Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU İDARELERİ İÇİN STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU İDARELERİ İÇİN STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ."— Sunum transkripti:

1 KAMU İDARELERİ İÇİN STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ

2 GELECEK HATA YAPILMADAN PLANLANMASI GEREKEN BİR SÜREÇTİR. Ancak geleceği düşünebilen milletler, yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuşurlar (ATATÜRK). Ancak geleceği düşünebilen milletler, yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuşurlar (ATATÜRK). Geleceği düşünmeyen insan yakın zamanda üzüntüyle karşılaşacaktır (Konfüçyus). Geleceği düşünmeyen insan yakın zamanda üzüntüyle karşılaşacaktır (Konfüçyus).

3 1. GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar kendi geleceklerini sağlam bir şekilde oluşturabilmek için; Kuruluşlar kendi geleceklerini sağlam bir şekilde oluşturabilmek için; Misyon ve Vizyonlarını Misyon ve Vizyonlarını Temel Değerlerini Temel Değerlerini Amaçlarını Amaçlarını Hedeflerini ve Stratejilerini, Hedeflerini ve Stratejilerini, ortaya koymak zorundadırlar. ortaya koymak zorundadırlar.

4 Ortaya konulacak bu ilkeler ışığında kurumlar varılması istenen noktaya nasıl bir çerçeve içinde ulaşmaları gerektiğini belirler. Ortaya konulacak bu ilkeler ışığında kurumlar varılması istenen noktaya nasıl bir çerçeve içinde ulaşmaları gerektiğini belirler. Bu nedenle, stratejik planın başarıya ulaşabilmesi için misyon,vizyon ve ilkelerin doğru bir şeklide ifade edilmesi şarttır. Bu nedenle, stratejik planın başarıya ulaşabilmesi için misyon,vizyon ve ilkelerin doğru bir şeklide ifade edilmesi şarttır.

5 Kuruluşlar sadece isim, amblem ve iş akışı ile tanımlanamazlar. Kuruluşlar sadece isim, amblem ve iş akışı ile tanımlanamazlar. Kuruluşların oluşturduğu bilgi birikimi, tecrübe, uzmanlık ve geliştirdikleri kurumsal tavır belli bir kurumsal kimlik yaratmaktadır. Kuruluşların oluşturduğu bilgi birikimi, tecrübe, uzmanlık ve geliştirdikleri kurumsal tavır belli bir kurumsal kimlik yaratmaktadır.

6 İşte stratejik planlamanın bir diğer önemli işlevi de kuruluşun kurumsal kimliği ile sunulan hizmet arasında daha güçlü bir ilişki kurmaktır. İşte stratejik planlamanın bir diğer önemli işlevi de kuruluşun kurumsal kimliği ile sunulan hizmet arasında daha güçlü bir ilişki kurmaktır.

7 Geleceği daha sağlam kurumsal yapı üzerine kurmak adına stratejik planlama ışığında, kamu görevlilerinin çalıştıkları kurumların misyon,vizyon ve ilkeler çerçevesinde kuruluşun tamamını kapsayan bir kurumsal kimliği algılamaları gereklidir. Geleceği daha sağlam kurumsal yapı üzerine kurmak adına stratejik planlama ışığında, kamu görevlilerinin çalıştıkları kurumların misyon,vizyon ve ilkeler çerçevesinde kuruluşun tamamını kapsayan bir kurumsal kimliği algılamaları gereklidir.

8 2. MİSYON BİLDİRİMİ Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir. Kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir. Kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirimi de, kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri içeren bir şemsiye kavramdır. Misyon bildirimi de, kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri içeren bir şemsiye kavramdır.

9 Misyon bildirimi kuruluşun üst yönetimi tarafından planlama ekibi ile birlikte diğer Misyon bildirimi kuruluşun üst yönetimi tarafından planlama ekibi ile birlikte diğer birimlerin görüşleri de dikkate alınarak geliştirilir. birimlerin görüşleri de dikkate alınarak geliştirilir. Misyon bildiriminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: Misyon bildiriminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: Özlü, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir. Özlü, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir. Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacını tanımlar. Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacını tanımlar.

10 Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde belirlenir. belirlenir. Kuruluşun hizmet sunduğu kişi ve kuruluşlar belirtilir. Kuruluşun hizmet sunduğu kişi ve kuruluşlar belirtilir. Kuruluşun sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlanır. Kuruluşun sunduğu hizmet ve/veya ürünler tanımlanır.

11 Misyon Bildirimi örnekleri Lisans ve lisans üstü öğrencilerine çağdaş düzeyde eğitim- öğretim vermek, bilime katkı amacıyla sahip olduğumuz deneyim ve teknolojiden yararlanarak bilimsel araştırmalar yapmak, üretilen bilginin etkin biçimde kullanılmasını ve yayılmasını sağlamak, danışmanlık hizmetleri vermek. (H.Ü. Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim dalı)

12 …. Üniversitesi Misyon Örneği Atatürk İlke ve Devrimleri’ne bağlı, laiklik ve Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, yaratıcı ve pozitif düşünen, ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden üstün nitelikli bireyler yetiştirmek. Atatürk İlke ve Devrimleri’ne bağlı, laiklik ve Cumhuriyet ilkelerinden ödün vermeyen, çalışkan, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, topluma yararlı, yaratıcı ve pozitif düşünen, ve yarattığı değerlerle ülkesini tüm dünyada temsil eden üstün nitelikli bireyler yetiştirmek.

13 Yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, üretimini toplum yararına sunarak ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya katkı sağlamak. Yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, üretimini toplum yararına sunarak ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya katkı sağlamak. Kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda ve nitelikte insan gücü yetiştirmektir. Kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda ve nitelikte insan gücü yetiştirmektir.

14 3. VİZYON BİLDİRİMİ Vizyon, kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. Vizyon, kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Vizyon bir kuruluşun farklı birimleri arasında birleştirici bir unsurdur. Vizyon bir kuruluşun farklı birimleri arasında birleştirici bir unsurdur.

15 Vizyon bildirimi kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir Vizyon bildirimi kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir. ifadesidir. Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli, Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli, diğer yandan da ulaşılabilir olmalıdır. diğer yandan da ulaşılabilir olmalıdır. Vizyon bildirimi, misyon bildirimi ile birlikte kuruluş planının çatısını oluşturur. Vizyon bildirimi, misyon bildirimi ile birlikte kuruluş planının çatısını oluşturur.

16 Güçlü bir vizyon aşağıdaki özelliklere sahiptir: Güçlü bir vizyon aşağıdaki özelliklere sahiptir: İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir. İdealisttir; yürekten gelmesi, hissedilmesi gerekir. Özgündür; kuruluşun vizyonunu diğerlerinden ayırt edici özelliğe sahiptir. Özgündür; kuruluşun vizyonunu diğerlerinden ayırt edici özelliğe sahiptir. Çekicidir; kuruluş çalışanları kadar diğer paydaşların da ilgisini çeker. Çekicidir; kuruluş çalışanları kadar diğer paydaşların da ilgisini çeker.

17 İyi ifade edilmiş bir vizyon bildirimi aşağıdaki özellikleri gösterir: İyi ifade edilmiş bir vizyon bildirimi aşağıdaki özellikleri gösterir: Kısa ve akılda kalıcıdır. Kısa ve akılda kalıcıdır. İlham verici ve iddialıdır. İlham verici ve iddialıdır. Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır. Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcıdır.

18 Vizyon Bildirimi Örnekleri Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Ana Bilim Dalı) Dünya standartlarında vereceği eğitim-öğretim ve üreteceği bilgi ile üstün nitelikli eczacılar yetiştirilmesine katkıda bulunmak, bilim adamı yetiştirmek, ulusal ve uluslararası ortamlarda Analitik Kimya alanında önder bir Anabilim Dalı olmak(H.Ü. Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Ana Bilim Dalı)

19 …. Üniversitesi …. Üniversitesi Vizyon Örneği Vizyon Örneği Sosyal, fen ve sağlık bilimlerinden sanat ve spora kadar uzanan geniş bir alanda yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmaları ile ulusal ve uluslar arası düzeyde tercih edilmek. Sosyal, fen ve sağlık bilimlerinden sanat ve spora kadar uzanan geniş bir alanda yaratıcı faaliyetleri, topluma hizmeti, eğitim ve araştırmaları ile ulusal ve uluslar arası düzeyde tercih edilmek. Mensubu olmakla gurur duyulan bir üniversite olmaktır. Mensubu olmakla gurur duyulan bir üniversite olmaktır.

20 Nitelikli akademik kadrosu, modern tesisleri, kullandığı teknoloji ve sunduğu eğitim kalitesiyle çağı yakalayabilen uluslar arası standartlara sahip bir dünya üniversitesi olmak. Nitelikli akademik kadrosu, modern tesisleri, kullandığı teknoloji ve sunduğu eğitim kalitesiyle çağı yakalayabilen uluslar arası standartlara sahip bir dünya üniversitesi olmak. Paydaşları ile karşılıklı etkileşim içinde, geri bildirime dayalı istekler doğrultusunda değişime açık altyapıya sahip olmak. Paydaşları ile karşılıklı etkileşim içinde, geri bildirime dayalı istekler doğrultusunda değişime açık altyapıya sahip olmak.

21 4. TEMEL DEĞERLER Temel değerler kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim Temel değerler kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. biçimini ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur.

22 Temel değerler aşağıdaki nitelikleri taşımalıdır: Temel değerler aşağıdaki nitelikleri taşımalıdır: Temel ilkeleri ve inançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdır. Temel ilkeleri ve inançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdır. Çalışanların işlerini en iyi şekilde yapacakları şartlara ilişkin temel düşünceyi Çalışanların işlerini en iyi şekilde yapacakları şartlara ilişkin temel düşünceyi belirtmelidir. belirtmelidir. Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir. Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirmesini sağlayacak sistem ve süreçleri desteklemelidir.

23 Değerler üç temel alana ilişkin olabilir: Değerler üç temel alana ilişkin olabilir: Kişiler: Kuruluş çalışanlarına ve paydaşlarla ilişkilere yönelik değerler. Kişiler: Kuruluş çalışanlarına ve paydaşlarla ilişkilere yönelik değerler. Süreçler: Kuruluşun yönetim, karar alma ve hizmet üretimi sürecine ilişkin değerler. Süreçler: Kuruluşun yönetim, karar alma ve hizmet üretimi sürecine ilişkin değerler. Performans: Kuruluşun ürettiği hizmet ve/veya ürünlerin kalitesine yönelik Performans: Kuruluşun ürettiği hizmet ve/veya ürünlerin kalitesine yönelik beklentiler. beklentiler.

24 ….. Üniversitesi Temel Değerler Örneği Akademik mükemmellik Akademik mükemmellik Akademik özgürlük Akademik özgürlük Yaratıcılık Yaratıcılık Yenilikçilik Yenilikçilik İdealist olmak İdealist olmak Katılımcılık Katılımcılık Liderlik Liderlik Takım bilinci Takım bilinci Sorumluluk bilinci Sorumluluk bilinci Hesap verebilirlik Hesap verebilirlik Etik değerlere bağlı olmak Etik değerlere bağlı olmak Şeffaflık Şeffaflık Eşitlik Eşitlik

25 5. AMAÇLAR Amaçlar, kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder. Amaçlar, kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder.

26 Amaçların özellikleri: Amaçların özellikleri: Kuruluşun misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalıdır. Kuruluşun misyonunu gerçekleştirmesine katkıda bulunmalıdır. Misyon, vizyon ve temel değerlerle uyumlu olmalıdır. Misyon, vizyon ve temel değerlerle uyumlu olmalıdır. İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. İddialı, ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır. Orta vadeli bir zaman dilimi kapsamalıdır. Orta vadeli bir zaman dilimi kapsamalıdır.

27 Hedefler için bir çerçeve çizmelidir. Hedefler için bir çerçeve çizmelidir. Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. Durum analizi sonuçlarına göre şekillenmelidir. Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir. Önemli dışsal değişiklikler olmadığı sürece değiştirilmemelidir. Ulaşılmak istenen sonuçları açık şekilde ifade etmeli, ancak bunlara nasıl Ulaşılmak istenen sonuçları açık şekilde ifade etmeli, ancak bunlara nasıl ulaşılacağını detaylandırmamalıdır. ulaşılacağını detaylandırmamalıdır.

28 STRATEJİK AMAÇ ÖRNEĞİ Çağdaş eğitim ve öğretim düzeyini sürdürmek için lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim programlarının kalitesini ve itibarını arttırmak.

29 6. HEDEFLER Hedefler; amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler; amaçların gerçekleştirilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. Hedefler; ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedefler; ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir.

30 Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir.

31 Hedefler; Hedefler; Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır. Yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda olmalıdır. Ölçülebilir olmalıdır. Ölçülebilir olmalıdır. İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır. İddialı olmalı, fakat imkansız olmamalıdır. Sonuca odaklanmış olmalıdır. Sonuca odaklanmış olmalıdır. Zaman çerçevesi belli olmalıdır. Zaman çerçevesi belli olmalıdır.

32 HEDEF ÖRNEĞİ 2006 - 2007 eğitim - öğretim yılı sonunda lisans eğitiminde Anabilim Dalı’nda açılan tüm derslerde interaktif eğitime geçmek.

33 Stratejik Amaç: Çevre sağlığını korumak Stratejik Hedef 1: 2010 yılına kadar çevresel faktörlerden kaynaklanan hastalıkları % 30 oranında azaltmak Stratejik Hedef 1: 2010 yılına kadar çevresel faktörlerden kaynaklanan hastalıkları % 30 oranında azaltmak Hedef 2: her yıl gıda üreten firmaların % 5’ini çevre sağlığı açısından denetlemek Hedef 2: her yıl gıda üreten firmaların % 5’ini çevre sağlığı açısından denetlemek Hedef 3: Doğal afetlerde salgın hastalıklara karşı gerekli önlemleri vaktinde almak (Sağlık Bakanlığı) Hedef 3: Doğal afetlerde salgın hastalıklara karşı gerekli önlemleri vaktinde almak (Sağlık Bakanlığı)

34 7. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Performans göstergeleri, gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Performans göstergeleri, gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. Hedeflerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir.

35 Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir. Performans göstergeleri girdi, çıktı, verimlilik, sonuç ve kalite göstergeleri Performans göstergeleri girdi, çıktı, verimlilik, sonuç ve kalite göstergeleri olarak sınıflandırılır. olarak sınıflandırılır.

36 Girdi: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel Girdi: Bir ürün veya hizmetin üretilmesi için gereken beşeri, mali ve fiziksel kaynaklardır. kaynaklardır. GİRDİ GÖSTERGELERİ ÖRNEKLERİ Program başına ortalama ders sayısı Program başına ortalama ders sayısı Öğretim üyesi sayısı Öğretim üyesi sayısı Okuma-yazma seferberliğinin gerektirdiği öğretmen sayısı Okuma-yazma seferberliğinin gerektirdiği öğretmen sayısı Aşılama kampanyasında kullanılacak enjeksiyon sayısı Aşılama kampanyasında kullanılacak enjeksiyon sayısı Öğrenci başına düşen ödenekler Öğrenci başına düşen ödenekler

37 Çıktı: Üretilen ürün ve hizmetlerin miktarıdır. Çıktı göstergeleri, üretilen mal veya hizmetin kalitesi ve üretim sürecinin etkinliği konusunda tek başına açıklayıcı değildir. Çıktı: Üretilen ürün ve hizmetlerin miktarıdır. Çıktı göstergeleri, üretilen mal veya hizmetin kalitesi ve üretim sürecinin etkinliği konusunda tek başına açıklayıcı değildir. Çıktı Örneği Okuldan mezun olan öğrenci sayısı Verimlilik: Birim çıktı başına girdi veya maliyettir. Girdiler ile çıktılar arasındaki Verimlilik: Birim çıktı başına girdi veya maliyettir. Girdiler ile çıktılar arasındaki ilişkiyi gösterir. ilişkiyi gösterir. Örnek: Örnek: Öğretim Üyesi başına düşen yayın sayısı

38 Sonuç: Sonuç göstergeleri, elde edilen çıktıların, amaç ve hedeflerin gerçekleşmesinde nasıl ve ne ölçüde başarılı olduklarını gösterirler. Sonuç: Sonuç göstergeleri, elde edilen çıktıların, amaç ve hedeflerin gerçekleşmesinde nasıl ve ne ölçüde başarılı olduklarını gösterirler. SONUÇ GÖSTERGELERİ ÖRNEKLERİ Aşıyla önlenebilir hastalıklarda yüzde ve miktar itibariyle meydana gelen azalma Aşıyla önlenebilir hastalıklarda yüzde ve miktar itibariyle meydana gelen azalma Öğretim üyesi yayın sayısındaki artış Öğretim üyesi yayın sayısındaki artış Mezun olan öğrencilerin işe yerleşmesinde artış Mezun olan öğrencilerin işe yerleşmesinde artış

39 Örnek: Hedef-performans Göstergesi İlişkisi STRATEJİK AMAÇ Teknolojik alt yapı ve donanımı geliştirmek. I. HEDEF 2006 yılında tamamlanacak alt yapı projeleri ve öğrenciye yönelik laboratuvar uygulamaları değerlendirilerek teknolojik donanım eksikliğinin belirlenebilmesi. Performans Göstergeleri : Laboratuvar cihaz çeşitliliği ve sayısı Alt yapı sorununun giderilmiş olması Öğrenci memnuniyeti anketi sonuçları

40 STRATEJİK AMAÇ Yetiştirilen bilim adamı kalitesini artırmak. I. HEDEF 2007 yılı sonuna kadar 2006'deki yayın sayısını % 50 artırmak. Performans Göstergeleri : Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı Proje sayısı Atıf sayısı Impakt faktörü

41 8. KALİTE Kalite, mal veya hizmetlerden yararlananların ve ilgililerin beklentilerinin karşılanmasında ulaşılan düzeydir (güvenilirlik, doğruluk, davranış biçimi, duyarlılık ve bütünlük gibi ölçüler). Kalite, mal veya hizmetlerden yararlananların ve ilgililerin beklentilerinin karşılanmasında ulaşılan düzeydir (güvenilirlik, doğruluk, davranış biçimi, duyarlılık ve bütünlük gibi ölçüler).

42 KALİTE GÖSTERGELERİ ÖRNEKLERİ Akademik ve idari personel ile öğrenci memnuniyeti Akademik ve idari personel ile öğrenci memnuniyeti Taburcu olan hastalardan tedavi hizmetlerinden memnun olanların oranı Taburcu olan hastalardan tedavi hizmetlerinden memnun olanların oranı Veri tabanına yüklenen verilerden hatasız olanların yüzdesi Veri tabanına yüklenen verilerden hatasız olanların yüzdesi

43 9. STRATEJİLER Stratejiler, kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür. Stratejiler, kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşılacağını gösteren kararlar bütünüdür. Etkili stratejiler olmaksızın amaç ve hedeflere ulaşmak mümkün değildir. Etkili stratejiler olmaksızın amaç ve hedeflere ulaşmak mümkün değildir.

44 Stratejiler belirlenirken kuruluşun kaynakları ve farklı alanlardaki yetkinliği göz önünde bulundurulmalıdır. Stratejiler belirlenirken kuruluşun kaynakları ve farklı alanlardaki yetkinliği göz önünde bulundurulmalıdır. Kurumsal stratejiler oluşturulurken kullanılabilecek yöntemlerden biri “Kritik Sorular Yöntemi”dir. Kurumsal stratejiler oluşturulurken kullanılabilecek yöntemlerden biri “Kritik Sorular Yöntemi”dir. Kritik sorular yöntemi ile amaç ve hedeflere ulaşmada karşılaşılan sorunlar belirlenip bu sorunları en aza indirgemeye yönelik stratejiler geliştirilebilir. Kritik sorular yöntemi ile amaç ve hedeflere ulaşmada karşılaşılan sorunlar belirlenip bu sorunları en aza indirgemeye yönelik stratejiler geliştirilebilir.

45 Stratejilerin Oluşturulması için Cevaplanması Gereken Sorular Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir? Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz? Amaç ve hedeflere ulaşmak için izlenebilecek alternatif yol ve yöntemler nelerdir? Alternatiflerin maliyetleri, olumlu, olumsuz yönleri nelerdir?

46 Ayrıca GZFT analizinde ortaya konan kuruluşun güçlü (G) ve zayıf yönleri (Z), dış çevreden kaynaklanan fırsatlar (F) ve tehditler (T) strateji üretmede kullanılabilir. Ayrıca GZFT analizinde ortaya konan kuruluşun güçlü (G) ve zayıf yönleri (Z), dış çevreden kaynaklanan fırsatlar (F) ve tehditler (T) strateji üretmede kullanılabilir. Bu yöntemle aşağıda belirtilen alternatif stratejiler geliştirilebilir. Bu yöntemle aşağıda belirtilen alternatif stratejiler geliştirilebilir. ZT Stratejileri : Zayıf yönler ve tehditlerin olumsuz etkilerini en aza indirgemeye yöneliktir. ZT Stratejileri : Zayıf yönler ve tehditlerin olumsuz etkilerini en aza indirgemeye yöneliktir.

47 ZF Stratejileri : Kuruluşun zayıf yönlerinin olumsuz etkilerini en aza indirgerken fırsatların olası olumlu etkilerinden azami düzeyde yararlanmaya yöneliktir. ZF Stratejileri : Kuruluşun zayıf yönlerinin olumsuz etkilerini en aza indirgerken fırsatların olası olumlu etkilerinden azami düzeyde yararlanmaya yöneliktir. GT Stratejileri : Dış çevredeki tehditlerin olumsuz etkilerini, kuruluşun güçlü GT Stratejileri : Dış çevredeki tehditlerin olumsuz etkilerini, kuruluşun güçlü yönlerini kullanarak en aza indirgemeye yöneliktir. yönlerini kullanarak en aza indirgemeye yöneliktir.

48 GF Stratejileri : Kuruluşun hem güçlü yönlerini hem de dış çevrenin sunduğu GF Stratejileri : Kuruluşun hem güçlü yönlerini hem de dış çevrenin sunduğu fırsatların olumlu etkilerinden azami düzeyde faydalanmaya yönelik olarak fırsatların olumlu etkilerinden azami düzeyde faydalanmaya yönelik olarak geliştirilen stratejilerdir. geliştirilen stratejilerdir. Söz konusu stratejiler, kuruluşun güçlü yönleri kullanılarak dış fırsatlardan maksimum düzeyde yararlanmayı mümkün kılar. Söz konusu stratejiler, kuruluşun güçlü yönleri kullanılarak dış fırsatlardan maksimum düzeyde yararlanmayı mümkün kılar.

49 Strateji Örnekleri Amaç: Verilen hizmetler tam ve zamanında yerine getirilerek, hizmet alanların memnuniyeti ve güveni sağlanacaktır. Hedef 1.... Hedef 2.... Bu amaç ve hedeflere ilişkin izlenecek stratejiler: Hizmetlerin mümkün olduğunca yerinden karşılanması, Hizmetlerden yararlananların, hizmet alım sürecine dahil edilmesi, Kredi kullandırılarak yapılacak işlerin ihalelerinin hizmet alanlarca yapılması. (İller Bankası Stratejik Planı 2006-2010)

50 Ancak geleceği düşünebilen milletler, yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuşurlar (ATATÜRK). Ancak geleceği düşünebilen milletler, yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuşurlar (ATATÜRK).

51 Teşekkürler


"KAMU İDARELERİ İÇİN STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları