Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DIŞ TİCARETTE KOMİSYON GİDERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DIŞ TİCARETTE KOMİSYON GİDERİ"— Sunum transkripti:

1 DIŞ TİCARETTE KOMİSYON GİDERİ
KİTAP SAYFA: 62 – 8.Baskı Yaser GURSOY

2 DIŞ TİCARETTE KOMİSYON GİDERLERİ
*YURT İÇİ KOMİSYON GİDERLERİ (KDV İlave edilir.) *YURT DIŞI KOMİSYON GİDERLERİ (KDV İstisnadır,) KOMİSYON GİDERLERİ İÇİN BİLGİ FORMU VE BELGE ÖRNEKLERİ EKTEDİR. Yaser GURSOY

3 YURT İÇİ KOMİSYON LOJİSTİK İŞLEMLERİ
Yaser GÜRSOY

4 YURT İÇİ LOJİSTİK İŞLEMLER
Yurt içi lojistik hizmeti pazarlama satış dağıtım maliyet unsurudur. İhracatta, yurtiçi lojistik hizmetinden, yurt içinde faydalanılması halinde KDV uygulanır. Örnek; Gümrük Müşavirlik hizmeti ve fabrikadan, gümrüğe taşınan mallarda KDV uygulaması gibi.. Yaser GÜRSOY

5 YURT İÇİ G. MÜŞAVİRLİK İŞLEMİ
ÖRNEK:. Alize Gümrük Müşavirliği Ltd. Şirketi, gümrük müşavirliği hizmeti olarak Ege A.Ş ‘ne lirası KDV olmak üzere toplam liralık x tarihli, hizmet faturası düzenlemiştir. Fatura bedeli açık hesap olarak işlenmiştir. Yaser GÜRSOY

6 YURT İÇİ LOJİSTİK YEVMİYE KAYDI
11 x Borç Alacak 760.PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİD İhr. Yurt İçi Gümrük Komisyon Giderleri 191.İNDİRİLECEK K.D.V. Alış K.D.V 180.- 320.SATICILAR HS. Alize Gümrük Müşavirlik Ltd. Şti. İhracat gümrük müşavirlik hizmeti kaydı. % Yaser GURSOY

7 YURTDIŞI KOMİSYON LOJİSTİK İŞLEMLERİ
Yaser GÜRSOY

8 YURT DIŞI KOMİSYON -LOJİSTİK
ÖRNEK: İşletme ihracat ile ilgili olarak Almanya da yurt dışı fuarda stant kurulumu için Expo Almanya firmasından hizmet satın almıştır. Komisyon anlaşması karşılığında stant kurulumu (pazarlama satış dağıtım hizmeti) için Euro ödenmiştir. İşlem günü 1. Euro € = 2,5000 liradır. Yaser GÜRSOY

9 YURT HİZMET - LOJİSTİK Örnek: İşletme yurt dışı komisyon hizmeti olarak TL (200.- Euro x 2,5000 = T.L) ödemiştir. 11 x Borç Alacak 760.PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİD İhr. Yurt Yurtdışı Komisyon Giderleri 500.- 102.B A N K A L A R HS. Xx.Bnk-Euro..Hs. ( € x 2,5000) İhracat gümrük müşavirlik hizmeti kaydı. % Yaser GURSOY

10 YURT İÇİ NAKLİYE LOJİSTİK İŞLEMLERİ
Yaser GÜRSOY

11 YURT İÇİ NAKLİYE İŞLEMİ
ÖRNEK: EGE A. Ş x tarihinde 100 adet Çelik Fırın ihracatı ile ilgili Alize Nakliyat Ltd. Şirketinden taşımacılık (lojistik) hizmeti almıştır. Alize Taşımacılık Ltd. Şirketi, lojistik hizmeti olarak lirası KDV olmak üzere toplam liralık Bursa ilinden, İstanbul Haydarpaşa gümrük limanına taşıma hizmeti faturasını işletmemize göndermiş olup fatura bedeli açık hesap olarak işlenmiştir. Yaser GÜRSOY

12 YURT İÇİ LOJİSTİK YEVMİYE KAYDI
11 x Borç Alacak 760.PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİD İhracat Lojistik Giderleri 191.İNDİRİLECEK K.D.V. Alış K.D.V 180.- 320.SATICILAR HS. Alize Taşımacılık.Ltd.Şti. Bursa Haydarpaşa yurt içi lojistik yevmiye kaydı. % 234.- Lojistik gideri ihracatın satış maliyetinde izlenir. . Yaser GURSOY

13 YURT DIŞI NAKLİYE LOJİSTİK İŞLEMLERİ
Yaser GÜRSOY

14 İHRACAT LOJİSTİK İŞLEMLER
İhracat ile ilgili olarak yurt dışında verilen lojistik hizmetlerinde, yurt dışında faydalanılması, faturanın yurt dışına hizmet olarak düzenlenmesi halinde KDV uygulanmaz. Örnek; fabrikadan yurt dışı alıcıya teslim işleminde KDV uygulanmaz. Yaser GÜRSOY

15 İHRACAT LOJİSTİK İŞLEMİ
ÖRNEK: EGE A. Şirketi x tarihinde 100 adet Çelik Fırın ihracatı ile ilgili Alize Nakliyat Ltd. Şirketinden taşımacılık (lojistik) hizmeti almıştır. Alize Taşımacılık Ltd. Şirketi, Türkiye Bursa Gümrüğü, Almanya Köln arası lojistik hizmeti olarak euro tutarında fatura düzenlenmiş ve işletmemize göndermiştir. İşlem günü 1. euro (€) = 2,5000 liradır. Yaser GÜRSOY

16 YURT DIŞI TAŞIMA – LOJİSTİK GİDERİ
ÖRNEK: Bursa Gümrüğü, Almanya Köln arası lojistik nakliye hizmeti olarak euro ödenmiştir. 1. Euro (€) = 2,5000 liradır. 12 x Borç Alacak 760.PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİD İhracat Yurt Dışı Lojistik Giderleri ( € x 2,5000 ) 320.SATICILAR HS. Alize Taşımacılık.Ltd.Şti. Bursa-Almanya yurt dışı lojistik yevmiye kaydı. % Yaser GURSOY

17 İhracat İşlemlerinde GÖTÜRÜ GİDER KİTAP SAYFA: 65 – 8.Baskı

18 GÖTÜRÜ GİDER NEDİR..? Belgesiz gideri olan ihracatçıyı teşviktir,
FOB ihracat bedeli üzerinden hesaplanır, Binde beş oranında uygulanır, İhracatın yapıldığı hesap döneminde uygulanır, İhracatçı firmalar yararlanır, İhraç kaydıyla satış yapanlar istisnadır, Kanunen Kabul Edilen giderdir. G.V.K. 40. Md. 1.fıkrasında yer alır.

19 indirebilirler” demektedir.
GVK DİYOR Kİ ! G.V.K. 40.Md. 1.fıkrasına 4108 sayılı kanun ’la eklenen parantez içi hükmü gereğince “Döviz olarak elde edilen hasılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışında bu işlerle ilgili belgesiz giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları gideri indirebilirler” demektedir.

20 GÖTÜRÜ GİDER VE FOB BEDEL
Yaser GÜRSOY

21 GÖTÜRÜ GİDER ÖRNEK : EGE. A. Şirketi . 5 ton toz şekeri,
FOB BEDEL ÜZERİNDEN %oo5 ORAN İLE HESAPLANIR. ÖRNEK : EGE. A. Şirketi . 5 ton toz şekeri, 3.Haziran-200x tarihinde ihraç edilmiştir. Döviz karşılığı yapılan ihracatta; TL hasılat elde edilmiştir. a- EGE A.Ş.’nin faydalanacağı Götürü Gider tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanır. Götürü gider tutarı.. x 0,005 = TL ‘dır.

22 Götürü Gider aşağıdaki şekilde kaydedilir.
90 x Borç Alacak 770. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ K.K. Edilen Götürü Belgesiz Giderler 195.İŞ AVANSALARI*** % *** İş Avansları hesabı yerine diğer ödeme hesapları da tercih edilebilir. Gider yerine göre ilgili maliyet (740, 760, 770) hesapları tercih edilir Yaser GURSOY

23 GÖTÜRÜ GİDER VE CIF BEDEL
Yaser GÜRSOY

24 D İ K K A T……! GÖTÜRÜ GİDER HESAPLANIRKEN VARSA * Nakliye, *Sigorta
*Diğer giderler **Ayıklanarak ihracatın “FOB” bedeli üzerinden hesaplama yapılması gerekir. Aşağıdaki örneği dikkatle izlemek gerekir….!

25 FOB BEDEL DIŞINDA GÖTÜRÜ GİDER
ÖRNEK- EGE Makine A.Ş. 201x yılında CIF teslim (mal bedeli + navlun + sigorta) şekli ile Expo Almanya firmasına TL’ lık döviz karşılığı makine parçaları satmıştır. Bu tutarın TL’ lık kısmı sigorta, TL’ lık kısmı taşıma bedelidir. Söz konusu Şirket taşımayı döviz karşılığı Alize Uluslar arası Nakliyat A.Ş.’ ye yaptırmıştır. Ege A.Şirketinin 201x. yılında toplam TL ’lık yurt dışında belgesiz giderleri bulunmaktadır. İhracat işlemlerinde teslim şekli CIF ise bu teslim şekli sözleşmesinde navlun, sigorta ve mal bedeli hasılatın içinde yer almaktadır

26 KANUNEN KABUL EDİLEN VE EDİLMEYEN GÖTÜRÜ GİDER
Dönem kazancından indirebilecek belgesiz gider matrahı ve belgesiz gider tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. Toplam İhracat Hasılatı ●Sigorta Bedeli ●Navlun ●Mal Bedeli Götürü Gider Uygulamasında Dikkate Alınacak Hasılat Ticari Kazançtan İndirilebilecek Belgesiz ( ) x (0,005) = K.K. Edilen götürü gider. Kan. Kabul Edilmeyen Belgesiz Yurt Dışı Harcamalar ( ) - ( ) =

27 FOB Bedel üzerinden hesaplanan Götürü Gider aşağıdaki şekilde kaydedilir.
X xX.xX.201x Borç Alacak 770.GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. K.K. Edilen Götürü Belgesiz Giderler 195.İŞ AVANSALARI*** İhr. İş Avansları % *** İş Avansları hesabı yerine diğer ödeme hesapları da tercih edilebilir. Yaser GURSOY

28 Kanunen Kabul Edilen gider toplamı
Dönem kazancından indirebilecek belgesiz gider matrahı ve belgesiz gider tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. Dolayısıyla yukarıdaki örnekte sigorta ve navlun bedeli toplam hasılattan düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden “Götürü Gider” hesaplanmıştır. Kanunen Kabul Edilen gider toplamı ( ) x (0,005) = TL olarak hesaplanmaktadır. TL ‘lık toplam bedelsiz giderin kalan kısmı ise ( ) - ( ) = TL K.K. Edilmeyen gider olarak hesaplanmaktadır.

29 İHRAÇ KAYDIYLA SATIŞLARDA GÖTÜRÜ GİDER UYGULANIR MI….?
“İhracatı gerçekleştirenler ihracat hasılatlarının tamamını dikkate alarak götürü gider uygulamasından yararlanacaklardır. İhracatçıya ihraç kaydı ile mal teslim edenlerin ise bu uygulamadan yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır”. 233 Sıra No’lu GV. Genel Tebliği Md. 2, t ve s.R.G. DANIŞTAY KARARI İÇİN DEVAM

30 İHRAÇ KAYDIYLA SATIŞLARDA GÖTÜRÜ GİDER İptali ile ilgili Danıştay Karı:
“Danıştay 4. D t. ve E.No: 1998/594 K.No: 1999/1152 s. kararı ile, 193 s. G.V. K. 40. Md. 1. bendinde yer alan götürü olarak hesaplanan giderleri indirme hakkının, yurt dışında yaptıkları ve belgelendirme imkanı bulamadıkları harcamalarına karşılık olmak üzere ihracatçılara verildiğinden bahisle ihraç kaydıyla ihracatçıya mal teslim edenlerin bu uygulamadan yararlanamayacağı belirtilerek 194 sayılı G. V. G. Tebliğinin I/4-b bölümünün iptaline karar vermiş olup, bu karar kesinleşmiş bulunmaktadır.

31 ÖDEME ŞEKİLLERİNE GÖRE ÖRNEK UYGULAMALAR
Yaser GÜRSOY

32 MAL MUKABİLİ ÖDEME İHRACAT KİTAP SAYFA: 72 – 8. BASKI
Yaser GÜRSOY

33 MAL MUKABİLİ İHRACAT Ada A.Ş ile, yurt dışı alıcı Expo Arjantin şirketine dolarlık Oto Koltuğu ihraç etmiştir. Oto Koltuğu ihracat faturası x tarihinde düzenlenmiştir. İhracat GÇB. fiili ihracat tarihi x’dır. İhracatın teslim şekli FOB, ödeme şekli “Mal Mukabili” dir. Fiili ihracat tarihi döviz kuru; 1.$ = 1,9000 liradır. İhracat bedeli x tarihinde tahsil edilmiştir. İşlem günü döviz alış kuru; 1 $ = liradır. Bursa ile Haydarpaşa gümrüğü arası lirası KDV olmak üzere toplam liralık nakliye gideri bankadan ödenmiştir.

34 Örnek; 400. 000. - dolarlık Oto Koltuğu ihracat kaydı. 1
Örnek; dolarlık Oto Koltuğu ihracat kaydı. 1.$=1,9000 ‘liradır. 44 x BORÇ ALACAK 120.A L I C I L A R HS. Expo-Arjantin ( $ x 1,9000 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HS. Oto Koltuğu. İhracatı. Seri. A.44 Oto koltuğu ihracatı kaydı. % **Mal mukabili ihracatta cari hesaba borç kaydedilir. Sonradan tahsilata göre cari hesap kapatılır. . Yaser GURSOY

35 Örnek; 400. 000. - dolarlık ihracat bedeli tahsil edilmiştir. 1
Örnek; dolarlık ihracat bedeli tahsil edilmiştir. 1.$=1,9500 liradır. 45 x BORÇ ALACAK 102.B A N K A L A R HS. Xx. Bnk. Dolar Hs. ( $ x 1,9500) 120.A L I C I L A R HS. XYZ-Arjantin ( $ x 1,9000) 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HS İhracat Kur Farkı Gelirleri [ ( $) x (1,9500 –1,9000) ] İhracat bedilinin tahsili kaydı.. % Yaser GURSOY

36 Örnek; Bursa ile Haydarpaşa gümrüğü arası 270
Örnek; Bursa ile Haydarpaşa gümrüğü arası lirası KDV olmak üzere toplam liralık nakliye gideri bankadan ödenmiştir 46 x BORÇ ALACAK 760.PAZ. SATIŞ ve DAĞITIM GİDERİ Yurt İçi Nakliye Gideri 191. İNDİRİLECEK KDV İhracat Nakliyesine Ödenen KDV 270.- 320. SATICILAR 320. Alize U. Nakliyat ve Hiz. Ltd. Şt. Yurt içi nakliye kaydı % **Yurt içi gümrüğe kadar nakliye KDV ‘ye tabidir. . Yaser GURSOY

37 Örnek; Nakliye gideri bankadan ödenmiştir
47 x BORÇ ALACAK 320. SATICILAR 320. Alize U. Nakliyat ve Hiz. Ltd. Şt. 102. BANKALAR HS. Xx Bnk. Tic. Mev. Hs. Yurt içi nakliye giderini bankadan ödeme kaydı % . Yaser GURSOY

38 VESAİK MUKABİLİ ÖDEME İHRACAT KİTAP SAYFA: 74 – 8. BASKI
Yaser GÜRSOY

39 VESAİK MUKABİLİ İHRACAT
Ada A.Ş alıcı Expo Hollanda şirketine dolarlık Kesme Şeker ihraç etmiştir. Fatura x tarihinde düzenlenmiştir. İhracat G.Ç.B fiili ihraç tarihi x ’dır. Teslim FOB, ödeme şekli “Vesaik Mukabili”dir. Fiili ihracat tarihinde 1 $ = 1,9000 liradır. İhracat bedeli x ‘de tahsil edilmiştir. İşlem günü döviz alış 1.$ = liradır. İhracat ile ilgili olarak Alize Gümrük Müşavirliğinden lirası KDV olmak üzere toplam liralık müşavirlik hizmeti alınmıştır.

40 Örnek; 50. 000. - dolarlık Kesme Şeker ihraç edilmiştir. 1
Örnek; dolarlık Kesme Şeker ihraç edilmiştir. 1.$=1,9000 ‘liradır. 47 x BORÇ ALACAK 120.A L I C I L A R HS. XWZ-Hollanda ( $ x 1,9000) 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HS Kesme Şeker İhracatı. Kesme şeker ihracat kaydı % **x . Yaser GURSOY

41 Örnek; İhracat bedeli 14. 11. 201x tarihinde tahsil edilmiştir. 1
Örnek; İhracat bedeli x tarihinde tahsil edilmiştir. 1.$=1,8500 ‘ liradır. 48 x BORÇ ALACAK 102.B A N K A L A R HS. Xx.Bnk-Dolar Hs. ( $ x1,8500) 612. DİĞER İNDİRİMLER HS. İhracat Kur Farkı Giderleri [( $) x (1, ,8500)] 120.A L I C I L A R HS. XWZ Hollanda ( $ x 1,9000) kaydı % **x . Yaser GURSOY

42 Örnek; İhracat ile ilgili olarak Alize Gümrük Müşavirliğinden 180
Örnek; İhracat ile ilgili olarak Alize Gümrük Müşavirliğinden lirası KDV olmak üzere toplam liralık müşavirlik hizmeti alınmıştır. 49 x BORÇ ALACAK 760.PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİD İhr. Yurt İçi Gümrük Komisyon Giderleri 191.İNDİRİLECEK K.D.V. Alış K.D.V 180.- 320.SATICILAR HS. Alize Gümrük Müşavirlik Ltd. Şti. İhracat gümrük müşavirlik hizmeti kaydı. % Yaser GURSOY

43 AKREDİTİFLİ ÖDEME İHRACAT KİTAP SAYFA: 76 – 8. BASKI
Yaser GÜRSOY

44 AKREDİTİFLİ ÖDEME İHRACAT
Ege A.Ş, yurt dışı alıcı Expo İtalyan şirketine dolarlık çelik kasa ihraç etmiştir. İhracat GÇB fiili ihracat tarihi x ’dır. Teslim FOB, ödeme şekli “Vadeli Akreditif” tir. Fiili ihracat tarihinde 1. $= 1,9000 liradır. İhracat bedeli x ‘de tahsil edilmiştir. x tarihinde 1.$ = liradır. Banka ekstresinde dolarlık uluslar arası muhabir banka kesintisi yapılmıştır. İhracatla ilgili T.L banka masrafı vardır.

45 Örnek; 200. 000. - dolarlık çelik kasa ihraç edilmiştir. 1
Örnek; dolarlık çelik kasa ihraç edilmiştir. 1.$=1,9000 ‘ liradır. 50 x BORÇ ALACAK 120.A L I C I L A R HS. Expo - İtalya ( $ x 1,9000) 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HS. Çelik Kasa İhracatı Çelik kasa ihracat kaydı % **x . Yaser GURSOY

46 Örnek; İhracat bedeli $, x ‘de tahsil edilmiştir $ muhabir banka kesintisi yapılmıştır. 1.$=1,9500 ‘ liradır. 51 x BORÇ ALACAK 102.B A N K A L A R HS. Xx.. Bnk. Dol. Hs. İh. Bed. ( $ x 1,9500) 780.FİNANSMAN GİDERLERİ HS. İh. U. Muhabir Banka Masrafı (100.-Dolar x ) 195.- 120.A L I C I L A R HS. Expo-İtalya ( $x1,9000) 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HS. İhracat Kur Farkı Gelirleri [( $) x (1,9500 – 1,9000) ] İhracat bedeli tahsili ve muhabir banka kesintisi kaydı % Yaser GURSOY

47 Örnek; İhracatla ilgili 1.500.-T.L banka masrafı vardır.
53 x BORÇ ALACAK 780.FİNANSMAN GİDERLERİ HS. İhracat bedeli Banka Masrafları 102.B A N K A L A R HS Xx..Bnk-Tic.Mev.Hs. Banka masrafı kaydı % **Banka masrafı 760 Hesaba da yazılabilir. Yaser GURSOY

48 KABUL KREDİLİ ÖDEME İHRACAT KİTAP SAYFA: 77 – 8. BASKI
Yaser GÜRSOY

49 KABUL KREDİ ÖDEME İHRACAT
Kaya A.Ş, yurt dışı alıcı Expo Arjantin şirketine dolarlık Oto Aynası ihraç etmiştir. İhracat G.Ç.B. fiili ihracat tarihi x ’dır. Teslim FOB, ödeme şekli “Kabul Kredili” dir. Fiili ihracat tarihinde 1.$= 1,9000 liradır. İthalatçı firma gönderilen poliçeyi kabul etmiş, vesaikini bankadan almış, malları (oto aynasını) gümrükten çekmiştir. Poliçeler, Türkiye de Xx Bankasına tahsile verilmiştir. Poliçeler, x tarihinde tahsil edilmiştir. 1.$=1,9500 liradır. .

50 Örnek; 40. 000. - dolarlık Oto Aynası ihraç edilmiştir. 1
Örnek; dolarlık Oto Aynası ihraç edilmiştir. . 1.$=1,9000 ‘ liradır. 55 x BORÇ ALACAK 120.A L I C I L A R HS. Expo - Arjantin ( $ x 1,9000) 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HS Oto Aynası İhr.Seri.A.44 Oto aynası ihracat kaydı % **Satış poliçe ile bile yapılsa; Önce cari (120) hesaba borç kaydı yapılması UFRS - TMS gereğidir. Yaser GURSOY

51 Örnek; Yurt dışı alıcı Expo Arjantin firmasının, kabul kredili 40. 000
Örnek; Yurt dışı alıcı Expo Arjantin firmasının, kabul kredili $ dolarlık poliçeleri kabulü ile Portföydeki Senetlerin kaydı. 1.$.= 1,9000 56 x BORÇ ALACAK 121.ALACAK SENETLERİ HS. Portföydeki Yab. Par. Alck. Senetleri ( $ x 1,9000) 120.A L I C I L A R HS. Expo - Arjantin Expo Arjantin firmasının, kabul kredili poliçeleri kabulü ile Portföydeki Senetlerin kaydı. % Yaser GURSOY

52 Örnek; Portföydeki senetler, Xx Bankasına tahsile verilmiştir.
56 x BORÇ ALACAK 121.ALACAK SENETLERİ HS. Tahsildeki Y.P.A. Senetleri ( $ x 1,9000) Portföydeki Y.P.A. Senetleri) Portföydeki Y.P.A. Senetlerinin, Tahsildeki Y.P.A. Senetleri hesabına devir kaydı % **Senetler banka tarafından tahsil edilene kadar bekletilir. Yaser GURSOY

53 Örnek; Poliçeler, 30. 10. 201x tarihinde tahsil edilmiştir. 1
Örnek; Poliçeler, x tarihinde tahsil edilmiştir. 1.$=1,9500 ‘ liradır. 57 x BORÇ ALACAK 102.B A N K A L A R HS. Xx. Bnk-Dolar Hs. İhracat bedeli. ( $ x 1,9500) 121.ALACAK SENETLERİ HS. Tahsildeki Y.P.A. Senetleri ( $ x 1,9000) 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HS. İhracat Kur Farkı Gelirleri [ ( $) x (1,9500 – 1,9000) ] Tahsildeki Yabancı Paralı Alacak Senetlerin tahsili ve banka hesabına devir kaydı. % Yaser GURSOY

54 KONSİNYE SATIŞ İLE ÖDEME İHRACAT KİTAP SAYFA: 79 – 8. BASKI
Yaser GÜRSOY

55 KONSİNYE İHRACAT Konsinye ihracat mal alıcıya tanıtıldıktan sonra satış (ihracat) işlemidir. İhracat konu mal için DTM ‘dan alınan izin belgesi ile yurt dışına önce sevk edilir. Sevk tarihi fiili ihracat tarihi değildir. Fiili ihracat tarihi tanıtılarak satılan malın, satış faturası kesiliş tarihidir. Alıcı ile satıcı pek karşılaşmaz. İhracatçı Konsinyatöre komisyon öder. Yaser GURSOY

56 ÖRNEK KONSİNYE İHRACAT MUHASEBE KAYDI

57 KONSİNYE İHRACAT - ÖRNEK
ÖRNEK: Dolap imalatı ve ticareti ile uğraşan EGE A.Ş. konsinye ihracat izini almıştır. Maliyeti 650.-TL, satış fiyatı TL. olan 100 adet dolapları konsinyatör XY Almanya firmasına x tarihinde göndermiştir. Konsinyatör x ‘de 20 adet dolapları alıcı Magnum Almanya firmasına satıldığını ihracatçı (Ege A.Ş) firmaya bildirmiştir. Konsinye satış faturası düzenlenmiştir. Konsinyatör Expo Almanya firmasına 20 adet dolap satışları için Euro (€) komisyon bedeli bankadan döviz olarak ödenmiştir. Yaser GURSOY

58 KONSİNYE SEVK EDİLEN MALLAR
60 x Borç Alacak 152.MAMULLER Yurt Dışı. Konsinye Gönderilen Mamuller XY Almanya (100. Adet x ) 152.MAMÜLLER Stoktaki Mamuller-DOLAP (100. Adet x ) Konsinye olarak sevk edilen malların kaydı. Yaser GÜRSOY % Yurt dışına sevk edilen konsinye mallar için borç kaydı yapılır. Yurt içi stoklar sevk edilen mallar kadar eksiltilir ve alacak kaydı yapılır.

59 KONSİNYE MALLARIN SATIŞI
Malların konsinyatör tarafından nihai alıcıya satışı gerçekleştiğinde ihracatçıda (Ege.A.Ş) malın kesin satış faturasını düzenler. (Konsinye ihracatta satış faturası tarihi, fiili ihracat tarihi olur). Satışın düzenlendiği tarihteki Merkez Bankası döviz alış kuru dikkate alınır. M. B. kuru 1 € =2,5000 liradır. ( Euro x 2,5000) veya (20.Adet x ) = T.L ‘dır. Yaser GURSOY

60 KONSİNYE MALLARIN SATIŞI
61 x Borç Alacak 120.A L I C I L A R HS. Konsinyatör WZ Almanya ( Euro x 2,5000) veya (20.Adet x ) 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HS. Konsinye Mal Satışları XY Almanya … no’lu Fatura ve … no’lu G.Ç.B. İle sevk edilen Konsinye olarak satılan malların kaydı. Yaser GÜRSOY % Bu işlemde; 20 ADET DOLAPLAR TOPLAM Euro yapmaktadır. İşlem günü 1 Euro = 2,5000 liradır. Türk Lirası değeri ise 20 Adet = = liradır. GÇB ve Fatura Numarasını UNUTMA !

61 İHRAÇ EDİLEN (SATILAN) MALIN STOKLARDAN ÇIKARILMASI
Konsinyatör tarafından satılan mallar maliyet hesabına devir edilerek diğer stoklar hesabından çıkartılır. Böylece konsinye satış stoklarında kalan mallar kolayca takip edilir. Yaser GURSOY

62 KONSİNYE MALLARI STOKTAN ÇIKARMA
62 x Borç Alacak 620.SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ Satılan Yurt Dışı Konsinye Mamul Maliyeti (20. Adet x ) 152.MAMULLER (157. D. STOKLAR) Yurt Dışı. Konsinye Gönderilen Mamuller XY Almanya (20. Adet x ) Konsinye olarak satılan malların Satılan Mamuller Maliyeti hesabına devir kaydı. Yaser GÜRSOY % Konsinye İhracata konu mal Ticari Mal ise 621.SATILAN TİCARİ MALLAR MAYETİ Hesabı tercih edilir.

63 KONSİNYATÖRDEN İHRACAT BEDELİNİN TAHSİL EDİLMESİ
Konsinye ihraç edilen ve faturası düzenlenen mal bedeli x. tarihinde banka hesabına gelmiştir. İşlem günü 1.Euro.= 2,6000 liradır. Yaser GURSOY

64 KONSİNYE İHRACAT BEDELİNİN TAHSİLİ
63 x Borç Alacak 102.B A N K A L A R HS. Xx Bnk-Euro Hs. ( Euro x 2,6000 ) 120.A L I C I L A R HS. Konsinyatör WZ Almanya ( € x 2,500) veya (20. Adet x 1.000) 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HS. İhracat Kur Farkı Gelirleri [ Euro x (2,6000 – 2,5000 )] 800.- Konsinye olarak satılan faturası düzenlenen malların bedelinin tahsil kaydı. Yaser GÜRSOY %

65 KONSİNYATÖRE ÖDEN KOMİSYON GİDERİ
Konsinyatör XY Almanya firmasına 20 adet dolap satışları için Euro, (520.- TL). komisyon bedeli banka havalesi ile döviz olarak ödenmiştir İşlem günü 1.Euro.= 2,6000 liradır. 200.- € x 2,6000 = TL. Yaser GURSOY

66 KONSİNYATÖRE ÖDENEN KOMİSYON GİDERİ
64 x Borç Alacak 760.PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİD. İhr. Yurt Dışı Komisyoncu Giderleri 520.- 102.B A N K A L A R HS. Xx. Bnk-Euro. Hs. (200.-Euro x 2,6000) Konsinyatöre ödenen komisyon gideri kaydı. Yaser GÜRSOY % NOT: İhracat ile ilgili olarak yurt dışındaki komisyonculara ödenen komisyonlar, yurt dışında komisyoncunun hizmeti yurt dışında vermesinden ve Türkiye deki firmanın bu hizmetten yurt dışında yararlanmış olmasından dolayı, KDV’ne tabi değildir.

67 S O R U ? Konsinye ihracat ile normal ihracat arasındaki; meslek mensuplarını ilgilendiren fark nedir….? CEVAP: Fiili ihracat tarihi ve kayıt tarihidir. a- Normal ihracatta malın yurt dışı edilişi fiili ihracat tarihidir. b- Konsinye ihracatta fatura tarihi fiili ihracat tarihidir. Yaser GURSOY

68 S O R U ? SORU: Konsinye ihracatın süresi nezaman başlar, nezaman biter? CEVAP: a - Malın yurt dışı edilmesi ile konsinye ihracat sevk süresi başlar. Satılamayan malın yurt dışından getirilme süresi 365 gündür. b - Fatura kesilmesi ile “Fiili ihracat” tarihi başlar. Mal bedelini yurda getirme süresi ve tasarrufu serbesttir. Yaser GURSOY

69 İHRACATTA SATIŞ İADELERİ
KİTAP SAYFA: 87 – 8.Baskı Yaser GURSOY

70 İHRAÇ EDİLEN MAL GERİ GELİRSE NE YAPILIR ?
GERİ GELEN MAL İTHALAT SAYILIR-MI? Yaser GURSOY

71 İHRACATTA SATIŞ İADELERİ
GÜMRÜK KANUNU AÇISINDAN İHRAÇ OLAN MALIN GERİ GELMESİ KDV. KANUNU YÖNÜNDEN İHRAÇ OLUNAN MALIN GERİ GELMESİ Kitap Sayfa: 95

72 GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE İADE GERİ GELEN MALLAR
GK. Md. 168 “İhraç edilen eşya, üç yıl içinde iade gelmesi halinde ve beyan sahibinin talebi üzerine, ithalat vergilerinden muaf tutulur”. GK. Md “168. Md. belirtilen muafiyet, geri gelen eşyanın ihracı sırasındaki ayniyeti değişmeden yeniden ithali halinde tanınır”. Yaser GURSOY

73 KDV GENEL TEBLİĞİNE GÖRE GERİ İADE GELEN MALLAR
Vergi İdaresi, mükellefin geri gelen mallarla ilgili olarak yüklendiği vergiyi tamamen indirim konusu yaptığını ve bu mallarla ilgili olarak ihracat istisnasından yararlanılan bir miktarın bulunmadığını gümrük idaresine bildir ise; Gümrük geri gelen eşya ile ilgili olarak ithalat istisnası kapsamında işlem yapar. KDV Gen. Teb. 23-E-1 Yaser GURSOY

74 KDV GENEL TEBLİĞİNE GÖRE GERİ İADE GELEN MALLAR
Vergi İdaresi, mükellefin geri gelen malların bünyesine giren vergiler için ihracatçının, bu vergileri indiremeyip nakden veya diğer vergi borçlarına mahsuben iade olarak aldığının belirlenmesi halinde ise; Gümrük geri gelen eşya ile ilgili olarak ithalat mevzuatı kapsamında işlem yapar. KDV Gen. Teb. 23-E- 2 Yaser GURSOY

75 İade Günü Döviz kuru 1.$=1,9500 liradır.
ÖRNEK Daha önce ihraç edilmiş ve kayıtlı kuru 1.Dolar.=1,9000 lira olan $‘lık malların %10. ‘u yurt dışı alıcı firma tarafından yasal gerekçe ile iade edilmiştir. İade Günü Döviz kuru 1.$=1,9500 liradır. Yaser GURSOY

76 KDV İADESİNDEN FAYDALANIL-MAMIŞ İSE !
İşletmenin KDV İadesinden faydalanmamış olması halinde, İade gelen mal için gümrükte KDV ödemez. Yani İhracatçı bu malın ihracatı için KDV İadesi almamıştır. Dolayısıyla; Geri gelen bu ihraç malı için gümrükte KDV Ödemez. Yaser GURSOY

77 KDV İADESİNDEN FAYDALAN-MAMIŞ İSE
TL OALAR İHRAÇ EDİLEN MALLAR TL OLARAK GERİ GELMİŞTİR. KDV İADESİNDEN FAYDALAN-MAMIŞ İSE x x Borç Alacak 610. SATIŞ İADELERİ Y.D.S. İadesi Tic. Mal ( $ x 1,9500) 120.A L I C I L A R HS. XVYZW.Almanya ( $ x 1,9000) 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HS. İhracat Kur Farkı – Gelirleri [ $ x (1,9500-1,9000)] 500.- İade gelen malların gümrükten çekilmesi yevmiye kaydı. Yaser GÜRSOY %

78 KDV İADESİNDEN FAYDALANIL-MIŞ İSE !
İşletmenin KDV İadesinden faydalanmış olması halinde, İade gelen mal için gümrükte KDV ödemesi gerekir. Yani İhracatçı, Bu Malın İhracatında, KDV İadesi almıştır. Geri Gelen İhraç Malı İçin Gümrükte KDV Öder. Yaser GURSOY

79 KDV İADESİNDEN FAYDALAN-MIŞ İSE
x x Borç Alacak 610. SATIŞ İADELERİ Y.D.S. İadesi Tic. Mal ( $ x 1,9500) 191.İNDİRİLECEK K.D.V. Gümrükte Ödenen İthalat K.D.V ( x %18 = 2.736) 120.A L I C I L A R HS. XVYZW.Almanya ( $ x 1,5000) 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HS. İhracat Kur Farkı – Gelirleri [ $ x (1,9500-1,9000)] 102. BANKALAR Xx Bankası T.L Mevduat Hesabı. 500.- İade gelen malların gümrükten çekilmesi yevmiye kaydı. Yaser GÜRSOY %

80 S O R U…….? X. Malını 04.12.2011 tarihinde ihraç ettiniz.
İhraç ettiğiniz malların %10’u tarihinde iade geldi. Muhasebe kaydı nasıl yapılır?

81 İHRACATTA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ KİTAP SAYFA: 89 8. BASKI
Yaser GURSOY

82 YURT DIŞI ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ
Yaser GURSOY

83 V.U.K DİYORKİ…! “Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir.
Yabancı para borsa rayici yoksa, değerleme yapılacak kur Maliye Bakanlığınca tespit olunur. Bu madde hükmü yabancı para ile olan senetli ve senetsiz alacaklar ile borçlar hakkında da caridir” VUK.Md.280 – 4369 Sy. K.7.fk. Kaynak; Prof. Dr. Adem ÇABUK. Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri. 2010 Yaser GURSOY

84 YURT DIŞI ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ VE OLUMLU KUR FARKI
Yaser GURSOY

85 YURT DIŞI ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ
ÖRNEK: Alıcılar Hs’ nın ( Expo İtalya) bakiyesi, ( Dolar x 1,8000= ) TL.’dır. x. tarihli Maliye Bakanlığı kuru 1.$ = liradır.

86 DÖNEM SONU DEĞERLEME TUTARINI HESAPLAMA
$ x 1,9000 = $ x 1, = $ x 0,1000 = (+) Kur Farkı Yaser GURSOY

87 Geçici vergi dönemleri sonunda da aynı işlem yapılabilir.
TL YURT DIŞI ALACAKLARIN DEĞERLEME KAYDI 23 x Borç Alacak 120. ALICILAR HESABI Expo - İtalya [ $ x (1, ,0000)] 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI İhracat Kur Farkı Gelirleri [ $ x (1, ,8000)] Yurt Dışı Alıcılar Cari Hesabının x. tarihi İtibarı ile dönem sonu değerleme yevmiye kaydı. Yaser GÜRSOY % Geçici vergi dönemleri sonunda da aynı işlem yapılabilir.

88 Yurt Dışı Alacakların Değerlemesi Sonunda; Alıcılar Cari Hesabı 10.000.- TL artmış olur.
120. ALICILAR HS. B A 601. Yurt Dışı Satışlar B A 10.000

89 YURT DIŞI ALACAKLARIN DEĞERLEMESİ VE OLUMSUZ KUR FARKI
Yaser GURSOY

90 31.12.201X. TARİHLİ KURUN, 1.$ = 1.7500 LİRA OLMASI DURUMUNDA
$ x 0,0500 = (-) TL. Olumsuz kur farkı; 612. Diğer İndirimler ( İhracat Kur Farkı Giderleri) hesabına borç, 120. Alıcılar ( Expo-İtalya) hesabına alacak kayıt edilir.

91 Yurt Dışı İhracat Alacağının Yevmiye Kaydı
x x Borç Alacak 612. DİĞER İNDİRİMLER HS. İhracat Kur Farkı Giderleri [( ).- $ x ( 1,8000 – 1,7500 ) 120. ALICILAR HESABI Expo. İtalya [( ).-$ x ( 1,8000 – 1,7500 ) Yurt dışı ihracat alacağının değerleme kaydı. % Cari dönemin sonunda olumsuz kur farkı “ 612 ” hesaba borç yazılması uygun olur. Yaser GURSOY

92 Y. D. Alacakların Değerlemesi Sonunda; Alıcılar Cari Hesabı 2. 500
Y.D. Alacakların Değerlemesi Sonunda; Alıcılar Cari Hesabı TL eksilmiş olur. 120. ALICILAR HS. B A 612. Diğer İndirimler B A 5.000

93 YURT DIŞI ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KİTAP SAYFA: 93- 8. BASKI
Yaser GURSOY

94 V.U.K. 323 MD. GÖRE Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; 1. Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar; 2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar; şüpheli alacak sayılır. Şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir. Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kar-zarar hesabına intikal ettirilir. Yurt dışı alacaklar için de ilgili madde uygulanır. Yaser GURSOY

95 YURT DIŞI ŞÜPHELİ ALACAKLARA NASIL KARŞILIK AYRILIR…?
Yaser GURSOY

96 YURT DIŞI ŞÜPHELİ ALACAKLAR
ÖRNEK: a- EGE A. Ş x. tarihinde, İtalyan Expo firmasına dolarlık Gömlek ihracatı yapmıştır x döviz kuru 1.$=1,8000 liradır. b- İhracat mal bedelinin $’lık kısmı x tarihinde tahsil edilmiştir x 1.$=1,9000 liradır. c $’ lık ihracat bedeli alacağı vadesinde ödenmemiştir. Yasal işlemler tamamlanmış ve x tarihli mahkeme kararı ile söz konusu alacak Şüpheli Alacak haline gelmiştir x döviz kuru 1$= 1,8500 liradır. d- Şüpheli alacak için %100 karşılık ayrılması kararlaştırılmıştır. e- Şüpheli alacak x tarih itibarı ile VUK.280.Maddesine istinaden değerleme işlemine tabii tutulmuştur. 1.$= 1,9500 liradır. f- Devam eden yılda xx tarihinde Şüpheli Alacak bedeli yurt dışı İtalyan firması tarafından tamamen ödenmiştir. 1.$= 1,9750 liradır. g- Şüpheli alacak ve karşılık hesapları kapatılmıştır. Yaser GURSOY

97 İHRACAT KAYDI

98 a- EGE A. Ş. 12. 06. 201x. tarihinde, İtalyan Expo firmasına 100. 000
a- EGE A. Ş x. tarihinde, İtalyan Expo firmasına dolarlık Gömlek ihracatı yapmıştır x döviz kuru 1.$=1,8000 liradır. 28 x Borç Alacak 120. ALICILAR HESABI WXVYZ-İtalya ( $ X 1,8000 ) 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI Gömlek İhracatı İhracat Beyannamesi ile yapılan ihracat kaydı. Dosya-27 Yaser GÜRSOY %

99 İHRACAT MAL BEDELİNİN TAHSİL KAYDI

100 b- İhracat mal bedelinin 80. 000. -$’lık kısmı 10. 09
b- İhracat mal bedelinin $’lık kısmı x tarihinde tahsil edilmiştir x 1.$=1,9000 liradır. 29 x Borç Alacak 102. BANKALAR Xx Bnk-Dolar Hs. (80.000$ x 1,9000 ) 120.A L I C I L A R HS. WXVYZ-İtalya ( $ x 1,8000 ) 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI İhracat Kur Farkı Gelirleri [ ( $) x (1, ,8000)] İhracat bedelinin banka hesaplarına kaydı. Dosya-27 Yaser GÜRSOY %

101 YURT DIŞI ALACAĞIN ŞÜPHELİ HALE GELMESİ KAYDI ( İcra takibinin başlaması ile Şüpheli Alacak Hesaplarının işletilmesi gerekir. Şüpheli Alacak Hesabına devir için ilgili dönem sonu beklenmemelidir ).

102 c- 20. 000. -$’ lık ihracat bedeli alacağı vadesinde ödenmemiştir
c $’ lık ihracat bedeli alacağı vadesinde ödenmemiştir. Yasal işlemler tamamlanmış ve x tarihli mahkeme kararı ile söz konusu alacak Şüpheli Alacak haline gelmiştir x döviz kuru 1$= 1,8500 liradır. 30 x Borç Alacak 128.ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS Expo-İtalya ( $ x 1,8500 ) 120.A L I C I L A R HS. Expo -İtalya ( $ x 1,8000 ) 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI İhracat Kur Farkı Gelirleri [ ( $) x (1, ,8000) Mahkeme kararına bağlı olarak, $ lık ihracat bedelinin şüpheli hale düşme kaydır. Yaser GÜRSOY %

103 ŞÜPHELİ ALACAK İÇİN %100 KARŞILIK AYRILMASI KAYDI

104 d- Şüpheli alacak için %100 karşılık ayrılması kararlaştırılmıştır. 1
d- Şüpheli alacak için %100 karşılık ayrılması kararlaştırılmıştır. 1. $ = 1,8500 % 100 Karşılık Ayırma Yevmiye Kaydı 31 x Borç Alacak 654.KARŞILIK GİDERLERİ HS 129.ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS. Yurt Dışı Alıcı Expo – İtalya ( $ x 1,8500) $ Şüpheli alacak için %100 karşılık ayrılması Yaser GÜRSOY % Not; Ayrılan karşılık tutarı Dönem Sonunda Değerlemeye tabi tutulur.

105 Mahkeme kararına bağlı olarak ayrılan karşılıklar,
S O R U ? Mahkeme kararına bağlı olarak ayrılan karşılıklar, a- Dönemin Kanunen Kabul Edilen Gideri Olarak değerlendirilebilir mi ? b- Diğer dönemlerde gider olarak yazılabilir mi ?

106 ŞÜPHELİ ALACAK İÇİN DÖNEM SONUNDA ( 31.12.201x ) DEĞERLEME KAYDI V.U.K. 280

107 e-1- Şüpheli Ticari Alacak Hs. 31. 12. 200x tarih itibarı ile VUK. 280
e-1- Şüpheli Ticari Alacak Hs x tarih itibarı ile VUK.280.Maddesine istinaden değerleme işlemine tabii tutulmuştur. 1.$= 1,4100 liradır. 32 x Borç Alacak 128.ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS. Expo -İtalya [ x (1,9500 – 1,8500] 601. YURT DIŞI SATIŞLAR HESABI İhracat Kur Farkı Gelirleri Şüpheli Ticari Alacakların değerleme yevmiye kaydı. Yaser GÜRSOY % Değerleme sonunda oluşan “Kur Farkları” ilgili gider ya da gelir hesaplarına devir edilir.

108 e-2- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Hs. 31. 12. 201x itibarı ile VUK
e-2- Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Hs x itibarı ile VUK.280.Maddesine istinaden değerleme işlemine tabii tutulmuştur. 1.$= 1,9500 liradır. 33 x Borç Alacak 612. DİĞER İNDİRİMLER HS. İhracat Kur Farkı Giderleri 129.ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS. Expo -İtalya [ x (1,9500 – 1,8500] Dönem Sonu Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı değerleme yevmiye kaydı. Yaser GÜRSOY % Değerleme sonunda oluşan “Kur Farkları” ilgili gider ya da gelir hesaplarına devir edilir.

109 MAHKEME KARARININ KESİNLEŞMESİ ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR, ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI, HESAPLARI KARŞILIKLI OLARAK KAPATILIR.

110 ŞÜPHELİ ALACAKLAR VE KARŞILIKLARIN İPTALİ g- Şüpheli alacak ve karşılık hesapları kapatılmıştır.
xx xx. xx. 200x Borç Alacak 129.ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS. Expo-İtalya 128.ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS. Expo -İtalya Şüpheli Ticari Alacaklar ve Karşılılık hesaplarının iptali yevmiye kaydı. Yaser GÜRSOY % Mahkeme kararına istinaden şüpheli ticari alacaklar ve karşılık hesapları karşılıklı olarak kapatılır. =

111 YURT DIŞI ŞÜPHELİ ALACAK HESABI KAPATILMIŞ VE SÖZ KONUSU ALACAK
TAHSİL EDİLİRSE NASIL KAYIT YAPILİR ? Yaser GURSOY

112 DEVAM EDEN YILDA ŞÜPHELİ ACAĞIN TAHSİLİ (KARŞILIK HESAPLARI KAPATILMIŞ)

113 KAPATILMIŞ YURT DIŞI ŞÜPHELİ ALACAKLARIN TAHSİLİ f-1- Devam eden yılda x tarihinde Şüpheli Alacak bedeli yurt dışı İtalyan firması tarafından ödenmiştir. 1.$= 1,9750 liradır. xx xx. xx. 201x Borç Alacak 102.B A N K A L A R HS. İş Bnk-Dolar Hs. (20.000$ x 1,9750) 644.KON. KALMAYAN KARŞILIKLAR* Kapatılmış olan Yurt Dışı Şüpheli Alacakların tahsili. Yaser GÜRSOY % **Mahkeme kararıyla gider yazılmış K.Kabul Edilen Gider, yine devam eden Dönemde tahsil edilmesi halinde K. Kabul Edilen Gelir olarak kaydedilir. ***Mahkeme kararının olmaması halinde, K. Kabul Edilmeyen Giderin tahsili halinde K. Kabul Edilen Gelir kaydı yapmak doğru olmaz.

114 YURT DIŞI ŞÜPHELİ ALACAK HESABI KAPATILMAMIŞ VE SÖZ KONUSU ALACAK
TAHSİL EDİLİRSE NASIL KAYIT YAPILIR ? Yaser GURSOY

115 DEVAM EDEN YILDA ŞÜPHELİ ACAĞIN TAHSİLİ (KARŞILIK HESAPLARI KAPATIL-MA-MIŞ)

116 KAPATIL-MA-MIŞ ŞÜPHELİ ALACAKLARIN TAHSİLİ f-2- Devam eden yılda x tarihinde Şüpheli Alacak bedeli yurt dışı İtalyan firması tarafından ödenmiştir. 1.$= 1,9750 liradır. 33 x Borç Alacak 102.B A N K A L A R HS. İş Bnk-Dolar Hs. (20.000$ x 1,9750) 128.ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HS Yurt Dışı-Expo-İtalya (20.000x1,9500) 646.KAMBİYO KARI [ ( $) x (1, ,9500) 500.- Bir Önceki dönemde Şüpheli hale gelen ve karşılık ayrılan $ ‘lık alacağın tahsili . Yaser GÜRSOY % **(Şüpheli hale düşmüş olan alacak; senetli alacak ise oluşan kur farkı Kambiyo hesaplarında izlenir).

117 KARŞILIK HESABININ KAPATILMASI

118 KARŞILIK HESABININ KAPATILMASI
34 x Borç Alacak 129.ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HS Yurt Dışı-wxvyz-İtalya ( $ x 1,9500 ) 644.KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR HS Bir önceki dönemde şüpheli hale gelen ve karşılık ayrılan $ ‘lık şüpheli alacağın tahsili sonrası ayrılan karşılık hesabının kapanış kaydı. Yaser GÜRSOY % Bir önceki dönemde Kanunen Kabul Edilen Gider olarak işlenmiş olması halinde burada alt hesapta Kanunen Kabul Edilen Gelir olarak izlenmesi gerekir.

119 Şüpheli Ticari Alacaklar Ve Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı İçin Açılan Büyük Defterler
128 ŞÜP. TİC. ALC. B A 129. Ş. T. A. KARŞILIĞI B A


"DIŞ TİCARETTE KOMİSYON GİDERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları