- € x 2,5000) 500.- İhracat gümrük müşavirlik hizmeti kaydı. %500.- Yaser GURSOY

11 YURT İÇİ NAKLİYE LOJİSTİK İŞLEMLERİ Yaser GÜRSOY

12 YURT İÇİ NAKLİYE İŞLEMİ ÖRNEK: EGE A. Ş 15.10.201x tarihinde 100 adet Çelik Fırın ihracatı ile ilgili Alize Nakliyat Ltd. Şirketinden taşımacılık (lojistik) hizmeti almıştır. Alize Taşımacılık Ltd. Şirketi, lojistik hizmeti olarak 180.- lirası KDV olmak üzere toplam 1.180.- liralık Bursa ilinden, İstanbul Haydarpaşa gümrük limanına taşıma hizmeti faturasını işletmemize göndermiş olup fatura bedeli açık hesap olarak işlenmiştir. Yaser GÜRSOY

13 YURT İÇİ LOJİSTİK YEVMİYE KAYDI 11 15.10.200xBorçAlacak 760.PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİD. 760.05.08.11.İhracat Lojistik Giderleri 191.İNDİRİLECEK K.D.V. 191.01.18. Alış K.D.V 1.000.- 180.- 320.SATICILAR HS. 320.01.19.Alize Taşımacılık.Ltd.Şti. 1.180.- Bursa Haydarpaşa yurt içi lojistik yevmiye kaydı. %234.- Yaser GURSOY Lojistik gideri ihracatın satış maliyetinde izlenir..

14 YURT DIŞI NAKLİYE LOJİSTİK İŞLEMLERİ Yaser GÜRSOY

15 İHRACAT LOJİSTİK İŞLEMLER İhracat ile ilgili olarak yurt dışında verilen lojistik hizmetlerinde, yurt dışında faydalanılması, faturanın yurt dışına hizmet olarak düzenlenmesi halinde KDV uygulanmaz. Örnek; fabrikadan yurt dışı alıcıya teslim işleminde KDV uygulanmaz. Yaser GÜRSOY

16 İHRACAT LOJİSTİK İŞLEMİ ÖRNEK: EGE A. Şirketi 25.10.200x tarihinde 100 adet Çelik Fırın ihracatı ile ilgili Alize Nakliyat Ltd. Şirketinden taşımacılık (lojistik) hizmeti almıştır. Alize Taşımacılık Ltd. Şirketi, Türkiye Bursa Gümrüğü, Almanya Köln arası lojistik hizmeti olarak 2.000.- euro tutarında fatura düzenlenmiş ve işletmemize göndermiştir. İşlem günü 1. euro (€) = 2,5000 liradır. Yaser GÜRSOY

17 YURT DIŞI TAŞIMA – LOJİSTİK GİDERİ ÖRNEK: Bursa Gümrüğü, Almanya Köln arası lojistik nakliye hizmeti olarak 2.000.- euro ödenmiştir. 1. Euro (€) = 2,5000 liradır. 12 25.10.20xBorçAlacak 760.PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİD. 760.05.08.10.İhracat Yurt Dışı Lojistik Giderleri ( 2.000 € x 2,5000 ) 5.000.- 320.SATICILAR HS. 320.01.19.Alize Taşımacılık.Ltd.Şti. ( 2.000 € x 2,5000 ) 5.000.- Bursa-Almanya yurt dışı lojistik yevmiye kaydı. %5.000.- Yaser GURSOY

18 GÖTÜRÜ GİDER İhracat İşlemlerinde KİTAP SAYFA: 65 – 8.Baskı

19 GÖTÜRÜ GİDER NEDİR..? Belgesiz gideri olan ihracatçıyı teşviktir, FOB ihracat bedeli üzerinden hesaplanır, Binde beş oranında uygulanır, İhracatın yapıldığı hesap döneminde uygulanır, İhracatçı firmalar yararlanır, İhraç kaydıyla satış yapanlar istisnadır, Kanunen Kabul Edilen giderdir. G.V.K. 40. Md. 1.fıkrasında yer alır.

20 GVK. 40-1 DİYOR Kİ ! G.V.K. 40.Md. 1.fıkrasına 4108 sayılı kanun ’la eklenen parantez içi hükmü gereğince “Döviz olarak elde edilen hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışında bu işlerle ilgili belgesiz giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları gideri indirebilirler” demektedir.

21 GÖTÜRÜ GİDER VE FOB BEDEL Yaser GÜRSOY

22 GÖTÜRÜ GİDER ÖRNEK : EGE. A. Şirketi. 5 ton toz şekeri, 3.Haziran-200x tarihinde ihraç edilmiştir. Döviz karşılığı yapılan ihracatta; 500.000.-TL hasılat elde edilmiştir. a- EGE A.Ş.’nin faydalanacağı Götürü Gider tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanır. Götürü gider tutarı.. 500.000- x 0,005 = 2.500. - TL ‘dır. GÖTÜRÜ GİDER FOB BEDEL ÜZERİNDEN %oo5 ORAN İLE HESAPLANIR.

23 Götürü Gider aşağıdaki şekilde kaydedilir. 90 30.06.200x 30.06.200xBorçAlacak 770. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 770. 07.02.K.K. Edilen Götürü Belgesiz Giderler2.500.- 195.İŞ AVANSALARI***2.500.- %2.500.-2.500.- Yaser GURSOY *** İş Avansları hesabı yerine diğer ödeme hesapları da tercih edilebilir. Gider yerine göre ilgili maliyet (740, 760, 770) hesapları tercih edilir

24 GÖTÜRÜ GİDER VE CIF BEDEL Yaser GÜRSOY

25 D İ K K A T……! GÖTÜRÜ GİDER HESAPLANIRKEN VARSA * Nakliye, *Sigorta *Diğer giderler **Ayıklanarak ihracatın “FOB” bedeli üzerinden hesaplama yapılması gerekir. Aşağıdaki örneği dikkatle izlemek gerekir….!

26 FOB BEDEL DIŞINDA GÖTÜRÜ GİDER ÖRNEK- EGE Makine A.Ş. 201x yılında CIF teslim (mal bedeli + navlun + sigorta) şekli ile Expo Almanya firmasına 250.000.- TL’ lık döviz karşılığı makine parçaları satmıştır. Bu tutarın 5.000.-TL’ lık kısmı sigorta, 30.000.-TL’ lık kısmı taşıma bedelidir. Söz konusu Şirket taşımayı döviz karşılığı Alize Uluslar arası Nakliyat A.Ş.’ ye yaptırmıştır. Ege A.Şirketinin 201x. yılında toplam 4.000-TL ’lık yurt dışında belgesiz giderleri bulunmaktadır. İhracat işlemlerinde teslim şekli CIF ise bu teslim şekli sözleşmesinde navlun, sigorta ve mal bedeli hasılatın içinde yer almaktadır

27 KANUNEN KABUL EDİLEN VE EDİLMEYEN GÖTÜRÜ GİDER Dönem kazancından indirebilecek belgesiz gider matrahı ve belgesiz gider tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. Toplam İhracat Hasılatı...................................... 250.000.- ●Sigorta Bedeli 5.000.- ●Navlun 30.000.- ●Mal Bedeli 215.000.- Götürü Gider Uygulamasında Dikkate Alınacak Hasılat. 215.000.- Ticari Kazançtan İndirilebilecek Belgesiz................. 1.075.- (215.000.-) x (0,005) =1.075.- K.K. Edilen götürü gider. Kan. Kabul Edilmeyen Belgesiz Yurt Dışı Harcamalar..2.925.- ( 4.000.- ) - (1.075- ) = 2.925.-

28 FOB Bedel üzerinden hesaplanan Götürü Gider aşağıdaki şekilde kaydedilir. X xX.xX.201x xX.xX.201xBorçAlacak 770.GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 770. 07.02.K.K. Edilen Götürü Belgesiz Giderler1.075.- 195.İŞ AVANSALARI*** 195.07.01 İhr. İş Avansları1.075.- % *** İş Avansları hesabı yerine diğer ödeme hesapları da tercih edilebilir. Yaser GURSOY

29 Dönem kazancından indirebilecek belgesiz gider matrahı ve belgesiz gider tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. Dolayısıyla yukarıdaki örnekte sigorta ve navlun bedeli toplam hasılattan düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden “Götürü Gider” hesaplanmıştır. Kanunen Kabul Edilen gider toplamı (215.000.-) x (0,005) = 1.075.- TL olarak hesaplanmaktadır. 4.000.- TL ‘lık toplam bedelsiz giderin kalan kısmı ise (4.000.-) - (1.075.-) = 2.925.- TL K.K. Edilmeyen gider olarak hesaplanmaktadır.

30 İHRAÇ KAYDIYLA SATIŞLARDA GÖTÜRÜ GİDER UYGULANIR MI….? “İhracatı gerçekleştirenler ihracat hasılatlarının tamamını dikkate alarak götürü gider uygulamasından yararlanacaklardır. İhracatçıya ihraç kaydı ile mal teslim edenlerin ise bu uygulamadan yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır”. 233 Sıra No’lu GV. Genel Tebliği Md. 2, 15.05.200. t ve 24080 s.R.G. DANIŞTAY KARARI İÇİN DEVAM

31 İHRAÇ KAYDIYLA SATIŞLARDA GÖTÜRÜ GİDER İptali ile ilgili Danıştay Karı: “Danıştay 4. D.17.3.1999 t. ve E.No: 1998/594 K.No: 1999/1152 s. kararı ile, 193 s. G.V. K. 40. Md. 1. bendinde yer alan götürü olarak hesaplanan giderleri indirme hakkının, yurt dışında yaptıkları ve belgelendirme imkanı bulamadıkları harcamalarına karşılık olmak üzere ihracatçılara verildiğinden bahisle ihraç kaydıyla ihracatçıya mal teslim edenlerin bu uygulamadan yararlanamayacağı belirtilerek 194 sayılı G. V. G. Tebliğinin I/4-b bölümünün iptaline karar vermiş olup, bu karar kesinleşmiş bulunmaktadır.

32 ÖDEME ŞEKİLLERİNE GÖRE ÖRNEK UYGULAMALAR Yaser GÜRSOY

33 MAL MUKABİLİ ÖDEME İHRACAT KİTAP SAYFA: 72 – 8. BASKI Yaser GÜRSOY

34 MAL MUKABİLİ İHRACAT Ada A.Ş ile, yurt dışı alıcı Expo Arjantin şirketine 400.000.- dolarlık Oto Koltuğu ihraç etmiştir. Oto Koltuğu ihracat faturası 29.08.201x tarihinde düzenlenmiştir. İhracat GÇB. fiili ihracat tarihi 12.09.201x’dır. İhracatın teslim şekli FOB, ödeme şekli “Mal Mukabili” dir. Fiili ihracat tarihi döviz kuru; 1.$ = 1,9000 liradır. İhracat bedeli 04.12.201x tarihinde tahsil edilmiştir. İşlem günü döviz alış kuru; 1 $ = 1.9500 liradır. Bursa ile Haydarpaşa gümrüğü arası 270.- lirası KDV olmak üzere toplam 1.770.- liralık nakliye gideri bankadan ödenmiştir.

35 Örnek; Örnek; 400.000.- dolarlık Oto Koltuğu ihracat kaydı. 1.$=1,9000 ‘liradır. 44 12.09.201x 12.09.201xBORÇALACAK 120.A L I C I L A R HS. 120.02.03.01. Expo-Arjantin (400.000.-$ x 1,9000760.000.- 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HS. 601.09.08.04. Oto Koltuğu. İhracatı. Seri. A.44760.000.- Oto koltuğu ihracatı kaydı. %760.000.-760.000.- **Mal mukabili ihracatta cari hesaba borç kaydedilir. Sonradan tahsilata göre cari hesap kapatılır.. Yaser GURSOY

36 Örnek; Örnek; 400.000.- dolarlık ihracat bedeli tahsil edilmiştir. 1.$=1,9500 liradır. 45 04.12.201x 04.12.201xBORÇALACAK 102.B A N K A L A R HS. 102.02.02.01.Xx. Bnk. Dolar Hs. (400.000.- $ x 1,9500)780.000.- 120.A L I C I L A R HS. 120.02.03.01. XYZ-Arjantin (400.000.-$ x 1,9000) 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HS. 601.09.02.01. İhracat Kur Farkı Gelirleri [ (400.000.-$) x (1,9500 –1,9000) ]760.000.-20.000.- İhracat bedilinin tahsili kaydı.. %780.000.-780.000.- Yaser GURSOY

37 Örnek; Örnek; Bursa ile Haydarpaşa gümrüğü arası 270.- lirası KDV olmak üzere toplam 1.770.- liralık nakliye gideri bankadan ödenmiştir 46 12.09.201x 12.09.201xBORÇALACAK 760.PAZ. SATIŞ ve DAĞITIM GİDERİ 760.02.03.02. Yurt İçi Nakliye Gideri 191. İNDİRİLECEK KDV 191.02.10.06.İhracat Nakliyesine Ödenen KDV 1.500.-270.- 320. SATICILAR 320. Alize U. Nakliyat ve Hiz. Ltd. Şt.1.770.- Yurt içi nakliye kaydı Yurt içi nakliye kaydı %1.770.-1.770.- **Yurt içi gümrüğe kadar nakliye KDV ‘ye tabidir.. Yaser GURSOY

38 Örnek; N Örnek; Nakliye gideri bankadan ödenmiştir 47 12.09.201x 12.09.201xBORÇALACAK 320. SATICILAR 320. Alize U. Nakliyat ve Hiz. Ltd. Şt.1.770.- 102. BANKALAR HS. 102.01.01. Xx Bnk. Tic. Mev. Hs.1.770.- Yurt içi nakliye giderini bankadan ödeme kaydı Yurt içi nakliye giderini bankadan ödeme kaydı %1.770.-1.770.-. Yaser GURSOY

39 VESAİK MUKABİLİ ÖDEME İHRACAT KİTAP SAYFA: 74 – 8. BASKI Yaser GÜRSOY

40 VESAİK MUKABİLİ İHRACAT Ada A.Ş alıcı Expo Hollanda şirketine 50.000.- dolarlık Kesme Şeker ihraç etmiştir. Fatura 30.08.201x tarihinde düzenlenmiştir. İhracat G.Ç.B fiili ihraç tarihi 05.09.201x ’dır. Teslim FOB, ödeme şekli “Vesaik Mukabili”dir. Fiili ihracat tarihinde 1 $ = 1,9000 liradır. İhracat bedeli 14.11.201x ‘de tahsil edilmiştir. İşlem günü döviz alış 1.$ = 1.8500 liradır. İhracat ile ilgili olarak Alize Gümrük Müşavirliğinden 180.- lirası KDV olmak üzere toplam 1.180.- liralık müşavirlik hizmeti alınmıştır.

41 Örnek; 50.000.- dolarlık Kesme Şeker ihraç edilmiştir. Örnek; 50.000.- dolarlık Kesme Şeker ihraç edilmiştir. 1.$=1,9000 ‘liradır. 47 05.09.201x 05.09.201xBORÇALACAK 120.A L I C I L A R HS. 120.02.02.03. XWZ-Hollanda (50.000.-$ x 1,9000)95.000.- 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HS 601.09.08.04. Kesme Şeker İhracatı.95.000.- Kesme şeker ihracat kaydı Kesme şeker ihracat kaydı %95.000.-95.000.- **x. Yaser GURSOY

42 Örnek; Örnek; İhracat bedeli 14.11.201x tarihinde tahsil edilmiştir. 1.$=1,8500 ‘ liradır. 48 14.11.201x 14.11.201xBORÇALACAK 102.B A N K A L A R HS. 102.02.02.01.Xx.Bnk-Dolar Hs. (50.000 $ x1,8500) 612. DİĞER İNDİRİMLER HS. 612.09.02.01. İhracat Kur Farkı Giderleri [(50.000-$) x (1,9000 - 1,8500)]92.500.-2.500.- 120.A L I C I L A R HS. 120.02.02.03. XWZ Hollanda (50.000.-$ x 1,9000)95.000.- kaydı kaydı %95.000.-95.000.- **x. Yaser GURSOY

43 Örnek; İhracat ile ilgili olarak Alize Gümrük Müşavirliğinden 180.- lirası KDV olmak üzere toplam 1.180.- liralık müşavirlik hizmeti alınmıştır. 49 18.08.201xBORÇALACAK 760.PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİD. 760.05.08.01.İhr. Yurt İçi Gümrük Komisyon Giderleri 191.İNDİRİLECEK K.D.V. 191.01.18. Alış K.D.V 1.000.- 180.- 320.SATICILAR HS. 320.01.19. Alize Gümrük Müşavirlik Ltd. Şti. 1.180.- İhracat gümrük müşavirlik hizmeti kaydı. %1.180.- Yaser GURSOY

44 AKREDİTİFLİ ÖDEME İHRACAT KİTAP SAYFA: 76 – 8. BASKI Yaser GÜRSOY

45 AKREDİTİFLİ ÖDEME İHRACAT Ege A.Ş, yurt dışı alıcı Expo İtalyan şirketine 200.000.- dolarlık çelik kasa ihraç etmiştir. İhracat GÇB fiili ihracat tarihi 02.12.201x ’dır. Teslim FOB, ödeme şekli “Vadeli Akreditif” tir. Fiili ihracat tarihinde 1. $= 1,9000 liradır. İhracat bedeli 29.12.201x ‘de tahsil edilmiştir. 29.12.201x tarihinde 1.$ = 1.9500 liradır. Banka ekstresinde 100.- dolarlık uluslar arası muhabir banka kesintisi yapılmıştır. İhracatla ilgili 1.500.-T.L banka masrafı vardır.

46 Örnek; Örnek; 200.000.- dolarlık çelik kasa ihraç edilmiştir. 1.$=1,9000 ‘ liradır. 50 02.12.201x 02.12.201xBORÇALACAK 120.A L I C I L A R HS. 120.02.02.01. Expo - İtalya (200.000.-$ x 1,9000)380.000.- 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HS. 601.09.08.01. Çelik Kasa İhracatı380.000.- Çelik kasa ihracat kaydı Çelik kasa ihracat kaydı %380.000.-380.000.- **x. Yaser GURSOY

47 Örnek; Örnek; İhracat bedeli 200.000.- $, 29.12.201x ‘de tahsil edilmiştir.100.- $ muhabir banka kesintisi yapılmıştır. 1.$=1,9500 ‘ liradır. 51 29.12.201x 29.12.201xBORÇALACAK 102.B A N K A L A R HS. 102.02.02.08.Xx.. Bnk. Dol. Hs. İh. Bed. (199.900.- $ x 1,9500) 780.FİNANSMAN GİDERLERİ HS. 780.05.02.İh. U. Muhabir Banka Masrafı (100.-Dolar x 1.9500)389.805.-195.- 120.A L I C I L A R HS. 120. 02.02.01. Expo-İtalya (200.000.$x1,9000) 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HS. 601.09.02.01. İhracat Kur Farkı Gelirleri [(200.000.- $) x (1,9500 – 1,9000) ]380.000.-10.000.- İhracat bedeli tahsili ve muhabir banka kesintisi kaydı İhracat bedeli tahsili ve muhabir banka kesintisi kaydı %390.000.-390.000.- Yaser GURSOY

48 Örnek; Örnek; İhracatla ilgili 1.500.-T.L banka masrafı vardır. 53 29.12.201x 29.12.201xBORÇALACAK 780.FİNANSMAN GİDERLERİ HS. 780.05.02.İhracat bedeli Banka Masrafları1.500.- 102.B A N K A L A R HS 102.02.01.01.Xx..Bnk-Tic.Mev.Hs.1.500.- Banka masrafı kaydı Banka masrafı kaydı %1.500.-1.500.- **Banka masrafı 760 Hesaba da yazılabilir. Yaser GURSOY

49 KABUL KREDİLİ ÖDEME İHRACAT KİTAP SAYFA: 77 – 8. BASKI Yaser GÜRSOY

50 KABUL KREDİ ÖDEME İHRACAT Kaya A.Ş, yurt dışı alıcı Expo Arjantin şirketine 40.000.- dolarlık Oto Aynası ihraç etmiştir. İhracat G.Ç.B. fiili ihracat tarihi 12.09.201x ’dır. Teslim FOB, ödeme şekli “Kabul Kredili” dir. Fiili ihracat tarihinde 1.$= 1,9000 liradır. İthalatçı firma gönderilen poliçeyi kabul etmiş, vesaikini bankadan almış, malları (oto aynasını) gümrükten çekmiştir. Poliçeler, Türkiye de Xx Bankasına tahsile verilmiştir. Poliçeler, 30.10.201x tarihinde tahsil edilmiştir. 1.$=1,9500 liradır..

51 Örnek; Örnek; 40.000.- dolarlık Oto Aynası ihraç edilmiştir.. 1.$=1,9000 ‘ liradır. 55 12.09.201x 12.09.201xBORÇALACAK 120.A L I C I L A R HS. 120.02.03.01. Expo - Arjantin (40.000.$ x 1,9000)76.000.- 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HS 601.09.08.04. Oto Aynası İhr.Seri.A.4476.000.- Oto aynası ihracat kaydı Oto aynası ihracat kaydı %76.000.-76.000.- **Satış poliçe ile bile yapılsa; Önce cari (120) hesaba borç kaydı yapılması UFRS - TMS gereğidir. Yaser GURSOY

52 Örnek; Yurt dışı alıcı Expo Arjantin firmasının, kabul kredili poliçeleri kabulü ile Portföydeki Senetlerin kaydı. 1.$.= 1,9000 Örnek; Yurt dışı alıcı Expo Arjantin firmasının, kabul kredili 40.000.-$ dolarlık poliçeleri kabulü ile Portföydeki Senetlerin kaydı. 1.$.= 1,9000 56 12.09.201x 12.09.201xBORÇALACAK 121.ALACAK SENETLERİ HS. 121.02.01.01.Portföydeki Yab. Par. Alck. Senetleri (40.000.-$ x 1,9000)76.000.- 120.A L I C I L A R HS. 120.02.03.01. Expo - Arjantin76.000.- Expo Arjantin firmasının, kabul kredili poliçeleri kabulü ile Portföydeki Senetlerin kaydı. Expo Arjantin firmasının, kabul kredili poliçeleri kabulü ile Portföydeki Senetlerin kaydı. %76.000.-76.000.- Yaser GURSOY

53 Örnek; Örnek; Portföydeki senetler, Xx Bankasına tahsile verilmiştir. 56 30.09.201x 30.09.201xBORÇALACAK 121.ALACAK SENETLERİ HS. 121.02.01.02.Tahsildeki Y.P.A. Senetleri (40.000.-$ x 1,9000)76.000.- 121.ALACAK SENETLERİ HS. 121.02.01.01.Portföydeki Y.P.A. Senetleri)76.000.- Portföydeki Y.P.A. Senetlerinin, Tahsildeki Y.P.A. Senetleri hesabına devir kaydı Portföydeki Y.P.A. Senetlerinin, Tahsildeki Y.P.A. Senetleri hesabına devir kaydı %76.000.-76.000.- **Senetler banka tarafından tahsil edilene kadar bekletilir. Yaser GURSOY

54 Örnek; Örnek; Poliçeler, 30.10.201x tarihinde tahsil edilmiştir. 1.$=1,9500 ‘ liradır. 57 30.10.201x 30.10.201xBORÇALACAK 102.B A N K A L A R HS. 102.02.02.08.Xx. Bnk-Dolar Hs. İhracat bedeli. (40.000.-$ x 1,9500)78.000.- 121.ALACAK SENETLERİ HS. 121.02.01.02.Tahsildeki Y.P.A. Senetleri (40.000.-$ x 1,9000) 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HS. 601.09.02.01. İhracat Kur Farkı Gelirleri [ (40.000.- $) x (1,9500 – 1,9000) ]76.000.-2.000.- Tahsildeki Yabancı Paralı Alacak Senetlerin tahsili ve banka hesabına devir kaydı. Tahsildeki Yabancı Paralı Alacak Senetlerin tahsili ve banka hesabına devir kaydı. %78.000.-78.000.- Yaser GURSOY

55 KONSİNYE SATIŞ İLE ÖDEME İHRACAT KİTAP SAYFA: 79 – 8. BASKI Yaser GÜRSOY

56 KONSİNYE İHRACAT Konsinye ihracat mal alıcıya tanıtıldıktan sonra satış (ihracat) işlemidir. İhracat konu mal için DTM ‘dan alınan izin belgesi ile yurt dışına önce sevk edilir. Sevk tarihi fiili ihracat tarihi değildir. Fiili ihracat tarihi tanıtılarak satılan malın, satış faturası kesiliş tarihidir. Alıcı ile satıcı pek karşılaşmaz. İhracatçı Konsinyatöre komisyon öder. Yaser GURSOY

57 ÖRNEK KONSİNYE İHRACAT MUHASEBE KAYDI

58 KONSİNYE İHRACAT - ÖRNEK ÖRNEK: Dolap imalatı ve ticareti ile uğraşan EGE A.Ş. konsinye ihracat izini almıştır. Maliyeti 650.-TL, satış fiyatı 1.000.- TL. olan 100 adet dolapları konsinyatör XY Almanya firmasına 01.08.201x tarihinde göndermiştir. Konsinyatör 19.08.200x ‘de 20 adet dolapları alıcı Magnum Almanya firmasına satıldığını ihracatçı (Ege A.Ş) firmaya bildirmiştir. Konsinye satış faturası düzenlenmiştir. Konsinyatör Expo Almanya firmasına 20 adet dolap satışları için 200.- Euro (€) komisyon bedeli bankadan döviz olarak ödenmiştir. Yaser GURSOY

59 KONSİNYE SEVK EDİLEN MALLAR 60 01.08.200xBorçAlacak 152.MAMULLER 152.10.09.Yurt Dışı. Konsinye Gönderilen Mamuller XY Almanya (100. Adet x 650.- ) 65.000.- 152.MAMÜLLER 152.10.01.Stoktaki Mamuller-DOLAP (100. Adet x 650.- ) 65.000.- Konsinye olarak sevk edilen malların kaydı. Yaser G Ü RSOY %65.000.- Yurt dışına sevk edilen konsinye mallar için borç kaydı yapılır. Yurt içi stoklar sevk edilen mallar kadar eksiltilir ve alacak kaydı yapılır.

60 KONSİNYE MALLARIN SATIŞI Malların konsinyatör tarafından nihai alıcıya satışı gerçekleştiğinde ihracatçıda (Ege.A.Ş) malın kesin satış faturasını düzenler. (Konsinye ihracatta satış faturası tarihi, fiili ihracat tarihi olur). Satışın düzenlendiği tarihteki Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınır. M. B. kuru 1 € =2,5000 liradır. (8.000.-Euro x 2,5000) veya (20.Adet x 1.000.-) = 20.000.- T.L ‘dır. Yaser GURSOY

61 KONSİNYE MALLARIN SATIŞI 61 19.08.200xBorçAlacak 120.A L I C I L A R HS. 120.02.02.08.Konsinyatör WZ Almanya (8.000.-Euro x 2,5000) veya (20.Adet x 1.000.-) 20.000.- 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HS. 601.04.01.Konsinye Mal Satışları XY Almanya 20.000.- … no’lu Fatura ve … no’lu G.Ç.B. İle sevk edilen Konsinye olarak satılan malların kaydı. Yaser G Ü RSOY %20.000.- Bu işlemde; 20 ADET DOLAPLAR TOPLAM 8.000 Euro yapmaktadır. İşlem günü 1 Euro = 2,5000 liradır. Türk Lirası değeri ise 20 Adet = 1.000.- = 20.000.- liradır. GÇB ve Fatura Numarasını UNUTMA !

62 İHRAÇ EDİLEN (SATILAN) MALIN STOKLARDAN ÇIKARILMASI Konsinyatör tarafından satılan mallar maliyet hesabına devir edilerek diğer stoklar hesabından çıkartılır. Böylece konsinye satış stoklarında kalan mallar kolayca takip edilir. Yaser GURSOY

63 KONSİNYE MALLARI STOKTAN ÇIKARMA 62 19.08.200xBorçAlacak 620.SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ 620.10.01. Satılan Yurt Dışı Konsinye Mamul Maliyeti (20. Adet x 650.- ) 13.000.- 152.MAMULLER (157. D. STOKLAR) 152.10.09.Yurt Dışı. Konsinye Gönderilen Mamuller XY Almanya (20. Adet x 650.- ) 13.000.- Konsinye olarak satılan malların Satılan Mamuller Maliyeti hesabına devir kaydı. Yaser G Ü RSOY %13.000.- Konsinye İhracata konu mal Ticari Mal ise 621.SATILAN TİCARİ MALLAR MAYETİ Hesabı tercih edilir.

64 KONSİNYATÖRDEN İHRACAT BEDELİNİN TAHSİL EDİLMESİ Konsinye ihraç edilen ve faturası düzenlenen mal bedeli 30.09.200x. tarihinde banka hesabına gelmiştir. İşlem günü 1.Euro.= 2,6000 liradır. Yaser GURSOY

65 KONSİNYE İHRACAT BEDELİNİN TAHSİLİ 63 30.09.200xBorçAlacak 102.B A N K A L A R HS. 102.02.02.02.Xx Bnk-Euro Hs. (8.000.-Euro x 2,6000 ) 20.800.- 120.A L I C I L A R HS. 120.02.02.08.Konsinyatör WZ Almanya (8.000.- € x 2,500) veya (20. Adet x 1.000) 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HS. 601.09.02.01. İhracat Kur Farkı Gelirleri [8.000.-Euro x (2,6000 – 2,5000 )] 20.000.- 800.- Konsinye olarak satılan faturası düzenlenen malların bedelinin tahsil kaydı. Yaser G Ü RSOY %20.800.-

66 KONSİNYATÖRE ÖDEN KOMİSYON GİDERİ Konsinyatör XY Almanya firmasına 20 adet dolap satışları için 200.- Euro, (520.- TL). komisyon bedeli banka havalesi ile döviz olarak ödenmiştir İşlem günü 1.Euro.= 2,6000 liradır. 200.- € x 2,6000 = 520.- TL. Yaser GURSOY

67 KONSİNYATÖRE ÖDENEN KOMİSYON GİDERİ 64 30.09.200xBorçAlacak 760.PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİD. 760.05.08.02.İhr. Yurt Dışı Komisyoncu Giderleri 520.- 102.B A N K A L A R HS. 102.02.02.02.Xx. Bnk-Euro. Hs. (200.-Euro x 2,6000) 520.- Konsinyatöre ödenen komisyon gideri kaydı. Yaser G Ü RSOY %520.- NOT: İhracat ile ilgili olarak yurt dışındaki komisyonculara ödenen komisyonlar, yurt dışında komisyoncunun hizmeti yurt dışında vermesinden ve Türkiye deki firmanın bu hizmetten yurt dışında yararlanmış olmasından dolayı, KDV’ne tabi değildir.

68 S O R U ? Konsinye ihracat ile normal ihracat arasındaki; meslek mensuplarını ilgilendiren fark nedir….? CEVAP: Fiili ihracat tarihi ve kayıt tarihidir. a- Normal ihracatta malın yurt dışı edilişi fiili ihracat tarihidir. b- Konsinye ihracatta fatura tarihi fiili ihracat tarihidir. Yaser GURSOY

69 S O R U ? SORU: Konsinye ihracatın süresi nezaman başlar, nezaman biter? CEVAP: a - Malın yurt dışı edilmesi ile konsinye ihracat sevk süresi başlar. Satılamayan malın yurt dışından getirilme süresi 365 gündür. b - Fatura kesilmesi ile “Fiili ihracat” tarihi başlar. Mal bedelini yurda getirme süresi ve tasarrufu serbesttir. Yaser GURSOY

70 İHRACATTA SATIŞ İADELERİ KİTAP SAYFA: 87 – 8.Baskı

71 İHRAÇ EDİLEN MAL GERİ GELİRSE NE YAPILIR ? GERİ GELEN MAL İTHALAT SAYILIR-MI? Yaser GURSOY

72 İHRACATTA SATIŞ İADELERİ GÜMRÜK KANUNU AÇISINDAN İHRAÇ OLAN MALIN GERİ GELMESİ KDV. KANUNU YÖNÜNDEN İHRAÇ OLUNAN MALIN GERİ GELMESİ Kitap Sayfa: 95

73 GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE İADE GERİ GELEN MALLAR GK. Md. 168 “İhraç edilen eşya, üç yıl içinde iade gelmesi halinde ve beyan sahibinin talebi üzerine, ithalat vergilerinden muaf tutulur”. GK. Md. 169 “168. Md. belirtilen muafiyet, geri gelen eşyanın ihracı sırasındaki ayniyeti değişmeden yeniden ithali halinde tanınır”. Yaser GURSOY

74 KDV GENEL TEBLİĞİNE GÖRE GERİ İADE GELEN MALLAR Vergi İdaresi, mükellefin geri gelen mallarla ilgili olarak yüklendiği vergiyi tamamen indirim konusu yaptığını ve bu mallarla ilgili olarak ihracat istisnasından yararlanılan bir miktarın bulunmadığını gümrük idaresine bildir ise; Gümrük geri gelen eşya ile ilgili olarak ithalat istisnası kapsamında işlem yapar. KDV Gen. Teb. 23-E-1 Yaser GURSOY

75 KDV GENEL TEBLİĞİNE GÖRE GERİ İADE GELEN MALLAR Vergi İdaresi, mükellefin geri gelen malların bünyesine giren vergiler için ihracatçının, bu vergileri indiremeyip nakden veya diğer vergi borçlarına mahsuben iade olarak aldığının belirlenmesi halinde ise; Gümrük geri gelen eşya ile ilgili olarak ithalat mevzuatı kapsamında işlem yapar. KDV Gen. Teb. 23-E- 2 Yaser GURSOY

76 ÖRNEK Daha önce ihraç edilmiş ve kayıtlı kuru 1.Dolar.=1,9000 lira olan 100.000.-$‘lık malların %10. ‘u yurt dışı alıcı firma tarafından yasal gerekçe ile iade edilmiştir. İade Günü Döviz kuru 1.$=1,9500 liradır. Yaser GURSOY

77 KDV İADESİNDEN FAYDALANIL-MAMIŞ İSE ! İşletmenin KDV İadesinden faydalanmamış olması halinde, İade gelen mal için gümrükte KDV ödemez. Yani İhracatçı bu malın ihracatı için KDV İadesi almamıştır. Dolayısıyla; Geri gelen bu ihraç malı için gümrükte KDV Ödemez. Yaser GURSOY

78 19.000.- TL OALAR İHRAÇ EDİLEN MALLAR 19.500.- TL OLARAK GERİ GELMİŞTİR. x 15.06.200xBorçAlacak 610. SATIŞ İADELERİ 610.02.01.01. Y.D.S. İadesi Tic. Mal (10.000.-$ x 1,9500) 19.500.- 120.A L I C I L A R HS. 120.02.02.05.XVYZW.Almanya (10.000-$ x 1,9000) 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HS. 601.09.02.02.İhracat Kur Farkı – Gelirleri [10.000.-$ x (1,9500-1,9000)] 19.000.- 500.- İade gelen malların gümrükten çekilmesi yevmiye kaydı. Yaser G Ü RSOY %19.500.- KDV İADESİNDEN FAYDALAN-MAMIŞ İSE

79 KDV İADESİNDEN FAYDALANIL-MIŞ İSE ! İşletmenin KDV İadesinden faydalanmış olması halinde, İade gelen mal için gümrükte KDV ödemesi gerekir. Yani İhracatçı, Bu Malın İhracatında, KDV İadesi almıştır. Geri Gelen İhraç Malı İçin Gümrükte KDV Öder. Yaser GURSOY

80 KDV İADESİNDEN FAYDALAN-MIŞ İSE x 15.06.200xBorçAlacak 610. SATIŞ İADELERİ 610.02.01.01. Y.D.S. İadesi Tic. Mal (10.000.-$ x 1,9500) 191.İNDİRİLECEK K.D.V. 191.09.18. Gümrükte Ödenen İthalat K.D.V (19.500 x %18 = 2.736) 19.500.- 3.510.- 120.A L I C I L A R HS. 120.02.02.05.XVYZW.Almanya (10.000-$ x 1,5000) 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HS. 601.09.02.02.İhracat Kur Farkı – Gelirleri [10.000.-$ x (1,9500-1,9000)] 102. BANKALAR 102.01.01. Xx Bankası T.L Mevduat Hesabı. 19.000.- 500.- 3.510.- İade gelen malların gümrükten çekilmesi yevmiye kaydı. Yaser G Ü RSOY %23.010.-

81 S O R U…….? X. Malını 04.12.2011 tarihinde ihraç ettiniz. İhraç ettiğiniz malların %10’u 14.01.2012 tarihinde iade geldi. Muhasebe kaydı nasıl yapılır?

82 İHRACATTA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ KİTAP SAYFA: 89 8. BASKI Yaser GURSOY

83 YURT DIŞI ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ

84 V.U.K DİYORKİ…! “Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Yabancı para borsa rayici yoksa, değerleme yapılacak kur Maliye Bakanlığınca tespit olunur. Bu madde hükmü yabancı para ile olan senetli ve senetsiz alacaklar ile borçlar hakkında da caridir” VUK.Md.280 – 4369 Sy. K.7.fk. Kaynak; Prof. Dr. Adem ÇABUK. Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. 2010

85 YURT DIŞI ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ VE OLUMLU KUR FARKI

86 YURT DIŞI ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ ÖRNEK: Alıcılar Hs’ nın (120.02.02.01. Expo İtalya) bakiyesi, (100.000.- Dolar x 1,8000=180.000.-) 180.000- TL.’dır. 31.12.201x. tarihli Maliye Bakanlığı kuru 1.$ = 1.9000 liradır.

87 DÖNEM SONU DEĞERLEME TUTARINI HESAPLAMA 100.000.- $ x 1,9000 = 190.000.- 100.000.- $ x 1, 8000 = 180.000.- 100.000.- $ x 0,1000 = (+) 10.000.- Kur Farkı Yaser GURSOY

88 Geçici vergi dönemleri sonunda da aynı işlem yapılabilir. 23 31.12.201xBorçAlacak 120. ALICILAR HESABI 120.02.02.01 Expo - İtalya [100.000.-$ x (1,9000- 1,0000)] 10.000.- 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI 601.09.09.01 İhracat Kur Farkı Gelirleri [100.000.-$ x (1,9000- 1,8000)] 10.000.- Yurt Dışı Alıcılar Cari Hesabının 31.12.201x. tarihi İtibarı ile dönem sonu değerleme yevmiye kaydı. Yaser G Ü RSOY %10.000.- 10.000.- TL YURT DIŞI ALACAKLARIN DEĞERLEME KAYDI

89 Yurt Dışı Alacakların Değerlemesi Sonunda; Alıcılar Cari Hesabı 10.000.- TL artmış olur. 120. ALICILAR HS. B A 601. Yurt Dışı Satışlar B A 180.000 10.000 180.000.- 10.000.-

90 YURT DIŞI ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ VE OLUMSUZ KUR FARKI Yaser GURSOY

91 31.12.201X. TARİHLİ KURUN, 1.$ = 1.7500 LİRA OLMASI DURUMUNDA 100.000.-$ x 1,8000 = 180.000- 100.000.-$ x 1,7500 = 175.000- 100.000.-$ x 0,0500 = (-) 5.000- TL. Olumsuz kur farkı; 612. Diğer İndirimler (612.09.02.02. İhracat Kur Farkı Giderleri) hesabına borç, 120. Alıcılar (120.02.02.01. Expo-İtalya) hesabına alacak kayıt edilir.

92 Yurt Dışı İhracat Alacağının Yevmiye Kaydı x 31.12.201xBorçAlacak 612. DİĞER İNDİRİMLER HS. 612.09.02.01. İhracat Kur Farkı Giderleri [(100.000).- $ x ( 1,8000 – 1,7500 ) 5.000.- 120. ALICILAR HESABI 120.02.02.01 Expo. İtalya [(100.000).-$ x ( 1,8000 – 1,7500 ) 5.000.- Yurt dışı ihracat alacağının değerleme kaydı. % Yaser GURSOY Cari dönemin sonunda olumsuz kur farkı “ 612 ” hesaba borç yazılması uygun olur.

93 Y.D. Alacakların Değerlemesi Sonunda; Alıcılar Cari Hesabı 2.500.- TL eksilmiş olur. 120. ALICILAR HS. B A 612. Diğer İndirimler B A 180.000 5.000 5.000.-

94 YURT DIŞI ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KİTAP SAYFA: 93- 8. BASKI Yaser GURSOY

95 V.U.K. 323 MD. GÖRE Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; 1. Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar; 2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar; şüpheli alacak sayılır. Şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir. Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kar-zarar hesabına intikal ettirilir. Yurt dışı alacaklar için de ilgili madde uygulanır. Yaser GURSOY

96 YURT DIŞI ŞÜPHELİ ALACAKLARA NASIL KARŞILIK AYRILIR…? Yaser GURSOY

97 YURT DIŞI ŞÜPHELİ ALACAKLAR ÖRNEK: a- EGE A. Ş. 12.06.201x. tarihinde, İtalyan Expo firmasına 100.000.- dolarlık Gömlek ihracatı yapmıştır. 12.06.201x döviz kuru 1.$=1,8000 liradır. b- İhracat mal bedelinin 80.000.-$’lık kısmı 10.09.201x tarihinde tahsil edilmiştir. 10.09.201x 1.$=1,9000 liradır. c- 20.000.-$’ lık ihracat bedeli alacağı vadesinde ödenmemiştir. Yasal işlemler tamamlanmış ve 02.12.201x tarihli mahkeme kararı ile söz konusu alacak Şüpheli Alacak haline gelmiştir. 02.12.201x döviz kuru 1$= 1,8500 liradır. d- Şüpheli alacak için %100 karşılık ayrılması kararlaştırılmıştır. e- Şüpheli alacak 31.12.201x tarih itibarı ile VUK.280.Maddesine istinaden değerleme işlemine tabii tutulmuştur. 1.$= 1,9500 liradır. f- Devam eden yılda 13.04.20xx tarihinde Şüpheli Alacak bedeli yurt dışı İtalyan firması tarafından tamamen ödenmiştir. 1.$= 1,9750 liradır. g- Şüpheli alacak ve karşılık hesapları kapatılmıştır.

98 İHRACAT KAYDI

99 a- EGE A. Ş. 12.06.201x. tarihinde, İtalyan Expo firmasına 100.000.- dolarlık Gömlek ihracatı yapmıştır. 12.06.201x döviz kuru 1.$=1,8000 liradır. 28 12.06.200xBorçAlacak 120. ALICILAR HESABI 120.02.02.01 WXVYZ-İtalya (100.000$ X 1,8000 ) 180.000.- 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI 601.09.06.01.Gömlek İhracatı 180.000.- İhracat Beyannamesi ile yapılan ihracat kaydı. Dosya-27 Yaser G Ü RSOY %180.000.-

100 İHRACAT MAL BEDELİNİN TAHSİL KAYDI

101 b- İhracat mal bedelinin 80.000.-$’lık kısmı 10.09.200x tarihinde tahsil edilmiştir. 10.09.201x 1.$=1,9000 liradır. 2910.09.200xBorçAlacak 102. BANKALAR 102.02.02.01.Xx Bnk-Dolar Hs. (80.000$ x 1,9000 ) 152.000.- 120.A L I C I L A R HS. 120.02.02.01.WXVYZ-İtalya (80.000.-$ x 1,8000 ) 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI 601.09.02.01. İhracat Kur Farkı Gelirleri [ (80.000.-$) x (1,9000 - 1,8000)] 144.000.- 8.000.- İhracat bedelinin banka hesaplarına kaydı. Dosya-27 Yaser G Ü RSOY %152.000.-

102 YURT DIŞI ALACAĞIN ŞÜPHELİ HALE GELMESİ KAYDI ( İcra takibinin başlaması ile Şüpheli Alacak Hesaplarının işletilmesi gerekir. Şüpheli Alacak Hesabına devir için ilgili dönem sonu beklenmemelidir ).

103 c- 20.000.-$’ lık ihracat bedeli alacağı vadesinde ödenmemiştir. Yasal işlemler tamamlanmış ve 02.12.201x tarihli mahkeme kararı ile söz konusu alacak Şüpheli Alacak haline gelmiştir. 02.12.200x döviz kuru 1$= 1,8500 liradır. 3002.12.201xBorçAlacak 128.ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS 128.04.02.12. Expo-İtalya (20.000.-$ x 1,8500 ) 37.000.- 120.A L I C I L A R HS. 120.02.02.01. Expo -İtalya (20.000.-$ x 1,8000 ) 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI 601.09.02.01. İhracat Kur Farkı Gelirleri [ (20.000.-$) x (1,8500 - 1,8000) 36.000.- 1.000.- Mahkeme kararına bağlı olarak, 5.000.-$ lık ihracat bedelinin şüpheli hale düşme kaydır. Yaser G Ü RSOY %37.000.-

104 ŞÜPHELİ ALACAK İÇİN %100 KARŞILIK AYRILMASI KAYDI

105 d- Şüpheli alacak için %100 karşılık ayrılması kararlaştırılmıştır. 1. $ = 1,8500 % 100 Karşılık Ayırma Yevmiye Kaydı 3131.12.201xBorçAlacak 654.KARŞILIK GİDERLERİ HS37.000.- 129.ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS. 129.04.02.12.Yurt Dışı Alıcı Expo – İtalya (20.000.-$ x 1,8500) 37.000.- 20.000.-$ Şüpheli alacak için %100 karşılık ayrılması Yaser G Ü RSOY % Not; Ayrılan karşılık tutarı Dönem Sonunda Değerlemeye tabi tutulur.

106 S O R U ? Mahkeme kararına bağlı olarak ayrılan karşılıklar, a- Dönemin Kanunen Kabul Edilen Gideri Olarak değerlendirilebilir mi ? b- Diğer dönemlerde gider olarak yazılabilir mi ?

107 ŞÜPHELİ ALACAK İÇİN DÖNEM SONUNDA ( 31.12.201x ) DEĞERLEME KAYDI V.U.K. 280

108 e-1- Şüpheli Ticari Alacak Hs. 31.12.200x tarih itibarı ile VUK.280.Maddesine istinaden değerleme işlemine tabii tutulmuştur. 1.$= 1,4100 liradır. 32 31.12.201xBorçAlacak 128.ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS. 128.04.02.12. Expo -İtalya [20.000 x (1,9500 – 1,8500] 2.000.- 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI 601.09.02.01. İhracat Kur Farkı Gelirleri 2.000.- Şüpheli Ticari Alacakların değerleme yevmiye kaydı. Yaser G Ü RSOY %2.000.- Değerleme sonunda oluşan “Kur Farkları” ilgili gider ya da gelir hesaplarına devir edilir.

109 e-2- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Hs. 31.12.201x itibarı ile VUK.280.Maddesine istinaden değerleme işlemine tabii tutulmuştur. 1.$= 1,9500 liradır. 33 31. 12. 201xBorçAlacak 612. DİĞER İNDİRİMLER HS. 612.09.02.01. İhracat Kur Farkı Giderleri 2.000.- 129.ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS. 129.04.02.12.Expo -İtalya [20.000 x (1,9500 – 1,8500] 2.000.- Dönem Sonu Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı değerleme yevmiye kaydı. Yaser G Ü RSOY %2.000.- Değerleme sonunda oluşan “Kur Farkları” ilgili gider ya da gelir hesaplarına devir edilir.

110 MAHKEME KARARININ KESİNLEŞMESİ ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR, ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI, HESAPLARI KARŞILIKLI OLARAK KAPATILIR.

111 ŞÜPHELİ ALACAKLAR VE KARŞILIKLARIN İPTALİ g- Şüpheli alacak ve karşılık hesapları kapatılmıştır. xx xx. xx. 200xBorçAlacak 129.ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS. 129.04.02.12. Expo-İtalya 39.000.- 128.ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS. 128.04.02.12. Expo -İtalya 39.000.- Şüpheli Ticari Alacaklar ve Karşılılık hesaplarının iptali yevmiye kaydı. Yaser G Ü RSOY %39.000.- Mahkeme kararına istinaden şüpheli ticari alacaklar ve karşılık hesapları karşılıklı olarak kapatılır. 37.000 + 2.000 = 39.000.-

112 YURT DIŞI ŞÜPHELİ ALACAK HESABI KAPATILMIŞ VE SÖZ KONUSU ALACAK TAHSİL EDİLİRSE NASIL KAYIT YAPILİR ? Yaser GURSOY

113 DEVAM EDEN YILDA ŞÜPHELİ ACAĞIN TAHSİLİ (KARŞILIK HESAPLARI KAPATILMIŞ)

114 KAPATILMIŞ YURT DIŞI ŞÜPHELİ ALACAKLARIN TAHSİLİ f-1- Devam eden yılda 13.04.201x tarihinde Şüpheli Alacak bedeli yurt dışı İtalyan firması tarafından ödenmiştir. 1.$= 1,9750 liradır. xx xx. xx. 201xBorçAlacak 102.B A N K A L A R HS. 102.02.02.01.İş Bnk-Dolar Hs. (20.000$ x 1,9750) 39.500.- 644.KON. KALMAYAN KARŞILIKLAR* 39.500.- Kapatılmış olan Yurt Dışı Şüpheli Alacakların tahsili. Yaser G Ü RSOY %39.500.- **Mahkeme kararıyla gider yazılmış K.Kabul Edilen Gider, yine devam eden Dönemde tahsil edilmesi halinde K. Kabul Edilen Gelir olarak kaydedilir. ***Mahkeme kararının olmaması halinde, K. Kabul Edilmeyen Giderin tahsili halinde K. Kabul Edilen Gelir kaydı yapmak doğru olmaz.

115 YURT DIŞI ŞÜPHELİ ALACAK HESABI KAPATILMAMIŞ VE SÖZ KONUSU ALACAK TAHSİL EDİLİRSE NASIL KAYIT YAPILIR ? Yaser GURSOY

116 DEVAM EDEN YILDA ŞÜPHELİ ACAĞIN TAHSİLİ (KARŞILIK HESAPLARI KAPATIL-MA-MIŞ)

117 33 13.04. 201xBorçAlacak 102.B A N K A L A R HS. 102.02.02.01.İş Bnk-Dolar Hs. (20.000$ x 1,9750) 39.500.- 128.ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS 128.04.02.12.Yurt Dışı-Expo-İtalya (20.000x1,9500) 646.KAMBİYO KARI [ (20.000.-$) x (1,9750 - 1,9500) 39.000.- 500.- Bir Önceki dönemde Şüpheli hale gelen ve karşılık ayrılan 20.000.-$ ‘lık alacağın tahsili. Yaser G Ü RSOY %39.500.- ** (Şüpheli hale düşmüş olan alacak; senetli alacak ise oluşan kur farkı Kambiyo hesaplarında izlenir). KAPATIL-MA-MIŞ ŞÜPHELİ ALACAKLARIN TAHSİLİ f-2- Devam eden yılda 13.04.201x tarihinde Şüpheli Alacak bedeli yurt dışı İtalyan firması tarafından ödenmiştir. 1.$= 1,9750 liradır.

118 KARŞILIK HESABININ KAPATILMASI

119 34 13.04. 201xBorçAlacak 129.ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS 129.04.02.12.Yurt Dışı-wxvyz-İtalya (2.000.-$ x 1,9500 ) 39.000.- 644.KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HS 39.000.- Bir önceki dönemde şüpheli hale gelen ve karşılık ayrılan 20.000.-$ ‘lık şüpheli alacağın tahsili sonrası ayrılan karşılık hesabının kapanış kaydı. Yaser G Ü RSOY %39.000.- Bir önceki dönemde Kanunen Kabul Edilen Gider olarak işlenmiş olması halinde burada alt hesapta Kanunen Kabul Edilen Gelir olarak izlenmesi gerekir.

120 Şüpheli Ticari Alacaklar Ve Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı İçin Açılan Büyük Defterler 128 ŞÜP. TİC. ALC. B A 129. Ş. T. A. KARŞILIĞI B A 37.000.- 2.000.- 39.000.- 39.000.- 37.000.- 2.000.-


"DIŞ TİCARETTE KOMİSYON GİDERİ Yaser GURSOY KİTAP SAYFA: 62 – 8.Baskı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları