Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİSYON, VİZYON ve DEĞERLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİSYON, VİZYON ve DEĞERLER"— Sunum transkripti:

1 MİSYON, VİZYON ve DEĞERLER

2 MİSYON Kuruluşun varlık sebebidir. Kuruluşun; ne yaptığını, nasıl yaptığını, kimin için yaptığını açıkça ifade eder.

3 MİSYON NEDİR? Kelime anlamıyla misyon, Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görevdir (TDK) Bu görev; ulu görev, öz görev olarak da isimlendirilmektedir. Misyon üstlenmek; özel bir görevi üzerine almaktır.

4 Stratejik Planlamada Misyon,
MİSYON NEDİR? Stratejik Planlamada Misyon, Misyon bir kuruluşun anayasasıdır. Bir kurumun varlık sebebidir. Bir kurumun "Neden var olduğunu“ gösterir. Neyin, nasıl ve kimin için yapıldığını anlatır.

5 MİSYON Misyon bildirimi stratejik plan dokümanının diğer kısımlarına temel oluşturur. VİZYON TEMEL DEĞERLER MİSYON AMAÇLAR HEDEFLER

6 Misyon Bildiriminde Dikkat Edilecek Hususlar
Özlü, açık ve çarpıcı şekilde ifade edilir. Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, amacını tanımlar.

7 Misyon Bildiriminde Dikkat Edilecek Hususlar
Kurumun hizmet sunduğu kişileri gösterir. Kurumun sunmuş olduğu hizmeti tanımlar.

8 Misyon Bildirimi İçin Cevaplanması Gereken Sorular
Kurumun var oluş nedeni nedir? Kurum, kimlere hizmet veya ürün sunuyor? Kurum, hangi alanda çalışıyor? Kurum , hangi ihtiyaçları karşılıyor? Kurumun yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevler nelerdir?

9 MİSYON İFADESİNİN ÇERÇEVESİ
Yasal olarak kuruma verilen görev ve yetkiler doğrultusunda belirlenir.

10 KAMU KURULUŞLARINDA MİSYON ÖRNEKLERİ

11 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ :
Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim ve bilimsel kültürü oluşturmak ve meslekî açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

12 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ :
Hacettepe Üniversitesi evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

13 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ:
Yol kullanıcılarının talebini karşılayacak, diğer ulaşım sistemleri ile uyumlu, güvenli, konforlu, çevreye duyarlı, çağdaş ihtiyaçlara cevap verecek bir şekilde , yasa ile kendisine verilen yetkiler çerçevesinde otoyollar, devlet ve il yollarını planlamak, projelendirmek, inşa etmek, her türlü iklim şartlarında bakım ve işletmesini yapmak suretiyle ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmaktır.

14 ANTALYA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ:
Antalya halkına ve ziyaretçilerine en kaliteli yerel hizmeti vererek, onlara çağdaş bir şehirde yaşama imkanı sunmak.

15 YURTDIŞI MİSYON ÖRNEKLERİ

16 ABD Adalet Bakanlığı Yasaları uygulamak ve yasalara uygun olarak Amerika’nın çıkarlarını korumak İç ve dış tehditlere karşı halkın güvenliğini sağlamak Suçun önlenmesi ve kontrolü için liderlik yapmak Suç ve kanunsuz davranışların cezalandırılmasını sağlamak Adaletin tüm Amerikalılar için tarafsız ve eşit uygulanmasını sağlamak

17 Hollanda Adalet Bakanlığı
Adalet, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü gerçekleştirmek için politikalar üretmek ve belirlenen politikaların uygulanmasını izlemek.

18 VİZYON Bir kuruluş vizyonu en basit şekliyle tüm çalışanların paylaştığı kuruluşun geleceğine ait bir resim demektir. Vizyon, kuruluşun gelecekte olmasını arzu ettikleri durumun ifadesidir. Vizyon, kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır.

19 VİZYON Vizyon bildirimi kuruluşun arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir. Vizyon bildirimi bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli, diğer yandan da ulaşılabilir olmalı. Vizyon bildirimi misyon bildirimi ile birlikte kuruluş planının çatısını oluşturur.

20 MİSYON VİZYON TEMEL DEĞERLER AMAÇLAR HEDEFLER STRATEJİLER PERFORMANS GÖSTERGELERİ

21 VİZYON NE İŞE YARAR Yönümüzü belirler.
Hedeflerimizden saptığımızda bize yol gösterir.

22 Vizyonu olmayan bir kuruluş “Rotası belli olmayan bir gemi” gibidir.
16. YY. OSMANLI KADIRGASI

23 VİZYON BİLDİRİMİ HAZIRLAMA ÖLÇÜTLERİ-1
Kısa ve akılda kalıcı olmalı. Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlamalı. Açıkça iddialı olmalı; ancak bir o kadar da inandırıcı(ulaşılabilir) olmalı. Çalışanlarca benimsenebilir ve motive edici olmalı. Kuruluşa ait ve özgün olmalı. Ayırt edici olmalı(onu öteki kurumlardan ayrı kılan özellik göstermeli). Açık ve anlaşılır olmalı.

24 İYİ İFADE EDİLMİŞ BİR VİZYONDA BULUNMASI GEREKENLER
Kısa ve akılda kalıcı İddialı ve özgün Gelecekteki başarıları ve ideal olanı tanımlayıcı Çalışanlar kadar diğer paydaşların da ilgisini çekmeli

25 VİZYON ÖRNEKLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve dünyada tercih edilen; · Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip; · İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite/sanayi/toplum işbirliğini sağlamada öncü; · Internet üzerinden yürütülen önlisans/lisans ve lisansüstü eğitim öğretimi etkin bir şekilde yürüten ve servis sağlayan; · Geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan; · Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen; bir ÜNİVERSİTE olmaktır.

26 VİZYON ÖRNEKLERİ Boğaziçi Üniversitesi araştırma ağırlıklı bir üniversite modelini benimsemektedir. Buna göre lisansüstü eğitim ve araştırma için ilave kaynaklar yaratılacak ve lisans eğitimi kalitesinden ödün verilmeyecektir. Bütün faaliyetlerde mükemmelliğin ölçüsü uluslararası düzeydir. Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'de en iyi öğretim üyesini ve en iyi öğrenciyi almaya devam ederek, dünyadaki en kaliteli üniversiteler arasında gösterilen bir yükseköğrenim kurumu olmayı amaçlar.

27 Karayolları Genel Müdürlüğü
VİZYON ÖRNEKLERİ Karayolları Genel Müdürlüğü Güvenilir ve konforlu ulaşım hizmeti veren, Gelişmiş teknolojileri kullanan, Gerçekçi, insana ve çevreye duyarlı karayolu projeleri üreten, Güçlü mali yapıya sahip, Gülümseyen çalışanlara ve çağdaş yönetime sahip bir kuruluş olmaktır.

28 Adalet Bakanlığı Vizyon Taslağı
“GÜVEN VEREN BİR ADALET SİSTEMİ”

29 YURTDIŞI VİZYON ÖRNEKLERİ

30 Hollanda Adalet Bakanlığı
Yüksek standarda sahip personeli ile saygın ve verimli yasal sistem oluşturup geliştirmek. VAN GOGH

31 İngiltere (Adalet Bakanlığı)
İngiltere adalet sistemini geliştirmek ve öncü konuma getirmek. Tower Bridge in London

32 TEMEL DEĞERLER

33 Temel Değerler Temel Değerler; kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Temel Değerler birey veya kurum olarak varmak istediğimiz sona ulaşmak için bizi yönlendiren sosyal ilkelerdir.

34 TEMEL DEĞERLER Temel değerler; düşünme biçimimizi, davranışlarımızı, olaylar karşısındaki tepkilerimizi belirleyen, kuruma özgü özelliklerdir. Değerlerin hayata geçirilmesiyle birlikte kurum kimliği değişmeye başlar ve çalışanlar motive edilmiş olur.

35 TEMEL DEĞERLERİ HAZIRLAMADA ÖLÇÜTLER -1
Kurum kültürü açısından değişim dinamiklerine vurgu yapmalı. Olması istenen değer ve inançları "açık ve kesin" bir dille ortaya koymalı. Kurum etiğine özel gönderme yapmalı.

36 TEMEL DEĞERLERİ HAZIRLAMADA ÖLÇÜTLER -1
Çalışma felsefesini betimleyici olmalı, Kuruluşun vizyonunu gerçekleştirme amacını destekler nitelikte olmalı. Zihinde iz bırakıcı (kısa ve açık tümce) olmalı, Yaşama geçirilebilir (uygulanabilir) olmalı

37 Temel Değerlere Örnekler (1)
Sakarya Üniversitesinin Temel değerleri · Atatürk İlkelerine bağlı olmak, · Evrensel hukuk ilkelerine ve yasal düzenlemelere uymak, · Bilimin evrenselliğine inanmak, · Yenilikçi olmak, · Doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek, · Kurum içinde uyum ve dayanışmaya önem vermek, · Herkesi din, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin sevmek ve saygılı olmak, · Sürekli mükemmelliği yakalamaya çalışmak, · Zamanın kıymetini bilmek, · Özgün araştırmalar yapmak, · İşimizi sevmek.

38 Temel Değerlere Örnekler (2)
Kalite Güvenirlik Mesleki uzmanlık Tarafsızlık ve Şeffaflık Kişisel verilerde gizlilik (Türkiye İstatistik Kurumu Stratejik Plan Taslağı )

39 Temel Değerlere Örnekler (3)
Adalet, Güven, Saydamlık, Kalite Verimlilik, Katılım, Liderlik (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı )

40 Birleşmiş Milletler Etiği İlkeleri
Bağımsızlık Tarafsızlık Doğruluk ve Tutarlılık Dürüstlük Eşitlik Ehliyet ve Liyakat

41 BAZI TEMEL DEĞERLER Ehliyet ve liyakat, Erişilebilirlik.
Etik değerlere bağlılık, Etkili, kaliteli ve çözüm odaklı hizmet, Gelişime açıklık, Güvenilirlik, İnsana ve hukuka saygı, Katılımcılık, Objektiflik, Şeffaflık ve hesap verebilirlik,

42 YURTDIŞI ÖRNEKLERİ

43 İNGİLİZ DANIŞTAYI TEMEL DEĞERLERİ
Profesyonellik Erişilebilirlik Bağımsızlık Şeffaflık

44 ABD Adalet Bakanlığı Kanunlar karşısında eşitlik Dürüstlük Mükemmellik
İnsan onuruna saygı

45 TEŞEKKÜRLER


"MİSYON, VİZYON ve DEĞERLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları