Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Solunum Sistemi Acilleri Prof.Dr.Eyüp Sabri Uçan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Solunum Sistemi Acilleri Prof.Dr.Eyüp Sabri Uçan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir."— Sunum transkripti:

1 Solunum Sistemi Acilleri Prof.Dr.Eyüp Sabri Uçan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

2 Sunum Planı  Semptomlara acil yaklaşım Apne Dispne Wheezing – stridor Syanoz Ağrı Anaflaksi  Acil sorunlara neden olan hastalıklar RADS CO zehirlenmesi Aspirasyon Suda boğulma Dekompresyon hastalığı Dağ hastalığı Solunum yetmezliği ARDS Kalp yetmezliği Ağır astım atağı KOAH akut atak Masif PE Ağır pnömoniler Onkolojik aciller

3 Dispne  Yeni gelişen akut dispne Astım atağı Pulmoner emboli Spontan pnömotoraks Akciğer ödemi Pnömoni ARDS Toraks travması Plörezi Atelektazi Pulmoner hemoraji Üst hava yolu obstrüksiyonu

4 Dispne  Kronik dispne üzerine gelişen akut dispne KOAH akut alevlenme Kronik kalp hastalıkları İnterstisyel akciğer hastalıkları Tekrarlayan mikroemboliler Göğüs deformitesi Solunum kas hastalıkları

5 Wheezing YaygınFokal AstımMukus tıkaç Kalp yetmezliğiEndobronşiyal tümör KOAHEndobronşiyal tbc BronşiolitBronşa dıştan bası Pulmoner emboli Sarkoidoz

6 Stridor  ÜHY obstrüksiyonu  Yabancı cisim  ÜHY infeksiyonları  Travma  Anaflaksi  Koroziv madde içimine bağlı larenks ödemi

7 Siyanoz  Düşük PaO 2 Akciğer hastalıkları  KOAH,astım,DIAF,ARDS,PE Kalp hastalıkları  Akciğer ödemi, şantlı kalp hastalıkları Santral sinir sistemi  İskemi, enfarkt, solunumun santral depresyonu  Normal PaO 2 Düşük SaO 2  Doğumsal:methemoglobinemi  Edinsel: ilaçlar, kimyasallar Normal SaO 2  Periferik staz  Yaygın: hipotansiyon, azalmış kardiyak debi,artmış vizkozite  Lokal :VCSS,Reynaud

8 Göğüs ağrıları  Kas iskelet Travma, Tietze sendromu, Herpes zoster, kırıklar, aktinomikoz, tümör  Plevral Pnömoni,plörezi,emboli, plevra tm,perikardit, kod fraktürleri, Dressler sendromu  Retrosternal Mİ, perikardit, aort disseksiyonu, özefajit, özefagus rüptürü, trakeobronşit  Subdiyafragmatik Gastrit, kolesistit, pankreatit, subfrenik abse  Atipik MVP, sarkoidoz

9 Hemoptizi  İnfeksiyonlar Pnömoni, TB, akciğer absesi, bronşektazi, fungus(IPA, aspergilloma)  Tümörler Bronş kanseri, metastatik kanserler, adenom  Alveolar hemoraji Vaskülitler, Good Pasture sendromu, Wegener, Behçet, SLE, ilaçlar  Travmalar  AV malformasyonlar  Emboli  Mitral stenoz

10 Hemoptizi  Damar yolu  Hava yolu açıklığı Selektif entübasyon, Carlens tüpü  Kanayan tarafa yatırmak  Acilen FOB Fogarty kateteri Endobronşiyal tm: Argon plazma  Bronşiyal arter embolizasyonu  Cerrahi

11 Masif hemoptizi NE YAPARSINIZ ? 1.Acil lobektomi 2.Transamine amp + sedatif 3.Selektif sağ entübasyon 4.Argon plazma koterizasyon 5.Bronşiyal arter embolizasyonu

12 Masif hemoptizi  40 yaşında erkek hasta  Ankilozan spondilit tanılı  Sağ apikal kaviter lezyonlar  Kavite içinde fungus topu  FOB: sağ üst lobdan yoğun kanama  NE YAPARSINIZ ? 1. Bronşiyal arter embolizasyonu 2. Transamine + antitüssif 3. Acil cerrahi 4. FOB: Fogarty kateteri

13 Ş.A.  35 y, K  Tekstilci( 2 yıl öncesine kadar kumlamacılık yapmış)  Sigara:17 paket-yıl  2 ay önce pnömoni, Akut bronşit  Anemi  2 kez C/S

14 YAKINMALAR  Depremde geceyi sokakta geçirmiş  2 gün sonra Ani başlayan  Öksürük  Nefes darlığı  Çarpıntı  Yaygın kas ağrıları  Titremelerle yükselen ateş  Halsizlik  Baş ağrısı

15 FİZİK MUAYENE:  Nabız:88/dk  TA:110/70 mm-Hg  VI: 38,7 o C  SS:28  Genel durum bozuk  Anemik görünümde,dispneik,taşipneik  Sırttan dinlemekle sağda daha yaygın olmak üzere bilateral raller

16 LABORATUVAR: Hb:7,3 CRP:17,2 Htk:22,2 ESH:108 BK:8,7 BUN:8 PNL:% 79 Krea:0,6 Plt:244

17 Arteryel kan gazı:  pH:7,47  PO 2 :42  PCO 2 :32  HCO 3 :23  SaO 2 : % 81 8 lt/dk O2

18 Periferik yayma: Toksik granüller Hipokromi Sola kayma

19

20

21

22

23

24 TANINIZ NEDİR ?  1. Ağır toplum kökenli pnömoni  2. ARDS  3. Sepsis  4. Diffüz alveolar hemoraji  5. Akut silikozis

25 NE YAPARSINIZ ?  Entübasyon + MV  FOB: BAL  FOB: BAL + TBB  Antibiyotik tedavisine KS eklerim  Entübasyon + MV(ARDS modlarında)

26 DAH (BAL) 1 gr/g KS 5 gün sonra

27

28

29 Arteryel kan gazı:  pH:7,44  PO 2 :84  PCO 2 :32  HCO 3 :22  SaO 2 :96 O 2 ‘siz

30 Anaflaksi  Tip 1 aşırı duyarlık  Ani dispne, ürtiker, hırıltı, larenks ödemi  Şok, ölüm  Allerjen teması kesilmesi  İM adrenalin(20 dk ara ile 2-3 kez)  İM/İV antihistaminik  İV steroid  Oksijen  Teofilin  Dopamin

31 RADS  Önceden astım öyküsü yok  İrritan madde ile yoğun temas İlk 24 saatte semptomlar  Akut astım atağı  Bronş aşırı duyarlılığı  Kısa etkili beta 2 agonist  Steroid  Teofilin  Oksijen

32 CO zehirlenmesi  Kokusuz, renksiz, tatsız bir gaz  Organik veya petrol ürünleri yetersiz yanması  COHb oluşumu  Aynı ortamdaki kişilerde benzer semtomlar  COHb düzeyi semptomlarda belirleyici < 10 asemptomatik 10-20baş ağrısı, göğüs ağrısı 20-30güçsüzlük, görme bozukluğu 30-50bulantı, kusma, bilinç bozukluğu, taşipne, taşikardi 50-60senkop, konvulsiyon, koma > 60solunum depresyonu, ölüm

33 CO zehirlenmesi  Öykü  PaO 2 normal  SaO 2 normal  Ayırıcı tanı: Diabet, üremi, opiat alımı  İlk 4 saat kritik: %100 oksijen Hiperbarik oksijen

34 Aspirasyon  Katı Çekirdek, türban iğnesi, kemik/biftek Asfiksi  Apne, syanoz, solunum çabası  Heimlich manevrası Dispne, öksürük, hırıltı  Lokalize ronküs  FOB  Sıvı Kimyasal pnömonitis, trakeobronşit Pnömoni, abse

35 Suda boğulma  Yaz ayları, hafta sonları, genç erkekler  Tatlı su Hipotonik İyon dengesizliği  Tuzlu su Hipertonik  Servikal travma  Laringospazm: düşük volümler

36 Suda boğulma  Bilinç  Hava yolu  Kalp atımı  Ağız içinde yabancı cisim  Hiperekstansiyondan kaçınmak  CPR  Boyunluk  Oksijen

37 Suda boğulma  Glasgow Koma Skalası  ARDS riski  Kan gazı/satürasyon  Akciğer grafisi  Damar yolu  Oksijen  İV sıvı(aldığı-çıkardığı)  Destek tedavisi  Gözler (E) Spontan açık4 İstendiğinde açılabilir3 Ağrılı uyaranla  Açılabilir2  Açılmaz 1  Motor(M) Spontan/istekle hareket 6 Ağrılı uyaranla  Lokalize eder5  Global fleksiyon4  Fleksör yanıt3  Ekstansör yanıt2  Hiç yanıt yok1  Konuşma(V) Açık seçik konuşma5 Şaşkın konuşma4 Ağrılı uyaranla  Ağrıya reaktif kelimeler3  Anlamsız sesler2  Hiç ses çıkarmaz1

38 Dekompresyon  Derinlerde yüksek basınca maruziyet Panikle yukarı hızla çıkmak  Serbest azot Eklem ağrıları, cilt altı kanamaları, duyu kusuru, refleks kayıpları, parapleji, hava embolisi  Kapalı boşluklar: pnömotoraks, pnömomediastinum, otit, kulakta barotravma  Rekompresyon İstanbul Tıp GATA Haydarpaşa Bodrum İzmir DKK

39 Dağ hastalığı  Akut, kronik  2500 metreden daha yukarı  Yüksek irtifa akciğer ödemi Hipoksemi Dispne Hipotermi Diürezin azalması Baş ağrısı

40 Dağ hastalığı  Korunma Konaklama Yavaş tırmanma Tuz, alkol ve egzersiz kısıtlanması Asetozolamid Deksametazon  Tedavi Primer  Daha alçak irtifaya inmek Sekonder  Hafif : istirahat, asetaminofen, asetozolamid  Orta : istirahat, deksametazon, asetozolamid  Ağır : oksijen, deksametazon, asetozolamid, diüretikler, Ca kanal blokerleri, morfin, hiperbarik oda

41 Solunum yetmezliği  Hipoksemik Akut akciğer ödemi, ARDS, ağır pnömoni, DIAF,DAH, masif plörezi,atelektazi, emboli, pnömotoraks Altta yatan hastalığın etkin tedavisi, oksijen  Hiperkapnik Astım akut atak, KOAH akut atak, ÜHY obstrüksiyonu, solunum kas hastalıkları, santral solunum depresyonu, uyku apne sendromu, son dönem DIAF, yaygın bronşektazi Altta yatan hastalığın etkin tedavisi, oksijen, NIMV(BİPAP), IMV

42 ARDS  Predispoze neden  Bilateral diffüz akciğer infiltrasyonu  PaO 2 / FiO 2 < 200 200 – 300 : ALI  pwp < 18 mmHg  Altta yatan hastalığın tedavisi  IMV : PEEP Düşük TV, yüksek frekans Hafif hiperkapni I/E : 1/1 Pron pozisyon

43 Acil Başvuru Şiddetli akut dispne Taşipne Ortopne Pembe köpüklü balgam TANINIZ NEDİR: 1.ARDS 2.Kalp yetmezliği 3.Ağır pnömoni 4.Toksik gaz inhalasyonu

44 Kalp yetmezliği : akut akciğer ödemi  Kalp hastalığı öyküsü Diyastolik kalp yetmezliği, Kapak hastalığı, HT, AMİ, PE  Dispne, taşipne, ortopne, syanoz  Bilateral raller, S 3 gallop ritmi, plörezi  EKO, grafi, EKG,AKG  Tedavi : Oksijen, Frusemid: 2-4 ampul Nitroprussid(niprus): 0.5 mcg/kg/dk Nitrogliserin(perlinganit): 10 mcg/dk Dopamin(Glidop): 2 mcg/kg/dk Digoksin Morfin : 10 mg ampul sulandırılıp yavaş IV Teofilin NIMV

45 Ağır astım atağı  İstirahatte bile dispne, ortopne, konuşma güçlüğü, yardımcı solunum kaslarının kullanımı, inspiryum ve ekspiryumda wheezing, ronküsler, sessiz akciğer, bilinç kaybı  Pulsus paradoksus > 25 mmHg  Nabız > 120  Solunum sayısı > 30  PEF < % 50  SaO 2 < % 91  PaO 2 < 60 mmHg  PaCO 2 > 45 mmHg

46 Ağır astım atağı  Oksijen: Sat >%90  Kısa etkili beta 2 agonistler İlk 1 saat: nebülizatör/spacer ile 20 dk ara ile 1-4 saat ara ile  Prednisolon 120-180 mg/gün  İpratropium bromid İlk saatte 3 kez, daha sonra 4 saat ara ile  Teofilin : 6 mg/kg 30 dk infüzyon, idame: 0.5 mg/kg/saat

47

48 KOAH akut atak  Evde, hastanede, yoğun bakımda

49 O Risk Grubu I Hafif II Orta III Ağır IV Çok Ağır Risk Faktörlerinden Uzaklaşma, Grip Aşısı Gerektiğinde Kısa Etkili Bronkodilatör Düzenli Bir veya Daha Fazla Uzun Etkili Bronkodilatör,Rehabilitasyon Sık Atakta İnhaler Kortikosteroid GOLD 2003 FEV 1 /FVC < %70 FEV 1 >%80 %80> FEV 1 >%50 %50>FEV 1 >%30 FEV 1 <%30 Sürekli Oksijen Tedavisi, Cerrahi Değerlendirme

50 KOAH’da alevlenme  KOAH’lı bir hastanın stabil durumunda, normal günlük değişikliklerin ötesinde, akut başlangıçlı ve düzenli tedavide değişiklik gerektirecek boyutta, sürekli bir bozulmanın varlığıdır. Hafif alevlenme: Evde tedavi Orta şiddetli alevlenme: Poliklinikte tedavi Şiddetli alevlenme: Hastanede tedavi (Rodrigues-Roisin. Chest 2000; 117: 398S)

51 kronik bronşitin akut alevlenmesi Anthonisen NR, Ann Intern Med 1987;106:196-204  Tip 1 (ağır): 3 kriterin de varlığı: dispnede artış balgam volümünde artış balgam pürülansında artış

52 kronik bronşitin akut alevlenmesi Anthonisen NR, Ann Intern Med 1987;106:196-204  Tip 2 (orta): 3 kriterden 2’sinin varlığı  Tip 3 (hafif): 3 kriterden 1’inin varlığı +  aşağıdakilerden en az birinin eklenmesi son 5 günde ÜSYE başka nedenle ilişkili olmayan ateş wheezing artışı öksürük artışı solunum sayısında veya nabızda %20 artış,

53 Balgam pürülansı  Kültür pozitifliği Pürülans  varsa%84  yoksa%38  Duyarlılık %94  Özgünlük %77  Stockly,Chest 2000;117:1638

54 Etkenler  akut alevlenmelerde %80 infeksiyöz  %40-50 bakteriler, %30 virusler, %5-10 atipik bakteriler  Çekirdek etkenler:  H.influenzae, S.pneumoniae, M.catarrhalis  FEV1 <%35 :  P. aeruginosa, Enterobactericeae

55 kronik bronşitin akut alevlenmesi: yüksek riskli grup  Yaş > 65  FEV1 < % 50  Sık akut atak > 4 / yıl  Eşlik eden hastalıklar:kalp hastalığı  Hastalık süresi  Yapısal akciğer hastalığı  Oksijen kullanımı  Sistemik KS kullanımı Sethi, IDCNA 2004;18: 861–82

56 Stage I : FEV1 > % 50; Stage II: FEV1 % 50 - % 35 ; Stage III: FEV1 < % 35 Grup 1: S.pneumoniae ve Gram(+) bakteriler; Grup 2: H.influenzae ve M.catarrhalis; Grup 3: Pseudomonas aeruginosa ve Enterobacteriaceae Eller, Chest 1998;113:1542

57 Sayıner A. Chest 1999; 115: 1481

58 Tedavi Soto F, COPD 2003;9:117-24 ERS/ATS COPD Guidelines; ERJ 2004;6:932-44  Bronkodilatör Kısa etkili beta 2 agonist, ipratropium bromid,teofilin  Oksijen: 2-3 lt/dk (Sat O 2 > % 90)  Steroid : 10 -14 gün  Antibiyotikler  Mukolitikler : sadece akut ataklarda  Fizyoterapi  NIMV, IMV : hiperkapni varsa

59 KOAH alevlenme (Dispne ↑, Balgam miktarı ↑, Pürülans ↑) Hafif 1/3 Orta veya Şiddetli 2-3/3 Antibiyotik yokBasit KOAHKomplike KOAH (en az 1’i) (FEV1 3 atak/son yıl, 3 ay içinde ab kullanımı)

60 Basit KOAH Komplike KOAH Makrolid (azithromycin, clarithromycin), Ketolid (telithromycin), Sefalosporin (cefuroxime, vb), Doksisiklin FQ (moxifloxacin,gemifloxacin, gatifloxacin, levofloxacin), Amoxicillin/clavulanate, * Pseudomonas riski varsa, ciprofloxacin ve balgam kültürü 72 saatte yetersiz yanıt veya kötüleşme Yeniden değerlendir - balgam kültürü Sethi, IDCNA 2004;18: 861–82

61 Dispne Göğüs ağrısı Taşipne Şok

62

63 Tanınız nedir ?  1. ARDS  2. Yabancı cisim aspirasyonu  3. Aort disseksiyonu  4. Pnömotoraks  5. Pulmoner emboli

64

65

66 Bu hastada Acil Serviste tanıda ilk seçenek?  1. Spiral BT anjiografi  2. D – dimer  3. V/Q sintigrafisi  4. EKO  5. Troponin

67 PE  Grafi : Hemidiyafragma yüksekliği disk atelektazileri Kama tarzında infiltrasyon Westermark bulgusu Normal grafi  EKG : Sağ ventrikül zorlanma bulguları Normal  AKG: SaO 2 < % 90, PA-aO 2 gradiyentinde artma Normal

68 PE Laboratuar  Plasma D-Dimer Tayini Yüksek klinik olasılıkta istenmemeli Sensitivite % 87 – 98 Spesifite düşük Yanlış negatif: subsegmental PE SimpliRED, ELİSA(Vidas) Normal D-dimer + orta/düşük klinik olasılık: PE dışlanabilir  Kardiyak Troponin Seviyesi Akut major PE Kötü prognoz  EKO/TOE Akut major PE Fibrinolitik tedavi ?

69 Görüntüleme yöntemleri  V/Q Sintigrafisi Yüksek% 85 Orta 33 Düşük 16 Çok düşük 9 Normal 0 - 1  DVT Görüntülenmesi Tek negatif USG : yetersiz olabilir Pozitif olması : tanıyı destekler, tedavi süresi  BTPA  Pulmoner Anjiyografi Altın standart Sorunlar: Subsegmental, yorum farklılıkları

70

71

72

73

74 PE tedavi  Heparin (UFH) 80 U/kg bolus 18 U/kg/saat sürekli infüzyon APTT : 2-2.5 kat Gebelerde tercih edilmeli  LMWH Tek/iki doz farklı değil Aralarında farklılık gösterilen çalışma yok Enoxaparin, Nadroparin, Dalteparin,Tinzaparin En az 5 gün  Kumadin PE tanısı konulduğunda Geçici nedenler6 hafta İlk idyopatik atak3 ay Diğer 6 ay INR 2-3 (ca:3 - 3.5) Major kanama % 3 Mortalite% 0.5

75 PE tedavi  Fibrinolitik Major PE  Şok, sağ ventrükül dilatasyonu, septumda sola itilme, TY, PH Ani hastane ölümü  Streptokinaz : 250000 IV,100000 U/saat, 12-24 saat  Ürokinaz : 4400 U/kg, 12 saat  TPA : 100 mg /2 saat  Embolektomi Major PE Fibrinolitik kontrendikasyonu Büyük trombüs

76 ABD’de ölüm nedenleri:TKP  ABD 6. ölüm nedeni 4 milyon olgu/yıl 600 000 hastane yatışı  1980 - 1992 yaşlılarda infeksiyon nedenli ölüm 6 kat fazla solunum sistemi infeksiyonlarından ölümde son 12 yılda %20 artma  5 - 11 / 1000 çocuklar, yaşlılar, erkekler, zenciler Pinner RW, JAMA 1996;275:189-93 Mandell, CID 2000;31:383-421

77 PORT çalışması; skorlar (PSI) Fine MJ, NEJM 1997;336:243-50  yaş (kadınsa - 10)+ yaş  bakım evinde kalmak+ 10  kanser varlığı+ 30  karaciğer hst+ 20  konj.kalp yetmezliği+ 10  serebrovasküler hst+ 10  böbrek hst+ 10

78 PORT çalışması; skorlar (PSI) Fine MJ, NEJM 1997;336:243-50  mental fonk. değişim+ 20  solunum sayısı > 30+ 20  sistolik kan basıncı< 90+ 20  vücut ısısı 40 0 C+ 15  nabız > 125 /dk+ 10

79 PORT çalışması; skorlar (PSI) Fine MJ, NEJM 1997;336:243-50  pH < 7.35+ 30  BUN > 30+ 20  Na < 130+ 20  şeker > 250 mg+ 10  Htc < % 30+ 10  P a O 2 < 60 mmHg+ 10  plörezi+ 10

80 PORT/MEDIS çalışması;skorlar Fine MJ, NEJM 1997;336:243-50  Risk sınıfı hasta sayısı % mortalite  I - 772 / 30340.1 /0.1  II ( < 70 )477 / 57780.6/ 0.6  III (71 - 90)326 / 67900.9/ 2.8  IV (91 - 130)486 / 131049.3 / 8.2  V (>130)226 / 933327 / 29.2  toplam2287 / 380395.2 / 10.6

81 pnömoni ve yaşlılık  30 günlük mortaliteyi anlamlı olarak azaltanlar:  1. ilk 8 saatte ab başlanması : % 15  2. ilk 24 saatte hemokültür : % 10 Meehan TP, JAMA 1997;278:2080-4

82 TKP Neill AM, Thorax 1996;51:1010-6  mortalite 36 kat artma  4 kriterden 2’si başvuru anında varsa: solunum sayısı > 30 hipotansiyon (diyastolik < 60) BUN > 30 konfüzyon  sensitivite 0.95 ; spesifite 0.71

83 TKP  Hastaya ilişkin riskler  Pnömonin şiddeti: ağırlık Ayaktan izlem Hastaneye yatırmak Yoğun bakıma yatırmak www.toraks.org.tr

84 yoğun bakıma yatırılma ölçütleri septik şok ağır solunum yetmezliği (P a O 2 / F i O 2 < 250) mekanik ventilatör gereksinimi Grafi: bilateral, multilober tutulum 48 saatte opasitelerde %50’den fazla artış solunum sayısı > 30 / dk bilinç bulanıklığı 4 saatten fazla vazopressör gereksinimi üriner debi < 20 ml/s, dializ gerekmesi

85 HASTAYA İLİŞKİN RİSK FAKTÖRLERİ YOK VAR PNÖMONİNİN AĞIRLIK KRİTERLERİ VARYOK GRUP 1 AYAKTAN TEDAVİ GRUP 2 POLİKLİNİKTE TEDAVİ GRUP 4 YBÜ’ de TEDAVİ a, b GRUP 3 KLİNİKTE TEDAVİ a, b

86 Tedavi seçenekleri  Grup 1: penisilin, makrolid,doksisiklin  Grup 2: betalaktam-az inh, 2.kuşak sef, makrolid  Grup 3a: penisilin, doksisiklin, makrolid  Grup 3b: betalaktam-az inh, 2-3 kuşak nonpsöd sef +makrolid, yeni kinolon  Grup 4a: Grup 3b ile aynı tedavi  Grup 4b: antipsöd ted+makrolid

87 TANINIZ NEDİR? 1.Kuş gribi 2.ARDS 3.Ağır pnömoni 4.Kalp yetmezliği 5.Toksik gaz inhalasyonu www.toraks.org.tr

88 VCSS  Tümörler Sağ üst lobdaki kanserler Lenfoma benign  Doku tanısı  RT/KT  Fibrinolitik  Stent

89 NE YAPARSINIZ?

90 KHDAK  6 aydan beri KHDAK tanılı  Sıvıda malign hücreler  Dispne, taşipne, Karnofski 50  NE YAPARSINIZ? Tüp torakostomi, plöredezis 1.Evet : tüp takarak yaşam kalitesini iyileştiririm 2. Hayır : tüp takmadan önce yeni FOB gerekir

91 Malign plörezi  Primer akciğer kanseri KHAK / KHDAK  Lenfoma  Meme kanseri  FOB: endobronşiyal tıkayıcı lezyon  Doku tanısı : KT yanıtı ?!  Plöredezis: Pleurocan Tüp torakostomi Talk, Bleomisin

92 Pnömotoraks  Spontan Primer, sekonder  İatrojenik  Travmatik  Ani dispne, taşipne, ortopne, yan ağrısı  Hipersonorite, solunum seslerinde azalma

93 ACİL SERVİS Ani dispne, taşipne, syanoz, bilinçte bulanıklaşma TANINIZ NEDİR? 1.Pnömotoraks 2.Tansiyon pnömotoraks 3.Aort disseksiyonu

94 Malign perikardit  Dispne  Taşikardi  Ortopne  Sol taraf tümörü, genellikle malign plörezi  Kalp sesleri derinleşmiş  Kalpte frotman  EKG: r amplitüt kaybı, ST elevasyonu  EKO  Perikardiyosentez

95 TANINIZ NEDİR ? Sırta vuran şiddetli ağrı, bulantı, kusma ile acil başvurusu : 1.Chiliatidi sendromu 2.Normal akciğer 3.Pneumoperituan yapılmış hasta 4.Akut abdomen(perforasyon)

96 TANINIZ NEDİR? 1.Status astmaticus 2.Pnömotoraks 3.Atelektazi 4.Alveol rüptürü 5.Pnömomediastinum Akut astım atağında genç kız; ani dispne, taşipne, boyunda şişme


"Solunum Sistemi Acilleri Prof.Dr.Eyüp Sabri Uçan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları